skip to Main Content

                                                                                        

   Juozas IVANAUSKAS

 

Prezidentas Rolandas Paksas: „Lietuvos Konstitucija daug kartų gali būti keičiama, bet mano atveju tai netaikoma!..“

 

 Prezidentas Rolandas PAKSAS: „Konkrečiai mano bylos atveju Konstitucijos pakeitimas netaikomas!.. Lietuva gali daugybę metų kaitalioti Konstituciją, jeigu politikai nori tokius žaidimus žaisti, imituojant teisingumą. Kad ir kaip Lietuvoje ignoruojama teisė, bet iki šiol dar nebuvo tokio atvejo, kad priimtas įstatymas galiotų atbuline tvarka.“          

 

Nors Europos Tarybos Ministrų Komitetas siūlo taikyti individualias priemones atkuriant pažeistas Europos Parlamento nario, Prezidento Rolando PAKSO pilietines teises Lietuvoje, atsakingi šalies pareigūnai bei politinėmis intrigomis užsiimantis „elitas“ (konservatoriai, liberalai ir kt.), užuot paraginę Konstitucinį Teismą peržiūrėti savo pačių priimtą klaidingą sprendimą, nuolat postringauja apie tai, esą tik Konstitucijos keitimas leistų įgyvendinti EŽTT sprendimą. Žmonėms ciniškai meluojama, eilinį kartą eliminuojant rimtą konkurentą Respublikos Prezidento rinkimuose. Uzurpavus piliečių teisę laisvai pasirinkti, už kurį kandidatą jie norėtų balsuoti, prolandsberginis politinis „elitas“ švenčia pseudo „demokratijos pergalę“, prabalsavus už vieną iš dviejų kandidatų – I. Šimonytę, užsitikrinusią konservatorių paramą Prezidento rinkimuose.     

Šviesios atminties advokatas dr. Eugen SALPIUS buvo tvirtai įsitikinęs: 

„Ne LR Konstitucija pažeidžia žmogaus teises, o  klaidingas Konstitucinio Teismo sprendimas, pagrįstas E. Kūrio fantazijomis!..  Kadangi draudimo dalyvauti rinkimuose (juolab „iki gyvos galvos“) Konstitucijoje nėra, todėl ir priiminėti Konstitucijos pataisų šiuo konkrečiu atveju tikrai nereikia. Konstitucinis Teismas turi peržiūrėti savo ankstesnį sprendimą ir pašalinti kilusį teisinį konfliktą tarp pažeidžiamų žmogaus teisių ir neteisingo KT sprendimo. Kodėl iki šiol to nebuvo padaryta? Šalies politinis isteblišmentas puikiai supranta, jeigu R. Paksas vėl būtų išrinktas Respublikos Prezidentu, tai neišvengiamai teisėsaugos institucijose, tame tarpe ir KT, papūstų permainų vėjai. Teisingumo baimė – pagrindinė priežastis, kodėl Lietuvoje nėra įgyvendinti EŽTT ir JT Žmogaus teisių komiteto sprendimai“, – š. m. rugsėjo 15 d. interviu LL teigė advokatas dr. E. Salpius.

—————————————————————————————————

Pirmiausia, reikšdamas nuoširdžią užuojautą dėl jums artimo žmogaus mirties, norėčiau paklausti, ką manote apie fatališkus sutapimus ar atsitiktinumus, kuriais šiaip jau, berods, netikite: beveik tuo pat metu, kai Seime buvo balsuojama dėl Konstitucijos pakeitimo, spalio 25 dieną mus pasiekė liūdna žinia, kad savo namuose Maljorkoje staiga ir netikėtai mirė daugybę metų atstovavęs jūsų interesus Strasbūre, advokatas dr. Eugen SALPIUS? Iš tikrųjų skaudi netektis, kai tokiu  lemtingu momentu palieka ištikimas bendražygis, dvasiškai artimas bičiulis… 

Nors šviesios atminties Eugen Salpijus buvo tik dešimčia metų vyresnis už mane, tačiau bene teisingiausiai apie jį yra pasakiusi mano žmona Laima: „Jis mūsų šeimai buvo kaip tėvas“. 

Taip jau sutapo, kad mano interesus ginantis E. Salpius spalio 23, antradienį, buvo atskridęs į Strasbūrą ir mudu apie 3-4 val. rengėme bei aptarėme dokumentus, kurie bus teikiami Europos Tarybos Ministrų komitetui,  o po to nuvykome į restoraną pavakarieniauti. Kažkaip savaime prisiminėme senus-gerus laikus. Šiaip jau Eugen Salpius, pasižymėjęs puikia atmintimi, staiga paklausė manęs: „Ar gali įsivaizduoti, kad mudu jau 37 metus esame pažįstami?!.. Jeigu tada, kai pirmą kartą susitikome Vilniuje, kas nors būtų pasakęs, kad bus tokia situacija kaip šiandien, štai sėdime Strasbūro restorane dviese, kalbame apie mums svarbius dalykus, tu – europarlamentaras, aš tavo advokatas, tuo metu tikrai niekas nebūtų patikėjęs…“.

Vis tiktai dar mažiau tikėtina yra tai, jog būtent tą dieną, spalio 23-čią, įvyko mūsų paskutinis susitikimas ne tik Strasbūre, bet ir apskritai šiame pasaulyje!..

 Po vakarienės atsisveikinome, Eugen taksi nuvyko į Strasbūro geležinkelio stotį, kadangi per Bazelį ketino grįžti į savo namus Maljorkoje. Vėlai vakare jis man paskambino iš geležinkelio stoties ir pasiguodė „europine tvarka“, mat nebuvo traukinio, kuriuo turėjo išvykti nusipirkęs bilietą. Jam teko pernakvoti Bazelyje ir trečiadienį, spalio 24 dieną, Eugen Salpius išskrido į Palmą, o ketvirtadienį savo namuose Maljorkoje jis jau buvo rastas negyvas…

Staiga, sprendžiant pagal telefono numerį, man skambina Eugen Salpius, pradedu kalbėti kaip su juo, bet išgirstu susijaudinusios žmonos balsą. Ji paklausė, ar negavau man siųstos žinutės. Atsakiau, kad jokios žinutės aš negavau. Tada ji ir pasakė, kad ketvirtadienio rytą (spalio 25 d.) Eugen savo  namuose rastas negyvas, vonios kambaryje daug kraujo… Iškviesta policija atlieka tyrimą mirties aplinkybėms nustatyti, mirties priežastis dar nėra žinoma… Žinau, kad urna su Eugen Salpius palaikais bus laidojama jo gimtajame mieste Zalcburge. Nuvykęs į laidotuves sužinosiu daugiau detalių. Bet kuriuo atveju, velionio artimiesiems belieka susitaikyti su fatališka lemtimi, netekus mylimo žmogaus.

Kažin ar apskritai gali būti atsitiktiniai tokie sutapimai?.. Juolab turint omenyje nesibaigiantį teisinio nihilizmo farsą, jūsų pilietinių teisių atstatymo parodiją Lietuvoje?

Tą dieną, kai Seime vyko balsavimas dėl Konstitucijos pakeitimo, prokuratūra atidavė teismui bylą „Pirk dramblį“. Nemanau, jog tai tik paprastas sutapimas, kaip ir tą pačią dieną atskriejusi žinia apie artimo draugo, bičiulio netektį!..

Pirmą kartą su Eugen susitikome Vilniuje 1981 metais. Tada jis buvo bene pirmasis užsienietis, privačiu vienmotoriu lėktuvu iš Zalcburgo atskridęs į Sovietų Sąjungą. Eugen Salpius skrydis į tuo metu jam atrodžiusią egzotišką Lietuvą – tapo mūsų draugystės pradžia ne tik kaip pilotų, bet ir kaip žmonių, sovietmečiu priklausiusių skirtingoms politinėms sistemoms. Galėčiau daug pasakoti apie mūsų draugystę, tačiau, kaip pavyzdį, paminėsiu dvi sudėtingas operacijas, kurios prieš daugel metų man buvo atliktos. Tiek pirmu, tiek ir antru atveju labai daug padėjo Eugen Salpius, kuriam esu nepaprastai dėkingas už faktiškai du kartus man sugrąžintą gyvenimą!..

Jis taip pat gelbėjo papuolus į bėdą kitam akrobatinio skraidymo pilotui – Vytautui Lapėnui, kai šis susižalojo ir apdegė, nukritus jo pilotuojamam lėktuvui. Sudėtingai operacijai atlikti E. Salpius pastangomis buvo surinktos būtinos lėšos, jau nekalbant apie daugel kitų svarbių dalykų.

Pirmaisiais atkurtos nepriklausomybės metais mums stigo teorinių ir praktinių žinių, kaip kurti krašto apsaugos aviacines pajėgas. E. Salpius tarpininkavo lietuvių pilotų susitikimams su šveicarais bei austrais, parsivežėme daug mokslinės literatūros ir žinių, ką ir kaip reikėtų daryti Lietuvoje. Žodžiu, buvo daugybė svarbių dalykų, už kuriuos esu jam labai dėkingas. Tad galiu tik pritarti savo žmonos Laimos nuomonei, jog Eugen Salpius mums buvo kaip tėvas, nors jis tebuvo tik dešimt metų vyresnis už mane.  O tas etapas teisės srityje, advokatui dr. Eugen Salpius atstovaujant mano interesus Strasbūre, palyginti tėra tik mažytis potėpis mūsų gyvenimuose, susipažinus bei užgimus draugystei akrobatinio skraidymo sporte, tiek ir bendraujant šeimomis, puoselėjant bendrąsias vertybes, idėjas, pomėgius ir panašiai.  

Vis tiktai, kalbant apie tą „mažytį potėpį“, kaip vertinate advokato Eugen Salpius atliktą darbą? Taip buvo lemta, kad paskutinį kartą susitikę Strasbūre kalbėjotės būtent apie teisines problemas, aptarėte veiksmus, siekiant atkurti jūsų pažeistas teises dalyvauti rinkimuose Lietuvoje?

Kadangi aš pats nesu teisininkas, man būtų sudėtinga vertinti jo darbus teisės srityje. Manau, tie atsakingi postai, kuriuos jam teko užimti, tarkim, Tarptautinio arbitražo prezidentas, labai daug pasako apie teisininko Eugen Salpius profesinį lygį. 

 

Advokatas dr. Eugen SALPIUS: „Jeigu ir toliau atsakingų valstybės institucijų pareigūnai temps laiką ir nieko nedarys, Lietuvai gali kilti rimtų problemų dėl čia  įvyksiančių rinkimų teisėtumo. Jei Strasbūro Teismą pasieks ne pavienių žmonių skundai, o kelių tūkstančių piliečių pasirašytas skundas, kurių teisės per Lietuvos Prezidento rinkimus buvo suvaržytos, rinkimai turėtų būti pripažinti neteisėtais.“

 

Savaime suprantama, kodėl spalio 23  dieną susitikę Strasbūre mes aptarėme teisines problemas bei teisinio nihilizmo situaciją, kuri susiklostė Lietuvai nevykdant EŽTT ir JT ŽTK sprendimų. Svarstėme, kokie tarptautinių institucijų teisiniai veiksmai ar sankcijos galėtų priversti Lietuvos isteblišmentą vykdyti ES valstybei privalomus sprendimus.

Advokatas Eugen Salpius man yra sakęs, kad gruodžio mėnesį įvyks Europos Tarybos Ministrų komiteto posėdis, kur turėtų būti sprendžiama, kokias sankcijas taikyti Lietuvai?

Be abejo, tokie akivaizdūs žmogaus teisų pažeidimai europinėse institucijose negali būti toleruojami. Tačiau pastaruoju metu Lietuvai taikomas sugriežtintos priežiūros mechanizmas apsiriboja siunčiamais Strasbūro raštais ir gaunamais iš Lietuvos formaliais atsakymais. Gruodžio mėnesį įvyks planinis ET Ministrų komiteto posėdis, kuriame vėl bus svarstomas klausimas, kodėl Lietuva eilinį kartą neįgyvendino Strasbūro Teismo sprendimo. Nors situacija faktiškai nesikeičia, LT vyriausybės atstovai visą laiką siuntinėja į Strasbūrą depešas, kad EŽTT sprendimą reikia įgyvendinti ir mes, atseit, labai stengiamės, darome viską, kas tik įmanoma padaryti. Skaitydamas tokius Lietuvos pareigūnų raštus Eugen Salpius piktindavosi, pašiurpdavo nuo ciniško valdininkų MELO, formalaus atsirašinėjimo nieko nedarant.

Aš nežinau, koks bus ET Ministrų komiteto sprendimas, nežinau, kokį dabar Lietuvos vyriausybės atstovai sugalvos pretekstą po eilinio Konstitucijos pataisų atmetimo Seime, tačiau dar kartą noriu pabrėžti tai, ką visada sakydavo ir šviesios atminties advokatas Eugen Salpius: mano atveju netaikomas Konstitucijos pakeitimas!.. Taip teigia Strasbūro Teismas ir JT Žmogaus teisių komitetas.  Lietuva gali daugybę metų kaitalioti Konstituciją, jeigu politikai nori tokius žaidimus žaisti, imituojant teisingumą. Man, asmeniškai, joks Konstitucijos pakeitimas NETAIKOMAS. Kad ir kaip Lietuvoje ignoruojama teisė, bet iki šiol dar nebuvo tokio atvejo, kad priimtas įstatymas galiotų atbuline tvarka. 

Konkrečios bylos „R. Paksas prieš Lietuvą“ atveju tebegalioja JT Žmogaus teisių komiteto sprendimas, kuriuo remiantis mano pilietinės teisės turi būti atstatytos nuo 2004 metų. Tai reiškia, jog aš turiu teisę dalyvauti visuose rinkimuose Lietuvoje. O bet koks kitas sprendimas, kurį priimtų Lietuva, ar tai keisdama Konstituciją, ar keisdama Konstitucinio Teismo įstatymą nuo 2018 – 2019 metų, faktiškai prieštaraus JT Žmogaus teisių komiteto sprendimui – atstatyti mano pažeistas pilietines ir politines teises nuo 2004 metų. Neverta spėlioti, kada tai įvyks, pagyvensim-pamatysim.

Valstybinį perversmą 2004 metais Lietuvoje įvykdę  liberalai-konservatoriai, blokuodami Seime klausimą dėl Konstitucijos pakeitimo, eilinį kartą apsijuokė postringaudami apie „perteklinį teisingumą“. Konservatorius J. Razma, liberalas E. Gentvilas bei kiti politiniai oponentai pasisako už tokį Konstitucijos pakeitimą, kuris leistų jums dalyvauti tik Seimo rinkimuose, bet jokiu būdu ne Respublikos Prezidento?!..

Tokie konservatorių ir jiems pritariančių liberalų pasiūlymai visiškai sudarko Lietuvos Konstituciją. Sunku įsivaizduoti, kiek šiuo atveju Konstitucijos punktų reikėtų taisyti. Tad galime tik nusijuokti, jei leistume konservatoriams, tai jie man ant nugaros geltoną dėmę nutepliotų, kad lengviau būtų pataikyti. Matyt, iki šiol aš jiems tebesu Taikinys Nr. 1.

Galiu dar kartą politiniams oponentams priminti tai, kas yra parašyta Konstitucijoje: „Respublikos Prezidentu gali būti žmogus, kuris atitinka Seimo nariui keliamus reikalavimus“. Lietuvos Konstitucija yra vientisa. Bet jeigu būtų atsižvelgta į konservatorių bei liberalų specialiai man taikomus įgeidžius, tokiu atveju atsirastų dviejų lygių Seimo nariai, vieni galintys būti prezidentais ar premjerais, o kiti, atseit, negalintys. Tokia teisinio nihilizmo situacija Lietuvoje paaiškinama  labai paprastai: vien kerštas ir teisingumo baimė valdo politinius oponentus, konservatorius ir liberalus!..

Kerštas už tai, jog būdamas Ministru Pirmininku aš pasakiau konservatoriams, kad man nepakeliui su tais, kurie veltui atiduoda Lietuvos valstybės turtą amerikiečiams, „Mažeikių naftą“ JAV kompanijai „Williams“. O teisingumo baimė, kad, neduok Dieve, R. Paksas vėl taps šalies vadovu ir konservatoriams gali tekti atsakyti už kolektyviai „įteisintas“ stambaus masto politinės korupcijos aferas. 

Nors jums ir netaikomas Konstitucijos keitimas, manau, sutiksite, kad VRK vis tiek neregistruos Rolando Pakso kandidatūros Respublikos Prezidento rinkimuose tol, kol nebus pakeista Konstitucija? Bet kas gi galėtų priversti Konstitucinį Teismą peržiūrėti buvusio KT pirmininko E. Kūrio „konstitucijos dvasiomis“ grindžiamą, aiškiai politizuotą KT sprendimą, grubiai pažeidžiantį tarptautines žmogaus teises? 

Aš manau, tai gali padaryti tik Lietuvos žmonės, kurie visai nebalsuos už politikus, pažeidžiančius Konstituciją ir paminančius teisingumą. Lietuvos žmonės, kurie kreipsis į Europos Žmogaus Teisių Teismą dėl to, kad jų pilietinės teisės per rinkimus yra pažeidžiamos, o tada Strasbūro Teismas galės priimti sprendimą, kad Prezidento rinkimai Lietuvoje – NETEISĖTI.

Tokiu atveju visi tie kandidatai, kurie dabar dosniai dalina pažadus žmonėms, kaip Lietuva gyvens po 2019 metų Prezidento rinkimų, supras, kad jų išrinkimas bus pripažintas nelegitimiu, neteisėtu, pažeidžiantis tarptautines žmogaus teises. Todėl turės būti surengti pakartotiniai Respublikos Prezidento rinkimai, kuriuose piliečiai galės nevaržomai balsuoti už savo pasirinktą, norimą kandidatą.

Bet kuriuo atveju, ne politiniai oponentai ir ne devyni niekieno nerinkti Konstitucinio Teismo teisėjai, o būtent Lietuvos žmonės turėtų tarti savo lemiamą ir tvirtą žodį, kad visa ta teisinė bakchanalija mūsų šalyje pagaliau baigtųsi!..

Norėčiau baigti interviu pokalbį, kaip ir pradėjau, klausimu apie šviesios atminties advokatą dr. Eugen Salpius: ar visada galėjote juo kaip teisininku pasitikėti, jausdamas tvirtą ištikimo bendražygio petį?

Atsakant į jūsų klausimą, nenorėčiau išskirti vien teisinio aspekto. Faktiškai norint aiškiai suvokti, kuo iš tikrųjų gyvenime galime pasitikėti, o kuo ne, reikia suvalgyti daug bendros duonos. Su Eugen Salpius man buvo žymiai paprasčiau, nes daug tos „bendros duonos“ mums teko suvalgyti pačiose įvairiose, netgi kritiškiausiose situacijose, tiek aviacijos sporte, tiek ir daugybę metų bendraujant asmeniškai susitikus. Dievas padovanojo man draugystę su jautrios širdies, teisingu, puikiu žmogumi, su kuriuo daug metų teko artimai bendrauti. Advokatas Eugen Salpius buvo tas žmogus, kuris kreipdamasis į 17-os teisėjų kolegiją Strasbūro Teisme apginė mano pozicijas byloje „R. Paksas prieš Lietuvą“. Galutinis EŽTT išplėstinės kolegijos sprendimas buvo priimtas advokataujant būtent dr. E. Salpius!..

Daugybę metų iki pat mirties jis garbingai atstovavo mano interesus žmogaus teises ginančiose tarptautinėse institucijose. Tiesą sakant, kol kas apskritai negalvoju, dar per anksti kalbėti apie tai, kas galėtų pakeisti šviesios atminties advokatą dr. Eugen Salpius. Visų pirma, reikia laiko susitaikyti su skaudžia netektimi, deramai pagerbti netikėtai mirusį, be galo artimą  ir brangų Žmogų.

Stiprybės ir rimties, palydint Amžinybėn artimą bičiulį, ištikimą bendražygį Eugen Salpius. Dėkoju jums už pokalbį. 

 

————————————————————————————————

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));