skip to Main Content

Ramūnas Alaunis: 2016 Vasario 16 oji – melo, propagandos ir kolonializmo aplinkoje

 

Dar prieš mėnesį Lietuvos televizija reklamavo Holivudo stiliuje LR prezidentūros sukurtą reklaminį vaizdo klipą – Švęskime Vasario 16-ą! Vaizdo įraše garsus dainininkas A. Mamontovas sakė, kad Vasario 16-ą norėtų pakviesti prezidentę puodeliui kavos. (Tik neaišku, kokiu tikslu). „Anties“ grupės dainininkas ir architektas prezidentės apdovanotas medaliais už Lietuviško režimo palaikymą A. Kaušpėda taip pat kvietė švęsti Vasario 16-ą; (anksčiau dainuodavęs apie zombius, dabar Kaušpėda pats pavirto į zombį). Pati prezidentė Grybauskaitė siūlė Vasario 16-ą švęsti „Laisvės dieną“. Taigi, ką iš tikrųjų švenčiame 2016 Vasario 16-ą?

Pirmiausiai reikėtų pradėti nuo to, kad Vasario 16-oji nėra jokia „Laisvės diena“, bet Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 

Tačiau, kaip galime švęsti Lietuvos valstybingumo šventę, jei Lietuva valstybingumo jau nebeturi? Lietuva valstybingumą prarado keliais etapais. Pirmuoju etapu stojant į ES, antruoju į NATO, trečiuoju – stojant į euro zoną. Stojant į eurozoną Lietuva prarado nacionalinės valiutos emisijos teisę, kuri yra svarbus makroekonomikos reguliavimo įrankis.   

Stojant į ES Lietuvos politinis elitas savo noru dalį valstybingumo perdavė Briuseliui. Tokiu būdu Lietuva politiškai ir ekonomiškai tapo priklausoma nuo Briuselio. Stojant į NATO Lietuvos politinis elitas savo krašto gynybą perdavė JAV Gynybos departamentui. Lietuva net neturi savo tikrosios kariuomenės. Lietuvos kariuomenės vadai yra pavaldūs Vašingtonui. Lietuvos kariai ruošiami kariauti ne Lietuvos, bet Vašingtono karus. Lietuvos kariai apmokomi ne gynybinės, bet puolamosios taktikos, reikalingos, pvz. karui Afganistane.

Tikroji Lietuvos vyriausybė sėdi ne Vilniuje, bet Briuselyje ir Vašingtone. O už jos nugaros stovi Vakarų korporacijos. Lietuva ne tik neturi valstybingumo, bet ir laisvės ir nepriklausomybės. Korporatyviniame fašizme viešai deklaruojama „laisvė“ iš tikrųjų reiškia nelaisvę, priklausomybę nuo kito kur kas galingesnio hegemono. Šiuo atveju nuo Vašingtono, kuris pasiskelbė sau teisę į pasaulinį viešpatavimą.

Lietuva nėra laisva. Lietuva yra tarptautinių finansinių institucijų vergijoje iš kurios niekada neišsilaisvins. kaip iš ES ar NATO. Tiek NATO, tiek ES yra grynai JAV projektai. 

Lietuvos dirbančiųjų minimalų darbo užmokestį nustato ne Lietuvos vyriausybė, bet Tarptautinis Valiutos Fondas (TVF), kurio atstovai dažnai atvyksta į Lietuvą prižiūrėti, kaip vykdomos TVF rekomendacijos Lietuvai. Pvz. Lietuvos švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimus taip pat nustato TVF, ne Lietuvos vyriausybė. 

Kas yra Lietuva?

Lietuvą, kaip ir likusias dvi kaimynines šalis Latviją ir Estiją Vašingtonas dažniausiai vadina „Pabaltijo šalimis“. Visos šios šalys Vašingtonui vienodos. Visos vasalinės. Arba kitaip tariant, tai naujoji Pabaltijo apygarda. JAV karinė kolonija.

Dėl Vašingtono primesto ekonominio genocido politikos Lietuvoje kasmet gyventojų masiškai mažėja. 1990 metais Lietuvoje gyveno apie 3,7 mln. gyventojų. Tačiau dabar Lietuvoje gyvena panašiai tiek pat, kiek gyveno Vilniaus ir Kauno gubernijoje, kai Lietuva buvo Rusijos imperijos sudėtyje. 

Lietuvoje moterys iš nevilties žudo naujagimius, Tačiau iš tikrųjų tikrasis žudikas yra Lietuvos vyriausybės vykdoma ekonominio genocido politika.  

1918 metais Lietuva išėjo iš Rusijos imperijos sudėties. Kovojo už išlikimą. Tačiau 2016 metai yra visiška priešingybė. Lietuva yra kitoje – Europos Sąjungos imperijos sudėtyje ir kovoja už priklausomybę nuo Vašintono, bei Briuselio.

Lietuva neturi valstybingumo. Lietuva turi tik autonomiją. 

Lietuva dar nuo LDK laikų turėjo daug karinių konfliktų su savo kaimynais. Vienur gynėsi nuo Vokiečių Kryžiuočių ordino, kitur plėtėsi iki Juodosios jūros. Tačiau dabar Lietuvos teritorija susitraukė iki minimumo. Dalis Lietuvos teritorijos liko Baltarusijoje, dalis Lenkijoje. Bet šio klausimo Lietuvos vadovai niekada nekelia. Lietuvos politiniam elitui kur kas svarbiau, ką Rusija „okupuoja“.

Tačiau, kodėl Lietuvos valstybė, kuri nesugeba pati savarankiškai apsisaugoti, valstybė, kurios dalis teritorijos vis dar okupuota, kuri energetiškai ir politiškai priklausoma nuo užsienio, valstybė kurioje gyvena tris kartus mažiau gyventojų, nei Londone nori tapti Baltijos regiono lydere? Ir kodėl Lietuvos politikai taip aktyviai kišasi į kur kas didesnės Ukrainos ar Baltarusijos šalies reikalus? Arba, kodėl Lietuvos vyriausybė įsipareigoja įsivežti pabėgėlius ignoruodama Lietuvių tautos nuomonę?

Todėl, kad Lietuva yra valstybė, be valstybingumo. Lietuvių tautai nepriklauso Lietuvos valstybė. Lietuvių tauta neturi jokių teisių ginant tautos interesus. Lietuva dabar yra tiesiog JAV įkurta karinga „antirusiška bendrovė“. Šiai bendrovei vadovauja Vašingtono ir Briuselio interesus atstovaujanti prezidentė Dalia Grybauskaitė ir bendrovę aptarnaujantis personalas. 

Šioje „antirusiškoje bendrovėje“ prisidengdamos tautos vardu dirba tiek kairiosios, tiek dešiniosios valdančiosios politinės partijos. 

NATO strateginiame kariniame aljanse Lietuva nėra partneris ar sąjungininkas, tik Baltijos vasalinė šalis, Pats žodis partneris rodo, kad šalys yra lygiavertės. Tačiau Vilnius ir Vašingtonas nėra lygiaverčiai partneriai visapusiškai. Viena šalis duoda nurodymus, kita juos vykdo. 

Lietuva, tai JAV karinis fortas, kuriame kaupiama ginkluotė ir karinė technika. Kaip carinės Rusijos imperijos laikais Lietuvoje pastatyti fortai saugojo Rusijos imperiją, taip JAV pasaulinės imperijos pakraštyje Lietuvoje įkurti fortai saugo ne Lietuvą, bet pačią JAV. Vašingtonas labiausiai bijo karo pačioje Amerikoje.    

Geopolitiškai Lietuva suvaidino didelį vaidmenį verčiant Ukrainos prezidentą Janukovičių dėl JAV interesų. „Antirusiška bendrovė“ atsivežė į Lietuvą nemokamai gydyti sužeistus Ukrainos karius. Tuo tarpu gyvenantys Lietuvoje už gydymą privalo mokėti dvigubai – oficialiai ir į kišenę gydytojui. Po perversmo naujojo Ukrainos režimo vadovo Porošenkos asmeniniai turtai išaugo 20 proc., tačiau Lietuvos vyriausybė Ukrainai suteikė ne vieną milijoną eurų humanitarinės pagalbos už Lietuvos mokesčių mokėtųjų pinigus.  Pensininkams padidinti pensijas pinigų nėra, kaip ir mokytojams. 

Taip diskriminuojami vietiniai Lietuvos gyventojai. Tačiau kitataučių diskriminacija Lietuvoje yra draudžiama. Tai paprasčiausia korporatyvinio fašizmo politika.

Nors Lietuvoje teisiškai uždrausta skleisti karo propagandą, tačiau „antirusiškos bendrovės“ vadovai ir jų valdomas nacionalinis transliuotojas LRT pasilikęs sau išimtinę teisę skleisti Vašingtono primestą propagandą. Geriausiems Lietuvos propagandistams net skiriami apdovanojimai. Lietuva turi laisvę tik melui ir propagandai,

Tie, kas kovoja prieš JAV kompanijos „Chevrono“ skalūninių dujų gavybą Lietuvoje „antirusiškos bendrovės“ nedelsiant apšaukiami „aiškiai prijaučiantys sovietiniams laikams“. JAV „antirusiška bendrovė“ pripažįsta ir yra įteisinusi tik antirusišką laikmetį, kuris sutapatintas su Lietuviškuoju.  

„Antirusiška bendrovė“ iki šiol atlieka svarbų vaidmenį Vašingtono propagandinėje kampanijoje. Nacionalinis transliuotojas LRT rodo Vašingtono, ar Londono propagandines „šviečiamasias“ TV laidas, kad suformuotų visuomenės nuomonę neapykantai prieš Lietuvos kaimyninę šalį Rusiją. Tačiau nacionalinis transliuotojas niekada neturi pinigų Lietuvos nacionalinės krepšinio rinktinės tiesioginėms transliacijoms Eurolygos čempionato metu. 

„Antirusiškos bendrovės“ prezidentės kova su korupcija yra skirta nuslėpti dar didesnę korupcija energetiniuose ir kariniuose (antirusiškose) projektuose. 

„Antirusiškos bendrovės“ prezidentė dažnai dalyvauja Vakarų šalių diktatorių susitikimuose. 

Lietuvos valstybė gyvena dvejuose pasauliuose. Viename formaliame pasaulyje Lietuva dokumentuose egzistuoja kaip valstybė, kitame realiame, kaip ne valstybė, šalis, kurios valstybingumas priklauso Europos Komisijai, Vašingtonui, NATO karo vadams. Europos Komisija nurodo, kiek Lietuva privalo įsivežti pabėgėlių; Tūkstančius kilometrų nuo Rusijos nutolęs Vašingtonas pajunta Rusijos grėsmę anksčiau, nei mes. NATO už mus nusprendžia, kiek lėšų turime skirti šalies gynybai, kad… galėtumėme patys apsisaugoti Rusijos užpuolimo atveju. 

Lietuvos politikai skelbia, kad Lietuvoje yra iškilusi didelė „Rusijos grėsmė“, tačiau priešingai šiai logikai politikai patys įsipareigoja į nesaugią Lietuvą įsivežti pabėgėlių, kurie iš kitos šalies bėga nuo karo grėsmės ir persekiojimo. Jei pabėgėlis bėga iš šalies, kurioje yra karo grėsmė, vadinasi karo atveju jis taip pat bėgs iš Lietuvos į kitą saugesnę šalį. 

Nors Lietuva oficialiai kovoja prie terorizmą, tačiau realiai yra atvirkščiai. NATO narė Turkija savo karinėse bazėse apmoko teroristus kariaujančius Sirijoje. Prezidentė Grybauskaitė palaiko tokią Turkijos politiką. O prezidentę remia visos LR Seimo valdančiosios partijos.  

Pabaigai, Vasario 16-osios šventės metu Vilniuje buvo teigiama: „Vasario 16-os dėka mes esame čia!“ Deja, mes esame čia, kadangi TSRS laimėjo karą prieš nacistinę Vokietiją. Jei Vokietija būtų laimėjusi karą, mūsų čia tikrai nebūtų. Tačiau buvo pasakyta ir kita dalis tiesos: „Lietuva, tu tėvynė dainų ir artojų…“ Tai tiesa, Lietuvos politinis elitas politikoje yra gryni artojai.  

Linkiu dar kartą atkurti Lietuvos valstybingumą! 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));