skip to Main Content
Antonovo advokatai kalba apie 9,3 mlrd. eurų ieškinį prieš Lietuvą – tai būtų šalies bankrotas (pildoma)

Rusijos spauda : D.Grybauskaitė nori pakeisti įstatymus dėl „Snoro“ akcininko V.Antonovo ieškinio

http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/06/1547577.html

Rusijos portalas rosbalt.ru rašo, kad Dalia Grybauskaitė inicijavo įstatymo pataisas, kurios leis už akių nuteisti buvusį banko „Snoras“ savininką Vladimirą Antonovą, kuris Maskvos arbitražo teisme yra pateikęs Lietuvai 557 mln. eurų ieškinį dėl verslo ir turto užgrobimo.

D.Grybayskaitės poziciją dabar įgarsina LNK televizija, kurios savininkai įtariami didžiulio mąsto korupcija: „Snoras“ valdybos pirmininkas Raimondas Baranauskas ir akcininkas Vladimiras Antonovas iš Lietuvos dingo 2011-ųjų lapkritį, kai tik bankas uždarytas ir pradėtas tyrimas dėl galimo turto pasisavinimo stambiu mastu, dokumentų klastojimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Abu bankininkai įtariami pasisavinę beveik 490 milijonų eurų „Snoro“ turto. Tačiau byla nejuda iš mirties taško. Iš pradžių R. Baranauskas ir V. Antonovas sėkmingai slapstėsi Londone. Net du Britanijos teismai jau buvo sutikę abu įtariamuosius perduoti Lietuvai, tačiau jie pasislėpė, ekstradicijos išvengė ir manoma, kad dabar sėkmingai slapstosi Rusijoje.

Perduoti bylos teismui ir nuteisti už akių negalima, nes ikiteisminis tyrimas nebaigtas, R. Baranauskas ir V. Antonovas net neapklausti.

„Yra palikta įstatymuose spraga, kuri neleidžia perduoti bylos į teismą tų asmenų, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nebaigtas. Išimtys daromos tik užsienio valstybių piliečiams, kurie padarę nusikalstamas veikas, numatytas tarptautiniuose įstatymuose, kitaip tariant, kalbame apie genocidą, karo nusikaltimus ir labai ribotų veikų pagal tarptautinių sutarčių sąrašą“, – aiškino Rasa Svetikaitė, prezidentės patarėja.

Prokurorų stalčiuose guli ne viena pabėgusių įtariamųjų byla. Be „Snoro“ banko akcininkų, neįmanoma teismui perduoti ir „Ūkio“ banko savininko Vladimiro Romanovo bylos dėl banko turto iššvaistymo. Nejuda buvusios Seimo narės Neringos Venckienės byla, nes ši, tikėtina, slapstosi Amerikoje.

Kad būtų įvykdytas teisingumas, prezidentūra siūlo, kad leisti perduoti bylą teismui ir teisti už akių, nors ikiteisminis tyrimas nebaigtas. Prokurorai antrina, kad tokios pataisos spartintų bylų nagrinėjimą.

Advokatai sutinka, kad teisingumas turi būti įvykdytas. Tačiau pataisos turi būti parengtos taip, kad nebūtų pažeistos žmogaus teisės, apsaugotas nekaltas asmuo.

Advokatai svarsto, kad parengti pataisas nebus lengva, nes turės būti užtikrinta teisė į teisingą teismą, įsitikinta, ar pasislėpęs asmuo žino apie įtarimus ir vengia atvykti duoti parodymus.

Ar teismas už akių galės būti vykdomas visų nusikaltimų atveju, ar tik sunkių, kai padaryta didelė žala, kol kas svarstoma.

Rusijos portalas tiesiai šviesiai rašo, kad įstatymai keičiami tam, kad, pasak V.Antono, „užčiaupti jam burną“ ir  „įgrūsti jį į kalėjimą bet kokia kaina, teisėtai ar neteisėtai“ «пытаются упечь в литовскую тюрьму всеми правдами и неправдами».

Tačiau tokie desperatiški Lietuvos bandymai neleis jai tiesiog nuteisti V.Antonovą, ir neatvykti į Maskvos arbitražo teismo procesą. Spręsti klausimą dėl atstovavimo šiame teisme Lietuvos vyriausybė įpareigojo Teisingumo ministeriją.

Antonovas sako, kad ‚snoras“ buvo nacionalizuotas neteisėtai, ir tai patvirtino Seimo laikinoji komisija, kuri savo išdavose pasakė aiškiai, kad „nebuvo pakankamo pagrindo nacionalizuoti banką „Snoras“.

Nors Maskvos arbitražo teismui paduotas 557 mlrd. eurų V.Antonovo ieškinys prieš Lietuvą, tačiau Rusijos portalas kažkodėl mini 9,3 mlrd. eurų ieškinį prieš Lietuvos Respubliką, ir sutinka, kad toks ieškinys būtų nepakeliamas šalies biudžetui. Tačiau Antonovo advokatai kalba ne vien apie piniginę kompensaciją, tačiau ir apie šalies, ES narės, kuri deklaruoja demokratinius veikimo principus, reputacijos žlugimą. Kartu kalbamair apie tai, kad kartu su šia byla žlugs ir Dalia Grybauskaitė ir jos ambicijos.

Dalia Grybauskaitė pranoko net Staliną

Tokia prezidentės siūloma praktika, kad žmogus būtų teisiamas už akių, be galimybės apsiginti, peržengė visas ribas – net Stalino „troikų“ teisme žmogui buvo suteikiama galimybė pasisakyti ir dalyvauti procese. 

Todėl tokie pasiūlymai prieštarauja Europos Žmogaus teisių konvencijai, kurios  6 str. sako:

 Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą

1. Kai yra sprendžiamas tam tikro asmens civilinio pobūdžio teisių ir pareigų ar jam pareikšto kokio nors baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo turi teisę, kad bylą per įmanomai trumpiausią laiką viešumo sąlygomis teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir bešališkas teismas. Teismo sprendimas paskelbiamas viešai, tačiau demokratinėje visuomenėje moralės, viešos tvarkos ar valstybės saugumo interesais spaudos atstovams ar visuomenei gali būti neleidžiama dalyvauti per visą procesą ar jo dalį, kai tai reikalinga dėl nepilnamečių ar bylos šalių privataus gyvenimo apsaugos, arba tiek, kiek, teismo nuomone, yra būtina dėl ypatingų aplinkybių, dėl kurių viešumas pakenktų teisingumo interesams.

2. Kiekvienas kaltinamas nusikaltimo padarymu asmuo laikomas nekaltu tol, kol jo kaltė neįrodyta pagal įstatymą.

3. Kiekvienas kaltinamas nusikaltimo padarymu asmuo turi mažiausiai šias teises:

a) būti skubiai ir išsamiai jam suprantama kalba informuotas apie pateikiamo jam kaltinimo pobūdį ir pagrindą;

b) turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti savo gynybai;

c) gintis pats arba padedamas savo paties pasirinkto gynėjo arba, jei neturi pakankamai lėšų gynėjui atsilyginti ir, kai tai reikalinga teisingumo interesams, nemokamai gauti advokato pagalbą;

d) pats apklausti kaltinimo liudytojus arba turėti galimybę, kad tie liudytojai būtų apklausti, ir, kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir apklausti tomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams;

e) nemokamai naudotis vertėjo pagalba, jeigu nesupranta ar nekalba teismo procese vartojama kalba.

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));