skip to Main Content

Saulius Skvernelis – kontrabandos karalius?

 

Aurimas Drižius

 

Rugpjūčio 8 d. policija paskelbė, kad Kaune demaskavo pogrindinį degtinės fabriką, kuriame konfiskavo  daugiau kaip 40 tonų nedenatūruoto etilo alkoholio ir jo skiedinių.

 

Paskelbta, kad gausios policijos pareigūnų pajėgos, vykdžiusios šią operaciją, sulaikė daugiau kaip 15 asmenų, galimai priklausančių organizuotai nusikalstamai grupuotei, kuri vertėsi minėto produkto kontrabanda ir nelegaliu garsių alkoholio gamintojų produktų klastočių gamyba ir realizavimu.  Teigiama, kad vykdant operaciją, pareigūnai išaiškino didelio masto nelegalią garsių alkoholio gamintojų produktų klastočių tinklą ir atskleidė visą alkoholio ir jo skiedinių (mišinių) tiekimo kelią, kuris neapsiriboja vien Lietuvos teritorija, o driekiasi net per kelias Europos Sąjungos valstybes ir Šiaurės Europos šalis.

 

Ta proga stebėtojams kilo kai kurių klausimų :  „Jeigu per šią nelegalią gamyklą šimtai ir tūkstančiai tonų spirito buvo įvežama per Lietuvos sieną, o vėliau išvežami į Skandinaviją, tai man nejučiomis kyla klausimas : tai kaip gi dirba Lietuvos sienos apsauga ir muitinė, jei tokie kiekiai laisvai netrukdomai važiuoja į Kauną?

 

Juk po tokio įvykio mažiausiai turėtų atsistatydinti sienos apsaugos vadovybė, vidaus reikalų ministras, ar netgi neliečiamasis kandidatas į prezidentus, premjeras, buvęs policijos generalinis komisaras, kuriam valdant ir klestėjo šį betvarkė“.

 

Kaip žinia, S.Skvernelis, būdamas policijos vyr. komisaru, nieko nežinojo apie tai, kad visa Šiaulių policija, įskaitant ir Organizuotų nusikaltimų tyrimų tarnyba, daugiau nei 10 metų kontroliavo narkotikų prekybą Šiaulių regione. Dabar komisarai netyčia įkliuvo ir yra teisiami Panevėžio apygardos teisme. Nors visi šiauliečiai žinojo narkotikų prekybos vietas Šiauliuose, tačiau tie žmonės, pasiskundę į policiją, kitą dieną sulaukdavo jau pačių narkodilerių vizitų, ir noras skųsti policijai greitai praeidavo. Apie tai, kad Šiaulių policija valdė visą narkotikų prekybą, dar 2001 m. rašė dienraštis „Lietuvos aidas“ (pridedama straipsnio kopija), remdamasis gyventojų liudijimais. Tada niekas į tai nekreipė dėmesio, o Šiaulių ONTT įkliuvo tik po dešimt metų veiklos – 2012 m.,

 

Visą tą laiką S.Skvernelis nieko nežinojo apie narkotikų prekybą, tačiau kilo savo karjeros laiptais, ir statėsi prabangų namą Vilniuje prie Neries.

Saulius Skvernelis taip niekada ir nesužinojo ir net nebandė sužinoti, kas nužudė Kauno apygardos teismo teisėją Joną Furmanavičių, Drąsių Kedį, Andrių Ūsą ir Violetą Narruševičienę. Šių žmonių mirtys buvo pateiktos kaip atsitiktinės, arba kaltė suversta visiškai nekaltiems žmonės, kaip Raimundas Ivanauskas.

Saulius Skvernelis ir visa jo policininkų armija nieko nežinojo apie šias žudynes, ir nieko negalėjo padaryti – jis kaip visada nieko nežinojo.

Paskutinis pavyzdys – suklastoto alkoholio gamykla Kaune, kuri čia veikė daugelį metų, tačiau kažkodėl niekas nieko nežinojo.

Tiesa, paskelbta, kad visi operacijos metu sulaikyti asmenys yra žinomi policijai. Tikėtina, kad įtariamųjų ratas gali plėstis. Sulaikytų prekių muitinė vertė su privalomais sumokėti mokesčiais (muitu, akcizo mokesčiu ir PVM) siekia daugiau kaip pusę milijono eurų. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=07-45Z52Mgk

Atliekant tyrimą nustatyta, kad kauniečiai, galimai veikdami kartu su kitais organizuotos grupės nariais, sukūrė stambų tarptautinį nusikalstamą tinklą nelegaliai veiklai vykdyti. Vienoje iš Europos Sąjungos valstybių alkoholio gamyklų buvo užsakomi ir naudojantis Lietuvos logistikos kompanijos paslaugomis, į Kauno miestą atgabenami labai dideli alkoholio kiekiai. Nuomojamame sandėlyje, naudojant profesionalią įrangą, atgabentas etilo alkoholis būdavo išfiltruojamas bei išpilstomas į tam tikras talpas. Vėliau, išpilstyta nelegali produkcija buvo įpakuojama į paruoštas popierines pakuotes su įvairių, pasaulyje gerai žinomų, alkoholio kompanijų logotipais. Nusikalstamą veiką vykdę asmenys, naudojo įvairias konspiracines priemones, kurios buvo skirtos išvengti muitinės kontrolės bei policijos dėmesio. Intensyvaus ir koordinuoto darbo dėka, Biuro pareigūnai nustatė, kad šią nelegalią produkciją, organizuotos grupės nariai išvežiodavo į platinimo vietas, kur pastaroji buvo realizuojama. Taip pat, nustatyta, kad kontrabandos būdu ši produkcija buvo tiekiama ir Europos Šiaurės šalių rinkoms, klastojant dokumentus. 

Apie Skvernelio paskirtį valstybėje dar 2016 metais rašė Nijolė Medelienė:

 

S.Skvernelis yra D.Grybauskaitės finansinis  patikėtinis. Stambi kontrabanda, ginklai,narkotikų kelias, užsukta kelių tiesimo,ženklinimo, baudimo, teisių atėmimo, mokymų,teismų, jų aptarnaujančio, gerai apmokamopersonalo ir kitkas, sistema.

 

Dar vieni Seimo rinkimai

 

Pirmasis turas įvyko 2016-10-09 Laimėjo iš anksto parinktos politinės jėgos. Ir tiek to.

Tiesa, yra šiokių tokių pokyčių. Rinkėjai bunda ir bando kažką keisti. Kaip jiems pavyko? Nelabai. Bet tai pirmieji požymiai, kad su  s i s t e m a  galima kovoti. To rezultatas-„Tvarkos ir teisingumo“- Rolando Pakso partijos laimėjimas. Jie peržengė penkių procentų ribą dėka rinkėjų nuo Raseinių apylinkių. Liberalai laimėjo dėka Klaipėdos liberalų. O šiaip lyg nėra apie ką. Viskas buvo iš anksto sudėliota.

Gal prisiminti straipsnį spausdintą „Laisvame laikraštyje“ pavadintą „Neturėkime iliuzijų“. Kada tai buvo? Per praeitus rinkimus? Atrodo, anksčiau. Prieš tai buvusius ar tuojau po jų. Tada buvo pradėtas naujas dešimties metų ciklas ( ir Mozė vedžiojo po dykumą „išrinktąją“ keturiasdešimt metų). Straipsnyje kalbama apie R. Šimašiaus ir I. Degutienės politinę reikšmę. R.Šimašiaus-todėl, kad jo tokia pavardė. Pasirodo, Kachalo (žydų bendruomenės valdžios organo) prižiūrėtojai buvo šimašiai ar kažkas panašaus. O Irutė kažkuo pamalonino „tatą“, ar dėl pavardės (degutas). Galima būtų užmiršti tolimas įžvalgas ir dabar pasidalinti naujomis. Tik nėra kaip. 

„Lietuvos aidas“ sužlugdytas, uždarytas. Dabar pastatas lyg remontuojamas. Tik kas ten bus? Vyriausiasis laikraščio redaktorius A.Pilvelis miręs. O gal ne? Sistema maloninga gerai atlikusiems jos užduotis. O užduotis buvo galutinai sužlugdyti dešiniųjų laikraštį, nutraukti ryšius su anuo, Smetonos laikas leistų ir palikti žmones, mačiusius paskutinėje jiems skirtoje spaudoje, atramą gyventi, kurti, būti. Sužlugdė, uždarė. Tiesa, leido nedidelį tiražėlį skirtą išeiviams, „Pasaulio lietuvių bendruomenės“ vadovybei, kuri prisidėjo skolinant Lietuvai už dešimties procentų palūkanas ir prisidėjusiems prie A.Kubiliaus naktinių reformų. Dabar šie žmonės aršiai remia dvigubos pilietybės projektus. Tik neapsigaukim, tie projektai nebus taikomi lietuviams. 

Buvo likęs „Laisvas laikraštis“. Skausmingai pasikeitė ir nebeliko kur žodį tarti. 

Kosmopolitinės, liberalinės, komunistinės, sionistinės, kagėbistinės jėgos gali daryti ką nori. 

Kas pagaus Laisvės vėją laukuose? Kas ganys mūsų baltą Vytį lankose? Kas atneš Viltį delnuose?

Nieko nereikia. Svarbu pinigai už kuriuos perkama įtaka.

Kaip manote, kodėl prasimušė į lyderius „Valstiečiai ir žalieji“? Kas R. Karbauskis-kol kas sunku pasakyti. S.Skvernelis yra D.Grybauskaitės finansinis patikėtinis. Stambi kontrabanda, ginklai, narkotikų kelias, užsukta kelių tiesimo, ženklinimo, baudimo, teisių atėmimo, mokymų, teismų, jų aptarnaujančio, gerai apmokamo personalo ir kitkas, sistema. Pinigai byra į bendrą kasą. S.Skvernelis siūlomas į premjerus.

Padėkime greta A.Butkevičiaus ir S.Skvernelio nuotraukas. Kuo skiriasi jų išvaizda? Niekuo. Vieną, buvusį su akių defektais, pakeis kitas. 

Taip kaip Sąjūdžio pradžioje keistos išvaizdos žmogus Šimėnas su kreiva nosimi ir išlikusiu plaukų kuokštu ant nuplikusios galvos, buvo pasiūlytas į premjerus. Bet išsigando, pabėgo, pasislėpė ir nuėjo nuo politinės arenos. Kas pasikeitė per 26 metus? Niekas.

 

 

Artėja antrasis rinkimų į Seimą turas. Pasižvalgykime po politinę situaciją ir jėgas kurios turės nulemti vietas Seime. Jos dvi. Maždaug prieš metus ar kiek anksčiau pradėjo suktis didelių pinigų, skirtų rinkimams, įsisavinimo ratai. Vienas-konservatorių, V.Landsbergio, D.Grybauskaitės ir sąlyginai sakykime, S.Skvernelio-stambios kontrabandos, tik nepainiokime su smulkiaisiais kontrabandininkais. Jie sunaikinti kaip konkurentai. Antrasis ratas metų pradžioje pradėjo suktis Suvalkijoje, ten kur A. Butkevičius, Izraelyje nubučiavęs visus kelius ir galva atidaužęs visas raudų sienas, pradėjo žaidimą su ten esančiomis naftos versmėmis ir pajamomis. Bet tos vizijos jau išnaudotos valdant Dž. Buchui jaunesniajam, todėl ratas sukosi vangiai ir pinigų LSDP surinko nedaug. Tuo labiau, turėjo konkurentų. Mažesnis ratukas socdemų pašonėje sukosi su socialistais. Tai A. Paleckis, Gr. Drėmaitė, J.Požėla, žinoma, su komandomis. J.Požėla turėjo užsukti dokumentų rodymo, perkant alkoholį, kompaniją su tikslu surinkti tapatybės duomenis ir panaudoti juos rinkimuose. (Taip jau buvo atidarius „Maksimas“ ir paleidus į apyvartą nuolaidų korteles). Sistema nedovanoja neatlikusiems užduoties. J.Požėla mirė. Laidojama urna su pelenais. Ar jie jo?

Kitas ratelis sukosi prie konservatorių bloko. Liberalai. Jie laikosi ant įvairiausių projektų, akcijų, daugybės universitetų ir kitokios mokslinės veiklos, sklypų pirkimo-pardavimo, senamiesčių niokojimo, naujoviškų statybų, mulkinimo programų, švietimo iškreiptų programų, kultūros projektų, žiniasklaidos, pagaliau, religinių sektų-„Tikėjimo žodžio bažnyčia“…Gerai, kad talentingų toje kompanijoje nedaug. Standartinis mąstymas, išvaizda, pozos, elgesys.Gal liberalai gavo lėšų iš SGD terminalo „Independence“ Klaipėdoje?

Liberalai, nežiūrint visų skandalų, pateko į Seimą. Ir dabar ką?

 

2016-10-23

 

Nijolė Medelienė

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));