skip to Main Content

RAUDONIEJI NACIAI įžūliai persekioja,šmeižia tremtinį Panevėžio teisme. Panevežietis tremtinys Raimondas Pankevičius išsakė visam pasauliui (bet ne Lietuvos provincijai) žinomus faktus. Raimondas Pankevičius yra šmeižiamas okupacijos, raudonųjų nacių  metodais – prisegama „antisemito “ etiketė. Klastingi raudonieji naciai NKVD-KGB – apie 50 proc. žydų tautybės nusikaltėlių, dar ne nuteisti, todėl lietuviai lengvai pakimba ant raudonųjų nacių kabliuko – kabina tiesos sakytojams pankevičiams „antisemito“ etiketę.

 

 FAKTAI apie pačių žydų kolaboravimą su nacionalsocialistais žeminant ir žudant žydus.

 

1. Isaiaho Trunko knygą “Judenrat. The Jewish Councils in Eastern Europe under Nazi Occupation” (Judenratas. Žydų tarybos Rytų Europoje nacių okupacijos metais”), 663 p. pvz. knygos skyriai “The Ghetto Police” (p. 473 – 527), “Opposition to the Jewish Councils and the Ghetto Police” (“Žydų tarybų ir geto policijos opozicija”, p. 528 – 547) ir “Postwar Trials of Councilmen and Ghetto Police” (“Po karo įvykę žydų tarybų ir getų policijos teismai”, p. 548 – 569). Šių skyrių pavadinimai iškalbingai byloja apie žydų tarybų narių ir policininkų kolaboravimą su naciais. Beje, teisiami buvo ir konclageriuose kapais (prižiūrėtojais; kapais skirdavo kriminalinius nusikaltėlius, įkalintus svetimšalių legionų narius, žydus, politinius kalinius – I.T.)  ar vyresniaisiais kapais dirbę žydai. Kai kuriems policininkams ir judenratų nariams buvo rengiami tik garbės teismai. Knygoje gausu pavyzdžių apie getuose ir koncentracijos stovyklose policininkais dirbusių žydų žiaurumą, jų vykdomas mirties bausmes.

Remiantis gausiais šaltiniais rašoma apie judenratus, apie įvairius gyvenimo getuose aspektus – ekonominį, socialinį, kultūrinį. Mums, lietuviams, ypač įdomūs puslapiai apie gyvenimą Vilniaus, Kauno, Šiaulių getuose. Pabrėžiama, jog Vilniaus geto policijos viršininkas Jokūbas Gensas pats dalyvavo atrenkant žydus į Panerius (p. 422).

Kartu su keliais policininkais 1942 m. spalio mėn. Ašmenoje jis atrinko 406 žydus, juos kartu su ypatingųjų būrių vyrais atrinktuosius sušaudė;

 

2.Chaim Lazar. DESTRUCTION and RESISTANCE{Naikinimas irpasipriešinimas},New York,1985,p.44-46.

Aprašyti faktai kaip žydų policininkai ieškodavo pasislėpusius žydus.Pavyzdžiui, 1943m.rugsėjo 1-ąją Vilniaus gete “ žydų policininkai iš rūsio po namu ištraukė pasislėpusias 8 žydes, vaikus, senukus. Vaikinai ir merginos priešinosi“. Išvežimui į darbus ar pasmerktus sušaudymui sąrašus sudarydavo policijos arba judenrato (žydų taryba) nariai. Žydų taryba ir žydų policija atrinkdavo „mirties kandidatus“.

„Miriam Ganionska (žydų policininkė): Viską atlikome patys .Atrinkome žmones taip ,kaip buvo nurodžiusi žydų taryba .Subūrę žmones aikštėje ,nuėjome ieškoti tų,  kurie buvo pasilėpę  namuose. Prie aikštės privažiavo mašinos, visus sulaipinome ir išlydėjome .Toliau Miriam pasakojo, kad žydų policija prisiplėšė žydų turto ir brangenybių. Kalbėdama ji iš kišenės ištraukė nedidelį maišelį, pilną aukso ir perlų ir ,padėjusi ant stalo ,tarė: „Grįždama atgal įstengiau nugvelbti iš jų šį maišelį“;

3.Avraham Tory. Kauno getas:diena po dienos.,Herman Kruk.Atsiminimai – apie Kauno, Švenčionių, Salų ,Mikoliškių ,Ašmenos  žydų likimą, kuriuos atrinkdavo ir lydėdavo į egzekucijos vietą žydų policininkai – nacių kolaborantai;

4.Ryškausiai apie pačių žydų dalyvavimą žydų žudyme patvirtina Lietuvos valstybiniame archyve saugomas pačių žydų  sovietmečio okupacijos metu   sudarytas Vilniaus geto policininkų žydų, kolaboravusių su naciais, SĄRAŠAS ,kurį čia pridedu. Jame rasite žydų policininkus pavardes, kuriuos sušaudė patys žydai, ar  kurie buvo sovietinių teismų nuteisti mirties bausme už kolaboravimą su naciais.

Priedas: .Lietuvos centrinis valstybinis archyvas. SĄRAŠAS  Vilniaus geto policininkų, dalyvavusių nusikalstamoje veikoje prieš žydus. 2 puslapiai ,rusų kl. 

                             Pagarbiai  Arvydas Damijonaitis

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));