skip to Main Content

Prokuroras R.Gailevičius apskundė Kaišiadorių apylinkės teismo teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kuris priimtas dėl adv. A. Venckaus ir A. Novikovo indėlio į „šturmo“ bylą

Kristina Sulikienė

Kaip žinia, prieš pat pirmąjį Lietuvos Seimo rinkimų turą, Kaišiadorių apylinkės teismas išteisino visus kaltinamuosius nuo visų jiems reiškiamų ir ganėtinai pritemptų kaltinimų.

Viena moteris, Greta Knapkienė, nebeegzistuojant LR BK 155 str. (įžeidimas), vis tiek važinėjo į posėdžius.

„Nukentėjėlis“  „žurnalistas“ irgi važinėjo į posėdžius ir vaidino nukentėjusį, nors dekriminalizavus veiką, nusikaltimo sudėties nebėra.

Prokuroras Ričardas Gailevičius (nuotr. apačioje), tarsi nebūtų mokęsis universitete baudžiamojo proceso teisės, ne BPK principų laikėsi, o „gelbėjo bylą“.

Nurodė teisėjui suteikti Gretai Knapkienei (KGB metodas „duokite mums žmogų – o jau straipsnį mes jam pritaikysime“) kitą veikos kvalifikaciją – viešosios tvarkos pažeidimas (LR BK 284 str.), nors nieko panašaus jos veiksmuose nebuvo.

Vargšė moteris netgi buvo paskelbta paieškoma, jos pavardė buvo perduota Interpolui.

Nors, kaip paaiškėjo iš Kaišiadorių apylinkės teismo sprendimo – jokio nusikaltimo ji nepadarė, nes nėra jokių duomenų, kad visi tie žmonės buvo kada nors iki 2012 05 17 pažįstami.

Kokiu pagrindu prokuroras Gailevičius skundžia pagrįstą, teisėtą, argumentuotą ir motyvuotą Kaišiadorių apylinkės teismo sprendimą visišklai išteisinti visus taikiai buvusius Klonio gatvėje asmenis?

Gailevičiaus nuomone, teismo sprendimas neteisėtas, nes nėra nurašyta nuo jo kaltinamojo akto.

Apeliaciniame skunde jokių argumentų, kodėl teismo sprendimo neteisėtas, nėra pateikta – tik eilinį kartą nurašytos tos pačios prielaidos, idėjos, įsivaizdavimai, pamąstymai, kurie buvo surašyti į kaltinamąjį aktą.

Prokuroras Gailevičius negali nurodyti, kodėl viena grupė asmenų buvo teisiami administracine tvarka, ir pagal kokius požymius ši asmenų grupė atskirta ir perduota baudžiamajai jurisdikcijai – nors iš nuotraukų matyti, jog jie visi stovėjo tame pačiame perimetre, ir atliko tuos pačius veiksmus.

Tikėtina, jog aukštesnės instancijos teismas nustatys, jog apeliacinis skundas yra nemotyvuotas, prokuroras nenurodė jokių pagrindų, dėl ko turi būti tenkinamas jo skundas, ir Klonio gatvės taikūs budėtojai bus pripažinti nekaltais jau neskundžiamos instancijos sprendimu.

Kyla tik klausimas – gal prokuroras Gailevičius iš savo kišenės ruošiasi apmokėti visas keliones, trukdymus profesinei veiklai (šokėjas Žygimantas Bulota dėl kardomosios priemonės byloje, kurioje nustatyta, jog jis visiškai nekaltas, negalėjo išvykti mokytis į užsienį!), visas nedirbtas darbo valandas (Gediminas Aidukas labai daug prarado pinigų – o dirbo pamainos viršininku, vadovaujantį darbą vienoje stambioje įmonėje).

Jeigu po visų procesų bus dar ir įstatymas pakeistas, kad prokuroras atsako už savo sąmoningas veikas, kai tyčia trukdė ir teismą, ir išteisintuosius – niekas jam su šautuvu prie smilkinio nestovėjo ir skųsti teisėtą, pagrįstą, motyvuotą ir argumentuotą Kaišiadorių apylinkės teismo sprendimą – neliepė, nes prokuroeas vadovaujasi tik savo galva, ir sprendimus priima laisvai, niekieno neverčiamas, o jeigu kas verčia, – jis turi pareigą pranešti STT, Generaliniam prokurorui ir Prezidentei, b ei Seimui – gali tekti ir susimokėti iš savo algų, ir asmeninio turto.

Nes finansinė ir moralinė žala žmonėms, kurie nepagrįstai visokių rašytojų „kuzių“ vadinti nusikaltėliais, iš jų spaudoje atvirai buvo tyčiojamasi, ir akivaizdu – jog ne be Kauno prokuratūros užsakymų – yra padaryta.

Kaip teisininkė, ir dirbanti jau 10 metų šioje srityje, galiu prognozuoti – jog sprendimas aukštesnės instancijos bus tas pats.

Nes Kaišiadorių apylinkės teismas surašė labai detalų ir motyvuotą sprendimą, kurio pakeisti praktiškai neįmanoma.

Na nebent kas nors darytų kokį nors poveikį teisėjams, arba bandytu užsiimti „telefonine teise“.

Beje, Kauno apygardos teismas 100 proc. nusišalins nuo bylos nagrinėjimo.

Todėl Gailevičius kažkaip galimai neapskaičiavo viso proceso, ir negalės paveikti kitos apygardos teismo.

 

Juk kai kurie „patvoriniai“ ištisai šmeižė ir dergė Kaišiadorių apylinkės teisėją, prikišinėjo jam jo karjerą sovietmečiu – jis nekreipė dėmesio, nes ne vienas ir ne du patvoryje yra etatiniai šmeižikai, ir priėmė sprendimą, vadovaudamasis byloje surinkta medžiaga, bei bylos nagrinėjimo metu gautais paaiškinimais, atsikirtimais.

 

Kaišiadorių teisėjo sprendimas buvo netikėtas, tačiau ne man ar bylos advokatams, kurie kitokio sprendimo net ir nesitikėjo, ne byloje absoliučiai nebuvo pateikta įrodymų, kad Klonio gatvės budėtojai kaip nors trukdė vykdyti teismo sprendimą (juk mergaitė buvo paimta, sprendimas įvykdytas), arba kad kaip nors specialiai tam ruošėsi, burdamiesi į „gaują“.

 

Labiausiai byloje pasižymėjo advokatai Aidas Venckus ir Anatolijus Novikovas. To „patvoriniai“ irgi niekada nepripažins. Tačiau nepaminėti jų indėlio šioje byloje yra neįmanoma – nes jų argumentai ir palenkė teisėją priimti tokį, ir ne kitokį sprendimą.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));