skip to Main Content

Runkelės pamastymai

Kol neuždrausta mastyti apie pensijas, paslaptis ir meilę. Praėjo vasara pasiruošėme rinkimams, išsirinkome Seimą, sutikome Sv. Kalėdas, Naujuosius Metus. Praėjo jau ir 100 dienų skirtų seimui parodyti ketinimus ir save.

Pamatėme – vėl užlipome ant to pačio grėblio. Net astrologų rimti įspėjimai nepadėjo. Nepasimokėme iš praeities klaidų. Gal su atmintim blogai, kad išgyventa skaudi patirtis praeityje nesuteikė išminties. Belieka būti optimistais, mąstyti pozityviai.

Seime ir Vyriausybėje dirbs profesionalai. Premjeras buvęs VR ministras su visa „žaliųjų“ komanda vykdys savo rinkiminius pažadus.

Linkiu sėkmės, ištvermės, išmintingų sprendimų Lietuvos Tėvynės labui.

Norisi tikėti, kad neprireiks vandens patrankų, neperšaunamų liemenių, juodai kaukėtų zombių pagalbos. Zombiai prasti padėjėjai, moka tik daužyti, naikinti ne tik žmonių turtą bet ir reputaciją. Kai turi individas jėgos, proto ir sąžinės nereikia (sena patarlė). VR ministras tuomet užtikrino zombių nebaudžiamumą. Dėl smurto, agresijos, žiaurumo apkaltino silpną, trapią Lietuvos moterį, motiną ginusią savo vaikus. Astrologai buvo įspėję „nesmurtauti“ prieš moteris ir vaikus. Kas gi jų klauso, ypač profesionalai. Visi pridaro klaidų, kas mažų, kas didelių, bet ne visi išlieka švarūs.

Daug kas pasikeitė, laikas bėga greitai, ypač kai laikrodžiai „sukiojami“. Neužtenka proto elitui sustabdyti tokį pakvailiojimą. Būkime optimistais. Seime profesionalai.

Taigi yra pasikeitimai: vieni sukaupę patirtį pasimokė iš klaidų, kiti išėjo į advokatus, dar kiti išleisti į pensiją. Teisuolį teisėją priglaudė po sparnu garsus, labai garsus verslininkas.

Manau laikas peržiūrėti kas ką darė, buvo atsakingas, nepadarė, nesugebėjo ar privertė suinteresuoti asmenys. ‘s‘

Žmogžudys laisvėje ir kelia pavojų žmonėms. Neaiškumo „vežimas“ nejuda, stovi vietoje.

Tautos neužliūliuos nesąmonių platinimas per žiniasklaidą, tuo labiau TV gražuolių pranešėjų emocijos. Reikia paskubėti kol paslaptingai nedingo kas liko – įkalčiai, dokumentai. Rimtai paklausti atsakingų dėl neatlikto tyrimo, neiškeltos bylos „tobuliausiai“ vaidmens atlikėjai L. Stankūnaitei, Garliavos įvykiuose.

Prokurorų daug, tiesiog netelpa į Vilniaus „kubą“. Nemažai taip jų užsieniečių, gal lietuvių kalba nelabai suprato. Mokėjimą anglų kalbos, žinau, tikrina. O lietuvių kalbos mokėjimą, aukštus pareigūnus kas tikrina?

Visi prokurorai tokie reikšmingi, rimti, paslaptingi, nepriklausomi. Taip labai nepriklausomi, kad gali ignoruoti žmonių paklausimus. Kai LTV studija kviečia net labai elitinį poną – draugą, tai ir ateina, padėkoja už pakvietimą, atsako į žmonių užduotus klausimus. Nevengia bendravimo su Lietuvos žmonėmis.

Manau pribrendo laikas rinkti ne tik Seimą, savivaldos vadovus, bet ir prokurorus, teisėjus, kad jie suprastų kieno duoną valgo. Gyvenimo aplinkybės reikalauja to klausimo skubaus sprendimo. Ir laikrodžio sukiojimą reikia taip pat sustabdyti, kiek galima tyčiotis iš žmonių ir laikrodžių…

Prokurorų tarpe išnyktų gudriau ir mikliau atsiprašinėjantys. Dirbtų prokurorais ir teisėjais tik gavę žmonių pasitikėjimą.

Neateitų dirbti į „kubą“ suinteresuotų grupių atstovai („stogai“ liaudiškai). Tuomet ir teismų sistemoje savaime įvyktų pokyčiai. Tikiu, kad mažiau teismuose liktų kitataučių suinteresuotų lietuvių tautos „išsilakstymu“. Išardę darnią šeimą, apkaltino lietuvę moterį – motiną neaiškiais dalykais, išvarė iš Tėvynės. Teisingai „pabėgo“, gelbėjo savo gyvybę. Jiems reikia laisvo ploto. Ar tai ne lietuvių tautos diskriminacija?

Jų nėra tik runkelių laukuose, Lietuvos žmonės sunkiai dirba, mažai mokama už sunkų darbą dar turi maitinti – išlaikyti visokius atsibastėlius.

Valgydami svetimą duoną, engia ir naikina tautą per jėgos struktūras. Žydų šalis nekariauja, jų gyvybei negresia pavojus, kaip sirams.

Kelia pretenzijas dėl nesuteikiamos pilietybės. O kodėl turėtume? Ar daug lietuvių dirba Izraelyje teisėjais, prokurorais?

Ko jie čia veržiasi. Čia taip blogai – genocidas, holokaustas, lietuviai juos šaudė, skriaudė, nemyli… O jie tiesiog veržiasi Į Lietuvą, kaltina, reikalauja, reikalauja…

Reikia uždaryti tautos duris, vartus ar aukšta tvora nuo jų atsitverti. Jau ne kartą rašyta, siūlyta jiems nevažiuoti kur blogai, išvažiuoti kur gerai, kur jie laukiami. Lietuvoje jie kaip „šventa karvė“. Negalima išsakyti tiesos. Pavyzdžiui Panevėžio teismuose tąsomas žmogus, kad iš spaudos išrinktą informaciją paskelbė viešai.

Esant tokiai situacijai, gal ir vėl Lietuvoje „Viešpataus“ raslanai, dušauskiai, kukliauskiai – naikins lietuvius kaip pokaryje.

Žydai atėję į „pažadėtąją žemę“ išnaikino ten gyvenusias gentis. Gal lietuvių tautai tai numatyta. Jau apie milijoną lietuvių pabėgo iš Lietuvos, ne tik p. N. Venckienė. Rusai nepuola, jie juokiasi kad Lietuva bus sunaikinta valkatų, kolonistų, atbėgėlių pagalba. Žydai ir rusų tautą naikino. Net moteris, Lenino parankinė, pasivadinusi Zemliačka, naikino Rusijos žmones.

Žydai naikino lietuvius ir okupacijos metais. Kankino suimtuosius partizanus. Svetimoj šaly, svetima tauta kovojančia su priešais už savo Tėvynės laisvę. Konkrečiai mano tetą, 16 metų mergaitę – lietuvaitę suėmę kankino žydai.

Pakelkite iš archyvo bylą, visa užterliota juodai, ką norėjo nuslėpti sadistai? Savo tapatybę ar priemones, kuriomis stengėsi išgauti informaciją. O gal jau tos bylos patyliukais „išgaravo“, nes čia Lietuvoje tuo suinteresuoti jsitaisę budelių palikuonys.

Žydai kuria „naująją Jeruzalę“, mongolai imperiją „iki paskutinės jūros“, lenkai šaukia „Vilno naše“, rusai dar nepasveiko nuo „pasaulinės revoliucijos“ viruso.

Kas gelbės Lietuvą jeigu kariai „savanoriai“ kariaus Sirijoje. Kas gins Lietuvą nuo kolonistų. Atsibasto ir reikalauja, viskuo nepatenkinti. Niekas čia jų nekvietė ir pririšę nelaiko. Mūsų nuomonės niekas neklausė. Tai pasekmės savivalės ponų – draugų. Lietuviai čia per amžius gyvenę, dirbę neturi to, ko reikalauja „atėjūnai“. Jiems ir pašalpos didesnės negu Lietuvos pensininko.

Gerbiami žurnalistai, viešinkit pavardes tų, kurie pataikauja Briuseliui, veža pasaulio valkatas. Jeigu ponas – draugas atsigabena „pabėgėlius“ – tai tegul j savo dvarą. Prisistatę jie dvarų per ketvirtį amžiaus. Duoda jiems išlaikymą iš savo algos, neužkrauna naštos senoliams ir tiems kas gauna tik minimumą. Mes ir taip daug išlaikome parazituojančių, kurie „nusipelno gyventi geriau“.

Kas, kokia jėga sustabdys- pasaulio valkatų invaziją į Lietuvą. Nemylintys savosios tėvynės, nepritaps, nemylės iš svetimo krašto, svetimos kultūros. Atvyksta, atbėga ir pradeda savo papročius, kultūrą primesti vietiniams gyventojams.

Dirbti vengia, kalbos nemoka. Tik nori gyventi mažų žmonių sąskaita ir daugintis kaip kralikai. Skurdžių Lietuva dar ir juos turės išlaikyti. Ponia – draugė Prochladnaja j savo dvarą jų nenorėjo ir nenori. Čia tik runkeliams ruošiama našta.

Nesigėdijo rinkti produktų net iš tų, kurie gyvena iš minimumo ar pensijos. Išeitis iš tokio absurdo teatro – nepirkti nors vieno pasenusio Bokserio ir alkanus pamaitinti, kam gi tos vaidybos su Maisto banku. Jeigu Kukuraitis viešai reiškia nuomonę, kad pensininkai sotūs, tai jis sėdėjo ir sėdi ne savo kėdėje.. O dabar į Seimą pralindo, toks kietaširdis dirbo gailestingumo organizacijoje, ar užteks proto dirbti ministru. Manau „žalieji“ smarkiai suklydo. Kokių permainų galima iš jo tikėtis. Pradžiai sau algas „susitvarkys“. O jums runkeliai, megztos beretės, šunauja – pakukuos kad nėra pinigų. Niekas nesijaudins, neaimanuos, jau priprato prie Kubiliaus vyriausybės, kad senoliai Lietuvoje stumiami „išeiti“. Ne už kalnų ir tų ponų – draugų pabaiga. Sėkmės!

Eurostat paskelbė ataskaitą už 2015 metus apie ES šalių – narių pragyvenimo lygį, Lietuvos žmonės gyvena ant skurdo ribos 29,3%. O mūsų išrinktieji pažadukai TV ekranuose maivosi išsišiepę apie gėrį. Kaip bus gerai, (kam?) kai į mažą žalią Lietuvėlę suvažiuos Nato raketos. Bus kaip Vietname, katilas svetimoje žemėje, čia Nato ruošiasi kariauti. Iki šiol iš Vietnamo bėga žmonės dėl užterštos gamtos, karo pasekmių. Ar Lietuvai to reikia? Lietuva su kuo ir kul¬tu eini? (iš dainos). Ar tai supranta runkeliai – nužmoginti skurdo, įvaryti giliausią nevilties duobę.

Gerbiama ponia Birute, kur ir kokiame epizode jūs pamatėte laisvą Lietuvą. Nuo ko laisva? Begalinė savivalė, elito ponų – draugų nebaudžiamumas, kaip baudžiavos laikais. Ar mūsų kas klausė naikinant tautinius pinigus, norim ginkluotis ar ne, išdalinti savo Tėvų žemę – stribams, apdovanoti taip vadinamą rezistentą Nr. 1 („stukačių“), pasidalinti tūkstančius išeitinėms pašalpoms – premijoms ir t.t. Lietuvoje kariuomenė svetima, pinigų savų neturim, valstybės valdyme „atsibastėliai“ arba slapti priešai…

Bet negalima mums verkšlenti, kad mus skriaudžia. Jie gi mūsų išrinktieji. Dievas davė, partijos ir vyriausybė pritarė leisti tautai rinkti ir išsirinkti valstybės vadovus. Žmonės ir išsirinko Barabą, laiudiškai „kiaulės uodegą“. Iš pradžių labai džiaugėsi, laukė manos iš

dangaus o gaus bizūną ir laisvą priėjimą prie konteinerių.

ė

Ir Vengrijoje tokie pat runkeliai gyvena, ne gudresni už Lietuvos. Ta pati veislė „Abejingieji“. Paklausė dėdulės patarimo ir nėjo balsuoti į referendumą.

Reikėjo tik balsu, ne ginklu ginti savo tėvynę, savo žemę ant kurios užaugote. O jeigu dėdulė su savo klano konservatoriais išparduos žemę užsieniečiams. Bus kaip Palestinoje. Ant ko gi

gyvensite, augsite jeigu žemė bus ne lietuvių. Ar tikitės kad žydas leis jums augti ant jo nuosavybės? Kokio krašto žemė jus priims, priglaus?

„Demokratija“ Lietuvoje prasidėjo nuo žemės grobstymo, t. y. paėmimo „valstybės poreikiams“. O kam valstybei reikėjo svetimos žemės jeigu ji turi tiek, kad nori pardavinėti „savą“. Valstybės visuomenės „poreikiai“, apetitai augo. Vagys kraustydami kišenes sako, kad ima „visuomenės“ poreikiams, vagių žargonas „vagių obšiakui“, klanui pasidalinti. Tokia Lietuvoje demokratija. Žemė negrąžinta tremtiniams, žmonės dar kartą išvaryti iš savo Tėvynės. Ar tokių nuskriaustų žmonių palikuonys turės ginti vagių klano milijonus. Kodėl turėdami valstybės žemes nedalinot stribams, bet dalinot atimtą iš tremtinių. Anksčiau Lietuvoje buvo uždrausta parduoti žemę svetimiems – atėjūnams, tikslas išsuagoti teritoriją, valstybę, tautą. Gavę dykai atimtas iš savininkų, po 2-3 ha pragėrė. Dabar dirbantieji turi juos išlaikyti, prazituojančius tinginius. Žemė negrąžinta savininkams. Judai, neapiplėšinėkit lietuvių tautos galutinai.

Pažadukai vilioja pinigais, pabėgėlius iš Lietuvos į vakarus, grįžti į Lietuvą. Niekas jų iš Lietuvos nevarė, jie mūsų tautiečiai. Tai mus, tremtinius jėga vežė iš Lietuvos ir sugrįžtančius nenorėjo priimti. Jau buvo paskelbta Nepriklausomybė o Krekenavos stribukai rinko parašus, kad negrąžinti žemės tremtinių šeimai. Turiu atšviestus niekšų parašus. Žemės negrąžino, už nugriautus pastatus pinigus pavogė, kur gi pasidėti tremtinių šeimai. Mes gi ne „spalvoti“ atbėgėliai, mums nebuvo pagalbos. Dabar išmokos didenės, negu pensijos lietuviams. Kuo geresni „atbėgėliai“ nedirbę Lietuvos labui už senolius pensininkus.

Kaip gali normalus verslininkas investuoti į Lietuvą, kurti naujas darbo vietas, kaip gali patikėti tokia Valstybe. Užsimanys ir atims įsatymo vardu „visuomenės poreikiams“. Mano Tėvas užsidirbo Amerikoje ir grįžęs į Lietuvą investavo į žemę. Pirmą kartą atėmė viską bolševikai, antrą kartą „nuvarė“ nuo žemės stribų palikuonys. Kuris lietuvis, užsidirbęs, susitaupęs užsienyje, grįžęs į Lietuvą gali būti tikras, kad iš jo neatims. Aprašytas spaudoje atvejis, kai lietuvis grįžo iš Norvegijos^ir buvo apiplėštas. Kaltų nerado. Broliai lietuviai tą kraštą valdo.

Pažadukai ketina daugiau pritraukti tarptautinių investicijų – klabinu, gogų – magogų ir kt. Jų sėkmingo verslo pasekmės ieško prokurorai po egzotines šalis. Visų laikų didžiausias nusikaltėlis Adolis taip gudriai nesugebėjo įsigyti kitos valstybės „elito“ palaiminimo. Atvaryti savo karinę techniką ir užgrobtą šalį ir aiškinti, kad „saugos“ tos šalies interesus. Pirma, tos šalies žmonės nepritarė stojimui į ES. Antra, tos šalies žmonės jau buvo „išvaduoti“ kelione į Sibirą. Tobulėja pasaulio niekšybės. Tik šalies liaudis tokia pat, nesikeičia garbė, orumas, meilė

Tėvynei jiems ne šio pasaulio sąvokos. Nesidrovi atėmę iš ubagų duonos kąsnį, vaidina tikinčius. Bažnyčioje sėdi pirmoje eilėje, nesigaili dėl padaryto blogio žmonėms, eina prie Dievo stalo. Pensijas atėmė litais, o kokiu santykiu grąžins. Per tiek metų nuvertėjo euras. Atseit po Naujųjų metų padidės vidurkis. Tai kodėl neatiduodat to, kas atimta. Norite numuilinti!

Užsienyje skolinant pinigus, mokate palūkanas ir nemažas. Pensijoms ne tik netaikot palūkanų, bet ir nuvertėjimo euro, infliacijos nekompensuojat. Nusprendėt, kad Tietuvos senoliai ne Amerikos žydai, gali apsieiti be kompensacijos nuvertėjusio euro. Mokesčius iš senolių plėšiat su palūkanom, o pensijų nesugebat grąžinti dorai, kaip priklauso. Sakot „nėra pinigų“, o „kilnoti“ ministerijas, kai V. Landsbergis „kilnojo“ žemę – tai turite pinigų. Matyt „žalieji“ į seimą atėjo kaip Leninas Rusijoje „visiems laikams“.

Nepasidrovėjo tūkstantinių išmokų, pašalpų, premijų. Jiems visko buvo per mažai. Dieve, pasotink tuos besočius, praeitos kadencijos seimūnus.

Kokie rūpestingi nelabieji, rūpinasi žmonių – senolių sveikata, kad nenutuktų. Pamatę TV ekrane močiutę valgančią, taip vadinama „ubagienę“ – pasaldintas vanduo su juoda duona, daugiau ji nieko neturėjo. Nutarė cukrui užkelti kainą. Nesveikai maitinasi. Gerai, kad dar oro, kuriuo kvėpuojame neapmokestino. Už ką taip nekenčia valdžia išeinančiųjų kartos?

Gerbiamieji žurnalistai, galvokite ką kalbate ir rodote, nes valdžios žmonės pamatę atims „įstatymo numatyta tvarka visuomenės poreikiams“. Briuselis nepadės, turi savų rūpesčių „atbėgėlius“ maloninti dėmesiu ir gėrybėmis.

Baudžiaunininkai žiūri ponų – draugų spektaklius ir tyli, bijo, kad į kiemą neįsiveržtų kaukėtų zombių būrys. Nesulaužytų durų, langų ir neapkaltintų dar kad juos – zombius žmonės primušė. Išeitinė pašalpa duodama už atliktus darbus, pareigas. Kiek gi gavo pinigų VR ministras išeidamas iš pareigų. Namas liko suniokotas. Pensininkai neturi iš ko remontuoti, atimtos

pensijos „valstybės poreikiams“. Darbas liko nepadarytas, nei nuniokotas svetimas namas

#

sužvėrėjusių zombių, nei žmogžudžio išaiškinimas. Pats nesugebėjo ar nenorėjo, istorija tyli.

Runkeliai nepatikėjo, kad nebuvo pedofilų. Visame pasaulyje jų yra. Ir kad a. a. D. Kedys „užspringo“ žole. Kur jis buvo tiek laiko. Neįtikina, kad šaunieji prokurorai nesugeba atsakyti į 100 Pikaso klausimų (iš Kauno) ir kas nužudė teisėją. Tai visi prokurorai lyg nebylūs pasidarė. Gal jie nieko ir netyrė, tik rūpinosi savo orumu. Oi, dar gi jie rašė kaltinimus p. N. Venckienei,

rimtam darbui laiko pritruko. Dar reikia atskleisti tikrus vardus užsakovų ir žudikų a. a. Tėvo ir sūnaus Kiesų.

Tose bylose viskas atrodo labai „suvelta“. TV pranešėjos tvirtina, kad a. a. D. Kedys žudynių įtariamasis. Teismo nebuvo, nutarties nėra, tai prie ko čia „įtariamasis“ žudymu.

Kaip prokurorai „įtarė žudymu“ jeigu šalia įtariamojo kūno rastas pistoletas – neiššovęs. Pistoletas nešovė, įtariamojo sausi, švarūs batai ant kojų. Paspringo žole, pats atėjo prie vandenų švariais batais, susidėjo rankas kaip angelas ir numirė. Net neprofesionalui aišku, kad galai klastočių išmoningų prokurorų nesueina. Klaidina visuomenę skleisdami neatitinkančią tikrovės informaciją.

Taigi, kas ir už ką nužudė teisėją a. a. J. F., kieno „šaunikas“ šaudė ir kiek kartų? Ar ir čia valstybės paslaptis, kaip ir toji nelaiminga mergaitė – lietuvaitė vardu Deimantė. Kieno purviną garbę ir orumą slepia tokios „valstybinės“ paslaptys. Ponai – draugai prokurorai • kuo gi jūs kabinot lietuvę moterį – motiną N. Venckienę.

Ji nieko nežudė, nešaudė, narkotikų neplatino (kaip Šiaulių pareigūnai). Už ką jūs išvarėt lietuvę iš savo Tėvynės.

Kodėl Garliavoje, privačiame kieme pulkas uniformuotų vyrų daužo žmones – nuotraukos liudija. Ar VR ministras nubaudė „mušeikas“. Nuotraukų nesuklastosi kaip bylų. Sugebėjo mušti žmones, bet žmogžudysčių nusikaltėlių surasti nesugeba. Tašydami žmones po teismus, kaltinant nebūtais dalykais, manote sustabdysite žmonių reikalavimus atskleisti juodąsias paslaptis?

O gal atėjusi „žaliųjų“ profesionalų komanda į seimą, kurs Lietuvoje policinę valstybę? Atsigręžkite į žmones, ponai – draugai! Per daug prirašyta, prikurta nesąmonių Garliavos įvykių bylose.

Per daug tokiai mažai Lietuvai paslapčių, visokių slaptų pažymų, paslaptingų mirčių. Nukrito

nuo laiptų, nuo dviračio – niekas nesistebi, žmonės atbuko.

#

„Abejingųjų“ runkelių veislė nesijaudina, išlieka rami. O kaip kitiems reaguoti į jaunų žmonių staigias mirtis. Grįžo iš kariuomenės į tėvų namus, peržengė slenkstį ir mirė.

Arba sveikas (medicinos pažyma) šauktinis, jaunas žmogus kariuomenėje nukrenta iš lovos ant galvos ir 1.1. Labai liūdni avėjai ir visų vardyti nesinori. Graudu…

Visi nelaimėliai nusineša į kapus paslaptį, kieno nešvarią sąžinę tos paslaptys saugo? Ar profesionalai imsis darbo tas paslaptis atskleisti.

Dar yra auksinių šaukštų, Valvonio – Sadecko paslaptys. Paslaptis, kodėl vyrams prokurorams, teisėjams nereiks ginti Lietuvos jeigu užpuls priešai.

Paslaptis kodėl seimas negali susimažinti iki 71 arba 51 seimūno. Paslaptis, kodėl apdovanojo „stukačiu“ „žalieji“ profesionalai prastume apdovanojimą tam, dėl kurio tauta priešinosi – klausdama už kokius nuopelnus?

Ankstesni seimai sugebėjo atsilaikyti konservatorių spaudimui.

Kokiu dar „liapu“ sulauksime iš naujojo Seimo.

Jau nebejuokina buvę ketinimai, dirbtinai apvaisinti visas norinčias „telkas“. Geriau darytų kaip Rusijoje Žirinovskis žadėjo „kiekvienai bobai po mužiką“ – viskas būtų natūraliai pagal gamtą, neprieštarautų Visagalio valiai.

Taigi, daug paslapčių, klausimų. Madinga dabar žaisti paslaptimis. Bet apie kitas gal kitą kartą.

Su pagarba laikraščiui ir skaitytojams

D. Runkelė

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));