skip to Main Content

Rolandas Paksas: buvau sekamas aš ir mano įgaliotasis advokatas

Europos Parlamento narys, partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkas Prezidentas Rolandas Paksas kreipėsi į Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį dėl įstatymų pažeidimų atliekant ikiteisminį tyrimą.

 

Rolando Pakso pareiškime Generaliniam prokurorui prašoma įvertinti STT pareigūnų veiksmus, kuriuose galimai esama piktnaudžiavimo sudėties (Baudžiamojo kodekso 228 str.) požymių.

 

Pasak Rolando Pakso, 2016-02-02 9.30 val. jjis buvo supažindintas su Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ONKTD prokuroro G. Norkūno nutarimu apklausti jį liudytoju apie jo galimai padarytą nusikalstamą veiką (BPK 82 str. 3 d.). Tą pačią dieną jis buvau apklaustas.

 

„Esu tos nuomonės, kad prieš vykdant mano apklausos procedūrą ir po jos buvo esmingai pažeistos BPK ir kitų įstatymų nuostatos, mano atžvilgiu neteisėtai ir nepagrįstai buvo taikoma procesinė prievartos priemonė – slaptas sekimas (BPK 160 str.).

 

Mano turimais duomenimis, 2016-02-02, iki 8.40 val., buvo sekama mano gyvenamoji vieta (Šilo g. 48, Vilnius) ir mano judėjimas automobiliu iki partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ būstinės, Gedimino pr. 10, Vilnius.

 

Tą pačią dieną, apie 10 val., Totorių gatvėje, Vilniuje buvau sekamas aš ir mano įgaliotasis atstovas advokatas R. Andrikis“, – teigiama Rolando Pakso pareiškime Generaliniam prokurorui.

 

Pasak Rolando Pakso, tą pačią dieną, po pietų, jis buvo sekamas Vilniaus gatvėje, Vilniuje, ir restorane ,,Da Antonio“, kuriame susitiko su G. Vainausku. Šis sekimas buvo vykdomas kartu su žiniasklaidos atstovais. Visus šiuos operatyvinio pobūdžio STT pareigūnų veiksmus stebėjo pašaliniai asmenys.

 

„Esu Lietuvos Respublikos pilietis, kurio teises ir laisves gina Lietuvos Respublikos Konstitucija. Taip pat esu Europos Parlamento narys, turintis atitinkamas veikos garantijas. Esu partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas. Jokių nusikalstamų veikų nesu padaręs.

 

BPK 11 str. nustato proporcingumo principo laikymąsi taikant procesines prievartos priemones ir atliekant tyrimo veiksmus. Šios priemonės turi būti taikomos tik tais atvejais, kai be jų negalima pasiekti reikiamų proceso veiksmų, jas taikant draudžiama atlikti žmogaus orumą žeminančius veiksmus.

 

Advokatūros įstatymo 45 str. garantuoja advokato susitikimo su klientu be pašaliečių galimybę, o 46 str. 5 d. – advokato paslapties apsaugą.

 

BPK 160 str. pabrėžiama, kad procesinė prievartos priemonė – slaptas sekimas vykdomas slaptai. Tačiau visos  šios įstatymų nuostatos buvo ignoruotos,“- pareiškime pabrėžė Rolandas Paksas.

 

„Situacija, kai dėl STT pareigūnų veiksmų procesinė prievartos priemonė, kuri turi būti vykdoma slaptai, tampa vieša ir net demonstratyviai tą eskaluojant, akivaizdžiai nedera su žmogaus teisių ir laisvių konstitucinėmis garantijomis, nekaltumo prezumpcija, žemina žmogaus orumą. Šiuo atveju galima teigti, kad pasikėsinta ne tik į mano, kaip europarlamentaro ir partijos vadovo, bet ir į partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ autoritetą – įsiveržimas keturių STT pareigūnų į partijos būstinę proceso veiksmams, kurie nereikalavo jokios skubos, nutraukiant mano dalyvavimą svarbiame posėdyje, negali būti vertinamas kitaip. Sunku suprasti – kodėl mano pakvietimą į STT apklausą, pažeidžiant BPK 182 str. 1 d. nustatytą tvarką, taip pat kelių dokumentų poėmį ketino vykdyti net keturi STT pareigūnai? Manau, kad tokią situaciją diktavo ne ikiteisminio tyrimo sėkmės motyvai, o siekis diskredituoti mane ir partiją ,,Tvarka ir teisingumas“.

 

Esu tos nuomonės, jog STT pareigūnų veiksmuose yra piktnaudžiavimo sudėties /BK 228 str./ požymių. Todėl prašau Jus, gerbiamas Generalini prokurore, įvertinti paminėtas neteisėtumo apraiškas atliekant ikiteisminį tyrimą,“ – sakoma Prezidento Rolando Pakso pareiškime.

 

Seimo nario P. Gražulio pranešimas: „Siūlau nutraukus ikiteisminį tyrimą išslaptinti kriminalinės žvalgybos informaciją“

 

Seimo narys Petras Gražulis užregistravo Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 216 straipsnio pakeitimo įstatymo pataisą. Teikiamu teisės aktu siūloma, jog nutraukus ikiteisminį tyrimą visa kriminalinės žvalgybos būdais surinkta  informacija būtų išslaptinta.

 

„Mano giliu įsitikinimu negalima leisti spręsti prokurorams, kurią medžiagą viešinti, o kurią ne. Man labai įdomu būtu paskaityti Respublikos Prezidentės atstovės spaudai Daivos Ulbinaitės telefoninių pokalbių išklotines valstybės paslapties atskleidimo byloje. Dabartinis teisinio reglamentavimo spragos leidžia šį straipsnį paversti politiniu įrankiu, todėl ir pasiūliau šią pataisą, numatančią, kad visa kriminalinės žvalgybos medžiaga būtų viešinama nutraukus ikiteisminį tyrimą. Įstatymas turi būti taikomas visiems vienodai, nes visi lygūs prieš įstatymą.“, – pažymėjo Tvarkos ir teisingumo seniūnas Petras Gražulis

 

Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: VIDMANTAS STANIULIS, TVARKA IR TEISINGUMAS

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));