skip to Main Content

Rolandas Paksas. Per upę keliantis, ne laikas keisti arklius

Europos Parlamento narys, frakcijos Laisvės ir demokratijos Europa vicepirmininkas, Prezidentas Rolandas Paksas buvo vienas iš daugiau kaip pustrečio šimto parlamentarų, kuris balsavo prieš rezoliuciją, raginančią kuo greičiau sukurti Europos gynybos sąjungą, steigti bendrą ES karinių operacijų vadavietę ir daugiašales pajėgas.

 

„Esu kategoriškai prieš siūlomus veiksmus. Tokia rezoliucija pirmiausiai parodome savo nepasitikėjimą NATO. Antra, siekdami sukurti daugiašales pajėgas, tą nepasitikėjimą patvirtiname dar kartą. Trečia, žengdama tokį žingsnį į federalizaciją, ES paneigia esminius bendrijos narių savarankiškumo principus“, – sakė parlamentaras.

 

Politiko teigimu, svarbiausias šiandienos tikslas Europos valstybėms yra ne tik pačių šalių ginkluotojų pajėgų stiprinimas, bet ir siekis gerokai platesnio politinio ir diplomatinio dialogo.

 

„Naujos ginklavimosi varžybos ar nauji kariniai dariniai anaiptol nėra išsigelbėjimas nuo nuolat augančios įtampos. Jie gali tapti tik didesnių įtampų katalizatoriais. Negalėdami tinkamai spręsti socialinių problemų, nes papildomų lėšų reikės naujoms karinėms reikmėms, galime sulaukti tų problemų protrūkio pačiomis bjauriausiomis formomis“, – įsitikinęs politikas.

 

Pakso teigimu, nauja kariuomenė netaps gražuoliu Dzeusu, nuplukdysiančių Europą per sumaišties vandenyną į ramų užutekį, kuriame ji galėtų išvengti ekonomikos negandų ir artėjančios sumaišties meto.

 

„ES stipri bus tik tada, kai kiekviena bendrijos narė bus tokia stipri, kad pirmiausiai pati dėtų tinkamas pastangas ir pademonstruotų ryžtą apginti savo sienas ir savo piliečius. Gręžiantis nuo federalizmo kranto link Europos kaip tautų valstybių kranto, pačioje srauniausioje upės vietoje tikrai ne laikas keisti arklius“.

 

Politiko manymu, būtent taip elgiasi parlamentarai, agituodami už naujų karinių pajėgų kūrimą Europoje, veidmainiškai sakydami, kad bus išvengta nereikalingos konkurencijos su NATO.

 

„Tokiuose pasiūlymuose trūksta logikos. Tai negi vienoje valstybėje saugumui užtikrinti ar konfliktams spręsti dislokuosime vieną NATO, o greta dar vieną ES batalioną? Juolab, kad iš 28 Europos Sąjungos valstybių narių 22 yra būtent tos pačios NATO šalys”, – stebėjosi R. Paksas.

 

Rezoliucijai dėl Europos gynybos sąjungos sukūrimo Europos Parlamente antradienį pritarta tik 44 parlamentarų balsų persvara.

 

Europos Parlamento nario R. Pakso biuro informacija

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));