skip to Main Content

Rasą Juknevičienę teismas beatodairiškai gelbėja nuo baudžiamosios bylos

Aurimas Drižius

Žurnalistas Kazimieras Juraitis  paskutinę privataus kaltinimo proceso galiojimo dieną padavė Vilniaus apylinkės teismui prašymą dėl bylos iškėlimo Rasai Juknevičienei.

Seimo plenarinių  posėdžių salėje Seimo narė Rasa Juknevičienė viešai pasakė, kad žurnalistas Kazimieras Juraitis yra Rusijos FSB agentas. 

 

„Aš į tokį pasakymą žiūriu kaip į organizuoto nusikalstamumo fragmentą, – mano K.Juraitis, – todėl mano tikslas yra ne nuteisti Rasą Juknevičienę, tačiau kiek į manoma, pristabdyti tokių žmonių daromą žalą. Todėl ir neskubėjome – norėjome atskleisti metodiką, kaip tai yra dengiama. Išsiunčiau tą skundą rugsėjo 30 d., o teismas jį gavo spalio 2 d., ir žaibiškai man persiuntė atgal – neva prašymas pavėluotas. Tada siunčiame dar kartą – kad skundas išsiųstas spalio 30 d., tai yra dar nepavėlavus. Tada teismas vėl atsiunčia atgal, nurodydamas tokį juokingą motyvą – kad neva teismas jau rugsėjo 30 d. turėjo pradėti nagrinėti tą mano skundą, tada jis neva nebūtų pavėlavęs. Ir tai man rašo teismo pirmininkės pavaduotojas. Tada kreipiausi jau į teismo pirmininkę, prašydamas man duoti jau procesinį dokumentą, kurį jau galėčiau apskųsti. Žodžiu, žaidžiamas ping-pongas, tačiau aš manau, kad vis tiek rezultatas bus geras. Ir tai nebūtinai reiškia, kad reikia laimėti bylą prieš Rasą Juknevičienę. Tikslas – pagerinti psichikos sveikatos būklę Lietuvoje“.

 

 

Laba diena, gerb. Loreta Braždiene.

Užvakar, t.y. š.m. spalio 16 d., kreipiausi į Jus, prašydamas priversti Jūsų pavaduotoją Marijų Kursevičių atlikti kai kuriuos pareigybinius darbus. Tą pačią dieną LR Seime Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila surengė spaudos konferenciją, o vienas iš klausimų buvo – kaip Vilniaus m. apylinkės teismas vengia nagrinėti Kazimiero Juraičio privataus kaltinimo skundą prieš Seimo narę Rasą Juknevičienę. 

Kadangi elementari normalaus bendravimo etika reikalauja neapkalbinėti žmonių „už nugaros“, jiems patiems nedalyvaujant, o jeigu taip įvyksta – pranešti jiems pokalbio turinį raštu arba žodžiu, tą ir darau.

Žemiau – ištrauka iš minėtos spaudos konferencijos Seime:

 

 

Kadangi gerb. Nerijus Kursevičius vadovauja Vilniaus miesto antikorupcinei komisijai, atkreipiu Jūsų dėmesį į ištrauką iš Vikipedijos:

Jungtinių Tautų organizacija išskiria šias pagrindines korupcijos formas: sukčiavimas, kyšininkavimas, piktnaudžiavimas suteiktomis galiomis priimant sprendimus (piktnaudžiavimas diskrecija), prievartos panaudojimas, favoritizmas (favoritų skyrimas į aukštas pareigas), valstybės pinigų ar turto pasisavinimas/išeikvojimas bei korupcija vykdant politinę veiklą.

Korupcija gali būti apibrėžiama pagal pobūdį ir sektorius:

Administracinė – tyčinis jau esančių įstatymų, taisyklių ir nuostatų iškraipymas juos vykdant valstybės ar ne valstybės veikėjų labui, neteisėtu ir neskaidriu būdu suteikiant privačios naudos valstybės tarnautojams.

pagarbiai,

 

Kazimieras Juraitis

 

laiško kopija išsiųsta

signatarui Zigmui Vaišvilai,

STT,

 Seimo Antikorupcinės komisijos pirmininkui Vitalijui Gailiui

Seimo nariui Nagliui Puteikiui, žiniasklaidai

 

Komentuodamas K.Juraičio bylą, signataras Z.Vaišvila nurodė: „Du kartus Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas Marius Kursevičius parašė raštelį, lydrašiu gražindamas skundą. Jis iki šiol nežino, kad dokumento pateikimas yra ir jo išsiuntimas registruotu paštu? Jis tai žino, tačiau net du kartus atmeta skundą. Dar pasakysiu – teismui nesuteikta teisė siuntinėti skundus, kur nori. Teismas gali tik priimti nutartį – priimti nagrinėti tą skundą, arba atsisakyti. Taigi teismas ir K.Juraičio atveju užsiima ne tuo, kuo turėtų. Ir būtent todėl mes matome, kaip Seimas per tris minutes panaikino privataus kaltinimo institutą, o Seimo pirmininkas jau tris mėnesius atsisako mane priimti“. 

„Aš manau, kad privataus kaltinimo proceso panaikinimas Lietuvoje nuo spalio 1 d. yra dar vienas faktorius, parodantis, kad reikia atimti iš žmonių instrumentą nuo valdžios savivalės teismuose, – mano Z.Vaišvila, – tai yra gynyba, tačiau taip pat yra valdžios baimė. Jie bijo elementaraus paprasto viešumo, ir aišku, bijo atsidurti teisme, todėl nudaigojo ir privataus kaltinimo institutą. Tas procesas buvo nudaigotas per tris minutes Seimo posėdžių salėje, net nepateikus aiškinamojo rašto, kodėl taip padaryta. Yra tik Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada, kad minėtas įstatymo projektas atitinka Konstituciją ir teisėkūros technikai“.

 

Seimo plenarinių  posėdžių salėje Seimo narė Rasa Juknevičienė viešai pasakė, kad žurnalistas Kazimieras Juraitis yra Rusijos FCB agentas. 

Pastarasis paskutinę privataus kaltinimo galiojimo dieną padavė Vilniaus apylinkės teismui prašymą dėl bylos iškėlimo Rasai Juknevičienei.

 

Kazimieras Juraitis :

Spalio 10 dieną Lietuvoje, kaip ir visame civilizuotame pasaulyje, buvo minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Šiai dienai skirtas renginys vyko  visose šalies mokymo ir švietimo įstaigose. Peržvelgus bent 50 – ies tokių renginių darbotvarkę matosi, kad valstybės mastu į visuomenės geros psichikos sveikatos precencijos būtinųjų sąlygų aptarimą neptariami tokie socialinio bendravimo atributai, kaip Tiesos sakymas, geranoriškumas, mandagumas. Matyt, taip yra todėl, kad šios sąlygos priskiriamos savaime suprantamiems dalykams, kurie sąlygoja gerą tiek paskirų piliečių, tiek visos visuomenės psichikos sveikatą.

Kaip geros visuomenės psichikos sveikatos sudėtinė dalis, Lietuvoje jau nemažą laiką veikia ir smurto šeimoje, švietimo įstaigose ilgalaikės programos.

Niekur, nei vienu atveju neteko matyti, kad būtų aptariama smurto Seime problema. Ar taip yra todėl, kad toks smurtas neegzistuoja, ar tokio klausimo nebuvimas įrodo, jog toks smurtas Seime itin iškerojęs, t.y. smurto aukos Seimo nariai bijo savo kankintojų – smurtautojų, ir todėl tokius atvejus slepia, kad išvengti papildomų kankinimų – patyčių, neteisingų apkalbų, melagingų kaltinimų ir pan.? O smurto Seime rezultatu tampa plintantis smurtas visuomenėje, ir išgydyti pasekmės, nenaikinant priežasties – neįmanoma. Bandyti tą ignoruoti – tas pat, kas smurtą patyrusį vaiką vis grąžinti pas smurtaujančius tėvus ir tikėtis, kad reikalas išsipręs savaime.

Psichiatras Linas Slušnys,  š.m. rugsėjo 19 dieną dienraštyje 15 min. teigia, jog 80 procentų atsakomybės už patyčias mokyklose tenka tėvams. Jeigu išvestume socialinių santykių modelių analogijas, Seimą veikiausiai galima būtų prilyginti tėvams, o piliečius – vaikams. Nes būtent Seimas visuomenei, kaip ir tėvai šeimoje, nustato pagrindines elgesio, tarpusavio santykių taisykles valstybėje. Jau minėtą straipsnį parašė tas pats psichiatras Linas Slušnys, kuris yra ilgametis Landsbergio  fondo valdybos narys ir buvęs ilgametis žurnalistų etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas. 

 Nei viename šiai dienai skirtame renginyje neaptikau suicidų Lietuvoje aptarimo. O juk būtent Lietuva pagal savižudybių skaičių užtikrintai pirmauja Europoje, o pasaulyje įeina į pirmąjį penketuką. Tai – valstybinio psichikos sveikatos centro 2016 metų duomenys.

 Būtent šitoje šviesoje ir norėčiau pateikti savo klausimą, t.y. apie Vilniaus miesto apylinkės teismo neteisėtą vengimą priimti teisme privataus kaltinimo skundą prieš Seimo narę Rasą Juknevičienę.

Prieš parą paviešinome publicistinį filmą, kuriame buvęs Sausio 13 -osios Brolijos vicepirmininkas, mokslininkas, buvęs tremtinys Algirdas Šukys pasakoja apie Vytauto Landsbergio šalininkų politinės kovos būdus ir metodus. Pirmą kartą iš tiesioginio liudininko pasakojimų sužinojome, kaip apie 1990-uosius veikė vadinamos „megztosios beretės“ – smogiamieji psichologinio ginklo būriai, kurie pagal instrukcijas ir komandą psichologiškai naikindavo Vytauto Landsbergio konkurentus. Manau, kad daug kam netikėta Vytauto Landsbergio sėkmė didele dalimi priklauso nuo to, kad jis vienintelis sėkmingai išnaudojo šį psichologinį ginklą – „megztąsias beretes“. Lietuvos bėda ir nelaimė ta, jog tos metodikos niekur neišnyko, iškovojus Nepriklausomybę, o persikėlė į Seimą, kur maža, bet gerai organizuota, drausminga ir agresyvi mažuma sėkmingai naudoja psichologinio teroro priemones, taip formuodama Seimo darbotvarkes, klausimų priėmimą.

Tiems, kas nežino – priminsiu, jog š.m. rugsėjo š.m. rugsėjo 21 d. LR Seime

vakarinio posėdžio metu svarstant klausimą „Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (įstatymo projektą pristatė Zbignev Jedinskij), Seimo narė Rasa Juknevičienė po klausimo svarstymo pasakė tokią repliką:

„Gerbiami kolegos, labai protingas tikrai Seimo daugumos sprendimas ir žmonęs supranta, ką daro, džiaugiuosi, sveikinu ir…tiktai noriu atkreipti dėmesį, kad čia labai įdomi pono Jedinskio buvo palaikymo komanda. Balkone tokiam šešėlyje, užkulisiuosiuose yra atstovai iš tos politinės partijos, kurią VSD visose savo ataskaitose įvardija kaip Kremliui dirbančią, tą Liaudies Partiją su Kazimieru Juraičiu priešaky. Tai daug ką pasako, šitas faktas. Ir šiandien mes jau turim kalbėti ne apie KGB žmones, kurie buvo pakliuvę į tą tinklą, bet turim kalbėt apie FSB agentus, tuos, kurie siūlo šitokius projektus. Ačiū.“

Pirmiausia Rasa Juknevičienė tiesiai įvardina, kad „tokių projektų“, t.y. projektų, siekiančių išviešinti KGB agentus,autoriai pretenduoja būti įvardintiems FSB agentais.

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));