skip to Main Content

VPT: pirkdama įrangą ir jos priežiūrą LRT pažeidė įstatymą

Viešųjų pirkimų tarnyba, atlikusi LRT vykdytų įrangos ir jos priežiūros paslaugų pirkimų vertinimą, nustatė grubių Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų. Neteisėtai pakeisdama įrangos konkurso sąlygas, perkančioji organizacija pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, o vykdydama priežiūros paslaugų konkursą taip pat veikė neskaidriai ir neužtikrino, kad lėšos būtų naudojamos racionaliai. Tarnyba konstatuoja, kad priežiūros paslaugų pirkimo sąlygos buvo pritaikytos vienam tiekėjui – UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“. Abiejų sutarčių vertė – beveik 322 tūkst. eurų su PVM.

Viešųjų pirkimų tarnyba atliko VŠĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 2016-08-29 skelbto pirkimo „Robotizuotų kamerų vežimėlių su bėgiais“ vertinimą (pirkimas Nr.1). Šio pirkimo vertė – 302,5 tūkst. eurų su PVM. Taip pat atliko 2018-02-02 skelbto pirkimo „Robotizuotų kamerų vežimėlių priežiūros ir tvarkymo paslaugos“ vertinimą (pirkimas Nr.2). Šio pirkimo vertė – 19 tūkst. 360 eurų su PVM.

Pirkimo Nr.1 techninėje specifikacijoje perkančioji organizacija nurodė, jog įsigyjamoms prekėms turi būti taikoma 36 mėnesių garantija, pagal kurią tiekėjas sugedusias sudėtines dalis remontuoja arba pakeičia. Atsižvelgusi į tai, kad planuojama pirkimo vertė buvo 250 tūkst. eurų, o konkurse dalyvavusių tiekėjų UAB „Hannu Pro Vilnius“ ir UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ pasiūlymų kainos ją viršijo, perkančioji organizacija pakvietė šiuos tiekėjus atvykti į derybas. Iš derybų protokolų matyti, kad perkančioji organizacija su tiekėjais susitarė mažinti pasiūlymų kainą 36 mėnesių garantinį laikotarpį sutrumpinant iki 12 mėnesių. Tai buvo esminis atviro konkurso sąlygų pakeitimas, nes sąlygose buvo nustatytas 36 mėnesių garantijos laikotarpis ir numatyta galimybė derėtis tik dėl pasiūlymo kainos. Iš esmės pakeisdama pirkimo Nr.1 sąlygas perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Pirkimo Nr.1 laimėtoja buvo pripažinta UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“.

Pažymėtina, kad garantinis laikotarpis galėjo turėti įtakos tiekėjų suinteresuotumui dalyvauti šiame atvirame konkurse, nes tiekėjai gali siūlyti skirtingų gamintojų prekes, kurioms kiekvienas gamintojas savo nuožiūra gali taikyti skirtingo laikotarpio garantiją.

Neteisėtai sutrumpinus garantinį terminą iki 12 mėnesių ir šiam garantiniam laikotarpiui pasibaigus, perkančiajai organizacijai liko būtinybė užtikrinti sklandų įsigytos įrangos veikimą, todėl nuspręsta atlikti naują pirkimą, t.y. pirkimą Nr.2. Juo buvo įsigytos iš esmės tapačios paslaugos, kurias būtų užtikrinusi 36 mėnesių prekių kokybės garantija.

Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo Nr.2 techninėje specifikacijoje nebuvo nurodyti nei perkamų paslaugų kiekiai, nei konkrečios perkančiosios organizacijos turimos prekės, kurių priežiūros paslaugas buvo siekiama įsigyti, darome išvadą, kad tinkamą pasiūlymą be papildomų pirkimo dokumentų paaiškinimų galėjo pateikti tik tas tiekėjas, kuris laimėjo pirkimą Nr.1, t.y.  UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“.

Vertinat pirkimo Nr.1 procedūras nustatyta, kad UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ pasiūlyme, pateiktame iki vykusių derybų, nurodė, jog 36 mėnesių garantijos laikotarpio kaina yra 16 100 eurų be PVM, o pirkimo Nr.2 pasiūlyme už iš esmės tapačias vienerių metų (12 mėn.) laikotarpio paslaugas šis tiekėjas nurodė 15 900 eurų be PVM kainą. Tai reiškia, kad atlikusi pirkimą Nr.2, perkančioji organizacija priežiūros (garantines) paslaugas įsigijo už beveik tris kartus didesnę kainą, nei pirkime Nr.1, todėl turimas pirkimui skirtas lėšas panaudojo neracionaliai ir pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą.

Įvertinus visa tai, kas išdėstyta, Tarnyba sprendžia, jog pirkimo Nr.2 sąlygos buvo pritaikytos vienam tiekėjui – UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“.

Išvadą rasite čia: http://vpt.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/isvados-ataskaitos/viesieji-pirkimai-atliekami-pagal-lr-viesuju-pirkimu-istatyma-1/vertinimo-isvados/2018-m-6

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));