skip to Main Content

Šiaulių apygardos teismas sprendžia, ar jis gali nagrinėti „Drąsos kelio“ bylą

 

nuotr : R.Drigotas (nuotraukoje pirmas) ir jo pusbrolis B.Kalainis (trečias)

 

Šiaulių apygardos teismas spredžia, ar jis gali nagrinėti vadinamąją „Drąsos kelio“ bylą po to, kai „Laisvas laikraštis“ išspausdino Šiaulių apygardos teismo pirmininko Bolelsovo Kalainio pusbrolio Romualdo Drigoto atvirą laišką.

R.Drigotas teigia, kad : „Dar 2012-2013 m. susitikimuose su giminaičių (pusbroliu Boleslovu Kalainiu, buvusiu Šiaulių apygardos teismo pirmininku, dabar – Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas) Šiaulių mieste mes dviese kalbėjomės apie Garliavos pedofilijos įvykius ir teisėją Neringą Venckienę. B.Kalainio ir mano nuomonės ir požiūriai buvo skirtingi, nes skyrėsi nuomonės dėl teisinių, politinių, žmogaus teisių aspektų šioje byloje.  B.Kalainis man akcentavo, kad jis, užimdamas aukštą postą Lietuvos teisinėje sistemoje, realiai žino iš anksto sutvarkytą „scenos scenarijų“, taktiką ne tik dėl Garliavos įvykių dalyvių teisenos sumodeliavimo, bet mūsų šalies teisėjai, prokuratūra ir policija nori parodyti, kaip bus susitvarkyta „teisėtais ir teisingais principais“ su išsišokėliais – nepaklusniąją teisėja N.Venckiene. B.Kalainis ne kartą man yra paatviravęs, kad jis pats yra dalyvavęs susitikimuose su generalinės prokuratūros, policijos departamento prie VRM vadovybe, Aukščiausiojo teismo pirmininku, VRM ministerijos pareigūnais – kur buvo aptarti išankstiniai veiksmai ir „taktika“, pasirengiant susidorojimu (pritaikant policinės valstybės metodika) su nepaklusniąją teisėja N.Venckiene.

B.Kalainis man susitikimuose yra minėjęs, kad jis yra įtakingas ne tik Šiaulių regiono teisėjų, prokurorų, policijos pareigūnų tarpe, bet ir jo įtaką gerai priima, vertina ir realizuoja teisėtvarkos institucijos.  B.Kalainis man gyrėsi, kad jis policijos generalinį komisarą V.Grigaravičių vertina ir laiko savo geru bičiuliu, nes jam V.Grigaravičius „už gerą darbą“ ir lojalumą policijai atsilygino vardiniu apdovanojimu, kuris puošia B.kalainio kabinetą.  Aš buvau pakviestas į jo kabinetą ir padarytos bendros su B.Kalainiu nuotraukos atminimui. B.Kalainis savo kabinete parodė ir kitus gautus įvertinimus ir apdovanojimus iš prokuratūros ir teismų. 5. B.Kalainis man kategoriškai ir principingai pasakė, kad į Garliavos įvykių dalyvių ir teisėjos Venckienės verkšlenimus, dejavimus ir akių draskymus prieš policijos veiksmus – jei šių asmenų bylų nagrinėjimas vyktų Šiaulių apygardos teisme – teisinis verdiktas tikrai nebūtų palankus N.Venckienei ir jos šalininkams.

B.Kalainis man pridūrė, kad tokie asmenys su N.Venckiene priešakyje turi atsidurti už grotų. N.Venckienės pasisakymai ir argumentavimai prieš Lietuvos teismų sistemą ir prokuratūrą – daro jam gėdą kaip piliečiui ir kaip teisėjui, nes teršiamas teisėjo vardas mūsų visuomenėje“.

Tada „Drąsos kelio“ byloje kaltinamieji, kuriuos ‘Lietuvos ryto“žurnalistė Kuznecovaitė įvardina „Venckienės gauja“, balandžio 8 d. posėdyje pareiškė nušalinimą visam Šiaulių apygardos teismui. Teismas padarė petrauką, ir spręs, ar jis gali objektyviai tirti šią bylą.

„Lietuvos rytas“ abejoja, ar Drigotas tikrai yra B.Kalainio pusbrolis. Pats R.Drigotas tuo stebisi ir sako galintis pateikti visus dokumentus. „Kol kas dėl šio mano pareiškimo spaudimo man niekas edarė, nors ir buvau susitikęs su Šiaulių apylinkės teismo pirmininke, tačiau dėl kitų reikalų, tačiau ir jai pamiėjau, kad sieksiu, kad B.Kalainis su savo padėjėja būtų išeliminuotas iš Venckienės proceso“. Pats R.Drigotas stebisi „Lietuvos ryto“ pozicija, turit omenyje, kad pačiam šio leidinio vyr. redaktorium G.Vainauskui  „teisėsauga“ yra iškėlusi sufabrikuotą baudžiamąją bylą. „Aš nesu toks, kuriam legvai galima padaryti spaudimą“, – sakė R.Drigotas. 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));