skip to Main Content

SKRYDIS VIRŠ „KREGŽDUTĖS“ LIZDO

Ne apie didvyrius tema, ar konservatorių nueitą kelią…

„Kregždutė“ – tai pavadinimas vaikų darželio. Šį darželį lanko vaikučiai, kurių tėvai nesigėdija teršti į „Kregždutės“ lizdą. Keistas miestas tas Panevėžys… Keisti jo gyventojai, kurie panašūs į vaiduoklius, nes jiems nepatinka gražiai sutvarkyta aplinka, grožis ir gėris, jiems kyla pasiutęs noras viską ardyti, griauti, šmeižti kitą tik todėl, kad jis ne toks, kaip jie. Vaiduokliai nemyli net savo vaikų, jeigu jų turi. Bet jiems vaidenasi, kad jų turi. Baisu. Dabar tokie vaiduokliai užpuolė „Kregždutės“ lizdelį – darželį. Jau kelinti metai spaudoje skaitome apie šio darželio direktorę Sigitą Grigaliūnienę. Kuo ji ypatinga? Darbuotojų ir tėvų skundai jos adresu užtvindė, anot dienraščio „Sekundė“ korespondentės, visas Lietuvos institucijas: redakcijas, Panevėžio savivaldybę, švietimo ministeriją, televizijos „pagalbą“, „vaikų teisių“ darbuotojus, net E. Žiobienę išsikvietė. Reikalauja atleisti iš darbo už …? Už ką? Na, kad vaikučiai jos bijo, sako, kad ji „juoda ir pikta boba“, kad auklėtojos nuo jos verkia, todėl ir vaikučiai namuose verkia, nes jiems gaila auklėtojų ir pan. Administracija jos „išmesti iš darbo“ negali, nes bijo, kad nepaduotų valdžios į teismą. Mat direktorė nieko blogo nepadarė. Priešingai: ji ilgametė darbuotoja, turinti daug apdovanojimų už gerą darbą, bet … nei vienos nuobaudos..! Vaiduokliai neprarado vilties į direktorės kėdę pasodinti saviškį, nes S. Grigaliūnienė nepriklauso jokiai partijai, yra nepartinė, neturi užnugario. Dabar, prieš Seimo rinkimus, pasikvietė psichologą, psichiatrą- konsultantą – gal pavyks suėsti. Surinko daug parašų: pasirašė net tie, kurie neturi vaikų, net nežino, kieno vaikai darželį lanko, nepažįsta jų tėvų. Įvarytas į kampą miesto meras R. Račkauskas sutiko šį klausimą kelti Tarybos posėdyje: atleisti ar ne direktorę iš pareigų? Nepasivargino pats su ja pasikalbėti, nesupažindino su skundikų pavardėmis, bet teismo bijo. Bijo direktorės, bijo socdemų lyderio D. Degenio, jo draugės Dulkienės ir visų kitų. Dabar tokia mada: bijoti net prasižioti! „Sekundėje“ Inga Kontrimavičiūtė džiūgauja: „Direktorė priėjo liepto galą!“ Tame jos straipsnyje tiek purvo, melo ir šmeižto direktorės adresu, kad imi abejoti, ar tikrai rašoma tiesa apie tą darbuotoją? Kam dirba žiniasklaida? Ko siekiama? Atsakymas vienas: visiems vaiduokliams reikia duoklės! Kyšio, kuris įstatymais neįformintas: valdžia, turtai, pažintys – “reformos”, kurios reikalingos vaiduokliams – neformatams, keistoms “valdžios būtybėms” prisidengiant “gerais darbais” ir “geresniais darbuotojais”. Tam tikslui pasiekti reikia imtis keistų priemonių: juodinti (judinti iš vietos) kėdę užėmusį gerą darbuotoją, pilti ant jo kuo daugiau purvo pasitelkus žiniasklaidą, rašyti anoniminius (bijant keršto) skundus, o geriausia šiai procedūrai pasitelkti vaikus, papirkti jų tėvelius ir t.t. Tiesiai šviesiai: pasirinktą auką reikia ėste ėsti, graužte graužti tol, kol liks “tuščia vieta”, t.y. tuščia kėdė savo kadrui įteisinti. Likti abejingu tokiems “graužikų” veiksmams prilygsta nusikaltimui. Ne vien Seimo pirmininkė L. Graužinienė abejinga saviškių metodui „graužti Gyvybės Medžio šaknis”, mūsų tautinę lietuvišką savimonę. Dvasinis Žmogiškųjų vertybių Centras „Ramybės Buveinė“ 2016 2 Tai reiškia, kad kitame žmoguje privalai matyti save! Matydamas skriaudžiamą žmogų, pamąstyk: „O jeigu aš būčiau jo vietoje? Ar mane kas imtų ginti?“ Matydamas skriaudėją, pagalvok: „Ar aš šitaip galėčiau pasielgti? Ne! Aš esu Žmogus. Aš esu Sąžinė”. “Direktorė priėjo liepto galą”, – taip tiksi paskutinės sekundės “Sekundėje”. Galas! Kam galas? Lieptui ar dienraščiui „Sekundė“, kuri vis „skundė, skundė ir sekė, ir skundė, kaip kundė ėdė ir kundė“, – tarmiškai šnekant. Mano „skrydis virš „Kregždutės“ lizdo“ buvo netikėtas. Gražiame gamtos kampelyje prie Nevėžio, miesto pakraštyje, „nusileidau“ į darželio kiemą. Vaikštinėjau ir grožėjausi tvarkingai išdėstytomis detalėmis, kurios skoningai derinosi prie medžių ir bendros aplinkos. Jautėsi tokia ramybė, toks „šiltas priėmimas“, jog iš karto supratau: tokios švarios energijos blogi žmonės negali atlaikyti. „Vaiduokliai“ įpratę prie chaoso ir konfliktų, nes jie maitinasi kitų žmonių energija. Šitokį švarų energetinį lauką gali sukurti tik dori ir sąžiningi žmonės. Socdemonų tikslas – priteršti, užkrėsti bjaurastimi švarų lauką, kad galėtų veistis parazitai, ir taip plėsti savo valdas. Norėjau pamatyti ir darželio direktorę Sigitą Grigaliūnienę. Visada apsilankau netikėtai – nelaukta ir neįspėjusi. Direktorę radau kabinete, o ji net nenustebo, nes jau pripratusi prie žurnalistų vizitų. Aš savo „vizitą“ pateikiau kitaip: ne kaltės joje ieškau, ne pasiteisinimo, bet… aš tarp žmonių ieškau žmogaus! Ji nuoširdžiai nusišypsojo ir nustebo, kad pirmą kartą sutiko tokį žmogų, kaip aš. Mudvi labai atvirai pasikalbėjome. Aš supratau: Dievas mane siuntė apginti ir dvasiškai paremti šią moterį, žemaitę, nepartinę, kurią čia myli ne tik vaikučiai, bet ir auklėtojos, myli ir vaikučių tėveliai. Ji visai ne „juoda“ ir ne „pikta“, kaip ją įsivaizduoja valdžios būrėjos. Direktorė Sigita Grigaliūnienė „neprognozuojama“ kaip ir aš pati, todėl klysta politikų sinoptikai, kad tokiomis asmenybėmis galima manipuliuoti. Dvasinis Žmogiškųjų vertybių Centras „Ramybės Buveinė“ 2016 3 Ar galima spėlioti, kaip pasielgs pats ViešPats Dievas? Tai neįmanoma! Jis gali pasielgti priešingai, negu tu Jo prašai. Būtent todėl, kad Dievas yra Tiesa (Satja), Dievas yra Meilė (Prema), Dievas yra Mirtis (Mara) ir Mintis (Šyva). Dievas yra ir Kūrėjas, ir Saugotojas, ir Griovėjas. Šiandien balandžio 27-oji diena, kai Balandis praskrido virš „Kregždutės“ lizdo paskutinį kartą. Miesto Švietimo skyriuje Šyva „šaudė“ mintis į kažkokios komisijos pakaušius, kad posėdyje dalyvaujantys nariai suprastų, jog pavojinga žaisti su Juo slėpynių – Dievas viską mato kiaurai. Dievas Rama suteikė direktorei Sigitai stiprybę, siuntė jai ramybę ir palaimino jos sprendimą: jei bus „nubalsuota“ ją atleisti iš direktorės pareigų, reiškia, tokia yra Dievo valia, bet ji privalo save ginti tesime. Miesto savivaldybė patirs daug nuostolių, o Taryba „turės daug nemalonumų per valdiškus namus“. Gal tie nemalonumai bus „Skrydis virš gegutės lizdo?“ Gegužės 1-oji – šventė. Tai sutapo su rusų Velykomis – Великое Воскресение – „Didysis Prisikėlimas“.

Birutė Zalieskienė – Rubinštein Dvasinis Žmogiškųjų vertybių Centras „Ramybės Buveinė“ žurnalistė 2016 m. balandžio 27 d., Panevėžys 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));