skip to Main Content

Seimo kanceliarija neturėjo pagrindo nemokėti darbo užmokesčio buvusiai frakcijos referentei

2017 m. gruodžio 6 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos referentei Milenai Marcinkevičiūtei Seimo kanceliarija darbo užmokestį mokėjo pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Seimo kanceliarijai šie žiniaraščiai, patvirtinti frakcijos seniūno, buvo pateikiami kiekvieną mėnesį laikantis Seimo valdybos sprendimu nustatytos tvarkos.

 

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu, kitaip nei karjeros valstybės tarnautojai, yra priimami be konkurso valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos pasirinkimu. Frakcijų referentai – frakcijos seniūno pasirinkimu. Seimo Pirmininko potvarkiu Seimo kancleris yra įgaliotas politiko pasirinktus asmenis priimti į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas ir tvirtinti jų pareigybių aprašymus.

 

Valstybės tarnybos įstatymas nustato, kad už asmenų, skiriamų į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas būtinų bendrųjų gebėjimų turėjimą, taip pat tarnybai reikalingos užsienio kalbos mokėjimą atsako valstybės politikas. Frakcijos referento pareigybės aprašyme nustatyta, kad šis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus frakcijos seniūnui. Nors yra įprasta, kad frakcijų referentai dirba Seimo rūmuose, tačiau tokio reikalavimo nėra. Frakcijos referento veiklos kontrolę užtikrina frakcijos seniūnas.

 

M. Marcinkevičiūtė yra nustatyta tvarka deklaravusi savo individualią veiklą, kurią vykdant nereikia gauti Seimo kanceliarijos leidimo. Individualią veiklą vykdantis politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas savo darbo grafiką turi derinti su jį pasirinkusiu politiku.

 

Taigi, Seimo kanceliarija, frakcijos seniūnui neinformavus apie jo asmeninį pasitikėjimą turinčio tarnautojo darbo drausmės pažeidimus ar prarastą pasitikėjimą, neturi pagrindo tarnautojui nemokėti atlyginimo ar jį atleisti.

 

M. Marcinkevičiūtė į Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos referento pareigas (politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo A lygio 12 kategorijos) visu pareigybės krūviu buvo priimta 2017-01-02. Atleista jos prašymu – 2017-11-30.

 

Pagrindinės frakcijos referento funkcijos:

 

Padėti frakcijai organizuoti su jos veikla susijusių dokumentų ir informacijos valdymą;

 

Padėti planuoti ir organizuoti frakcijos posėdžius;

 

Padėti rengti frakcijos teikiamų teisės aktų projektus, pasiūlymus dėl teisės aktų projektų ir teikia juos registruoti Seimo kanceliarijos Seimo posėdžių sekretoriatui;

 

Padėti frakcijai dalyvauti svarstant Europos Sąjungos reikalus;

 

Padėti rengti medžiagą susitikimams, konferencijoms ir seminarams, susijusiems su frakcijos veikla;

 

Rengti frakcijos teikimus ir kitus Seimo valdybai teiktinus dokumentus dėl Seimo narių užsienio komandiruočių ir kelionių, padeda frakcijos seniūnui kontroliuoti frakcijai užsienio komandiruotėms skirtų lėšų panaudojimą.

 

Frakcijos seniūno pavedimu referentas:

 

Padeda frakcijos seniūnui kontroliuoti frakcijos parlamentinei veiklai skirtų lėšų panaudojimą;

 

Teikia informaciją apie frakcijos veiklą Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriui;

 

Padeda rengti medžiagą frakcijos spaudos konferencijoms ir jas organizuoti;

 

Tvarko frakcijos duomenis Seimo interneto svetainėje;

 

Bendradarbiauja su partijos centrine būstine ir skyriais;

 

Pildo ir teikia frakcijos referentų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

 

Rengia ir tikslina frakcijos referentų kasmetinių atostogų grafiko projektą;

 

Atlieka kitus su frakcijos veikla susijusius frakcijos seniūno pavedimus.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ : RŪTA MENSONAITĖ, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));