skip to Main Content

Ką atstovauja painūs LR Sveikatos apsaugos ministerijos labirintai? 

 

 

Kristina Kareckienė

 LR SAM apytiksliai nuo 2012 m. vykdoma nerašytą sveikatos priežiūros specialistų veikla,- pacientų klaidinimas, tyčinis ligos istorijų neteisingas vedimas pacientams ir jų atstovams, kurie serga, arba turi SIMPTOMŲ LIGŲ, kurių gydymas kainuoja milijonus. 

Ar tokią metodiką sveikatos priežiūros specialistai naudojo anksčiau neteko girdėti, bet nebūtinai todėl kad ji nebuvo naudojama. 

Kaip taisyklė vaikus, kuriems pasireiškė metabolinių ligų simptomatika kuravo (kuruoja) vos keli LR SAM specialistai konsultantai

2012 m. su agresyvia, sisteminės žiniasklaidos remiama viešųjų ryšių kompanija, startavo trijų sergančių mukopolisacharidoze (metabolinė liga) mama Ramunė Šliuožaitė. Ji pateikė  reikalavimą valstybei  – užtikrinti gydymą jos vaikams fermentu, kuris vienam pacientui per metus kainuoja apie 100 000 eurų. 

Viešųjų ryšių metodika pasiteisino ir 2015 m. fermentas įtrauktas į kompensuojamų vaistų sąrašą. R. Šliuožaitės vaikai gauna gydymą.

Kaip kiti pacientai? Tylu. Kodėl? Todėl kad brangių vaistų laukia daugybė pacientų, bet jie neskiriami.

Metabolinių ligų asociacija viena iš tų, apie kurios veiklą nieko negirdėti. Bet asociacijos prezidentės R. Šliuožaitės vaikai po aršios kovos vaistą gauna. Gal  tokia ir yra  tylėjimo kaina? 

Sistema paprasta, – VLK prie LR SAM paskirsto lėšas ne konkretiems pacientams pagal konkretų poreikį. Lėšų skiriama tiek mažai, kad tik keli išrinktieji gali tikėtis gauti milijonus kainuojančius gyvybės preparatus. 

Kas tie išrinktieji? Jei LR SAM informacija būtų paviešinta šiuo klausimu, kiltų milžiniškas visuomenės pasiptikinimas, nes išrinktųjų pavardės ir padėtis visuomenėje neeilinė ir dvelkia specifika. 

Ta pati R. Šliuožaitė LR SAM Santariškių klinikų genetikų buvo mulkinama, kad neegzistuoja gydymo jos vaikams. Tačiau ji įrodė, jog VU Santaros klinikos jai sako netiesą ir žiniakslaidos pagalba pramušė gyvybę išsaugantį fermentą savo vaikams.

Kas darosi su individu tokioje kovoje? Panašu kad kai kurie naikina viską, kas pasimaišo jų kelyje į tikslą, nesiskaitydami su priemonėmis. 

Mano vaiko tyrimų atsakymai dėl metabolinių ligų „dingo“ VU „Santaros klinikų“ medikų B. Skerlienės ir LR SAM specialistės konsultantės A. Jankauskienės duomenų saugyklose. Šios gydytojos ir jų vadovai pasirašinėjo, jog vaiką 2011 m. ištyrė JAV ir Lenkijoje (vaikas JAV ir Varšuvoje  nebuvo tiriamas), tačiau nežiūrint visų mūsų dukters abiejų tėvų pastangų, medikės taip ir nepateikė įrodymų, jog tyrimų atsakymai geri. Mums, vaiko tėvams, aplamai tyrimų atsakymai nebuvo pateikti, tyrimų atsakymų medikės teigė negavusios ! VU Vaikų ligoninės dir. J. Raistenskis 2012-06-21 raštu Nr. S5-784 pasirašytinai pateikė žinomai melaginą informaciją, esą tyrimų atsakymai P. ir K. Kareckams pateikti. 

 Dr. B. Skerlienė  pareiškė, jog ji, tyrinėdama vaikus vykdo mokslinę veiklą ir niekam neprivalo atsiskaityti.

LR SAM atskiriems atvejams deleguoja konsentruotą  medikų ir gydymo įstaigų administracijų šturmą nepataogaus paciento „patvarkymui“. Palaipsniui, priklausomai nuo to, ar žmogus priešinasi ar ne, pajungiamos kitos valstybinės institucijos žmogaus „patvarkymui“. Pastebėta, jog nemaža dalis jaučia pasimėgavimą veikdami prieš žmogaus prigimtį, kankindami, žemindami statistinį pilietį.

Serganti LR SAM sistema  yra atskira tema, kurią vadinčiau sovietmečio pamiklais, besidangstančiais PSO ir nevyriausybinių organizacijų lozungais. 

LR SAM neatliko jokių „apsivalymo“ darbų, nepriklausomybės laikotarpiu prisiveisė nekontroliuojamų pseudo ekspertų dirbtuvėlių besivadinančių nevyriausybinėmis organizacijomis. Į ką pavirto VU vaiko raidos centras šį kartą patylėsiu………

Galima pastebėti, jog sveikatos priežiūros specialistai, kurie pastebimai mėgaujasi paciento kančiomis, LR SAM  turi nekvestionuojamą  statusą. Dėl vieno iš tokių valstybinė akreditavimo tarnyba net skundo nepriėmė nagrinėti žinomai melagingai nurodydama tariamą senaties terminą.  Teko įrodinėti, kad senaties termino nėra, tačiau esmės tai nepakeitė, nes yra vaikų gydytojų, kurie turi neįprastą imunitetą. 

Gal taip yra todėl, kad tokie specialistai sutaupo milžinškos valstybinių ligonių kasų lėšas?  Be šios yra ir kita kai kurių medikų „nekvestionavimo“ priežastis

Kuomet brangių ligų tematika prabilo aktorė Daiva Stumbraitė, LR SAM panaudojo iki tol negirdėtą „techniką“, – medikai ėmė „brangiems pacientams“ tiesiog keisti diagnozes. Kokia tai pavojinga tema liudija faktas, jog pacientė, sutikusi viešai apie tai paliudyti, paprašė neskelbti jos vardo ir pavardės

Tokia pacientų šokoterapija matyt neverta įstatymų pataisų, atitinkančių Norvegijos gerasias praktikas, todėl PSO atstovas D. Pūras, seimo narė D. Šakalienė „neužsuką“ agresyvios viešųjų ryšių kompanijos LR SAM makabriškam žmogaus teisių pažeidimui Europos sąjungos šalyje Lietuvoje.  

Štai pavyzdžiui, vaikas, realiai serga tam tikru metaboliniu sutrikimu. Norint jam neskirti milijonus kainuojančio fermento jam rašoma alergijos, autizmo, ar kokio nors imunodeficito diagnozė, o vaiko mamai tokiais atvejais labai „tinka“ kokia nors psichikos sutrikimo diagnozė. Visai kaip sovietmečiu. 

Siekiant suklaidinti pacientą, specialiai skiriami tyrimai, kurie nesusiję su pacientą varginančio sutrikimo ištyrimu. 

Mano minimu konkrečiu atveju pakitimai tyrimuose buvo fiksuoti visai atsitiktinai. Baugino atvejis, kuomet blogi, visai atsitiktinėmis aplinkybėmis fiksuoti pakitę tyrimų duomenys, nuo vaiko tėvų buvo nuslėpti, o pareikalavus pateikti išsamius vaiko ištyrimo duomenis, VU Vaikų ligoninės adminstracija pradėjo atvirą šantažą ir ne bet kuo, o vaiko teisių apsaugos tarnyba  

Tik nepagalvokite kad Tarybų Lietuvoje apie brangias ligas nebuvo žinoma ir nevyko progreso. Vyko, ir vyko bendradarbiaujant su pasaulio žinomomis laboratorijomis. Pavyzdžiui lietuvių klimės Vokietijos prof. W. Lehnartas atvirai sakė, jog jo neviliojo kontaktas su specialiosiomis tarnybomis, bet rezultate jis suteikė daug žinių  Lietuvos vaikų gydytojai  B. E. Puodžiūnienei. Pastaroji vertingą žinių, infromacijos ir bendradrabiavimo bagažą perdavė  dukrai VU Vaikų ligoninės dr. B. Skerlienei. 

LR Konstitucija sako, jog eksperimentai be žmogaus sutikimo negalimi, jog asmuo turi teisę gauti visą informaciją apie save iš valstybinių ir savivaldybės įstaigų, jog šeimos ir privatus gyvenimas yra neliečiami. Visas šis gėris tampa absoliučiu nuliu, jei jis neatitinka LR SAM intereso. 

2015-09-04 valstybė be jokio teisėto pgarindo nacionalizavo mano mažametę dukrą, Nei ji, nei aš smurtui, kurį teko ir tenka patirti neturėjome galimybės pasipriešinti. 

Tačiau kuomet 2015-09-06 gavau metabolinių ligų asociacijos prezidentės laišką, supratau kad jokia LR Konstitucija nustatyta tvarka Lietuvos teritorijoje neveikia, jei yra LR SAM interesai. 

Mane pribloškė kokiu tikslumu 2015-09-06 R. Šliuožaitė perdavė man numatytą mūsų šeimos tragedijos scenarijų, kuriam nebuvo lemta įvykti  taip, kaip buvo suplanavę psichiatrai L. Slušnys, D. Pūras ir visi kiti paminėti R. Šliuožaitės laiške (V. Gražulytė, G. Černiauskas, L. Lavastė, R. Šalaševičiūtė) 

Intervencijos ir susidorojimo su šeima režisieriai padarė didelę klaidą, apsiriko, sudarė absoliučiai klaidingus „psichologinius portretus“, susidaro įspūdis kad tokius veiksmus planuojantys ir scenarijus jiems kuriantys yra beviltiškai nutolę nuo suvokimo, jog žmogus jau seniai nepriskiriamas tik fiziologiniam – cheminiam padarui, ir su tuo reikia skaitytis. 

Norėtųsi paklausti, kas nutiko, kad dukters tėvas (P. K.), 2015-07-30 turėjo raštu patvirtinti Vilniaus m. savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjai L. Juškevičienei, jog jau yra pasirengęs išvežti dukrą į Norvegiją ir kreiptis  pagalbos į Norvegijos vaiko teisių apsaugos tarnybą, ir kodėl anot metabolinių ligų asociacijos prezidentės Ramunės Šliuožaitės man esą buvo tikslinga kreiptis į adv. G.Černiauską ir adv. V. Gražulytę?

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));