skip to Main Content

S.Skvernelio „profesionalų“ vyriausybė žino, kaip išplauti milijonus per viešuosius pirkimus

 

LL šaltiniai pasidalino dar vienos S.S.Skvernelio „profesionalų“ vyriausybės atstove  –  kandidate į Švietimo ir mokslo ministrus  Petrauskienė. 

„Petrauskienė, vadovaujant ŠMM ministrui liberalui Gintarui  Steponavičiui buvo paskirta ŠMM pavaldžios įstaigos –  Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) direktore, – teigia LL šaltiniai, – ta MOSTA buvo įkurta iš ES lėšų ir neva reikalinga, kad pagerinti aukštųjų mokyklų veiklos kokybę. Nors realiai tokiais pačiais dalykais užsiiminėjo ir kita ŠMM pavaldi įstaiga – Studijų kokybės vertinimo centras. Per MOSTA vykdomus viešuosius pirkimus buvo plaunami dideli  pinigai. Petrauskienė visur dėjo parašus. Vienas iš pavyzdžių – viešųjų pirkimų būdu nupirkta paslauga – parengti Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo metodiką (galite rasti tokią, paskelbt internete). Pagal ją aukštosios mokyklos dabar teikia duomenis MOSTAI, kai vyksta jų išorinis vertinimas. Reiktų pamatyti tą nesąmonę – visi juokiasi (skaičiuojamas mokyklos ploto ir studentų santykis, magistrantų ir doktorantų santykis ir kt., nors niekas iki šiol nesupranta, kokia prasmė tokiuose normatyvuose ir santykiuose). 

Žinau, kad kai buvo laimėtas konkursas tos metodikos sukūrimui (o kainavo apie 70 000 lt), daug aukštųjų mokyklų atstovų buvo pasipiktinę šita metodika, kurią kūrė abejotinos kompetencijos laimėję konkursą asmenys, kažkokie fizikai. Tai čia buvo tik vienas iš MOSTA darbo pavyzdžių. Pasikeitus valdančiai daugumai ir atėjus į valdžią ŠMM darbiečiams, MOSTA pinigų plovimą sėkmingai tęsė ir toliau. Kiek suprantu, su tuo buvo susiję ne tik liberalai, konservatoriai, bet galimai ir tuometinis viceministras Vaitkus, buvęs ŠMM kancleris Numgaudis ir dabartinis – T.Daukantas.

 

Petrauskienės vadovaujama MOSTA dažnai pirkdavo viešo konkurso būdu ekspertų paslaugas. Panašu, kad ir darbiečiai nejudino jų – tie reikalai tęsėsi iki šiol:

Pvz., MOSTA viešųjų pirkimų sutartis su ekspertu pasirašyta 2016 kovo 17, penktadienį, o ekspertas jau 2016 03 21 jau turi pateikti pirminį vertinimą, 23-24 d. jau dalyvauti Vilniuje ekspertų susirinkime dėl galutinio vertinimo ir gauna 3200 eurų:)

 O čia MOSTA viešieji pirkimai, įvykdyti net per vieną dieną (kaip pavyzdys)  : 

2016.03.03 2016.03.17

 Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio projektų vertinimas 73210000-7 Apklausa 3755 3755 Mathias Senge Perkančiajai organizacijai priimtinas pasiūlymas 0

2016.03.17 4588,65 4588,65 Esko Kauppinen 

2016.03.17 3033,3 3033,3 Yves Petroff 

2016.03.17 3665 3665 Juhani Klemola 

2016.03.17 3211,82 3211,82 Kristjan Haller 

2016.03.17 5500 5500 Gabor Makara 

2016.03.17 2406 2406 Mare Ainsaar 

2016.03.17 3664,5 3664,5 Taina Pihlajaniemi 

2016.03.17 1354,8 1354,8 Toomas Kubarsepp 

2016.03.17 1750 1750 Vladimir Kren

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0a77b9800b5d11e4adf3c8c5d7681e73

 

VIII-22 Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio projektų sąrašo patvirtinimo

e-tar.lt

 

Kandidatė Petrauskienė realiai atstovauja liberalų konservatorių  interesus, o į ŠMM ministrės postą asmeniškai suinteresuoti buvo ją prastumti KTU rektorius Baršauskas (jis yra konservatorius, pats tikėjosi būti ŠMM ministru), VGTU rektorius Daniūnas, ir buvęs ŠMM viceministras, Vyriausybės kancleris R.Vaitkus (čia dar ne tiek partinis, kiek jų asmeninis interesas).

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));