skip to Main Content

Dalinuosi garso įrašo išklotine, kuri atsako į klausimus, kodėl neįsivaizduojamas tolesnis dabartinės sudėties Valstybinės tarnybinės etikos komisijos darbas. Paaiškina, kodėl Seimo narys Povilas Urbšys kaltina mane kerštu, o ne bando neigti, ar interpretuoti įvykių aplinkybes. Tampa aišku, kodėl Seimo nariai norės gauti atsakymus iš Seimo pirmininko. 
Pokalbio tarp VTEK narių išklotinė pilnai atskleidžia galimą poveikį, kurį VTEK nariams darė Seimo narys Povilas Urbšys, tuo metu vadovavęs VTEK kuravusiam Seimo komitetui. Manytina, jog tokia veikla yra nusikalstama, traktuotina kaip priesaikos sulaužymas ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pažeidimas. Po Seimo pirmininko pasiaiškinimo, dėl jo galimo dalyvavimo darant poveikį VTEK veiklai, taps aiški jo galima atsakomybė. 
Mane galima kaltinti viskuo, kurti įvairias istorijas, kurias bandoma pateikti, kaip tikras, bet tai nepakeis fakto, fiksuoto garso įrašuose, kuris tampa nepasitikėjimo VTEK ir apkaltos Seimo nariui Povilui Urbšiui pagrindu.

S.Katuoka: Sveiki gyvi primininke! Kaip laikotės?
R.Valentukevičius: Rytoj pagal planą užeik…(rodo į V.Kanapinską)
V.Kanapinskas: Tai rytoj aš ateisiu.
M.Siaurys: Kodų aš dar neparuošęs (VTEK informacinių išteklių prieigos duomenys).
R.Valentukevičius: Šitą tu, Virgi, apie pietus tinka?
V.Kanapinskas: Tinka.
R.Valentukevičius: Gerai. Rytoj.
V.Kanapinskas: Rytoj, ane. Na va, stalas gražus, tuščias.
R.Valentukevičius: ….tris kartus rankas nusimušiau.
M. Siaurys: Dar žinok (kreipiasi į V.Kanapinską) čia varysim. Aš noriu supakuot visas bylas, popierius visus susegt, atiduot į archyvą, perduot skyriui. Viskas kaip priklauso.
R. Valentukevičius: Tai čia jūsų problemos. Aš savo. Aš jau patikrinau ką aš turiu grąžinti.
S. Katuoka: Virgi, tai nori su pirmininku šnektelėt. Ar, ar paskui su, su, su Mindaugu ar kaip, ar atvirkščiai?
V.Kanapinskas: Tai galim prie visų.
M. Siaurys: Šnekam prie visų.
R.Valentukevičius: Kaip jūs norit.
V.Kanapinskas: Pirmininkas klauso.
S. Katuoka: Pirmininkas klausosi…(juokiasi) pirmininke, pirmininke.
R.Valentukevičius: Aš šiandien klausau.
V.Kanapinskas: Žodžiu, pagarsinsiu ko mes čia susirinkom. Yra bendra komisijos narių nuomonė, tu tikriausiai žinai…
M.Siaurys: Nu žinau…
V.Kanapinskas: Yra tau dvi alternatyvos, žodžiu. Manau pirma geresnė. Nu pristatysiu pirma pirmą. Žodžiu, parašai prašymą, kad atleisti iš darbo savo noru. Gauni už atostogas, tas kur sakei du mėnesius, ir gauni du mėnesius plius, kiek priklauso tų išeitinių. Viena alternatyva tau. Antra alternatyva – sudarom komisiją, žodžiu, ir gauni drausminę nuobaudą atleidimą iš darbo. Kadangi tai bus jau sisteminis pažeidimas. Tų pažeidimų ne vienas. Išeini su nuobauda iš darbo – be kompensacijų. Ta pozicija yra pristatyta komitete Valstybės valdymo ir savivaldybių, pirmininkas tai pasakė, kad reikia taip daryt. Nu žodžiu tau dvi alternatyvos. Gerai pagalvojus, man atrodo pirma geresnė yra.
R.Valentukevičius: Atostogos ir dvi išeitinės?
V.Kanapinskas: Ar taip, ar taip žiūrėkit. Tų atostogų dabar ten tu eini, bet tave atleistų, tu gautum tuos pinigus, nes kitaip… Keturis mėnesius gali nedirbt, jeigu taip sakius, nes gausi už atostogas du mėnesius turėsi ir už tą…
M.Siaurys: Klausykit.
V.Kanapinskas: Nu tai va, gali tu čia išsisukinėt, bet kaip nori. Aš tau dvi alternatyvas turiu.
M.Siaurys: Dabar aš pasakysiu, koks yra mano planas. Realiai galiu atversti, atidaryti „mailą“, parodyt. Mano planas gyvenimo buvo toks. Aš du metus neėmiau atostogų, nes ruošiausi kelionei į Ameriką. Aš sakiau ir čia turbūt visi žino.
R.Valentukevičius: Tėvai jo ten gyvena.
M.Siaurys: Ten gyvena mano tėvai. Mano tėvui yra ketvirtos stadijos vėžys prostatos. Čia aš nenoriu pasakyt jautrų momentą, bet jūs paklausykit mano situaciją. Jis nematęs yra anūkės, mažosios mano.
R.Valentukevičius: Du metai.
M.Siaurys: Taip, du metukai. Aš išvežu visą šeimą ir aš esu nusipirkęs bilietus. Gegužės 29 dieną aš išvažiuoju į Ameriką ir grįžtu tiktai rugpjūčio 3 dieną. Taip?
V.Kanapinskas: Taip.
M.Siaurys: Dabar, kadangi tokia situacija, aš pasiėmiau atostogų, nes nenoriu jums maišyti veikti ir iš tikrųjų aš noriu susirasti darbą, kad man nereikėtų dalyvauti konkursuose. Ar perkėlimo būdu ar ką, ir dėl to nenoriu čia būti atleidžiamas.
R.Valentukevičius: Jis jau negrįžta čia jau.
M.Siaurys: Aš čia negrįžtu, priduodu archyvą, priduodu kompiuterius, visas regalijas, kabinetą ir čia manęs nebus. Tikrai aš jums šitą prižadu, na galiu pasakyti tuos planus viešai, jeigu reikia. Dabar klausimas, man atsileisti? Aš tada netenku tų, sakysim, galimybės būti perkeltas į lygiavertes pareigas ar žemesnes. Taip? Peštis, dabar tų peštynių, jos yra neperspektyvios, aš neturiu dėl ko… dėl to, kad jūs man… suprantat.
S.Katuoka: Mindaugai klausau įdėmiai, sakyk.
R.Valentukevičius: Klausom, klausom, sakyk.
S.Katuoka: Nei vieno žodžio nepasakiau, nenutraukiau tavęs, dėstyk viską ką dėstai.
M.Siaurys: Tikrai po rugpjūčio mėnesio iki rugsėjo manęs čia nebus net jūsų balanse. Aš netrukdysiu jums tikrai kaip žmogus ir netrukdysiu čia… Nu nebus manęs apskritai šitoj komisijoj. Nes aš nei veiksiu būdamas užsienyje, nei dabar. Aš, dabar vat pamatysit mano deklaracijose, po kurio laiko aš išeinu atostogų, atsidarau individualią veiklą ir turiu dar visokių darbelių, darbužėlių.
R.Valentukevičius: Tai čia kitas reikalas…
M.Siaurys: Ne, aš dėstau kaip yra. Man būti atleistam dabar, nu yra toksai. Peštis aš nenoriu, bet aš jums netrukdysiu. Manęs čia nėra. Viskas. Aš šitą sprendimą priėmiau ir išgyvenau gal prieš mėnesį. Nu aš jau supratau kokia yra situacija.
R.Valentukevičius: Mes kalbėjom su juo dar iki mano atleidimo. Aš jam sakiau, tu ieškokis darbo. Aš šitą pasakiau ir Seimo Pirmininkui.
M.Siaurys: Ir Seimo Pirm… tikrai ir aš šitą galiu, nu.. aš. Dabar… 
S.Katuoka: Mindaugai, aš paklausiau. Aš dabar galiu įsiterpt? Tu baigei viską, dabar aš išdėstysiu. Pirmas klausimas kuris manęs šiek tiek neįtikino. Tu turi keturis mėnesius atostogų?
R.Valentukevičius: Ne.
M.Siaurys: Ne.
S.Katuoka: Tai kaip tu dabar išvykęs nuo rytdienos būsi iki rugpjūčio mėnesio Amerikoje?
M.Siaurys: Nu tai aš išėjau atostogų nenorėdamas šito persekiojimo. Nu aš nenoriu šitų karų.
S.Katuoka: Bet tai…
M.Siaurys: O paskui aš pasiimu dienas laisvas, nes aš jau nusipirkęs bilietus. Pinigai jau yra investuoti.
R.Valentukevičius: Nemokamų gali pasiimti.
M.Siaurys: Aš pasiimsiu tų atostogų.
S.Katuoka: Viskas tvarkoj ką jis sako čia. Klausyk reiškia. Aš nelabai suprantu logikos. Reiškia, jeigu jis išeina šalių sutarimu, pavyzdžiui nuo rytdienos, tai viską tai ką jis suplanavo jis gauna dar daugiau pinigų ir turi teisę tuos keturis mėnesius išnaudoti. Kadangi …(kalba kartu) žiūrėk. Dabar tu sakai – „aš užsiiminėsiu individualia veikla“. Kas pakenks tavo individualiai veiklai užsiiminėti, kad tu išeisi šalių susitarimu. Tau pakenks Mindaugai žinai kas, jeigu iš tikrųjų ką jis (rodo į V.Kanapinską) sako. Aš dar galiu atskleisti. Virgis ne viską pasakė. Nu man, mane nustebino susitikimas Seime. Dieve mano. Tau (rodo į M.Siaurį) buvo skirta penkiolika minučių. Tavo klausimui buvo skirta penkiolika minučių. Reiškia, mes paskui galėsim likę „biškį“ pasikalbėti dėl… , su pirmininku dėl kai kurių klausimų, bet ten buvo pasakyta – duokit kompensaciją buvo pasakyta. Buvo pasakyta Virgi (V.Kanapinskas linkteli galva)? Duokit kompensaciją, kad jo (rodo į M.Siaurį) neliktų.
M.Siaurys: Nu neliks manęs.
S.Katuoka: Aš nesuprantu. Tai va, paklausyk. Dabar žiūrėk, kaip neliks. Aš dabar nežinau ką tu sakai. Tai vat žiūrėk, situacija. Parašai pareiškimą, laisvai gauni kompensaciją, du mėnesius atostogų. Gauni keturių mėnesių atlyginimą. Daryk ką tu nori. Užsiiminėk individualia veikla, dalyvauk konkursuose, važiuok į Ameriką, važiuok už Amerikos, kur tau tinka. Keturi mėnesiai – tavo laisvė. Toliau klausyk, kitas dalykas. Jeigu… na ten buvo pasakyta atleisti Mindaugą Siaurį, reiškia tavo pavaldinį (rodo į R.Valentukevičių). Nu gal šito nereikia sakinėt, bet toks pokalbis buvo.
R.Valentukevičius: Na atleisti tai ir ne jų kompetencija.
S.Katuoka: Ne jų kompetencija. Ne jų kompetencija, na bet buvo pasakyta svarstyti, antrą kartą kai pažeidimas. Antrą kartą pažeidimo nusipelnė? Nusipelnė atsakymas. Du drausminiai darbo – sistema. Turite pagrindo atleisti. Teisiškai reiškia viskas gražiai. Padėjėjai ten supranti įsiterpė, teisiškai viskas gražiai. Dabar žiūrėk. Jeigu šalių sutarimu, tau niekas nedraudžia eiti į kitas valstybines pareigas, užimti. Jeigu gauni drausmės pažeidimą – atleis. Nu negerai klausyk, negerai. Tai va, aš niekur tavo argumentacijos tavo nesupratau. Nori, ką tu gražiai pasakei, aš pilnai žmogiškai suprantu. Važiuok į Ameriką. Teisingai, anūką reikia parodyti. Tu man seniai buvai tai paatviravęs. Aš šitą suprantu, viskas gerai Mindaugai. Bet supranti, vat buvo tiesiog taip suformuluota ir jis yra „biškį“… (rodo į V.Kanapinską).
M.Siaurys: Priverstas, ta prasme?
R.Valentukevičius. Bet rašys tai jis (rodo į V.Kanapinską) juk įsakymą (kalba visi vienu metu).
M.Siaurys: (kalba visi vienu metu) …kur tu gali dėtis gavęs papeikimą?
V.Kanapinskas. „moli“, tu savo noru rašysi.
S.Katuoka. Tai mes tam tariamės dabar, kad rašys.
R.Valentukevičius. Ne, aš kalbu apie antrą variantą.
S.Katuoka. Na tai viskas tvarkoj.
V.Kanapinskas. Ne tai jeigu jis nori antro, tai čia gerai.
S.Katuoka. Antras variantas yra prastas, nei tau, nei tau.
R.Valentukevičius. Aš sutinku.
S.Katuoka. Prastas yra antras variantas. Prastas.
M.Siaurys. Prastas yra antras variantas. Aš jūsų dabar klausiu taip. Ar mes galim šitą pokalbį pradėti kokią rugpjūčio 15 dieną. Aš tada neprašysiu jau kompensacijų, tada pats atsileisiu kaip priklauso ir baigta bus. Manęs jie….(pokalbį pertraukia).
S.Katuoka. Pirmą kartą matau žmogų, kuris kompensacijos atsisako. Paprastai visi nori kompensacijų. Mindaugai aš nežinau kiek tai…(pokalbį pertraukia).
R.Valentukevičius. Gal palaukit, duokit žmogui pagalvot šiandien iki rytdienos.
S.Katuoka: Dabar žiūrėkit pirmininke. Tai iš tikrųjų Mindaugas nuo pirmadienio išeitų į atostogas?
M.Siaurys: Taip.
R.Valentukevičius: Taip.
S.Katuoka: Ir kiek mėnesių gautų jis tas atostogas?
R.Valentukevičius: Iki gegužės 21 (M.Siaurys patvirtina).
V.Kanapinskas: Beveik du mėnesius.
S.Katuoka: Dabar žiūrėk, du mėnesiai. Tai o kaip tu dabar nori išvykti nuo 29-tos (gegužės)?
V.Kanapinskas: Jis gaus kai išeis.
R.Valentukevičius: Kaip?
V.Kanapinskas: Už tas atostogas.
R.Valentukevičius: Ne, tai suprantama.
S.Katuoka: Ir gautų kompensaciją už tas atostogas.
M.Siaurys: 0,7 koeficientu, tai sakykim jau minusas, bet ne tame esmė. Manęs čia…(pokalbį pertraukia).
S.Katuoka: Pagal naują įstatymą “biškį” sumažino, ar ne?
M.Siaurys: Na taip. 70 procentų. Gavęs dar kompensaciją, vis tiek turiu „turkštis“ iki rugpjūčio, o paskui bandyt dalyvaut konkursuose. Tai aš geriau susitarsiu, pasišnekėsiu. Manęs čia niekas matyti nenori ir tada labai gerai.
S.Katuoka: Matai, tave išlaikyti institucijoj yra labai sudėtinga Mindaugai (šurmulys).
V.Kanapinskas: Mes dėl šito nesitariam.
M.Siaurys: Dabar susitariam taip. Aš pasirašysiu visiems kitiems klausimams ir jums netrukdysiu. Jūs vistiek, jeigu lapelius dalinsit… Paklausykit manęs dar “biškį”.
S.Katuoka: Gerai aš paklausysiu ir paskui tau pasakysiu.
M.Siaurys: Dalinsit lapelius… (kalba visi).
S.Katuoka: Aš tiesiog kaip komisijos narys buvau pakviestas. Buvo pakviesta dar kita komisijos narė, bet kita komisijos narė nebegalėjo atvykti ir aplamai, aš supratau Virgio poziciją. Ji tokia, kad jis kolegialiai nori spręsti visus klausimus, aptaręs su komisijos nariais. Tokiai pozicijai aš jo pritariu, klausyk. Pasakė man atvykti šiandien, aš atvykau ir aš dabar klausau ir bandau, taip sakant, tą situaciją…
R.Valentukevičius: Pasvarstom kaip protingi kurmiai.
S.Katuoka: Pasvarstom kaip protingi kurmiai, aš tai irgi už protingą… Gerai, gerai Mindaugai tyliu. Prašau išsakyk savo, ką nori pasakyt.
M.Siaurys: Aš noriu paklausti jūsų, kur jūsų neužtikrintumas, kad aš išeisiu? Nes, dabar vat įsivaizduokit mano poziciją. Yra komisijos nariai, aš šitiek “tempti gumos” negaliu…(pokalbį pertraukia).
R.Valentukevičius: Aš atsiprašau truputį. Dabar jis išeina atostogų. Ir aš pasirašau, pasirašiau tiksliau jau, bet tai čia nesvarbu.
V.Kanapinskas: Tai čia ir klausimas pirmininke, ar jūs pasirašėt, ar ne?
R.Valentukevičius: Ne, aš jau pasirašiau vakar čia šitus reikalus, bet čia tą įsakymą…
V.Kanapinskas: Atšaukt gali.
R.Valentukevičius: Ne tai iš karto išimam, jis dar, kaip sakant, į registrus nepatekęs niekur. Jis gi pateks tik nuo pirmadienio, tai čia jokių kliūčių nėra. Tai jis dabar parašo lygiagrečiai pareiškimą – savo noru jeigu. Bet aš nežinau kaip jis galvoja, čia jo sprendimas. Pasibaigus atostogom ir tada supranti…
S.Katuoka: Matai aš pasakysiu…
R.Valentukevičius: Jūs jį atleidžiat po atostogų.
S.Katuoka: Žiūrėk kokį jis (rodo į V.Kanapinską) vadovų parodymą gavo. Drausmės klausimą tirti kuo greičiau. Taip buvo pasakyta (rodo į V.Kanapinską)?
V.Kanapinskas: Buvo pasakyta ir bus paklausta, ką jūs padarėt?
S.Katuoka: Buvo pasakyta, paklausta ką padarėt.
R.Valentukevičius: Nu praeis mėnuo, paklaus.
S.Katuoka: Ne, tai paklaus, gi. Buvo pasakyta spręskite klausimą (kalba kartu su V.Kanapinsku). Noriu pasakyti, kad kai kurie komisijos nariai dar kartą paryškino tą pareiškimą komisijos narių. Sako tai spręskite, reikia neatidėliojant spręsti klausimą (kalba visi).
R.Valentukevičius: Čia tai jie matai mane paaukojo..
V.Kanapinskas: Tu pats suprask, tas scenarijus, kad tu lieki atostogose, aš žinau kas bus. Susirinksim mes nu kada, moterys ateis trečiadienį, tu būsi atšauktas iš atostogų, bus tau pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas. Pamatysi. Toks scenarijus yra.
R.Valentukevičius: Toks atšaukimas galimas, taip?
V.Kanapinskas: Pamatysi. Toks scenarijus yra. Tai taip toliau, sakau. Jeigu tau gražiai, su tom atostogom, su ta kompensacija. Paskui, nu pats pagalvok. Bus įrašas, kad turėjęs esi nuobaudą. Dar tie jeigu teismai bus ar kas čia? Ar tau nervus, ta prasme nervus gadint, ar ramiau gyvent…(pokalbį pertraukia).
M.Siaurys. Bet ar jūs suprantat, kad aš jau viskas. Penktadienį atsisakau visų regalijų, viską atiduodu ir uždarau. Manęs čia nėra. Tai kam dar tą žmogų naikinti toliau. Aš čia…(pokalbį pertraukia).
S.Katuoka. Mindaugai, aš matau, kad tu nelabai supranti situacijos. Niekas tavęs naikint nenori (kalba visi). Eina kalba… kai tariamės keturiese. Dabar žiūrėk. Kai tarsimės keturiese dalyvaujant tom dviem moterim, pokalbis gali vykti kitaip aš pasakysiu.
R.Valentukevičius. Ne tai ten tuščias pokalbis…(pokalbį pertraukia).
S.Katuoka. Mindaugai nepyk. Pokalbis gali vykti visiškai kitaip. Jeigu tu šito nejauti. Tu gi čia dirbi šitoj vat… Aš tik du metus dirbu, aš dabar supratau, kad nereikia…(pokalbį pertraukia).
R.Valentukevičius. Iki praeitų metų rugsėjo mėnesio aš nesupratau, kad čia taip gali būti. Praeitais metais Sauliau, kada „vokelių“ šitas reikalas iškilo supratau kokia čia esmė. Tai gal duokit ir jam pamąstyt iki rytdienos.
S.Katuoka. Aš tai nieko prieš. Aš pavyzdžiui, Mindaugai, ką Virgis siūlo aš nežinau, aš Virgio bandau paklausti, ar tikrai pinigų turėsim išmokėti kompensaciją?
R.Valentukevičius. Aš Jums šitą pasakau, kad turėsit. Yra du žmonės dekretinėse, jų pinigai tauposi. Gintarė išėjo, gi. Tai dėl pinigų čia nekyla kalbų.
S.Katuoka. Matai, jeigu… Mindaugai! Jeigu nebūtų pasakyta, kad Mindaugo Siaurio klausimą reikia spręsti greitai, mes galėtume „tempti“ klausyk ir visa kita. Aš galėčiau pasakyt, „davai“ darom kompromisą reiškia. Tu išeik atostogų, parašyk pareiškimą, kad atleisti iš darbo po atostogų, bet pasakyta, jo klaus (rodo į V.Kanapinską), kaip išsprendėt.
V.Kanapinskas: Turėsim dabar ataskaitą pateikt.
R.Valentukevičius. Ir po mėnesio, po mėnesio klaus. Tai kas čia, Urbšys taip išdėstė?
V.Kanapinskas: Ir Urbšys ir paskui pirmininkas, gi pas pirmininką.
S.Katuoka: Aš nustebau, jis tavo pavardę irgi atsimena (rodo į M.Siaurį).
M.Siaurys: Nes aš jį esu konsultavęs žmogų elektroniniu paštu.
V.Kanapinskas: Ne, tai tu daug konsultavęs esi.
R.Valentukevičius. Vyrai, aš turėčiau važiuot, „biškį“ reikalų turiu, bet gal sutariam šitaip. Variantai čia yra, o pasirinkimo nėra.
S.Katuoka: Pasirinkimo nėra. Man atrodo Virgi tu labai gražiai išdėstei. Grįžta tos dvi moterys žinok ir pamatysi klausimas bus keliamas iš karto.
R.Valentukevičius. Toks pavojus, atšaukimas iš atostogų aišku yra įmanomas. Šitą aš puikiai suprantu. Nesvarbu, tegul dabar įsakymas galioja… (pokalbį pertraukia).
S.Katuoka. Matai žiūrėk dabar, žiūrėk. Iš kitos puses „biškį“ kaip, jeigu norim galvot apie įstaigą ir jos funkcionavimą, nebuvimas jo keturis mėnesius, nu tai vis tiek nebuvimas. Kažkas tai darbą daro dvigubą, trigubą, vėl dar kažkokį tai. Vis tiek gi man atrodo, kad darbuotojų skaičius yra minimalus mūsų. Tą reikėtų priimti (šurmulys).
R.Valentukevičius: Dar pora etatų reikėtų priimti (šurmulys, skamba M. Siaurio telefonas, sekančias 56 sekundes pokalbis nesusijęs su atliekamu tyrimu).
S.Katuoka: Mindaugai, žiūrėk. Dabar gerai apgalvok. Man atrodo, aš tai… tu logikos, logiškas vyras reiškia. Slaptų minčių čia jokių nereikia. Situacija po savaitės tikrai labai smarkiai pasikeis, naudokis situacija, kol mes labai gerus pasiūlymus perdavėm. Šita situacija reikia pasinaudot. A.., o.., Virgi! Jeigu jam duodi apgalvot laiko iki 12 valandos, tai 12 valandą susitinkam ar arti 11-ktos, kaip su pirmininku susitarem… (kalba visi). Spręsim klausimą ir Mindaugo.
R.Valentukevičius: Pusę vienuolikos rytoj susitinkam.
V.Kanapinskas: Gerai.
S.Katuoka: Pavyzdžiui aš primininke (kalba visi).
R.Valentukevičius: Aš rytoj, pusę vienuolikos čia ateisiu (šurmulys). Čia tą sudėliosiu. Atiduodu visus šitus ir perduodu antspaudą.
Toliau 142 sekundes pokalbis vyksta apie išeitinių kompensacijų dydį. Kalba visi, šurmulys, bandoma žiūrėti teisės aktą, aptariama, kad tai turi atsakyti buhalterė.
R.Valentukevičius: Yra vienas klausimas, kuris jam (rodo į M.Siaurį) būtų naudingesnis. Kad jeigu jis galvoja pereit pervedimu, tai vat jam tas išėjimas, jau pervedimas neįvyksta.
M.Siaurys: Man čia minusas didžiulis.
V.Kanapinskas: Tai gerai, gi aš tau sakau tą scenarijų. Trečiadienį bus dėl tavo pažeidimo pradėta procedūra, vėliausiai.
R.Valentukevičius: Nu per mėnesį išsispręsti.
V.Kanapinskas: Nežinau, kaip tu būsi perkeltas už nuobaudą, o gal ir nebūsi.
R.Valentukevičius: Tai aišku, gali neimti…(šurmulys).
S.Katuoka: Reikia pasverti. Aš kompensacijų klausimu negaliu atsakyt, kokio dydžio.
R.Valentukevičius: Dėl kompensacijų čia yra… bus pasakyta…(pokalbį pertraukia).
S.Katuoka: Man keturi metai ar trys metai nėra daug išdirbta vienam darbe.
V.Kanapinskas: Ne tai komisijos nariui, kuris baigia kadenciją priklauso du.
R.Valentukevičius: Tai čia pareigūnams (kartu kalba V.Kanapinskas) taip nustatyta, o jie eina pagal Valstybės tarnybos įstatymą, tai čia kitas yra.
V.Kanapinskas: Nu ten irgi nebus daugiau.
S.Katuoka: Ne, pastudijuot reikia vyrai. Ką čia tuščiai kalbam.
R.Valentukevičius: Gal nekalbam tuščiai, jo.
V.Kanapinskas: (šurmulys)… čia toks geranoriškas pasiūlymas, sutarkim.
S.Katuoka: Tai aš vis dėl to klausyk, jeigu klausimus sprendžiam (rodo į V.Kanapinską ir R.Valentukevičių) tai prašom Virgi pusę vienuolikos susitik. Aš žinau dviejų komisijos varių va kokia nuomonė, neduok dieve (juokiasi).
M.Siaurys: Ne tai „kirsit“ mane čia aišku, aš suprantu.
R.Valentukevičius: Čia yra Virgio (rodo į V.Kanapinską) kompetencija, einančio pareigas…(kalba visi).
S.Katuoka: Kaip be būtų iš keturių komisijos narių, dviejų komisijos narių nuomonė žinoma. Tu kai pirmininko pareigas eini (rodo į V.Kanapinską), du du… Tvarkoj? Du du… du du… Ką reiškia du du tai viskas aišku.
R.Valentukevičius: Nu tai pirmininko balsas lemia, nu.
S.Katuoka: Tvarkoj. Tai kol kas reiškia šiandien toksai pasiūlymas.
R.Valentukevičius: Čia komisijos nariai nepakeis šito pasiūlymo. Pagaliau, tarnautojų atleidimo klausimą sprendžia jisai (rodo į V.Kanapinską).
V.Kanapinskas: Nepatinka, jeigu…(nesuprantama kalba).
R.Valentukevičius: Aš kalbu Virgi apie pirmą variantą ir kalbu apie kompensacijas.
S.Katuoka: Aš tai pavyzdžiui nežinau, kur ten tu įstrigai (rodo į M.Siaurį). Ir ponia Dalia kelia tavo klausimą, ir Gražina kelia. Aš, klausyk, pirmą kartą, vyrai nepykite, bet pasijutau tokioj situacijoj. Nu man net gi… Nutilk! Užsičiaupk! Komisijos nariai taip sako: „nutilk Siaury“. Nu galvoju, taip nepagarbiai. Tu irgi kartais bandai ir sakai: „aš turiu teisę kalbėt“. Aš galvoju, nu kas čia per velnias… (kalba visi). Man klausyk šiaušiasi plaukai dėl tokio situacijos (kalba visi).
R.Valentukevičius: Čia išsivystė ta problema, buvau „suvalgytas“. Taikinys aš. O jo tam tikri, kaip sakant dalykai…
S.Katuoka: Jeigu mano darbuotojai šitaip pasielgtų ir šitaip kalbėtų, aš pasakyčiau tiesiai – lauk, kad negirdėčiau tokių pokalbių. Būtų griežtas pasakymas – lauk! Bet čia žinai, komisijos nariai, čia skyriaus vedėjas. Aš nežinau. Aš klausyk, užsičiaupiau. Man būdavo baisu klausyt.
R.Valentukevičius: Tai čia viskas aišku Sauliau, ir taip…(pokalbį pertraukia).
S.Katuoka: Neduok Dieve, klausyk. Bet taip…(pokalbį pertraukia).
R.Valentukevičius: Sutariam gal…
V. Kanapinskas: Iki rytojaus.
R.Valentukevičius: Kad iki rytojaus pamąstys. Žmogui apmąstyt visus variantus (kalba visi).
S.Katuoka: Pamąstyk Mindaugai.
V. Kanapinskas: Duodam pamąstyt.
R.Valentukevičius: Jūs pasakėt savo. Aš matau, kad jūs savo nuomonės nekeisit…(pokalbį pertraukia).
M.Siaurys: Jūs man atsakykit dar vieną dalyką. Kodėl jūs manim netikit, kad aš išeisiu iš darbo?
S.Katuoka: Aš jeigu reikia atsakau. Aš tavim tikiu, bet mes pastatyti į tokias „vėžes“, kad turim, galim, elgtis galim tik tai pagal tokį scenarijų, kurį mes tau pasiūlėm. Jeigu tu nesutiksi sakau, trečiadienį prasidės tas ir tas… Jau šitas viskas pasakyta, surežisuota. Laukiam komisijos narių tiktai atvykstant. Kaip Gražina atvyks iš slidinėjimo ir kai atvyks ponia Dalia. Nu ir viskas.
R.Valentukevičius: Čia matai buvo, tai gal mąstydami…(pokalbį pertraukia).
S.Katuoka: Buvo atsakyta. Komisijos nariai realizuos tą savo pareiškimą. Komisijos nariai realizuos, taip buvo pasakyta. Tai buvo pažadėta kai kam. Tai vat. Aš Mindaugai ant tavęs jokių. Man super, super, a… iniciatyvus. Būčiau viršininkas, būčiau „biškį“ tave prilaikęs. Pirmininkas prilaikydavo irgi.
R.Valentukevičius: Aš prilaikydavau. Aš sakau, kad jis… Čia taip kaip Dalia apšmeižė, kad aš ne primininkas, o Siaurys praktiškai pirmininkas, tai taip nebuvo. Jis vykdė visus nurodymus. Taip, jis tos iniciatyvos ir tų kaip kurių dalykų pas jį labai daug ir jis kartais ten išsišokdavo. Ten visur. Aš suprantu dabar situaciją.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));