skip to Main Content

Sveiki,

Prašau paneigti informaciją Linos Vyšniauskienės straipsnyje
„Garsėsime kaip įstatymų nesilaikanti šalis“. Rolandui Paksui byloje
atstovavau tik aš – prof. Stanislovas Tomas, o ne E Salpius.

Kaip matoma iš 2014 metų JTŽTK sprendimo – R. Paksui atstovavo tik
vienas advokatas – aš – Salpius niekur nepaminėtas, nes jo niekada
nebuvo http://hrlibrary.umn.edu/undocs/2155-2012.html

Taip pat Jūs meluojate, kad E. Salpius buvo kreipęsis į JTŽTK dėl
Konstitucinio Teismo 2016 m. nutarimo. Jungtinių Tautų svetainėje
parašyta, kad tai padariau aš
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fCSS%2fLTU%2f31537&Lang=en
Tik mano vardas yra paminėtas. Jokio Salpius niekada nebuvo.

Būtent reaguojant į mano skundą buvo priimtas šitas dokumentas,
kuriame taip pat Salpius neminimas, nes jo niekada nebuvo
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fLTU%2fCO%2f4&Lang=en

Taip pat pridedu Jums 2006-02-26 Rolando Pakso raštą, kuriame Paksas
teigia, kad Europos žmogaus teisių teismas atmetė visus E. Salpiaus
argumentus, o pagrįstais pripažino tik tuos, kuriuos rašė advokatas
prof. Stanislovas Tomas.

Prašau išspręsti šį nesusipratimą ir nebeplatinti informacijos apie šį
prisiplakelį.

Pagarbiai

Prof. Mult. Phc. Dr. Stanislovas TOMAS, PhD (Sorbonne)
Advokat practicing in Sark and Moscow
Responsibility limited by the terms of the Barreau de Sercq
WhatsApp & Viber: +370 608 77507
Skype: legalstrategy
Web: http://www.legalstrategy.eu
Blog: http://www.eurolitigation.eu

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));