skip to Main Content
Rolandas Paksas: Vasario 16 – oji – tai mūsų aušra, laisvės troškimas ir už tėvynę pralietas kraujas!

Partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkas Prezidentas Rolandas Paksas pasveikino lietuvių tautą Lietuvos Valstybės atkūrimo 98- ųjų metinių proga.

„Su ypatinga pagarba ir orumu švenčiame Vasario – 16 – ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Tai – tikroji mūsų valstybės nepriklausomybės šventė!

Vasario 16 – oji – tai mūsų aušra, laisvės troškimas ir už tėvynę pralietas kraujas!

Tai – skambantis Vinco Kudirkos varpas ir įkūnyta Jono Basanavičiaus išmintis!

Vasario 16 – oji – tai Lietuvos balsas ir viltis! Tai mūsų – Tautos valia ir nepalaužiamas apsisprendimas, begalinis jos troškimas kurti Lietuvą!

Tautos sūnūs – Jonas Vileišis, daktaras Jurgis Šaulys, kunigas Justinas Staugaitis, Stanislovas Narutavičius, daktaras Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, prelatas Kazimieras Šaulys, Steponas Kairys, Joną Smilgevičius, Kazys Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kunigas Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, kunigas Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas ir Pranas Dovydaitis – įgaliotoji Lietuvos Taryba, išrinkta Vilniaus konferencijoje, 1918 metų vasario 16 – ąją pasirašyti Nepriklausomybės aktą, paskelbti Lietuvos laisvę.

Tebūna jiems amžina garbė! Vasario – 16 – oji – jų priesakas ateities kartoms eiti „vien takais dorybės“ ir neapleisti savo tėvynės. Dirbti Lietuvos „naudai ir gėrybei“!

Mielieji,

Norėčiau, kad tokią dieną kiekvieno lietuvio širdį užplūstų tikro ir gilaus patriotizmo jausmai.

Kaip yra sakęs Lietuvos Prezidentas Aleksandras Stulginskis, „mūsų, lietuvių, maža, mes galim iškilti tik savo mokslu, gabumais, darbštumu“.

Esu įsitikinęs, kad šiandien turime milžinišką potencialą ugdyti savo kūrybiškumą, tobulėti dvasiškai ir stiprėti moksliškai.

Norėčiau, kad tauta vėl susitelktų dideliems darbams ir siekiams, pakiltų naujam dvasiniam bei moraliniam atgimimui!

Visi būkit pasveikinti ypatingos šventės – Vasario 16 – osios proga!“

 

Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));