skip to Main Content

Seimas po svarstymo pritarė gydytojų rezidentų algų reglamentavimui

Seimas po svarstymo pritarė Medicinos praktikos įstatymo 2 ir 3 straipsnių pataisoms (projektas Nr. XIIIP-1209(2), kuriomis siūloma apibrėžti gydytojų rezidentų sąvokas ir reglamentuoti jų darbo užmokestį. Už tokį sprendimą balsavo 80, prieš buvo 4, susilaikė 27 Seimo nariai.

 

Jaunesniuoju gydytoju rezidentu bus laikomas gydytojas rezidentas, studijuojantis pirmame medicinos rezidentūros kurse pagal medicinos rezidentūros studijų programą, kurios apimtis (trukmė) yra mažiau kaip ketveri metai, ar studijuojantis pirmame arba antrame medicinos rezidentūros kurse pagal medicinos rezidentūros studijų programą, kurios apimtis (trukmė) yra ketveri arba daugiau metų.

 

Vyresniuoju gydytoju rezidentu bus laikomas gydytojas rezidentas, studijuojantis antrame ar aukštesniame medicinos rezidentūros kurse pagal medicinos rezidentūros studijų programą, kurios apimtis (trukmė) yra mažiau kaip ketveri metai, ar studijuojantis trečiame ar aukštesniame medicinos rezidentūros kurse pagal medicinos rezidentūros studijų programą, kurios apimtis (trukmė)  yra ketveri arba daugiau metų.

 

Priimtomis pataisomis reglamentuotas gydytojo rezidento bazinis darbo užmokestis (mėnesinė alga). Nustatyta, kad gydytojui rezidentui mokamas bazinis darbo užmokestis bus apskaičiuojamas atitinkamą bazinio darbo užmokesčio koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio, nustatyto Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nustatyta tvarka. Jaunesniajam gydytojui rezidentui bus taikomas bazinio darbo užmokesčio koeficientas – 3,5, vyresniajam gydytojui rezidentui – 4. Gydytojo rezidento bazinis darbo užmokestis bus mokamas iš Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų, kurių paskirstymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose vykdoma gydytojų rezidentų profesinės veiklos praktika, naudojimo ir atsiskaitymo už juos tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.

 

Pataisos įsigalios 2018 m. sausio 1 d.

 

Gydytojams rezidentams, su kuriais asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose šie gydytojai rezidentai atlieka profesinės veiklos praktiką, sudarė darbo sutartį iki šio įstatymo įsigaliojimo ir kuriems nustatytas bazinis darbo užmokestis (mėnesinė alga) yra didesnis už šiame įstatyme nustatytą bazinį darbo užmokestį (mėnesinę algą), bus mokamas ne mažesnis negu iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatytas bazinis darbo užmokestis (mėnesinė alga), kol jie dirba gydytojais rezidentais toje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

 

Gydytojams rezidentams, su kuriais asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose šie gydytojai rezidentai atlieka profesinės veiklos praktiką, sudarė darbo sutartį iki šio įstatymo įsigaliojimo ir kurių bazinis darbo užmokestis (mėnesinė alga) įsigaliojus šiam įstatymui yra mažesnis negu šiame įstatyme nustatytas bazinis darbo užmokestis (mėnesinė alga), bus mokamas šiame įstatyme nustatytas bazinis darbo užmokestis (mėnesinė alga).

 

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ : SAULĖ EGLĖ TREMBO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));