skip to Main Content

 

Kur dingo Rasos Juknevičienės šmeižto byla?

 

Kazimieras Juraitis

 

Š,m. spalio 2 d. paprašiau Vilniaus Apygardos teismo suteikti informaciją apie Kazimiero Juraičio bylą prieš Rasą Juknevičienę dėl šmeižto. Į tai gavau Stasio Lemežio atsakymą, kurį paviešinau čia:

 

 

Paprašiau Generalinės prokuratūros ir Aukščiausiojo Teismo pradėti baudžiamąjį persekiojimą asmenų, naikinančių ir klastojančių itin svarbius dokumentus.

Į tai Trečiojo skyriaus prokuroras benediktas Leišys atsakė, jog „trūksta duomenų“ , kad pradėti baudžiamąjį persekiojimą! (mano pastaba:jų ir negali būti pakankamai, nes duomenis tai juk naikina:))) Leišys atsisakė pradėti baudžiamąjįį persekiojimą. Šį mutarimą apskundžiau Ikiteisminio tyrimo teisėjui:

 

Kazimieras Juraitis, Traidenio 34-18, Vilnius

kazimieras.juraitisgmail.com

Vilniaus m. apylinkės ikiteisminio tyrimo teisėjui

 

SKUNDAS

2018 10 19

 

Š.m. rugsėho 10 d. Vilniaus apygardos teiusėjas Ernestas Rimšelis turėjo be mano dalyvavimo spręsti bylą, kurią keliu LR Seimo narei Rasai Juknevičienei už šmeižtą.

2018m. rugpjūčio 26d. reportaže „Lietuviška mafija savo egzistavimą įrodo pati“, kuris įdėtas Kazimiero Juraičio jutubo kanale, viešai paprašiau teisėją Ernestą Rimšelį nuo bylos nu(si)šalinti.

Iki pat šiandienos gavau tik Vilniaus apygardos teismo teisėjo Stasio Lemežio pranešimą, jog  informacija apie bylą man išsiųsta š.m.

rudsėjo 11 dieną, tačiau jokių dokumentų negavau.Priminsiu, kad ši byla itin svarbi, nes yra sudėtinė dalis kitos bylos, susijusios su Žmogaus Teisių pažeidimais, šmeižtu, raginimu neteisėtais būdais panaikinti esamą Lietuvos demokratinę santvarką ir pan..

2018-10-08 paprašiau Generalinės prokuratūros:ištirti Vilniaus apygardos teisme siaučiančios nusikalstamos politinių moberių gaujos narių sudėtį ir pradėti prieš juos baudžiamąjį persekiojimą, o taip pat suteikti informaciją apie Kazimiero Juraičio bylos prieš LR Seimo narę, NATO tarpparlamentinės asamblėjos prezidentę Rasą Juknevičienę eigą.

 

2018-10-15 d. gavau prokuroro Benedikto Leišio atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą. Pasak jo, itin svarbių procesinių dokumentų dingimas – nėra nusikalstamos veikos subjektas.

Negana to, jis pareiškė, jog privatūs asmenys (šiuo atveju pareiškėjas Kazimieras Juraitis) privalo atlikti ikiteisminio tyrimo darbą:

apklausti liudininkus, išsiaiškinti itin svarbių dokumentų dingimo aplinkybes bei pateikti ikiteisminio tyrimo išvadas prokurorui.

Akivaizdu, kad prokuroras Benediktas Leišys arba:

 

a) įeina į tos pačios nusikalstamos Moberių gaujos sudėtį, kuriai priklauso ir Rasa Juknevičienė;

b) dangsto šios gaujos narius;

c) savo pareigų neatlieka iš tingumo ar moralinio supuvimo.

 

Prašau:

1.Panaikinti prokuroro Benedikto Leišio nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamos gaujos, Vilniaus Apygardos teisme naikinančios ir (ar) tokiu būdu klastojančios procesinių veiksmų eigą.

2. Pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamos gaujos, siaučiančios Vilniaus Apygardos teisme ir naikinančios itin svarbius procesinius dokumentus.

2. Priimti nutartį suteikti Kazimierui Juraičiui informaciją apie jo bylą prieš Rasą Juknevičienę dėl šmeižto, kuri turėjo būti nagrinėjama 2018-09-10 (teisėjas Ernestas Rimšelis)

………………………………………………………………………………………….

į šį skundą atsakymo dar negavau. O Auščiausiojo teismo vardu atsakė Edita Kisielienė lakonišku konstatavimu, jog Aukščiausiasis teismas „neatlieka Apygardos teismų administracinės priežiūros“ :)))

…………………………………………………………………………………………..

Ir galiausiai, kadangi paslaptingo itin svarbių dokumentų dingimo netiria nei prokuratūra, nei Aukščiausiasis teismas, šiandien parašiau vėl Apygardos teismo pirmininkei Loretai Braždienei asmeniškai. Manau,

kad jeigu vėl informacijos negausiu, tai jinai, kaip šios valstybinės teisngumo įstaigos vadovė, ir bus atsakinga už šį nusikaltimą.

Kazimieras Juraitis, gyv. Traidenio 34-18, Vilnius

el. paštas: kazimieras.juraitis@gmail.com

Vilniaus Apygardos Teismo Pirmininkei

Loretai Braždienei

 

Prašymas

2018 10 22

 

Š,m. rugsėjo 10 d. Vilniaus Apygardos teisme teisėjas Ernestas

Rimšelis turėjo nagrinėti Kazimiero Juraičio skundą prieš Rasą

Juknevičienę dėl šmeižto. Kadangi jokios informacijos apie bylos eigą

negavau, š.m.spalio 2 d. kreipiausi asmeniškai į Jus, prašydamas

informacijos apie bylos eigą. Už Jus man atsakė teisėjas Stasys

Lemežis, teigdamas, jog ‘pagal dokumentų registrą man informacija

išsiųsta š.m. rugsėjo 11d.“.

Tvirtinu, jog jokios informacijos apie Kazimiero Juraičio bylą prieš

Rasą Juknevičienę iki šiol negavau, todėl pakartotinai asmeniškai

Jūsų, kaip Vilniaus Apygardos teismo pirmininkės, prašau:

– suteikti informaciją apie Kazimiero Juraičio bylos prieš Rasą

Juknevičienę eigą ir teisėjo Ernesto Rimšelio nutartį (jeigu toks

svarstymas įvyko);

– užtikrinti, kad ateityje informacija apie svarstomas bylas

suinteresuotus asmenis pasiektų LR Įstatymuose nustatyta tvarka.

 

Pagarbiai,

 

Kazimieras Juraitis

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));