skip to Main Content

Korumpuoti klanai prastumia represinių įstatymų pataisas (1)

Šie,  2017 metai Lietuvoje pasižymi kaip alkoholinio ,,baubo“ kūrimo metai, ir  kaip atvirų politinių persekiojimų metai ( dar nuožmiau puolamas ,,Laisvas laikraštis“ ir jo redaktorius A. Drižius, puolimas vykdomas ir prieš  leidyklas ,,Baltosios Gulbės“ ir ,,Politika“, prieš  M. Bastį,  P. Masilionį, O. Titorenko, Ž. Razminą, V. Lekstutį, D. Šulcą, G. Grabauską ir kai kuriuos kitus Lietuvos piliečius).  O ilgai persekiota kovotoja su narkobiznio klanais S. Rakauskienė po ilgo kalinimo paleista, tačiau laisvėje pabuvo tik savaitę ir vasario pradžioje mirė. Bet pastaruoju metu vyksta ir tokie grėsmingi procesai-prastumiami represiniai įstatymai ar jų pataisos.  Nuo gegužės 12 d. iki birželio 3 d. įsigaliojo visa eilė pataisytų bei papildytų LR Baudžiamojo  kodekso (BK) straipsnių. 

Štai BK 170-1 straipsnis (Grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir veikla). Straipsnio redakcija įsigaliojo nuo 2017-05-12, teisės  akto redakcija įsigaliojo nuo 2017-06-03. Štai kas dėstoma šiame straipsnyje-,, Tas kas  kūrė bendrininkų grupę arba organizaciją, turinčią tikslą diskriminuoti žmonių grupę dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu, arba dalyvavo tokios grupes ar organizacijos veikloje, arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė  tokią grupę ar organizaciją, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų“. 

Štai taip, Lietuvoje matyt bus pradėta bausti ne už konkrečius ar tariamus nusikaltimus, o už tai, kad neva buvo teorinė galimybė vykdyti nusikaltimus. Išvis neaišku kokiais kriterijais remiantis bus įrodinėjama kaltė dėl šio  BK 170-1 straipsnio?  Nors galime kelti realias versijas, jog bus remiamasi įslaptintų liudytojų bei slaptųjų tarnybų darbuotojų parodymais. Taigi žmonės tokiu atveju bus teisiami be faktų, o tik pagal teorines prielaidas ir slaptus parodymus, liaudiškus vadinamus ,,danosus“.  Ką reiškia ,,Kūrė bendrininkų grupę arba organizaciją, turinčią tikslą diskriminuoti žmonių grupę dėl amžiaus, lyties, rasės, tautybės, kalbos, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, arba dalyvavo tokio grupės veikloje“?.  Tai reiškia, jog nebuvo nusikaltimų faktų, nebuvo pačios diskriminacijos, tik kažkas neva kūrė grupes, kurios ketino diskriminuoti. Čia jau atsiveria puiki erdvė politinių represijų vykdymui, bylų fabrikavimui. 

Iš esmės tai antikonstitucinis BK straipsnis, prieštaraujantis demokratijos normoms, ir atveriantis kelią plataus masto žmogaus teisių pažeidimų vykdymui. Kaip ir kai kurie kiti LR BK straipsniai-250-5 straipsnis, 250-6 straipsnis ir dar kai kurie kiti straipsniai. Bet  tai bus analizuojama šio straipsnio  tęsinyje. 

Giedrius Grabauskas

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));