skip to Main Content

Apie daugiabučių namų renovaciją iš kitos pusės

Mane APVOGĖ. Kai išgirsti diagnozę ir pajunti mirties alsavimą į nugarą apima baimės jausmas. Kai apvogia – apima šlykštus jausmas. Dėl gyvenamojo namo, kuris negalėjo patekti į programos apimamų daugiabučių namų sąrašą dėl techniškai nepagrįsto, ekonomiškai nepateisinamo atnaujinimo (modernizavimo) projekto bei ginčytinos namo butų savininkų balsų daugumos apskaičiavimo , man padaryta 15 tūkst. eurų žala.

Renovacijos procesas apima kolegialaus butų savininkų sprendimo priėmimą, t.y. atsiklausiant kitų nuomonės. Teisę spręsti dėl namo renovacijos turi ne tik daugiabučių namų butų savininkai, kurie moka už renovaciją savo nuosavomis lėšomis, bet ir socialinių butų savininkai bei mažas pajamas gaunančių butų savininkai, kuriems renovacijos sąnaudos dengiamos biudžeto lėšomis.

Vieno iš Mažeikių m. daugiabučio namo gyventojai buvo raginami atlikti namo renovaciją, tačiau gyventojų dauguma nesutiko mokėti 15 proc. renovacijos vertės, tokia buvo pareikšta namo butų savininkų valia. Po metų sugrįžta prie to paties klausimo, tačiau mokant jau 60 proc. renovacijos vertės, įspėjant gyventojus, kad mažas pajamas turintiems nebus kompensuojamos šildymo išlaidos, t.y. dalis namo butų savininkų buvo priversti sutikti su siūlomu atnaujinimo (modernizavimo) projektu. Man nėra žinoma koks Lietuvos Respublikos teisės aktas reglamentuoja, kad daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) yra privalomas ar būtinas.

Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.85 str. sprendimą dėl atnaujinimo (modernizavimo) priima butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma. Parašai dėl renovacijos buvo surinkti ne tik iš gyventojų. Balsų daugumą nulėmė projekto užsakovo Mažeikių r. sav. administracijos balsavimas. Mano manymu, suinteresuoto asmens dalyvavimas balsavime prieštarauja Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo nuostatoms, kurios numato vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat nešališkumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir kt, principais. Neturiu informacijos kokį balsų skaičių sudaro butų savininkų, gaunančių mažas pajamas, parašai, kurie buvo priversti pasirašyti po įspėjimo dėl kompensacijos nemokėjimo šildymo sezono metu ir kurie galimai nepritarė namo renovacijai, mokant tik 15 proc. renovacijos vertės.

Gyvenamojo namo (Mažeikių m.) butų savininkų susirinkimo metu sąmoningai nepritariau atnaujinimo (modernizavimo) projektui, kuriame įvardintas tikslas – energinio efektyvumo didinimas, mažinant namo šiluminės energijos sąnaudas, nes pagal atliktus paskaičiavimus man jis ekonomiškai nenaudingas. Man nuosavybės teise priklausančio buto energinis efektyvumas nepadidėjo, nes iki renovacijos buto sienos jau buvo apšiltintos iš vidaus, pakeisti langai, durys, radiatoriai, įstiklintas balkonas. Kaupimo fondo bei gyventojų lėšomis jau buvo atliktas namo stogo remontas, kaupimo fondo lėšomis langai laiptinėse pakeisti į plastikinius. Atkreipiu dėmesį, kad atnaujinimo (modernizavimo) projekte nurodytos namo šiluminės energijos sąnaudos šildymui pagal esamą padėtį neatitinka tikrovės. Faktinis sunaudotos šilumos kiekis šildymui to paties laikotarpio atitinka galiojančių normų reikalavimams, kurias patvirtinto LR Aplinkos ministras 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-909 “Projektų energetinio naudingumo projektavimas“. Daugiabutis namas turėjo geresnius šilumos energijos panaudojimo efektyvumo rodiklius nei nurodyta projekte. Tokiu būdu šis namas (1980 m. statybos) negalėjo patekti į programos apimamų daugiabučių namų sąrašus.

Įmokos už renovaciją (modernizavimą) pradėtos skaičiuoti, tačiau sutarčių dėl paskolos paėmimo mano vardu nėra. Sutikimo imti kreditą mano vardu nedaviau. Pažymėtina, kad butų savininkų susirinkimo darbotvarkėje nebuvo klausimo dėl paskolos, niekas neinformavo kokia paskolos suma, kokios paskolos gavimo sąlygos, koks bankas ją suteiks. Nebuvo kalbos, kad paskolą mano vardu paims kažkoks UAB-as, koks mokestis bus jam mokamas už tai. Kada pasirašyta paskolos sutartis man taip pat nežinoma. Taip pat man nežinoma, kokiais kriterijais vadovavosi projekto administratorius UAB „Admituras“, lengvatinio kredito teikėju pasirinkdamas UAB „VIPA“.

Pasaulio ataskaita rodo, kad Lietuvoje žmonės gyvena bene trumpiausiai iš visos Europos Sąjungos šalių – vyrai vos 68, o moterys 79 metus. Pagal gyvenimo trukmę lietuviai yra vieni paskutinių. Kadangi turiu onkologinę ligą, puikiai žinau kokios yra ligos pasekmės. Kiekvienam svarbiausia sveikata, todėl visas santaupas privalau skirti ligos prevencijai, o ne namo papuošimui spalvotomis plokštėmis. Tikimybinis rodiklis, kad paskolą už namo renovaciją (modernizavimą), kurią turiu sumokėti iki man bus 80 metų yra labai abejotinas.

Turėdama dar išsilavinimą, 8 kartus kreipiausi į įvairias institucijas Lietuvoje. Suvokiau, turi būti turtingas žmogus, kad imtum kariauti. Supratau, kad be nepavykusio verslo, skolų, prarasto darbo, nelaimingos meilės ar alkoholio, savižudybės priežastimi gali būti ir slegianti netiesa, valdininkų abejingumas, puikybė ir galybė. Sakau, gerbiamieji ponai, atsimerkite, klausykite ir girdėkite ką kalba ir šunauja ar runkeliai. Manau, kad atitinkamos institucijos turėtų susidomėti ir įvertinti galimus korupcinius interesus ar giminystės ryšius, vykdant daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą). Ar renovacija nėra ribotai informaciją priimančių žmonių mulkinimas?

Kartoju, kad nėra Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie reglamentuotų, kad daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) yra privalomas ir būtinybė. Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės ir niekam nėra suteikta teisė prievarta už mane paimti kreditą. Kiekvienas piniginis sandoris turi būti pagrįstas abipusiu susitarimu ir turi būti ekonomiškai naudingas. Esu laisva spręsti, veiksni ir sprendimus savo nuosavybės atžvilgiu priimu pati. Teisę, kaip Lietuvos Respublikos pilietei, ginti konstitucines teises Konstituciniame teisme atėmė Seimas. Išrinktieji ir patekę į Seimą pagal sąrašą nepritarė Konstitucijos pataisoms. Net 43 Seimo nariai nedalyvavo tokiame balsavime. Sunku suprasti ir pateisinti tokį poelgį. Klausiu ar atsirastų bent vienas iš sumanytojų ir vykdytojų, kuris norėtų pasikeisti vietomis?

Pagarbiai

#

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));