skip to Main Content

Marijampolės savivaldybės tarybos narys, gydytojas ortopedas-traumatologas Gediminas Akelaitis, daug metų atstovavęs neparlamentinei Lietuvos socialdemokratų sąjungai (LSDS), – vienas iš tikėjusių, bet nusivylusių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

 

Dar šių metų gegužės 4 d. LVŽS paskelbtame vienmandačių apygardų kandidatų sąraše G.Akelaičiui buvo paskirta Marijampolės apygarda. Tačiau netrukus po abipusių kaltinimų politikas pasitraukė iš partijos ir kartu – iš kandidatų sąrašo.

 

„Kai pradėjau priešintis programiniuose nuostatuose nenumatytoms „vertybėms“, išstūmė. Aš ir nesipriešinau. Politikoje esu 38 metus. Pirma ir vienintelė mano partija buvo Lietuvos socialdemokratai (1999 m.įvyko buvusių komunistų jungtuvės su socialdemokratais – red. past.). Esu įpratęs: jei vyriškai duodi žodį, parašų nereikia. Man žodžio laikymasis yra didelė vertybė. Kai 1999 m. su socdemų vadovybe buvo tartasi, ar jungtis su Lietuvos komunistų partija, kuri persivadino į Lietuvos demokratinę darbo partiją, ištiko pirmas smūgis. Jie ėmė ir vis dėlto sutarė jungtis, spjaudami į narius. Tada likau socialdemokratu LSDS sudėtyje, kuriai vadovavo Arvydas Akstinavičius.

 

Tas pat – žodžio nesilaikymas ir spjovimas į susitarimus – ištiko mūsų santykiuose su „valstiečiais“. Prieš dvejus su puse metų Jonavoje įvyko LSDS vadovybės susitikimas su R.Karbauskiu. Tartasi, kokiu būdu jungtis. Kad prieš tuometinius rinkimus nebūtų nereikalingo blaškymosi, nutarta, kad mūsų skyrių žmonės tiesiog ateis į LVŽS ir įkurs ten Socialdemokratų frakciją.

 

Tikėta, kad tai demokratiška, tikra partija, paremta idėjomis, ideologijomis, o ne savanaudžių žmonių susiėjimas. Kai tik mes, kaip ir buvome sutarę, oficialiai nutraukėmė LSDS veiklą, prasidėjo žaidimai. Ne visus žmones „valstiečiai“ priimė, pavyzdžiui, kai kurių skyrių pirmininkų nepriėmė. Kurie jiems buvo naudinga, priėmė. Aš, pavyzdžiui, seniai buvau patekęs į Marijampolės savivaldybės tarybą, tai per mane ir jų atstovai ten pateko“, – kalbėjo Suvalkijos politikas.

 

Keista slapta informacija

 

Anot G.Akelaičio, pradėjęs lankytis partijos tarybos posėdžiuose, jis pašiurpo. „Man buvo įprasta, kad partijos tarybos posėdžiai vyksta demokratiškai, visi išsako savo poziciją, visi yra išklausomi. Čia viskas buvo kitaip. Viename iš posėdžių jie šalino savo Panevėžio skyrių, remdamiesi kažkokia turima „operatyvine informacija“. Girdi, yra tokia informacija – slapta ir neskelbiama, ir taškas. Taryboje žmonės pradėjo klausti, ar nereikėtų palaukti, kol paaiškės, ar ta informacija atitinka tikrovę. Tada R.Karbauskis iškėlė ultimatumą – arba balsuoti, kaip jis pasakė, arba jis išeina. Na, ir buvo nubalsuota“, – pasakojo pašnekovas.

 

Pasak G.Akelaičio, jį pribloškė partijoje vyraujantis požiūris. „Pradėjau kalbėtis su žmonėmis, kai kuriuos jų ir anksčiau pažinojau. Jie man paaiškino, kad esmė – ne politika. Yra verslas, yra galingų ūkininkų. Vienas atsakingas už pieną, kitas – už grūdus, trečias – dar už kitką. Yra, sako, europinės lėšos ir kiti mūsų interesai. Jie patarė mesti savo partinius įsitikinimus, ideologijas. Niekam čia jie nerūpi. Kitam posėdyje – vėl tas pat. Kaip R.Karbauskis nori, taip ir tvarkosi su taryba, su partijos nariais. Kitų nuomonė jam nerūpi“, – pasakojo jis.

Politiką „pribaigė“ LVŽS prasidėjusi diskusija lyčių klausimu. Mat partijos vadovybę papiktino jo, kaip mediko, pasipriešinimas nuostatai, kad yra ne dvi, o penkios lytys. „Kai pareiškiau savo nuomonę, gal ir aštriai, man buvo pasakyta, kad šalins iš partijos. Išėjau pats. Šiaip ar taip, ten nevyksta jokių rimtų diskusijų dėl emigracijos, mokesčių ir pan. Iškalbingas faktas: milijonierius partijos lyderis didžiuojasi, kad jo vaikai – ne Lietuvoje, o Ispanijoje“, – ironizavo G.Akelaitis.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));