skip to Main Content

 

Prokuratūra pripažino, kad straipsnis „Teisėjas – nusikalstamos grupuotės vadeiva“ nėra teisėjo V.Kažio šmeižtas

Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Paulius Paukštys nutraukė ikiteisminį tyrimą, iškeltą pagal korupcija įtariamo Apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio pareiškimą Romui Balevičiui, Aurimui Drižiui ir Kazimierui Juraičiui dėl tariamo šmeižto, „nenustačius veiklos, turinčios nusikaltimo požymių“.

Kaip žinia, „Laisvas laikraštis jau nuo 2017 m. spausdina straipsnius apie Veisiejų gyventoją Romą Balevičių, kuris apiėmė restauruoti V.Kažio antikvarinį automobilį „Volgą“, tačiua vietoj suderėto atlyginimo už dviejų metų darbą buvo V.Kažio ir jo bendrininkų teisėjų rankomis pasiųstas į kalėjimą. Pasirodžius šiems straipsniams, V.Kažys kreipėsi į prokuratūrą dėl „šmeižto“, ir tik praėjus dviems metams, V.Kažiui įkliuvus su matyt labai dideliais kyšiais, prokuratūra nutraukė šį tyrimą. Beje, V.Kažys ne kartą šiame tyrime, prisiekęs sakyti tiesą, davė žinomai melagingus parodymus – pažiūrėsime, ar prokuratūra ryžis juos įvertinti.

Paviešiname visą prokuratūros nutarimą – jam smulkiai atskleidžiama, kaip dirba ši teisėjų gauja

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vdq0uZnsQEs

Ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2-529-17 pagal Lietuvos Respublikos (toliau – LR) baudžiamojo kodekso 154 str. 2 d. (Šmeižimas) buvo pradėtas 2017-09-21 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūroje prokuroro reikalavimu dėl Lietuvos Apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio prašymo, kuriame buvo nurodoma, kad daugiau negu prieš metus (t. y. 2016 metais) Romas Balevičus, veikdamas kartu su „Laisvo laikraščio“ redaktoriumi Aurimu Drižiumi, žiniasklaidos priemonėje „Laisvas laikraštis“ vykdo šmeižto kampaniją Viktoro Kažio atžvilgiu, t. y. spausdinami straipsniai popieriniame leidinio variante, bei talpinami internetinėje leidinio versijoje. Straipsniuose nurodoma, kad neva V. Kažys yra likęs skolingas R.Balevičiui, neva V.Kažys sumušė R.Balevičių, sudegino jo automobilį, prisidėjo prie nužudymo įvykdymo Molėtų r., ir pan. Asmens, pasivadinusio Kazimieru Juraičių sukurtame vaizdo reportaže V. Kažys yra vadinamas „teisėju – nusikalstamos grupuotės vadeiva“, yra įdėta jo fotonuotrauka.
Taip pat 2018-10-23 atsižvelgiant į pareiškėjo V.Kažio pateiktus duomenis bei siekiant juos patvirtinti arba paneigti, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir pagal LR BK 170 str. 1 d., 2 d. dėl kurstymo prieš kitokią žmonių grupę, bei pagal LR BK 216 str. 1 d. dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.
Apklaustas liudytojas Viktoras Kažys parodė, kad daugiau kaip prieš metus R. Balevičius pradėjo žiniasklaidoje „Laisvajame laikraštyje“ jį šmeižti. Buvo išspausdinti straipsniai, kuriuose jis yra šmeižiamas, rašoma, kad jis yra skolingas R. Balevičiui, yra sumušęs jį, be to yra prisidėjęs prie jam nežinomo asmens nužudymo Molėtų rajone. Buvo šmeižiamas ir dėl kitų nebūtų dalykų. Paskutiniu metu asmuo, kuris prisistatė Kazimieru Juraičių, tinklapiuose „youtube.com“ ir „Laisvajame laikraštyje“ įkėlė šmeižikišką reportažą su R. Balevičiumi bei A. Drižiumi. Reportažo antraštėje jis buvo pavadintas teisėju – nusikalstamos grupuotės vadeiva, įdėta jo nuotrauka. Kai kurie komentarai po šiuo reportažu ir straipsniu „Laisvajame laikraštyje“ yra šmeižikiški, juose galima ¿žvelgti raginimus su juo fiziškai susidoroti. Jis mano, kad šmeižtas apie jį, neapykantos kurstymas prieš jį yra susiję su jo užimamomis teisėjo pareigomis. Taip mano todėl, kad jis asmeniškai nepažįsta reportažo autorių A. Drižiaus ir K. Juraičio, todėl jie motyvų šmeižti jį, kurstyti neapykantą prieš jį, neturėtų turėti. A.Drižius, kuris parengė reportažą apie jį skelbiasi, kad yra partijos „Drąsos kelias“ Vilniaus skyriaus pirmininkas. Jo leidžiamas leidinys atvirai simpatizuoja asmenims, kurie buvo įtariami Kauno apygardos teismo teisėjo J. Furmanavičiaus nužudymu, be to leidinyje ir nužudytasis buvo šmeižiamas. Jis mano, kad asmenų – A. Drižiaus, K. Juraičio, R. Balevičiaus veiksmai turėtų būti sustabdyti. Šie asmenys apie jį, užimantį teisėjo pareigas, skleidžia šmeižtą, kursto neapykantą prieš jį, platina leidinius,

kuriuose iš jo yra tyčiojamasi, skatinama neapykanta jam dėl jo socialinės padėties, neatmeta galimybės, kad galimi ir fiziniai išpuoliai prieš jį ar jo turtą. Konkrečių straipsnių ir jį šmeižiančių terminų iš atminties negali nurodyti, bet visą šią medžiagą yra pridėjęs prie pareiškimo elektroninėje laikmenoje. Ryšium su aukščiau parodytu, prašo pripažinti jį nukentėjusiuoju. Apklaustas papildomai liudytojas V.Kažys, kuris buvo pripažintas nukentėjusiuoju, parodė, kad iki reportažo paskelbimo ir straipsnių paskelbimo viešai su juo nei K. Juraitis, nei Aurimas Drižius nebandė susisiekti. Pirmą kartą A.Drižius parašė elektroninį laišką maždaug prieš mėnesį, kuriame klausė, ar jis buvo užsideklaravęs tas išlaidas, kurios buvo skirtos automobilio restauravimui. Prieš ikiteisminio tyrimo pradėjimą jis nebandė ginti savo teisių ir teisėtų interesų civilinio proceso tvarka, taip pat nesikreipė į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą. Dėl straipsnio „A. Valantinas tyčiojasi – A. Drižiaus skundą Apeliaciniame teisme nagrinės teisėjas Viktoras Kažys, kurio nuotykius sodinant į kalėjimą savo kreditorius aprašė tas pats A. Drižius“. Galiu paaiškinti, kad šis straipsnis buvo paskelbtas praėjus kokiam mėnesiui po to, kai A. Drižiaus skundas jau turėjo būti išnagrinėtas ir ne jo išnagrinėtas, bet kito teisėjo. Pirma, jis turėjo nagrinėti skundą, tačiau pamatęs A. Drižiaus pavardę, jis iškart nusišalino. Pats straipsnio pavadinimas neatitinka tikrovės ir šmeižia jį, nes jis nesodina į kalėjimą jokių kreditorių ir išskyrus banką, neturi jokių kreditorių. Jis supranta, kad čia turima omeny, kad jo kreditorius yra R. Balevičius, tačiau taip nėra, jis yra jo skolininkas. Taigi šio straipsnio pats pavadinimas jį šmeižia ir tai yra tikrovės neatitinkanti informacija. Daugiau šiame straipsnyje jį liečiančios informacijos nėra. Dėl straipsnio „Apeliacinio teismo V. Kažio kreditoriaus Romo Balevičiaus byloje atsiskleidžia visa teisėjų mafija (pildoma)“. Pats straipsnio pavadinimas jį šmeižia, nes jo vardas yra siejamas su mafija, o jis nėra jokios mafijos narys, be to, vėl gi, R. Balevičius nėra jo kreditorius, o jo skolininkas, todėl ši informacija neatitinka tikrovės ir tuo pačiu jį šmeižia. Šio straipsnio citata: „Tačiau vietoj sutarto atlygio meistras sulaukė bent 14 baudžiamųjų bylų, kurias inicijavo teisėjas V. Kažys savo kreditoriaus atžvilgiu“ jį šmeižia ir neatitinka tikrovės, nes jo pareiškimo pagrindu buvo pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas dėl to, kad R. Balevičius pasisavino jo automobilį. Dėl to jis buvo nuteistas. Yra girdėjęs, kad R. Balevičius buvo įtariamas nusikaltimų padarymu kitose bylose, bet jis nebuvo tose bylose pareiškėjas arba suinteresuotas asmuo. Daugiau šiame straipsnyje jį šmeižiančios arba tikrovės neatitinkančios informacijos nėra, tačiau jį šmeižia vienas komentaras, kurį parašė vartotojas „Atas“ 2017-09-10, 21:46, nes jis šiame komentare yra pavadintas banditu.

Dėl straipsnio „Nužudytu teisėju J. Furmanavičiumi dėl potraukio mažoms mergaitėms dar sovietmečiu bjaurėjosi jo giminės“. Šio straipsnio citata: „Pats R. Balevičius sako, kad sąžiningai suremontavo teisėjo V. Kažio antikvarinį automobilį, tačiau sutartų 25 tūkst. litų už darbą teisėjas nesumokėjo. Beje, atrodo, kad V. Kažys net neketino mokėti, nes iš pat pradžių R. Balevičiui sakė, kad „mes tau padėsime“. Kai R. Balevičius atsakė, kad man nereikia padėti, o „dėkite pinigus“, prasidėjo teisėjo grasinimai, kad „mes tave pasodinsime.“ jį šmeižia ir neatitinka tikrovės. Citata: „Tada aš tik juokiausi iš tokių teisėjo grasinimų, – pasakojo R.Balevičius, – tačiau pasidarė nebejuokinga – iš viso man buvo iškelta 12 bylų. Patyriau beveik 100 tūkst. litų žalą, nes negavau tiek pajamų už teisėjo automobilį, o dar dvigubai tiek V.Kažio draugai priteisė iš manęs“ jį šmeižia ir neatitinka tikrovės, nes žino, kad jis 100 tūkst. litų žalos dėl j o automobilio nepatyrė, o atvirkščiai, jis iš to pasipelnė, taip pat žino, kad jo draugai iš R. Balevičiaus nieko neprisiteisė. Citata: „Galiausiai žmogui buvo pasiųstas toks signalas – žiemą jo kieme palaukė banditai, sudaužė beisbolo lazdomis, ir pasakė, kad „linkėjimai iš Vilniaus“ jį šmeižia. Jis, aišku, nežino, gal jis ir buvo sumuštas, bet su juo tuo sumušimu yra siejamas jis, o tai nėra tiesa, neatitinka tikrovės ir šmeižia jį. Citata: „Man pritaikė straipsnį „svetimo turto pasisavinimas“, neva aš jam neatidaviau jo „Volgos“, o jis man neva sumokėjo 10 tūkst. litų ir 3 tūkst. eurų, – pasakojo Romas Balevičius, – nors jis man nesumokėjo nė cento. Galiausiai teismas nuteisė mane ir davė 6 tūkst. litų baudą, plius dar 7 tūkst. litų – tariamai žalai Kažiui atlyginti“ neatitinka tikrovės ir šmeižia jį, nes čia nurodyta, kad jis nei cento nesumokėjo R. Balevičiui, nors jam už atliktą darbą sumokėjo apie 20000 litų, t. y. 10000 Lt ir 3000 eurų. Citata: „R.Balevičius vėliau pradėjo domėtis Kažio biografija, ir sužinojo, kad jis nėra pirmoji teisėjo auka, taip apgaunant su automobilio remontu. „Kalbėjausi su žmogumi, kuris dar 2009 m. prižiūrėjo Kažio sodybą Molėtų rajone, Toliejų kaime, – pasakojo R.Balevičius, – jis pasakojo, kad vietiniai vyrukai galimai taisė teisėjo Kažio volgą, negavo pinigų, tačiau vėliau ta volga buvo rasta supjaustytomis padangomis ir išdaužytais langais. Žmonės kalbėjo, kad taip „meistriukai“ atsidėkojo už tai, kad negavo pinigų. Tačiau ten Kažys pasielgė kiek kitaip – atėmė tą mašiną iš remonto su policijos pagalba. Kada tie vaikinai pradėjo ieškoti pinigų už darbą, taip išėjo, kad vienas buvo užpultas ir sumuštas, ir vėliau mirė. O kitas suprato, kuo tai baigsis, ir emigravo iš Lietuvos“. Tai, kad žmonės, bandantys atgauti pinigus už darbą iš teisėjo Kažio, vėliau būna užpuolami banditų, jau tampa kasdienybe. „Mane užpuolė 2014 m. sausio 29 d., – pasakojo jis, – mane užpuolė dviese su beisbolo lazdomis, sudaužė mašiną ir rankas, nes jomis prisidengiau galvą. Už ką? „Linkėjimai iš Vilniaus“, – pasakė banditai.“ visa jį šmeižia ir neatitinka tikrovės, nes nebuvo jo automobilis Volga restauruojamas ar remontuojamas Molėtuose, todėl jo sieti su kažkokių jaunuolių dingimu arba net nužudymu yra absurdas.

Taip pat jis neturi būti siejamas su Balevičiaus užpuolimu. Dėl straipsnio „Prieš teismo posėdį sudegintas Apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio kreditoriaus R. Balevičiaus automobilis“. Iš straipsnio pavadinimo galima suprasti, kad jis yra siejamas su R. Balevičiaus automobilio sudeginimu, nors tai nėra tiesa, todėl straipsnio pavadinimas jį šmeižia, neatitinka tikrovės. Viso straipsnio tekstas yra nukreiptas į tai, kad neva jis užsako užpuolimus prieš R. Balevičių, naikina jo turtą pats arba užsako, kad kiti tai padarytų, nors tai nėra tiesa. Jis nėra prisidėjęs nei prie vienos neteisėtos veikos, nukreiptos prieš R. Balevičių. Prieš jį jokio smurto nenaudojo. Taip pat jį šmeižia ir tikrovės neatitinka komentaras, kurį po šiuo straipsniu parašė vartotojas „Atas“ 2017-09-10, 21:30, nes ten nurodyta, kad R. Balevičiaus automobilį sudegino jo atsiųsti banditai. Dėl straipsnio „Teisėjas Viktoras Kažys savo kreditorius sodina į kalėjimą, o žudikus masiškai išteisina (dar papildyta)“. Straipsnio pavadinime nurodyta, kad jis masiškai išteisina žudikus, nors taip nėra, todėl šis pasakymas jį šmeižia ir neatitinka tikrovės. Citata „Niekada gyvenime su teisėsauga problemų neturėjęs vyras gailisi to momento, kai sutiko restauruoti Apeliacinio teismo teisėjo, teisėjų „garbės“ teismo nario Viktoro Kažio senovinį automobilį „Volga“. Teisėjas ne tik nesumokėjo restauratoriui nė cento už atliktus beveik 30 tūkst. litų darbus, atsisveikindamas jam parodė pirštų kombinaciją, bet ir parašė policijai pareiškimą, kad neva R.Balevičius jį apvogė, pasisavino jo turtą.“ Jį šmeižia ir neatitinka tikrovės, nes sumokėjo R. Balevičiui už darbą ir jokios pirštų kombinacijos jam nerodė. Citata: „V.Kažio kolegos su malonumu nuteisė restauratorių, o tam, kad pastarajam nekiltų noras viešinti šią istoriją, ir jis per daug nesispardytų, buvo atsiųsti banditai, kurie beisbolo lazdomis sumušė R.Balevičių jo namo kieme, sulaužė jam kaulus, ir atsisveikindami dar pasakė: „linkėjimai iš Vilniaus“.“ neatitinka trikrovės ir šmeižia jį. Banditų jokių niekur nesiuntė. Citata: „galiausiai jis nieko nesumokėjo. Kai teisėjas man išvažiuodamas iškėlė vidurinį pirštą, tai man įdomiai atrodė“ jį šmeižia ir neatitinka tikrovės, nes, kai jis buvo tą dieną atvažiavęs pas R. Balevičių, jis pabėgo, išėjo atnešti automobilio dokumentų ir negrįžo. Pinigus jam buvo sumokėjęs avansu 10000 Lt ir 3000 eurųfuž automobilio remontą, o likusius apie 5000 litu būtų sumokėjęs atsiimdamas automobilį po remonto, jei jį būtų atsiėmęs. Jokios pirštų kombinacijos nerodė. Citata: „V.Kažio „Volgos“ remontas buvo baigtas 2011 m. gegužės mėnesį, ir meistras kelis kartus skambino teisėjui, kad tas atvažiuotų pasiimti savo automobilio.

„Buvau atlikęs ir automobilio techninę pažiūrą, galiausiai gegužės 18 d. V.Kažys su sūnumi-atvažiavo išbandyti „Volgos“, – pasakojo R.Balevičius, – jie išbandė automobilį, neturėjo jokių pretenzijų, tačiau kadangi nebuvau dar įdėjęs vienos sėdynės, tai V.Kažys pasakė, kad gegužės 26 d. atvažiuos pasiimti automobilio, nes sūnui kaip tik tą dieną mokslo metų pabaiga, nori su tuo automobiliu pavažinėti. Sutartą dieną jie neatvažiavo, vakare skambinau, pažadėjo, kad kažkas sumokės, tačiau niekas nemokėjo. Vėl pasakė, kad „mes sumesime“. Vakare paskambinau, tai teisėjas paklausė, gal aš galiu tą automobilį atvaryti į Vilnių. Kai jo paklausiau, o kaip pinigai, tai teisėjas su tokiu sarkazmu man atsakė (labai gerai įstrigo į atmintį) – „tai pats žinai, kaip pinigai“. Iš karto pajutau, kad kažkas negerai, tačiau nenorėjau parodyti nepasitikėjimo klientu, todėl pažadėjau, kad atvešiu, nors žinojau, kad to nedarysiu. Vėliau paskambinau, ir pasakiau, kad nerandu vairuotojo, kuris mane parveš į Veisiejus, todėl nevažiuosiu“. Jau tada R.Balevičius pajuto, kad klientas nemokės už darbą, todėl pasitarė su Veisiejų policijos įgaliotiniu Rimu, kuris patarė nuimti ratus. „Nesutikau – kaip atrodys, jeigu klientas atvažiuoja, o automobilis be ratų, – pasakojo R.Balevičius, – kitą dieną jie atvažiavo dviese – V.Kažys ir Vytas Baura. Jie iš karto mane užsipuolė, kodėl neatvežiau į Vilnių, paskui teisėjas sako, kad „dabar Vytas pavažiuos su „Volga“, pažiūrės, kaip ji važiuoja“. Tada atsakiau, kad jau išbandėte automobilį, ir viskas buvo gerai. Lyg žinodamas, kad jie bandys tą automobilį pagrobti, buvau dirbtuvėse „Volga“ užstatęs kitu automobiliu. Tada ir sakau teisėjui: „dėkite pinigus ant kapoto, ir galite važinėti, kiek norite“. „Ne, – atsakė teisėjas, – taigi čia mano daiktas“. Tada jie pradėjo mane gąsdinti – „mes tave gaidžiu padarysime“, „uždarysime į kalėjimą“, „į ežerą stačia galva įmesime“. „Aš teisininkas, ir tave pasodinsiu“, – sakė teisėjas V.Kažys. Klausiau ir stebėjausi – ne tik, kad taip šneka teisėjas ir advokatas, tačiau ir dėl ko kito – kad jie mane grasino pasodinti į kalėjimą už nieką. Neįsivaizdavau, kad tai įmanoma Lietuvoje. Todėl juokiausi iš tokių grasinimų“ jį šmeižia ir neatitinka tikrovės, ne visa, bet tie pasakymai, kad jis jam nemokėjo pinigų ir tas pokalbis, kad neva jis sakė, kad jį pasodins, kad stačia galva įmes į ežerą ir aplamai tas neva įvykęs pokalbis tarp jo ir R. Balevičiaus neatitinka tikrovės, jis to jam niekada nesakė, tai tuo pačiu ir šmeižia jį. Citata: „Grįžęs į dirbtuves, R.Balevičius pamatė už „Volgos“ vairo jau sėdi Baura, o V.Kažys laiko garažo duris. Jie išvažiavo, o aš teisėjui taip pasakiau: „nu gerai, mašiną pasiėmei, o pinigus tai atvežk, nes vėl Grinevičiūtė tave rodys“. Tačiau jis man tik tylėdamas parodė vidutinį pirštą, ir nuėjo. Taip susinervavau – galvoju, ką daryti. Kai paskambinau tam policijos įgaliotiniui, tas nustebo, ir sakė, kad stebisi, kad tokie žmonės taip „šūdeliaus“. Policininkas man patarė palaukti kelias dienas, gal teisėjas susimokės. Tačiau po kelių dienų gavau šaukimą į policiją – teisėjas V.Kažys parašė pareiškimą, kad aš buvau pasisavinęs jo turtą. Jis suprato, kad aš netylėsiu, ir apie tą patį faktą parašė net tris pareiškimus, kurie skyrėsi“ neatitinka tikrovės, nes Bauras Volgoje nesėdėjo ir jis jokių garažo durų nelaikė.

Citata: „R.Balevičius sako, kad iki to įvykio neturėjo jokių reikalų su teisėsauga – priešingai, pranešdavo policijai apie kontrabandininkus. „Po šio teisėjo mašinos remonto man buvo iškelta 11 bylų, – pasakojo jis, – kėlė bylas net už tai, kad, kaip sakoma, orą pagadinai. Viskas būtų gal ir nieko, tačiau Kažys tų vaikinų prie bažnyčios klausė, gal jie turi traktorių, nes reikia patraukti tą automobilį, kuris blokavo jo „Volgą“. Tačiau tie pagalvojo, kad čia kažkas nešvaraus, ir atsisakė. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad tie vaikinai – cigarečių kontrabandininkai, pagauti su 220 tūkst. litų vertės kontrabandinėmis cigaretėmis. Neaišku, kaip V.Kažys ten patvarkė, tačiau tie žmonės atsipirko minimalia bauda. Tačiau mano teisme tie „liudininkai“ paliudijo taip, kaip reikia Kažiui. Net kai mano skundas buvo nagrinėjamas Apeliaciniame teisme, teisėja Kartanienė jų paklausė, kodėl jie liudija jau ketvirtą kartą, ir kas kartą – skirtingi. Iš pradžių jie paliudijo, kad aš išvažiavau namo su savo automobiliu „Fiesta“. Paskui paliudijo, kad su „Volga“. Trečią kartą sakė, kad neatsimena. Viskas baigėsi tuo, kad aš buvau nuteistas ir esu žulikas. Mano skundą atmetė net Aukščiausias teismas. Šiandien negaliu tuo patikėti, kad tokie dalykai galimi Lietuvoje“ neatitinka tikrovės ir šmeižia jį, jokiems kontrabandininkams jis nepadėjo, kad jie duotų parodymus byloje ir aplamai jokiems kontrabandininkams nepadėjo. Mato, kad pasakymai, kad jis Balevičiui nesumokėjo nei cento kartojasi labai dažnai visose straipsniuose, tai jį šmeižia ir neatitinka tikrovės, todėl mano, kad netikslinga kaskart tai kartoti. Taip vėl gi šiame straipsnyje jis yra siejamas su nužudymu Molėtuose, kas buvo minima ir ankstesniame straipsnyje. Toliau vėl gi rašoma, kad jis neva kažkokius banditus atsiuntė, kurie sumušė Balevičių. Visa tai yra netiesa ir šmeižia jį. Taip pat nori pasakyti, kad tas pats vartotojas „Atas“ savo komentare „# Atas“ 2016-06-04, 23:08, Klaiku darosi paskaičius tokį straipsnį, iki kiek nužmogėjo lietuviški valdžiažmogiai… Prikalbino meistrelį prikelti iš laužo prieštvaninį automobilį, ne tik kad neatlygino žmogui už tokį baisų vargą, bet dar ir apiplėšė su pasikėsinimu įkalinti. Ir taip galėjo pasielgti tūkstančiuose besimaudantis teisėjas? Liaudies nuomonė tokiu atveju būna tik tokia – tokį klientą reikia tik nušauti nežiūrint jo socialinės padėties, kursto jį nužudyti dėl jo socialinės padėties, t. y. dėl to, kad jis yra teisėjas. Dėl šio komentaro jis rašė pareiškime, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas ir dėl kurstymo, t. y. dėl veikos, numatytos LR BK 170 str. „Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę“. Dėl straipsnio „Teisėjo V. Kažio kreditorius R. Balevičius toliau kankinamas kalėjime, suklastojus jam bylos įrodymus (pildom)“. Citata: „Beveik 10 mėnesių prie tos lūženos dirbęs R.Balevičius ir ją visiškai atrestauravęs ne tik kad negavo nė cento už savo darbą, tačiau tas pats minėtas V.Kažys dar iškėlė bylą “dėl turto pasisavinimo”. Pats R.Balevičius pasakoja, kad jis jautė, kad teisėjas nesumokės už remontą, todėl šiam atvykus pasiimti “Volgos”, bandė ją užblokuoti garaže kitu automobiliu.“ neatitinka tikrovės ir šmeižia jį. Toliau šiame straipsnyje nurodyta, kad jis su Baura atėmė automobilį panaudojęs smurtą prieš Balevičių, neatitinka tikrovės ir šmeižia jį. Dėl straipsnio pavadinimu „Teisėjo V. Kažio kreditorius Romas Balevičius toliau kankinamas Lukiškėse: „Jeigu teisėjams reikėtų patiems padengti žalą nukentėjusiems, jie pagalvotų ką daro“. Šiame pavadinime jį šmeižia ir tikrovės neatitinka tai, kad R. Balevičius yra jo kreditorius, bet dėl šios frazės jau buvo išsiaiškinta. Toliau rašoma, kad jis nesumokėjo už darbą ir dar toliau parašyta tas pats, kad jis neva atsiuntė banditus, kurie sumušė Balevičių. Po to vėl minima, kad jis jėga atėmė automobilį iš Balevičiaus – visa tai jį šmeižia ir neatitinka tikrovės. Citata: „J.Pankauskas, bendraudamas su Mariumi Mickevičiumi, kuris melagingai liudijo, kad aš neva pasisavinau (negražinau po restauracijos) teisėjo Viktoro Kažio „Volgos“, sužinojo visą šią istoriją, – mano Romas Balevičius, – M.Mickevičius padėjo Viktorui Kažiui mane apšmeižti, ir pasitelkiant į pagalbą kolegas teisėjus, mane nuteisti. Nors „Volgą“ iš garažo išsivarė pats teisėjas Kažys, padedamas Vyto Bauros, ir už automobilio restauraciją man nesumokėjo nė cento. O mane nuteisė už tai, kad aš neva pasisavinau tą „Volgą“.

R.Balevičius pasakojo, kad tas tariamas „liudininkas“ Marius Mickevičius, besiversdamas kontrabanda (į jo grupę įėjo Saulius Užbutis, Donatas Blaževičius ir jo pusbrolis Žurinskas), sutiko, ir įtraukė netgi daugiau „verslo brolių“. Tuo laiku jie pradėjo kurti keršto planus, kaip atkeršyti man, ir padėti Apeliacinio teismo teisėjui Viktorui Kažiui.“ jį šmeižia ir neatitinka tikrovės, jis nebuvo apšmeižęs Balevičiaus ir jam sumokėjo. Po straipsniu yra parašytas vartotojo „Atas“ komentaras, kuriame kurstomąjį nužudyti – „Kaip tokie teisėjai nedarys niekšybių, jeigu jiems duota nežabojama, nekontroliuojama valia – darykite, ką tik norite, atsakyti jums nereikės. Ir aprašytąjį išgamą teisėja reikėtų tik nušauti, nebebūtų jau ir nusikaltimas“. Dėl straipsnio „Teisėjo V. Kažio kreditorių Romą Balevičių Kauno apygardos teismas nurodė nedelsiant paleisti iš kalėjimo“. Pačiame pavadinime nurodoma, kad R. Balevičius yra jo kreditorius, o taip nėra. Toliau citata: „Visos R.Balevičiaus problemos prasidėjo, kai jis sutiko restauruoti Lietuvos Apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio antikvarinį automobilį „Volga“. Meistras ne tik kad negavo nė cento už darbą, tačiau teisėjas dar pasistengė, kad R.Balevičius būtų nuteistas už tariamus nusikaltimus. Teisėjo automobilį pusantrų metų remontavęs R.Balevičius galiausiai buvo nuteistas beveik 30 tūkst. litų bauda už tai, kad „pasisavino svetimą turtą“ – minėtą teisėjo automobilį. Tas pasisavinimas buvo toks, kad neva R.Balevičius užblokavo garažo duris kitu automobiliu, ir neleido teisėjui išvažiuoti, kol jis nesumokės už darbą. Dar 50 parų arešto žmogus buvo nuteistas „už poveikį liudininkui“ – t.y. neva už tai, kad neva grasino teisėjo V.Kažio naudai liudijusius du žinomus kontrabandininkus.

Pastarieji papasakojo, kad R.Balevičius neva kažkokiame servise buvo juos išsikvietęs, ir pažadėjo „nukapoti rankas ir kojas“. „Jie man pripaišė žargoną, kurį patys naudoja, – juokiasi R.Balevičius, buvęs mokyklos mokytojas, kuris sakė, kad jo minėtoje vietoje negalėjo būti, mat jis išsinuomavo minėtas patalpas praėjus pusei metų po minėto „poveikio liudininkams“ įvykio“. Tačiau „liudininkams“ tai išėjo į naudą, vėliau nors ir buvo kaltinami didelės vertės kontrabanda, tačiau teisme kažkaip išsisuko gavę minimalią baudą. Tačiau pats R.Balevičius atsėdėjo 50 parų arešto, ir negali atsigauti nuo tokio „teisingumo“. Jis kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl tokio teisėjo V.Kažio elgesio, buvo atnaujintas tyrimas, tačiau vėliau numarintas, o R.Balevičių priėmęs prokuroras Mikelionis pasiguodė, kad dėl to Kažio pas „prokurorą durys neužsidaro, tačiau jis turi labai daug pažinčių“. Jį šmeižia ir neatitinka tikrovės. Citata: „Pats R.Balevičius sako, kad sąžiningai suremontavo teisėjo V.Kažio antikvarinį automobilį, tačiau sutartų 25 tūkst. litų už darbą teisėjas nesumokėjo. Beje, atrodo, kad V.Kažys net neketino mokėti, nes iš pat pradžių kitam meistrui sakė, kad „mes tau padėsime“. Kai R.Balevičius atsakė, kad man nereikia padėti, o „dėkite pinigus“, prasidėjo teisėjo grasinimai, kad „mes tave pasodinsime“. „Tada aš tik juokiausi iš tokių teisėjo grasinimų, – pasakojo R.Balevičius, – tačiau pasidarė nebejuokinga – iš viso man buvo iškelta 12 bylų. Patyriau beveik 100 tūkst. litų žalą, nes negavau tiek pajamų už teisėjo automobilį, o dar dvigubai tiek V.Kažio draugai priteisė iš manęs“. Galiausiai žmogui buvo pasiųstas toks signalas – žiemą jo kieme palaukė banditai, sudaužė beisbolo lazdomis, ir pasakė, kad „linkėjimai iš Vilniaus“. Jį šmeižia ir neatitinka tikrovės. Po straipsniu patalpinti vartotojo „Atas“ komentarai jį šmeižia: „Tai be jokio pagrindo pusę metų kalėjime išlaikytą žmogų paleido.

Bet kas jam atlygins materialinę ir moralinę žalą, kurią padarė teisėsmaukos banditas Kadžys? Ir nejaugi toks išgama „teisėjas“ net už tokius darbus neatsakys ir liks nenubaustas?“, „nors suėmė ne Kažys, bet visa niekšybė tai buvo padaryta pagal jo komandą!“. Dėl straipsnio „Teisėjų mafija baisi – Apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio kreditorius Romas Balevičius, suklastojus bylą, pasodintas į Lukiškes“. Straipsnio pavadinime jis yra siejamas su mafija, o tai nėra tiesa ir tai jį žemina ir Romas Balevičius nėra jo kreditorius. Citata: „Niekada gyvenime su teisėsauga problemų neturėjęs vyras gailisi to momento, kai sutiko restauruoti Apeliacinio teismo teisėjo, teisėjų „garbės“ teismo nario Viktoro Kažio senovinį automobilį „Volga“. Teisėjas V.Kažys ne tik nesumokėjo restauratoriui nė cento už atliktus beveik 30 tūkst. litų darbus, atsisveikindamas jam parodė pirštų kombinaciją, bet ir parašė policijai pareiškimą, kad neva R.Balevičius jį apvogė, pasisavino jo turtą.“ jį šmeižia ir neatitinka tikrovės. Toliau rašoma, kad jis neva buvo nuteisęs Aurimą Drižių: „Visą šią istoriją „Laisvam laikraščiui“ papasakojęs Romas Balevičius suprato, kad tiesos teisme neras, todėl kreipėsi į žiniasklaidą. „Laisvas laikraštis“ aprašė šią istoriją, o tada šio straipsnio herojus, tas pats Apeliacinio teismo teisėjas V.Kažys ėmėsi nagrinėti straipsnio autoriaus Aurimo Drižiaus bylas – buvau nuteistas todėl, kad nepaisiau cenzūros ir rašiau straipsnius.“ Šis staripsnis buvo parašytas 2017-02-08, o Aurimo Drižiaus skundas jam buvo paskirtas nagrinėti 2016 m. mgpjūčio mėnesį ir jis nedelsiant nuo jo nagrinėjimo nusišalino. Mano, kad iki 2017 m. vasario mėn. Drižiaus skundas buvo išnagrinėtas ir jis apie tai žinojo ir sąmoningai straipsnyje parašė neteisingus duomenis. Tai jį šmeižia ir tikrai neatitinka tikrovės. Citata „M.Mickevičius padėjo Viktorui Kažiui mane apšmeižti, ir pasitelkiant į pagalbą kolegas teisėjus, mane nuteisti. Nors „Volgą“ iš garažo išsivarė pats teisėjas Kažys, padedamas Vyto Bauros, ir už automobilio restauraciją man nesumokėjo nė cento.“ jį šmeižia ir neatitinka tikrovės. Citata: „Pastarasis jau buvo panašiai pasielgęs ir 2006-2007 m. – jis atsiėmė atrestauruotą „Volgą“ ir neatsiskaitė už darbą. Žmonėms pradėjus ieškoti teisybės, vienas neaiškiomis aplinkybėmis buvo sumuštas ir mirė, niekas to nusikaltimo netyrė, o jo kolega pabėgo į užsienį).“ mane šmeižia ir neatitinka tirktovės. Citata: „Generalinė prokuratūra iškėlė bylas V.Kažiui, M.Mickevičiui, D.Balkevičiui dėl melagingų parodymų. Tačiau Druskininkų PK tyrėja Kasiulioninė pasiskundė, kad „čia labai daug darbo, visam pusmečiui“, ir pritarus
prokurorei, bylą nutraukė. Nors perskaičius bylos medžiagą, aiškiai matosi teisėjo V.Kažio melagingi parodymai.“ jį šmeižia ir neatitinka tikrovės. Toliau straipsnyje vėl minima, kad nesumokėjo nei cento, ir kad atsiuntė banditus, kurie sumušė Balevičių, tai jį šmeižia ir neatitinka tikrovės. Po straipsniu yra vartotojo komentaras, kuris jį ir šmeižia ir kursto su juo susidoroti:
„Tai tas tesėsmaukos banditas, kuriam žmogus restauravo supuvusią Volgą, vėl šakojasi? Apiplėšęs ir sumušęs automobilių meistrą jį dar uždaro? Tai kada pasibaigs šitas Lietuvoje įsigalėjęs banditizmas?“. Dėl straipsnio „Teisėjų mafija byra kaip kortų namelis“. Citatoje: „Birželio 5 d. Kauno apygardos teisme buvo toliau nagrinėjama Apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio kreditoriaus Romo Balevičiaus byla. Antikvarinių automobilių remonto įmonę turintis R.Balevičius prieš kelis metus restauravo antikvarinę teisėjo V.Kažio „Volgą“, tačiau teisėjas ne tik kad nesumokėjo nė cento už darbą, tačiau dar pasirūpino, kad meistrui būtų iškelta baudžiamoji byla už tariamą turto pasisavinimą.“ nurodyta, kad R. Balevičius yra jo kreditorius, nors taip nėra ir, kad jam jis nesumokėjo pinigų už darbą, tai irgi yra tikrovės neatitinkanti informacija, kuri jį šmeižia. Citata: „Tokiuose suklastotuose bylose jie turi numatyti visas smulkmenas ir detales, tačiau to nepadarė, tačiau iki šiol teismas į tai nekreipė dėmesio, – LL pasakojo pats R.Balevičius, – manau, kad tai yra dėl Apeliacinio teismo teisėjo Kažio įtakos – jis atvirai melavo dar tada, kai buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas, kaltinant mane turto pasisavinimu. Apeliacinio teismo teisėjas Kažys ikiteisminio tyrimo metu sakė, kad jis iš viso turėjo tris „Volgas“, iš kurių vieną aš restauravau jam. Tačiau kai aš teisme iškėliau tą klausimą ir papasakojau, kad vieną „Volgą“ jam restauravo meistrai Molėtuose, tačiau taip pat negavo atlygio – vietoj jo vienas iš tų žmonių buvo užmuštas, o kitas pabėgo į užsienį, tai teisėjas Kažys jau ėmė aiškinti, kad jis tų „Volgų“ neturėjo.“ yra jį šmeižianti ir čia pateikta informacija neatitinka tikrovės, nes jis siejamas ir su kažkokio asmens nužudymu Molėtuose ir kažkokia daryta įtaka byloje, kurios aš visai nežinau. Dėl straipsnio „Teisėjų mafija šiurpina“. Citatos: „Beje, atrodo, kad V. Kažys net neketino mokėti, nes iš pat pradžių R. Balevičiui sakė, kad „mes tau padėsime“.
Kai R. Balevičius atsakė, kad man nereikia padėti, o „dėkite pinigus“, prasidėjo teisėjo grasinimai, kad „mes tave pasodinsime“. „Galiausiai žmogui buvo pasiųstas toks signalas – žiemą jo kieme palaukė banditai, sudaužė beisbolo lazdomis, ir pasakė, kad „linkėjimai iš Vilniaus.“ Kodėl tokie nusikaltėliai dabar priima sprendimus „Lietuvos respublikos vardu“?“. Visos šitos citatos jį šmeižia ir informacija neatitinka tikrovės. Taip pat po šio straipsniu vartotojas „Atas“ 2017-03-06, 11:17, parašė komentarą, kuriame kursto susidoroti, kaip supranta, ir su juo: „Štai ką išdarinėja į aukščiausius valdžios postus sulindę lietuviški banditai! Pagal liaudies posakį – tik šaudyti tokius reikia. O teisingumas tik parodija“. Ir kitas vartotojas „Jei tai“ parašė komentarą 2017-03-11, 08:06, kuriame kursto susidoroti su manimi: „Grįžęs iš „belangės“ iššaudyčiau tokius išsigimėlius. Tegul tada sėdėžiau iki gyvos galvos, bent žinočiau už ką.“ Dėl straipsnio „Visa Lietuvos „teisinė sistema“ yra mėšlo krūva“. Citata: „Kasdien išgirstu vis siaubingesnių istorijų, kaip „teisėjai“ reketuoja, plėšia, žudo nekaltus žmones. Ir niekas jiems nieko negali padaryti – tokia „konstitucinė sąranga“. Paskutinė istorija, kaip Apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys su savo draugeliais pasodino į kalėjimą restauratorių iš Lazdijų Romą Balevičių, kurio vienintelis nusikaltimas – prašė teisėjo, kad tas sumokėtų už atliktą teisėjo senovinio automobilio restauravimą. V.Kažys iš^pradžių žadėjo, kad „mes tau padėsime“ (matyt, turėdamas omenyje, kad padės laimėti bylas teismuose), tačiau žmogelis norėjo atlyginimo už pusės metų darbą. Finalas – teisėjas išvažiuoja savo Volga, nesumokėjęs už darbą, rodydamas žmogui pirštų kombinaciją, kuri vadinama „fuck you“. Galiausiai dar ir pasodina jį į kalėjimą už „svetimo turto pasisavinimą“ bei „poveikį liudininkui“, nors tas liudininkas, žinomai melavęs ir įtariamas kontrabandininkas, tuo pačiu metu sėkmingai išvengia atsakomybės savo byloje“ jį šmeižia ir čia visa pateikta informacija neatitinka tikrovės. Citata: „Panaršius teisėjo Viktoro Kažio sprendimus, plaukai šiaušiasi – vienas po kito iš kalėjimo paleidžiami žudikai, net tas pats kontrabandos karalius Karalius yra išteisinamas to pačio V. Kazio prieš daug metų, nors net neprašė, kad jį išteisintų. Ir tokia veikla V. Kazys užsiima daugelį metų, nieko jis nebijo, gali daryti vis naujus sunkius nusikaltimus, nes žino, kad jo niekas nepalies.“ jį šmeižia ir neatitinka tikrovės, aplamai yra kaltinamas kažkokių sunkių nusikaltimų padarymu. Dėl reportažo „Nusikalstamos grupuotės vadeiva – TEISĖJAS…liežuvis nesiverčia“. Pats šio reportažo pavadinimas šmeižia jį, nes jis nėra jokios nusikalstamos grupuotės vadeiva, tai informacija neatitinkanti tikrovės.

Toks išsireiškimas apie jį pakerta pasitikėjimą juo kaip žmogumi, kaip teisėju. Reportažo pasakymai yra jį šmeižiantys ir neatitinkantys tikrovės: „Jis ją tiesiog pasiėmė, tiesiog atėmė, o ne pasiėmė, pinigų nesumokėjo, kaip atlygį prikūrė bylų ir vaizdavo nuskriaustą, savo kolegų teisėjų pagalba mane apkaltinęs, viso bandė iškelt, berods, apie 14 bylų, už viską ką tik tai įmanoma.“ „Tai ten irgi buvo reiškia, daėjo iki muštinių. Mane kaip bandė mušti, reiškia, mušė, sudavė ne kartą ir Kažys, ir Artūras Kuzma, terorizuot bandė, reiškia, tai ten ežero, netoli ežeras, tai, reiškia, žemyn galva į ežerą įmest, tai, tai ten“; „Jis, reiškia, kaip atvažiavo pasiimti mašinos, tai buvo tiesioginiai grasinimai, tiesioginiai, atviri grasinimai, reiškia, iš jo. Reiškia, ir dar, sakykim, nu, kaip kalbos atžvilgiu, kaip ir korektiški, nebuvo tokių keiksmažodžių ten, koliojimųsi, bet, reiškia, kad būsiu pasodintas, jisai pasakė, kad: „Aš esu teisininkas, aš tave pasodinsiu“. Tai jis vienareikšmiškai, tiesiai šviesiai man pasakė, reiškia, ne toliau stovėjo kaip jūs dabar, sakykim, metro atstumu reiškia, ir jis man tai pasakė“ „3 valandą nakties, reiškia, užvakar sudegino automobilį, kuriuo aš naudojausi. Tai yra poveikis man, prieš posėdį poveikis, ateičiai, ir aš nemanau, kad tuo pasibaigs. Analogiškas atvejis dvyliktais metais ir dabar rugsėjo 22 d. naktį vyko. Analogiškas atvejis vakarykščiai nakčiai, nes tada buvo po posėdžio su teisme reiškia su Kažiu reiškia dėl tos Volgos buvo padegta nuomojamų patalpų durys, tai vienareikšmiškai yra, reiškia, jo…“ „Nesuprasi, reiškia, kur teisininkai, o kur nusikalstama grupuotė. Tai va tas yra toks akcentas, pats blogiausias, reiškia, nes valstybės mastu tai yra pasityčiojimas iš valstybės. Pasityčiojimas iš valstybės, reiškia, na teisėjas daro ką nori. Nu, jis, reiškia, atėjęs rėkė, reiškia, rėkė, nu aš teisininkas, aš tave pasodinsiu. Ir taip padarė.“

Apklaustas liudytojas A. K. parodė, kad jis buvo įdėjęs skelbimą apie parduodamą automobilį GAZ 21, juodos spalvos, kuris priklauso jo seseriai S. K. Skelbime nurodė telefono numerį.  Šiuo metu automobilis GAZ 21 yra Vokietijoje, adreso nežino. Romo Balevičiaus nepažįsta.

Apklaustas liudytoja Kristina Sulikienė parodė, kad ji apie 5 metus dirbo Laisvame laikraštyje. 2012 m. birželio 22 d. pokalbio metu su Aurimu Drižiumi, kuris yra Laisvo laikraščio redaktorius, seimo narys Naglis Puteikis pasakė jam, kad ji yra buvusi arši Venckienės palaikytoja, o dabar ji parašė 2 neigiamus straipsnius apie Venckienę, todėl ji yra VSD kontroliuojama per Grybauskaitės patarėją Merkevičių, o jos tėvas yra apsišvietęs KGB agentas. Kodėl Naglis Puteikis taip apie ją ir jos tėvą pasakė, ji nežino, tačiau Aurimas Drižius parašė Laisvame laikrašytje apie tai straipsnį. Jai dirbant Laisvame laikraštyje ji negavo vienerius metus atlyginimo, o vėliau viename iš komentarų perskaitė, kad jai nemokamas atlyginimas dėl Naglio Puteikio. Taip pat ji žino, kad N. Puteikis neoficialiai finansuoja Laisvą laikraštį. Dėl šio straipsnio, kuriame buvo apšmeižta iš N. Puteikio žodžių, ji kreipėsi į prokuratūrą ne vieną kartą, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šmeižimo. Ikiteisminis tyrimas pradėtas buvo, tačiau vėliau buvo nutrauktas su pasiūlymu kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. 2015 m. ji kreipėsi į teismą privataus kaltinimo tvarka. Apylinkės teisme privataus kaltinimo byla buvo iškelta, tačiau vėliau ją perdavė apygardos teismui, kuriame buvo atsisakyta priimti tą jos privataus kaltinimo skundą. Dėl to ji kreipėsi į apeliacinį teismą su skundu dėl apygardos teisme priimto sprendimo. Skundą nagrinėjo teisėjas Viktoras Kažys ir jis jį patenkino, turėjo būti pradėta privataus kaltinimo byla, tačiau Seimas nedavė leidimo traukti įtariamuoju Naglio Puteikio, nors buvo prašoma 3 kartus. Vėliau net dėl šios jos bylos netgi buvo pakeistas LR BPK 3 str. 2 p., kuriame nurodyta, kad, jei nepanaikinama seimo nario neliečiamybė, ikiteisminis tyrimas turi būti tuoj pat nutrauktas. Tačiau po to, kai V. Kazys patenkino jos skundą, Laisvame laikraštyje prasidėjo šmeižto kompanija prieš jį. Iš kažkur atsirado Romas Balevičius, kurio pasakojimais remiantis buvo rašomi straipsniai. Jos manymu, Viktorą Kažį pradėjo šmeižti dėl jo priimto sprendimo jos byloje Naglio Puteikio prašymu. Romas Balevičius jai pats skambino, prašė padėti kovoti prieš Viktorą Kažį, tačiau ji atsisakė, tuomet jis pasakė, kad ji tam teisėjui simpatizuoja.

Apklaustas liudytoju Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 82 straipsnio 3 dalies pagrindais Aurimas Drižius parodė, kad jis yra UAB „Patikimas verslas“ vadovas. Įmonė leidžia laikraštį „Laisvas laikraštis“. Straipsniai publikuojami ir portale „laisvaslaikrastis.lt“. Maždaug 2016 m. vasarą pas jį į kontorą kreipėsi pilietis Romas Balevičius. Jis papasakojo jam nutikusią istoriją apie tai, kaip jis apeliacinio teismo teisėjui Viktorui Kažiui taisė automobilį, apie neatsiskaitymą už paslaugas ir kita. Visa tai, ką jam pasakė R.Balevičius jis publikavo savo straipsniuose. Siekdamas objektyvumo jis net pats teisėjui V.Kažiui siuntė ei. paštu klausimus, ar tiesą R.Balevičius pasakoja, bet teisėjas į klausimus nieko neatsakė. Visus apie teisėją V.Kažį straipsnius parašė jis pats. Straipsniai parašyti R.Balevičiaus pasakojimų pagrindų, bei remiantis jo pateiktais dokumentais. Straipsniais jis nieko nenorėjo šmeižti. Teisėjo V.Kažio jis nepažįsta ir neturi jokio suinteresuotumo jį šmeižti. Jis yra žurnalistas ir dirba sąžiningai savo darbą. Apklaustas įtariamuoju Aurimas Drižius parodė, kad pasilieka prie savo anksčiau duotų parodymų, kai buvo apklaustas kaip spec. liudytojas. Gali pasakyti, kad jokios tyčios apšmeižti V. Kažio jis neturėjo, jo nepažinojo, dirba žurnalisto darbą, norėjo paviešinti nukentėjusiojo nuo teisėjo žmogaus istoriją, kad visuomenė sužinotų kokia yra Lietuvos teisėsauga.

Apklaustas liudytoju Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 82 straipsnio 3 dalies pagrindais Kazimieras Juraitis parodė, kad jis dirba laisvu publicistu, rašo straipsnius, dirba savo „Youtube“ kanale „Kazimieras Juraitis“ ir rašo visuomenei jautriomis temomis. Į savo „Youtube“ kanalą 2017 m. rugsėjo mėnesį yra patalpinęs video reportažą pavadinimu „Nusikaltamos grupuotės vadeiva – teisėjas…liežuviu nesiverčia…“. Kas buvo šio reportažo iniciatorius tiksliai pasakyti negali, tiesiog į jį kreipėsi Romas Balevičius. Jis papasakojo savo istoriją. Buvo apie jį skaitęs keletą „Laivo laikraščio“ straipsnių, taip pat apie jį pasakojo ir šio laikraščio redaktorius A.Drižius. Jo kaip žurnalisto darbas yra pateikti visa, ką kalba žmogus. Savo reportažu jis nieko nenorėjo šmeižti. Reportažo antraštė „Nusikaltamos grupuotės vadeiva- teis ėjas… liežuviu nesiverčia…“ yra parašyta su daugtaškiais, tai nėra teiginys. Net antraštėje yra išreikšta abejonė. Jo tikslas per viešumą, daryti poveikį tiek reportažo pagrindiniam veikėjui, tiek apie kurį jis pasakoja. Minėtų faktų, ką jam žmogus pasakoja, patikrinti negali, tai yra neįmanoma. Apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio asmeniškai nepažįsta ir tikrai prieš jo asmenį nieko neturi, jo statusą gerbia. Su pačiu teisėju susisiekti nebandė, kadangi neturi jokių kontaktų. Jis viską daro per viešumą, jeigu kiti asmenys mano, jog yra kažkas jo reportažuose netinkamo, į jį gali kreiptis. Jokių oficialių raštų dėl reportažo paneigimo jis negavo išskyrus įvairių žmonių komentarus po reportažui

Apklaustas įtariamuoju Kazimieras Juraitis parodė, kad pasilieka prie savo anksčiau duotų parodymų, kai buvo apklaustas kaip spec. liudytojas. Šiuo metu parodymų papildyti nenori ir atsisako duoti parodymus.

Papildomai apklaustas Kazimieras Juraitis parodė, kad reportažą „Nusikalstamos grupuotės vadeiva – teisėjas…liežuvis nesiverčia“ filmavo Vaida Juozapaitytė, ji yra jo žmona. Reportažą į internetinę svetainę patalpino jis pats. Prieš paskelbdamas reportažą viešai, atrodo, nebuvo susipažinęs su visų trijų instancijų teismų sprendimais, kuriais Romas Balevičius buvo pripažintas kaltu dėl automobilio pasisavinimo. Prieš tai tikrai skaitė straipsnius susijusius su šia tema „Laisvame laikraštyje“. Po nufilmuoto reportažo jis tikrai bandė susisiekti su teisėju Viktoru

 

Karalius yra išteisinamas to pačio V. Kazio prieš daug metų, nors net neprašė, kad jį išteisintų. Ir tokia veikla V. Kazys užsiima daugelį metų, nieko jis nebijo, gali daryti vis naujus sunkius nusikaltimus, nes žino, kad jo niekas nepalies.“ jį šmeižia ir neatitinka tikrovės, aplamai yra kaltinamas kažkokių sunkių nusikaltimų padarymu. Dėl reportažo „Nusikalstamos grupuotės vadeiva – TEISĖJAS…liežuvis nesiverčia“. Pats šio reportažo pavadinimas šmeižia jį, nes jis nėra jokios nusikalstamos grupuotės vadeiva, tai informacija neatitinkanti tikrovės. Toks išsireiškimas apie jį pakerta pasitikėjimą juo kaip žmogumi, kaip teisėju. Reportažo pasakymai yra jį šmeižiantys ir neatitinkantys tikrovės: „Jis ją tiesiog pasiėmė, tiesiog atėmė, o ne pasiėmė, pinigų nesumokėjo, kaip atlygį prikūrė bylų ir vaizdavo nuskriaustą, savo kolegų teisėjų pagalba mane apkaltinęs, viso bandė iškelt, berods, apie 14 bylų, už viską ką tik tai įmanoma.“ „Tai ten irgi buvo reiškia, daėjo iki muštinių. Mane kaip bandė mušti, reiškia, mušė, sudavė ne kartą ir Kažys, ir Artūras Kuzma, terorizuot bandė, reiškia, tai ten ežero, netoli ežeras, tai, reiškia, žemyn galva į ežerą įmest, tai, tai ten“; „Jis, reiškia, kaip atvažiavo pasiimti mašinos, tai buvo tiesioginiai grasinimai, tiesioginiai, atviri grasinimai, reiškia, iš jo. Reiškia, ir dar, sakykim, nu, kaip kalbos atžvilgiu, kaip ir korektiški, nebuvo tokių keiksmažodžių ten, koliojimųsi, bet, reiškia, kad būsiu pasodintas, jisai pasakė, kad: „Aš esu teisininkas, aš tave pasodinsiu“. Tai jis vienareikšmiškai, tiesiai šviesiai man pasakė, reiškia, ne toliau stovėjo kaip jūs dabar, sakykim, metro atstumu reiškia, ir jis man tai pasakė“ „3 valandą nakties, reiškia, užvakar sudegino automobilį, kuriuo aš naudojausi. Tai yra poveikis man, prieš posėdį poveikis, ateičiai, ir aš nemanau, kad tuo pasibaigs. Analogiškas atvejis dvyliktais metais ir dabar rugsėjo 22 d. naktį vyko. Analogiškas atvejis vakarykščiai nakčiai, nes tada buvo po posėdžio su teisme reiškia su Kažiu reiškia dėl tos Volgos buvo padegta nuomojamų patalpų durys, tai vienareikšmiškai yra, reiškia, jo…“ „Nesuprasi, reiškia, kur teisininkai, o kur nusikalstama grupuotė. Tai va tas yra toks akcentas, pats blogiausias, reiškia, nes valstybės mastu tai yra pasityčiojimas iš valstybės. Pasityčiojimas iš valstybės, reiškia, na teisėjas daro ką nori. Nu, jis, reiškia, atėjęs rėkė, reiškia, rėkė, nu aš teisininkas, aš tave pasodinsiu. Ir taip padarė.“
Apklaustas liudytojas Algirdas Kalinauskas parodė, kad jis buvo įdėjęs skelbimą apie parduodamą automobilį GAZ 21, juodos spalvos, kuris priklauso jo seseriai Solveigai Kalinauskaitei. Skelbime nurodė telefono numerį 860400442. Šiuo metu automobilis GAZ 21 yra Vokietijoje, adreso nežino. Romo Balevičiaus nepažįsta.
Apklaustas liudytoja Kristina Sulikienė parodė, kad ji apie 5 metus dirbo Laisvame laikraštyje. 2012 m. birželio 22 d. pokalbio metu su Aurimu Drižiumi, kuris yra Laisvo laikraščio redaktorius, seimo narys Naglis Puteikis pasakė jam, kad ji yra buvusi arši Venckienės palaikytoja, o dabar ji parašė 2 neigiamus straipsnius apie Venckienę, todėl ji yra VSD kontroliuojama per Grybauskaitės patarėją Merkevičių, o jos tėvas yra apsišvietęs KGB agentas. Kodėl Naglis Puteikis taip apie ją ir jos tėvą pasakė, ji nežino, tačiau Aurimas Drižius parašė Laisvame laikrašytje apie tai straipsnį. Jai dirbant Laisvame laikraštyje ji negavo vienerius metus atlyginimo, o vėliau viename iš komentarų perskaitė, kad jai nemokamas atlyginimas dėl Naglio Puteikio. Taip pat ji žino, kad N. Puteikis neoficialiai finansuoja Laisvą laikraštį. Dėl šio straipsnio, kuriame buvo apšmeižta iš N. Puteikio žodžių, ji kreipėsi į prokuratūrą ne vieną kartą, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šmeižimo. Ikiteisminis tyrimas pradėtas buvo, tačiau vėliau buvo nutrauktas su pasiūlymu kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. 2015 m. ji kreipėsi į teismą privataus kaltinimo tvarka. Apylinkės teisme privataus kaltinimo byla buvo iškelta, tačiau vėliau ją perdavė apygardos teismui, kuriame buvo atsisakyta priimti tą jos privataus kaltinimo skundą. Dėl to ji kreipėsi į apeliacinį teismą su skundu dėl apygardos teisme priimto sprendimo. Skundą nagrinėjo teisėjas Viktoras Kažys ir jis jį patenkino, turėjo būti pradėta privataus kaltinimo byla, tačiau Seimas nedavė leidimo traukti įtariamuoju Naglio Puteikio, nors buvo prašoma 3 kartus. Vėliau net dėl šios jos bylos netgi buvo pakeistas LR BPK

Kažiu, nes norėjo sužinoti jo nuomonę šiuo klausimu, tačiau susisiekti nepavyko.
Apklaustas liudytoju Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 82 straipsnio 3 dalies pagrindais Romas Balevičius parodė, kad jis turi individualią įmonę ir restauruoja senus automobilius. Šį darbą dirba seniai, todėl jį žmonės susiranda per pažįstamus arba kas rekomenduoja. Pats, jog užsiima restauracija niekur nesiskelbia. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys yra jam žinomas, jis pirmą sykį į jį kreipėsi dar 2009 m. V.Kažiui jis restauravo jo automobilį GAZ-21 (1958 m.). Darbą jis atliko, tačiau V.Kažys už atliktą darbą nesumokėjo. Dėl jo nenoro mokėti, 2011 m. buvo iškelta byla ir 2013-12-20 nuosprendžiu buvo nuteistas už turto pasisavinimą ir dokumentų suklastojimą. Nori pažymėti, jog V.Kažys iš jo automobilį atsiėmė dar 2011 m. gegužės mėn. 26 d. Kur šiuo metu jo automobilis, atsakyti negali, tik jam tai yra žinoma. Šį automobilį jis atsiėmė drauge su kitu asmeniu – Vytautu Bauru. Vykstant ikiteisminiam tyrimui dėl V.Kažio automobilio pasisavinimo buvo paskelbta šio automobilio paieška. Visa tai buvo padaryta ne pareiškėjo, bet jo iniciatyva. Nuosprendžiu jam buvo paskirta bauda, kuri vėliau pakeista areštu. Arešto bausmę jis atliko, tačiau V.Kažiui turtinės žalos nemokės, kadangi, jo nuomone, ji buvo priteista neteisėtai. Nuo 2011 m. iki dabar jam buvo pradėta 14 ikiteisminių tyrimų dėl įvairių dalykų. Teismo nuosprendžius jis skundė ir iki šiol turi bylų apeliaciniame teisme. Vienas pažįstamas jam patarė savo istoriją papasakoti viešai per žiniasklaidos priemones. 2016 m. tikslios datos nepamena, jis kreipėsi į „Laisvo laikraščio“ redaktorių A.Drižių. Jam jis pateikė savo bylos dokumentus, teismų sprendimus ir jis viską parašė „Laisvas laikraštis“ straipsniuose. Tų straipsnių buvo ne vienas. Viskas ką jis pasakojo buvo ir yra tiesa, nieko nėra prikurta ar išgalvota. Dėl faktų, kad teisėjas V.Kažys prisidėjo prie žmogaus nužudymo Molėtų rajone, jo sumušimų, ar automobilio sudeginimo, jis niekada to neteigė. Dėl šios priežasties jo išsakyti teiginiai negali būti laikomi šmeižiančiais, tokio tikslo jis neturėjo. Su žurnalistu K.Juraičiu jį supažindino A.Drižius. Jis nufilmavo reportažą, kuris buvo patalpintas socialiniame tinklapyje „Facebook“ ir „Laisvas laikraštis“. Asmenį Algirdas Kalinauskas jis žino, tiksliai šiuo metu neatsimena, bet mano, jog 2013 ar 2014 m. jis restauravo jo automobilį GAZ- 21 (1960 m.). Paslaugą jam atliko, o pastarasis už atliktą darbą sumokėjo. Daugiau apie jį nieko pasakyti negali. Gintautą Bartkų ji žino, jam padėjo restauruoti keletą automobilių GAZ-21 (1957-1963). Darbą jis adiko, tačiau jis nesumokėjo. Visus darbus ir bendravimą nutraukė, nes jis atsisakė sumokėti net dalį pinigų. Liko skolingas 6400 Eurų. Minėtą skolą žada išieškoti civilinio proceso metu. Su minėtu asmeniu nekonfliktavo ir tuo labiau turto neprievartavo bei negrasino deginti namų. Pažymi, jog kada jis restauruoja automobilius, visada fotografuoja kiekvieną detalę. Tas nuotraukas pateikia automobilio savininkui. Jų yra padaroma padaroma daug, ne išimtis buvo ir V.Kažio automobilis GAZ-21. Iš jo V.Kažys gavo maždaug apie 300 tokių nuotraukų. Jas padavė įrašęs į CD diską, jų buvo net keletas. Dėl šios priežasties jo automobilio detalių jis negalėtų pasisavinti ir panaudoti kito automobilio restauracijoje. Kiekviena detalė turi savo numerius, savo požymius, kuri yra užfiksuota nuotraukose.
Apklaustas įtariamuoju Romas Balevičius parodė, kad pasilieka prie anksčiau duotų parodymų, kai buvo apklaustas spec. liudytoju. Daugiau neturi ką pasakyti.
2018-04-12 protokole nurodoma, kad apžiūrėjus V. Kažio pateiktą USB laikmeną „Kingston“ DTSE9 16 GB, nustatyt^ kad į tarnybinio kompiuterio „Lenovo ThinkCentre“ USB lizdą įdėjus ir atidarius USB laikmeną „Kingston“ DTSE9 16 GB, yra aplankas, pavadinimu „V. Kažys“ (modifikacijos data 2017-09-11, 15:09 vai.). Atidarius aplanką „V. Kažys“, jame yra du aplankai pavadinimais „Youtube“ ir „Laisvas laikraštis“. Atidarius aplanką „Youtube“ jame yra MP4 failas, pavadinimu „Nusikalstamos grupuotės vadeiva – TEISĖJAS …liežuvis nesiverčia… 2017 09 08“. Šiame faile įrašytas vaizdo įrašas 13:16 minučių trukmės. Prasidėjus įrašui matomi užrašai: „Nusikalstamos grupuotės vadeiva – Teisėjas… Liežuvis nesiverčia…“ „Daukanto aikštė Bado akcija „Už teisingumą Lietuvoje“ 2017-09-08 “ Filmuojami sėdintys Romas Belevičius ir

Kaziu, nes norėjo sužinoti jo nuomonę šiuo klausimu, tačiau susisiekti nepavyko.
Apklaustas liudytoju Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 82 straipsnio 3 dalies pagrindais Romas Balevičius parodė, kad jis turi individualią įmonę ir restauruoja senus automobilius. Šį darbą dirba seniai, todėl jį žmonės susiranda per pažįstamus arba kas rekomenduoja. Pats, jog užsiima restauracija niekur nesiskelbia. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys yra jam žinomas, jis pirmą sykį į jį kreipėsi dar 2009 m. V.Kažiui jis restauravo jo automobilį GAZ-21 (1958 m.). Darbą jis atliko, tačiau V.Kažys už atliktą darbą nesumokėjo. Dėl jo nenoro mokėti, 2011 m. buvo iškelta byla ir 2013-12-20 nuosprendžiu buvo nuteistas už turto pasisavinimą ir dokumentų suklastojimą. Nori pažymėti, jog V.Kažys iš jo automobilį atsiėmė dar 2011 m. gegužės mėn. 26 d. Kur šiuo metu jo automobilis, atsakyti negali, tik jam tai yra žinoma. Šį automobilį jis atsiėmė drauge su kitu asmeniu – Vytautu Bauru. Vykstant ikiteisminiam tyrimui dėl V.Kažio automobilio pasisavinimo buvo paskelbta šio automobilio paieška. Visa tai buvo padaryta ne pareiškėjo, bet jo iniciatyva. Nuosprendžiu jam buvo paskirta bauda, kuri vėliau pakeista areštu. Arešto bausmę jis atliko, tačiau V.Kažiui turtinės žalos nemokės, kadangi, jo nuomone, ji buvo priteista neteisėtai. Nuo 2011 m. iki dabar jam buvo pradėta 14 ikiteisminių tyrimų dėl įvairių dalykų. Teismo nuosprendžius jis skundė ir iki šiol turi bylų apeliaciniame teisme. Vienas pažįstamas jam patarė savo istoriją papasakoti viešai per žiniasklaidos priemones. 2016 m. tikslios datos nepamena, jis kreipėsi į „Laisvo laikraščio“ redaktorių A.Drižių. Jam jis pateikė savo bylos dokumentus, teismų sprendimus ir jis viską parašė „Laisvas laikraštis“ straipsniuose. Tų straipsnių buvo ne vienas. Viskas ką jis pasakojo buvo ir yra tiesa, nieko nėra prikurta ar išgalvota. Dėl faktų, kad teisėjas V.Kažys prisidėjo prie žmogaus nužudymo Molėtų rajone, jo sumušimų, ar automobilio sudeginimo, jis niekada to neteigė. Dėl šios priežasties jo išsakyti teiginiai negali būti laikomi šmeižiančiais, tokio tikslo jis neturėjo. Su žurnalistu K.Juraičiu jį supažindino A.Drižius. Jis nufilmavo reportažą, kuris buvo patalpintas socialiniame tinklapyje „Facebook“ ir „Laisvas laikraštis“. Asmenį Algirdas Kalinauskas jis žino, tiksliai šiuo metu neatsimena, bet mano, jog 2013 ar 2014 m. jis restauravo jo automobilį GAZ- 21 (1960 m.). Paslaugą jam atliko, o pastarasis už atliktą darbą sumokėjo. Daugiau apie jį nieko pasakyti negali. Gintautą Bartkų ji žino, jam padėjo restauruoti keletą automobilių GAZ-21 (1957-1963). Darbą jis atliko, tačiau jis nesumokėjo. Visus darbus ir bendravimą nutraukė, nes jis atsisakė sumokėti net dalį pinigų. Liko skolingas 6400 Eurų. Minėtą skolą žada išieškoti civilinio proceso metu. Su minėtu asmeniu nekonfliktavo ir tuo labiau turto neprievartavo bei negrasino deginti namų. Pažymi, jog kada jis restauruoja automobilius, visada fotografuoja kiekvieną detalę. Tas nuotraukas pateikia automobilio savininkui. Jų yra padaroma padaroma daug, ne išimtis buvo ir V.Kažio automobilis GAZ-21. Iš jo V.Kažys gavo maždaug apie 300 tokių nuotraukų. Jas padavė įrašęs į CD diską, jų buvo net keletas. Dėl šios priežasties jo automobilio detalių jis negalėtų pasisavinti ir panaudoti kito automobilio restauracijoje. Kiekviena detalė turi savo numerius, savo požymius, kuri yra užfiksuota nuotraukose.
Apklaustas įtariamuoju Romas Balevičius parodė, kad pasilieka prie anksčiau duotų parodymų, kai buvo apklaustas spec. liudytoju. Daugiau neturi ką pasakyti.
2018-04-12 protokole nurodoma, kad apžiūrėjus V. Kažio pateiktą USB laikmeną „Kingston“ DTSE9 16 GB, nustatyt^ kad į tarnybinio kompiuterio „Lenovo ThinkCentre“ USB lizdą įdėjus ir atidarius USB laikmeną „Kingston“ DTSE9 16 GB, yra aplankas, pavadinimu „V. Kažys“ (modifikacijos data 2017-09-11, 15:09 vai.). Atidarius aplanką „V. Kažys“, jame yra du aplankai pavadinimais „Youtube“ ir „Laisvas laikraštis“. Atidarius aplanką „Youtube“ jame yra MP4 failas, pavadinimu „Nusikalstamos grupuotės vadeiva – TEISĖJAS …liežuvis nesiverčia… 2017 09 08“. Šiame faile įrašytas vaizdo įrašas 13:16 minučių trukmės. Prasidėjus įrašui matomi užrašai: „Nusikalstamos grupuotės vadeiva – Teisėjas… Liežuvis nesiverčia…“ „Daukanto aikštė Bado akcija „Už teisingumą Lietuvoje“ 2017-09-08 “ Filmuojami sėdintys Romas Belevičius ir

Kazimieras Juraitis. K. Juraitis sako: „Romai sėdim va prie badaujančių palapinių, pagaliau susitikom, jums nekeista, kad po mūsų pokalbio telefonu, kai tarėmės, kad Jūs čia atvažiuosit, kitą naktį sudegė automobilis Jūsų. Ar čia sutapimas, ar pas Jus vaikšto kokie ir degina mašinas“.
R. Belevičius sako: „Pasaulį visko būna, bet sutapimais reiškia aš nelabai tikiu, yra tikimybė, kad reiškia padėjo jai kažkas tai“. K. Juraitis sako: „Tai nenorėjo reiškia, kad Jūs atvažiuotumėt čia?“
R. Balevičius sako: „Ko gero, ko gero, žmonės taip nori, kad būtume ne sėslūs žmonės, sėslūs, sostinės nelankytume“. Po ko filmuojamas R. Balevičius, kuris stovi prie pastato su užrašu „Filosofijos fakultetas“. R. Balevičius sako: „2011 metais baigiau restauruoti ponui Kažiui Apeliacinio teismo teisėjui mašiną. (Dešinėje pusėje rodoma teisėjo V. Kažio nuotrauka ir užrašas: „Viktoras Kažys Teisėjas Lietuvos Apeliacinis teismas“). Jis ją tiesiog pasiėmė, tiesiog atėmė, o ne pasiėmė, pinigų nesumokėjo, kaip atlygį prikūrė bylų ir vaizdavo nuskriaustą ir vaizdavo nuskriaustą, savo kolegų teisėjų pagalba mane apkaltinęs, viso bandė iškelt berods apie 14 bylų, už viską. Ką tik tai įmanoma“. Klausia kitas asmuo vyrišku balsu: Pavyzdžiui? R. Balevičius atsako: Pavyzdžiui reiškia aš darau poveikį jo liudininkams, reiškia kur toj vietoj net nebuvęs, tuo momentu net nebuvęs, net nematęs, net nieko reiškia, bet vis tiek visiem tinka, prokuroram, teisėjam Lazdijų tinka, reiškia Kaunui tinka – teisėjom, visiem tinka. Reiškia ten, toliau reiškia netgi tiem kelių policijos reiškia nubaudžia, už tai, kad važiuoji atbuline eiga vienos krypties eismo gatvėj, tai reiškia nedraudžia eismo taisyklės. Nu bet sako reiškia tu moki skųstis, tu pasiskųsi, ane? Reiškia priedą, reiškia neblaivus buvo, netgi ir neblaivus, girtas, žmogus reiškia pareigūnas darbo vietoje, aišku reiškia imuniteto Alytaus paskyrė, pranešiau ir jį po pusė valandos atleido iš darbo, bet faktas likęs reiškia, kad tas, kad už tokius dalykus“. Klausia kitas asmuo vyrišku balsu: „A jį atleido, bet už tai ką jus nubaudė, tas liko?“ R. Balevičius atsako: „Vis tiek liko“. Klausia kitas asmuo vyrišku balsu: „Gerai, bet dabar grįžtam prie reportažo, tai smulkiau tą istoriją Jums tarkim, Jums davė savo automobilį restauruoti ir kaip toliau viskas klojosi?“ R. Balevičius atsako: „Klojosi taip reiškia, kad mes buvom susitarę, kad jis duoda avansu pinigų, reiškia ir aš restauruoju. Labai blogam stovį buvo ta mašina, ir jau aš netgi siūliau automobilį rasti ir restauruoti, bet jie užsispyrę, reiškia ten tie pažįstami draugai reiškia, Alytaus advokatai, tai Artūras Kuzma, Kęstas Staniulis, Alytaus advokatai, čia jie tarpininkavo tam restauravimui“. Klausia kitas asmuo vyrišku balsu: „Koks tai buvo automobilis?“ R. Balevičius atsako: „GAZ 21, Volga sena, jei gerai atsimenu 58 metų laidos. Vadinama antra laida. Reiškia, tai. Na ir po to reiškia taip ir tampėsi, nei jis tų pinigų davė reiškia restauravimui, nei pats atvažiuodavo, tik tie reiškia tarpininkai. Galų gale reiškia aš jau tą mašiną pastačiau ant ratų ir atrestauravau, tai buvo vienuolikti metai. Reiškia tai atvažiavo pasiimti su Vytautu Baura. Tai buvo gegužės 25 d., jeigu gerai atsimenu, ar šeštą. Vienuoliktais metais tą mašiną atėmė ir išvažiavo, pinigų nėra iki šiolei. Aišku dešimtais metais buvo dar užsukęs jis, tai buvo Vytautas Baura, Pocius, dabar vardo neatsimenu. Alytiškiai jo draugai, pažįstamų ratas reiškia. Tai ten irgi buvo reiškia, daėjo iki muštynių. Mane kaip bandė mušti, reiškia mušė, sudavė ne kartą ir Kažys ir Artūras Kuzma, terorizuot bandė, reiškia tai ten ežero, netoli ežeras, tai reiškia žemyn galva į ežerą įmest, tai, tai ten. Va tokie dalykai ten dėjosi“. Klausia kitas asmuo vyrišku balsu: „Kažys, kiek žinau, jis grąsino iškart, kad tarkim ten, tau, tave?“ R. Balevičius atsako: Jis reiškia kaip atvažiavo pasiimti mašinos, tai buvo tiesioginiai grasinimai, tiesioginiai atviri grasinimai, reiškia iš jo. Reiškia ir dar sakykim nu kaip kalbos atžvilgiu kaip ir korektiški, nebuvo tokių keiksmažodžių ten, koliojimųsi, bet reiškia, kad būsiu pasodintas, jisai pasakė, kad: „Aš esu teisininkas, aš tave pasodinsiu“. Tai jis vienareikšmiškai, tiesiai, šviesiai man pasakė, reiškia, ne toliau stovėjo kaip jūs dabar, sakykim metro atstumu reiškia, ir jis man tai pasakė. Klausia kitas asmuo vyrišku balsu: „Tai galiausiai baigėsi, kad jis jus į kalėjimą pasodino ane Romai?“ R. Balevičius atsako: „Jo reiškia“. Klausia kitas asmuo vyrišku balsu: „Dėl ko? Dėl to, kad atsisakėte baudas mokėt?“ R. Balevičius atsako: „Taip. Taip aš reiškia, kadangi aš už tą jau atseit mano padarytą nusikaltimą. Interpretavo

taip, kad reiškia aš jam automobilio neatidaviau, jis man visus pinigus sumokėjęs“. Klausia kitas asmuo vyrišku balsu: „Ir jokių dokumentų nėra?“ R. Balevičius atsako: „Ne tai ten ne tai, nėra net apie ką kalbėt reiškia, tai yra grynas farsas, reiškia jis, teismas skyrė baudą, bet kadangi čia yra per žema net, kad paimti ir mokėti už tai, ko nesi padaręs, reiškia nors būtų, kažkokie tai veiksmai atlikti, objektyvūs reiškia, nešališki. O čia gaunasi taip. Aš tos baudos nesumokėjau, reiškia, tai už tai buvau patalpintas į kalėjimą“. Klausia kitas asmuo vyrišku balsu: „Ir Jūs ilgai buvot sanatorijoje?“ R. Balevičius atsako: Nu 3 mėnesius buvau užtai. Beveik ten, be kelių dienų. Ilsėjausi ten“. Klausia kitas asmuo vyrišku balsu: „Bet dabar, kiek žinau, užvakar Jūsų automobilis sudegintas?“ R. Balevičius atsako: „Taip“. Klausia kitas asmuo vyrišku balsu: „Dėl ko?“ R.Balevičius atsako: 3 valandą nakties reiškia, užvakar sudegino automobilį, kuriuo aš naudojausi. Tai yra poveikis man, prieš posėdį poveikis, ateičiai, ir aš nemanau, kad tuo pasibaigs. Analogiškas atvejis dvyliktais metais ir dabar rugsėjo 22 d. naktį vyko. Analogiškas atvejis vakarykščiai nakčiai, nes tada buvo po posėdžio su teisme reiškia su Kažiu reiškia dėl tos Volgos buvo padegta nuomojamų patalpų durys, tai vienareikšmiškai yra reiškia jo, nes Artūras Kuzma išeidamas iš salės, jis ten irgi grąsino, kad reiškia tu čia nešokinėk.“ Klausia kitas asmuo vyrišku balsu: „Ten irgi būtų nusikalstama grupuotė?“ R. Balevičius atsako: „Nesuprasi reiškia kur teisininkai, o kur nusikalstama grupuotė. Tai vat tas yra toks akcentas, pats blogiausiai reiškia, nes valstybės mastu tai yra pasityčiojimas iš valstybės. Pasityčiojimas iš valstybės reiškia, na teisėjas daro ką nori. Nu jis reiškia atėjęs rėkė reiškia rėkė, nu aš teisininkas, aš tave pasodinsiu.
Ir taip padarė“. Klausia kitas asmuo vyrišku balsu: „Apeliacinio teismo teisėjas?“ R. Balevičius atsako: „Apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys. Žinot aš jo šitoj istorijoj neišskirčiau. Kuo skiriasi sakykim Lazdijų teisėja Irena Blekaitienė, Kauno apygardos teisėjas, Alytiškis Švirinas, Apeliacinio teismo teisėja Kartanienė, kuri reiškia buvo pirmininkaujanti, ar Aukščiausiojo teismo teisėjas. Ką jie skaitydami bylą nematė, kad reiškia ten nesueina galai, jeigu pati Kartanienė per posėdį tiem liudininkam, tariamiem reiškia, kurie jie jau labai sąžiningi, kontrabandistai reiškia Mickevičius Marius ar Balkevičius Deividas. Reiškia jie sako, pati Kartanienė jiem sako reiškia: „Jūs dabar ketvirtą kartą liudijat ir kitaip liudijat, kas yra?“ Tai jie sako, nu čia mes biški vis tiek kiti žodžiai. Ne ne sako, Jūs kardinaliai skirtingai sakot. Bet nepadaro visai išvadų, kas tai per teisėja. Koridoriui susitinki, nuleidus galvą eina, gėda jai pažiūrėt, nu nors tiek gerai, kad žmogus jaučia reiškia sąžinės graužatį, nu gėda žiūrėt į akis reiškia žmogui, ten žinai, kad ne taip padarei. Tai nors tiek gerai reiškia, o Kažiui dar to trūksta. Aišku, Kažiui trūksta to. Vis tiek aš kreipsiuosi į teismus, nes, kad atnaujintų bylas, nes tos bylos visos susiję, ir jas reikia nagrinėt visas kartu sudėjus, tada pasimato visas jų melavimas, nes vienoj byloj meluoja vienaip reiškia, kitoj kitaip, bet tik klausimas reiškia, kur tas sąžiningas teisėjas, kad jis ateitų, atsisėstų reiškia ir sąžiningai pažiūrėtų į šitą esmę, reikalą. Aišku yra liūdna, kad reikia taip Lietuvoj sakyt, o mes čia sakome, kad laisva Lietuva, klestinti Lietuva. Nebus klestinti Lietuva ir nebus laisva, jeigu šitaip ir toliau tęsis, liks tik seneliai, kurie negali išvažiuoti, nes užsienį jie nereikalingi, nu ir neįgalūs, kurie irgi ten nereikalingi.“ Klausia kitas asmuo vyrišku balsu: „Nu tai Romai ar ne lengviau būtų spjauti ir pasiduot tiesiog?“ R. Balevičius atsako: „Nu bet žinot, nu taip spjaut gal lengviau, bet nu kaip galima spjaut, nu kaip galima spjaut, aš netikėjau, aišku aš netikėjau, tikėjau, kad man kaip ir Kažys rėkė, kad aš tave pasodinsiu, aš teisininkas. Nu mane juokas. Aš tada juokiausi, kad aukšto rango žmogus tokius briedus pradeda pasakoti, rėkti aplinkui, supranti, nu aš juokiausi. Aš netikėjau, kad taip gali būt, o pasirodo taip yra, nes taip yra. Bet tokia elementari tvarka, toks padorumas, jis privalo valstybėje būti, jis privalo. Lietuvos Respublikos vardu ir parašo tą nuosprendį savo. Ir kai pažiūri reiškia, kad sėdi ir tuo labiau reiškia apie tuos Lazdijokus reiškia, žinai viską, ir tiek žinai, kad užtektų daug kam, ane, ir jis sako Lietuvos Respublikos vardu. Jeigu prezidentė reiškia yra prezidentė, jinai kitaip ir VSD ir STT, ir visus kitus dalykus, reiškia tai jinai turi būti informuota.

Jeigu jinai neinformuota, reiškia tie vadovai, jie nedirba. Teismai ir prokuratūra, tai mes būkim biedni, bet teisingi, tai yra prezidentės darželis.“ Klausia kitas asmuo vyrišku balsu: „Jeigu mes šitą reportažą pavadintume „Nusikalstamumo grupuotės vadeiva – teisėjas Kažys?“ R. Balevičius atsako: „Nusikalstamos grupuotės vadeiva, teisėjas.“ Klausia kitas asmuo vyrišku balsu: „Nu bet faktas?“ R.Belevičius atsako: „Ne tai faktas, tai faktas, bet kaip gali apsiversti pasakyt va šitą dalyką.“ Toliau kalba Aurimas Drižius „Laisvo laikraščio“ redaktorius: „Nužudytas žmogus, uždaužytas beisbolo lazda prie kažkokio naktinio klubo, nu konfliktas kažkoks. Tas kovinių menų čempionas užmušė žmogų su beisbolo lazda. Buvo liudininkai, viską, tas mušeika apylinkės teisme ar apygardos, neatsimenu, pirmas instancijos teismas gavo 10 metų kalėjimo už nužudymą. O ateina apeliacija, ir netgi buvo rodymas, kad tarkim ant aukos marškinių, ne, ne ant žudiko marškinėlių buvo išlikę aukos kraujo tarkim. Ir ten DNR nustatė, kad tarkim iš tikro jis taip pliekė tą žmogelį, kad tiško kraujas jam ant marškinių, užtiško žinau, buvo kaip įrodymas, neskaitant visų liudininkų parodymų. Nu nueina į apeliaciją ir teismo pirmininkas Kažys sako nekaltas, nėra įrodymų žinai, o kad čia jau kraujas galėjo kitokiu būdu patekti, tarkim aukos kraujas ant to vot žinai mušeikos marškinėlių. Nu nieko, viskas, Lietuvos teismui sudeda taškas, neskundžiamą žinai, tai tada klausimas, kiek kainuoja toksai teisingumas žinai“. Dešinėje pusėje, apačioje matomi užrašai: „2017-09-08 Vaida Juozapaitytė, Kazimieras Juraitis“. Atidarius aplanką „Laisvas laikraštis“, jame yra 13 ienetų „Adobe Acrobat Document (.pdf)“ bylų (failų) pavadinimais: 1. „A.Valantinas tyčiojasi – A.Drižiaus skundą Apeliaciniame teisme nagrinės teisėjas Viktoras Kažys“; 2. „Apeliacinio teismo teisėjo V“; 3. „Nužudytu teisėju J“; 4. „Prieš teismo posėdį sudegintas Apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio kreditoriaus R“; 5. „Teisėjas Viktoras Kažys savo kreditorius sodina į kalėjimą, o žudikus masiškai išteisina (dar papildyta“; 6. „Teisėjo V.Kažio kreditorius R“; 7. „Teisėjo V“; 8. „Teisėjo VK“; 9. „Teisėjų mafija baisi – Apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio kreditorius Romas Balevičius, suklastojus bylą, pasodintas į Lukiškes“; 10. „Teisėjų mafija byra kaip kortų namelis“; 11. „Teisėjų mafija šiurpina“; 12. „Teisingumo viceministras Julius Pankauskas kaltinamas sunkiais kriminaliniais nusikaltimais“; 13. „Visa Lietuvos _teisinė sistema_ yra mėšlo krūva“.
2018- 03-16 peržiūrėjus visus teisėjo V. Kažio pateiktus straipsnius, reportažą, bei komentarus po straipsniais ir reportažu „Youtube“ ir „Laisvais laikraštis“, nustatyta, kad nurodomi tik komentatorių slapyvardžiai, prašymo datos ir laikai, IP adresai nėra nurodomi. Visi komentarai parašyti nuo 2016 m. iki 2017 m. rugsėjo mėnesio, po komentarų parašymo jau praėjo daugiau nei 6 mėnesiai (duomenys saugomi 6 mėnesius), nustatyti IP adresų priklausomybę nėra galimybės.
2019- 02-12 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išvadoje dėl eksperto (specialisto), teikiančio išvadas dėl viešosios informacijos priskyrimo informacijos, kuria skatinama nesantaika dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, kategorijai nurodoma, kad 1. Autorius „Atas“, pasakymas: „Taip elgiamasi ne tik lietuvoje, tai yra fašizmas su demokratijos paltuku-demokratines europos stiliukas. Tam nėra teisiniu priemonių yra tik lincio teismas vietoje tokiems teisėjams ir tauta turėtu pradėti tai suvokti kitaip visi bus pavergti.“ Išvada: komunikacijos aktu nėra raginama smurtauti prieš kokius nors asmenis, juos diskriminuoti, todėl jis nelaikytinas skatinamuoju ir negali būti sėkmingas ar nesėkmingas. Šiuo komunikacijos aktu išsakoma asmeninė nuomonė. Atsižvelgus į bendrą visuomeninį kontekstą, išdėstytą reportaže (jame aprašomi įvykiai, beje buvo ne kartą aprašomi ir įvairiai komentuojami), akivaizdu, jog iš pasisakymo išplaukianti išvada, kurią žino ir adresatas, ir adresantas, ir kuri yra numanoma pasisakymu, yra tai susidariusi sudėtinga daugelį metų trunkanti konfliktinė situacija tarp reportaže minimų konkrečių asmenų. Vadinasi, komentaro autoriaus reiškiama negatyvi nuomonė apie konkrečius minimus asmenis, manytina, susiformavusi dėl viešai nurodytos pastarųjų veiklos bei elgesio, o ne socialinės padėties

pagrindu;
2. Autorius „Atas“, pasisakymas: „Klaiku darosi paskaičius tokį straipsnį, iki kiek nužmogėjo lietuviški valdžiažmogiai… Prikalbino meistrelį prikelti iš laužo prieštvaninį automobilį, ne tik kad neatlygino žmogui už tokį baisų vargą, bet dar ir apiplėšė su pasikėsinimu įkalinti…It taip galėjo pasielgti tūkstančiuose besimaudantis teisėja? Liaudies nuomonė tokiu atveju būna tik tokia – tokį klientą reikia tik nušauti nežiūrint jo socialinės padėties.“ Išvada: Komunikacijos aktu nėra raginama smurtauti prieš kokius nors asmenis, juos diskriminuoti, todėl jis nelaikytinas skatinamuoju ir negali būti sėkmingas ar nesėkmingas. Šiuo komunikacijos aktu išsakoma asmeninė nuomonė. Atsižvelgus į bendrą visuomeninį kontekstą, išdėstytą straipsnyje (jame aprašomi įvykiai, beje buvo ne kartą aprašomi ir įvairiai komentuojami), akivaizdu, jog iš pasisakymo išplaukianti išvada, kurią žino ir adresatas, ir adresantas, ir kuri yra numanoma pasisakymu, yra tai, kad susidariusi sudėtinga daugelį metų trunkanti konfliktinė situacija tarp straipsnyje minimų konkrečių asmenų. Vadinasi, komentaro autoriaus reiškiama negatyvi nuomonė apie konkretų minimą asmenį, manytina susiformavusi dėl viešai nurodytos pastarojo veiklos bei elgesio, o ne jo socialinės padėties pagrindu.
3. Autorius „Atas“, pasisakymas: „Kaip tokie teisėjai nedarys niekšybių, jeigu jiems duota nežabojama nekontroliuojama valia – darykite ką tik norite, atsakyti jums nereikės. Ir aprašytąjį išgamą teisėją reikėtų tik nušauti, nebebūtų jau ir nusikaltimas.“ Išvada: Komunikacijos aktu nėra raginama smurtauti prieš kokius nors asmenis, juos diskriminuoti, todėl jis nelaikytinas skatinamuoju ir negali būti sėkmingas ar nesėkmingas. Šiuo komunikacijos aktu išsakoma asmeninė nuomonė. Atsižvelgus į bendrą visuomeninį kontekstą, išdėstytą straipsnyje (jame aprašomi įvykiai, beje buvo ne kartą aprašomi ir įvairiai komentuojami), akivaizdu, jog iš pasisakymo išplaukianti išvada, kurią žino ir adresatas, ir adresantas, ir kuri yra numanoma pasisakymu, yra tai, kad susidariusi sudėtinga daugelį metų trunkanti konfliktinė situacija tarp straipsnyje minimų konkrečių asmenų. Vadinasi, komentaro autoriaus reiškiama negatyvi nuomonė apie konkretų minimą asmenį, manytina susiformavusi dėl viešai nurodytos pastarojo veiklos bei elgesio, o ne jo socialinės padėties pagrindu.
4. Autorius „Atas“, pasisakymas: „Tai be jokio pagrindo pusę metų kalėjime išlaikytą žmogų paleido. Bet kas jam atlygins materialinę ir moralinę žalą, kurią padarė teisėsmaukos banditas Kažys? Ir nejaugi toks išgama „teisėjas“ net už tokius darbus neatsakys ir liks nenubaustas.“ Išvada: Komunikacijos aktu nėra raginama smurtauti prieš kokius nors asmenis, juos diskriminuoti, todėl jis nelaikytinas skatinamuoju ir negali būti sėkmingas ar nesėkmingas. Šiuo komunikacijos aktu išsakoma asmeninė nuomonė. Atsižvelgus į bendrą visuomeninį kontekstą, išdėstytą straipsnyje (jame aprašomi įvykiai, beje buvo ne kartą aprašomi ir įvairiai komentuojami), akivaizdu, jog iš pasisakymo išplaukianti išvada, kurią žino ir adresatas, ir adresantas, ir kuri yra numanoma pasisakymu, yra tai, kad susidariusi sudėtinga daugelį metų trunkanti konfliktinė situacija tarp straipsnyje minimų konkrečių asmenų. Vadinasi, komentaro autoriaus reiškiama negatyvi nuomonė apie konkretų minimą asmenį, manytina susiformavusi dėl viešai nurodytos pastarojo veiklos bei elgesio, o ne jo socialinės padėties pagrindu.
5. Autorius „Atas“, pasisakymas: „Taip, lietuviškieji teisėsmaukos banditai sėkmingai siautėja, bet iš straipsnio medžiagos aš nieko nepastebiu, kad teisėjų mafija byrėtų. Nebent perkūnas iš giedro dangaus ją nutrenktų.“ Išvada: Komunikacijos aktu nėra raginama smurtauti prieš kokius nors asmenis, juos diskriminuoti, todėl jis nelaikytinas skatinamuoju ir negali būti sėkmingas ar nesėkmingas. Šiuo komunikacijos aktu išsakoma asmeninė nuomonė. Atsižvelgus į bendrą visuomeninį kontekstą, išdėstytą straipsnyje (jame aprašomi įvykiai, beje buvo ne kartą aprašomi ir įvairiai komentuojami), akivaizdu, jog iš pasisakymo išplaukianti išvada, kurią žino ir adresatas, ir adresantas, ir kuri yra numanoma pasisakymu, yra tai, kad susidariusi sudėtinga daugelį metų trunkanti konfliktinė situacija tarp straipsnyje minimų konkrečių asmenų. Vadinasi,

komentaro autoriaus reiškiama negatyvi nuomonė apie konkrečius minimus asmenis (taip pat ir apie jų veiklą, tiesiogiai nesusijusią su šiuo konfliktu), manytina, susiformavusi dėl viešai nurodytos pastarųjų veiklos bei elgesio, o ne jų socialinės padėties pagrindu.
6. Autorius „Atas“, pasisakymas: „Štai ką išdarinėja į aukščiausius valdžios postus sulindę lietuviški banditai! Pagal liaudies posakį – tik šaudyti tokius reikia. O teisingumas tik parodija.“ Išvada: Komunikacijos aktu nėra raginama smurtauti prieš kokius nors asmenis, juos diskriminuoti, todėl jis nelaikytinas skatinamuoju ir negali būti sėkmingas ar nesėkmingas. Šiuo komunikacijos aktu išsakoma asmeninė nuomonė. Atsižvelgus į bendrą visuomeninį kontekstą, išdėstytą straipsnyje (jame aprašomi įvykiai, beje buvo ne kartą aprašomi ir įvairiai komentuojami), akivaizdu, jog iš pasisakymo išplaukianti išvada, kurią žino ir adresatas, ir adresantas, ir kuri yra numanoma pasisakymu, yra tai, kad susidariusi sudėtinga daugelį metų trunkanti konfliktinė situacija tarp straipsnyje minimų konkrečių asmenų. Vadinasi, komentaro autoriaus reiškiama negatyvi nuomonė apie konkrečius minimus asmenis, manytina, susiformavusi dėl viešai nurodytos pastarojo veiklos bei elgesio, o ne jų socialinės padėties pagrindu.
7. Autorius „Atas“, pasisakymas: „Baisu ir graudu! Anksčiau nors i Maskva pasisukti galejai.O kur dabarPSakykite ,kad i EZT.Gal būt taip!, Bet kol ateis eile,tai busi ir atsedejes.Galbūt kompensacija gausi.Sakau galbutiTiesiog perskaičius straipsni ,šiurpas eina per visa kuna.Niekuom nekalti žmones sėdi kalėjime,nei uz ka. Tai kaip gali teisti tokie teisėjai nusikaltėlių ei jie galimai nusikaltėliai. Tai ar yra Lietuvoje,kas kontroliuotu ir užkirstu tam kelis.Ei seime,ka Jus dirbate ,sėdėdami minkštose kedesePIr kuom betikėti ir ka rinktiPIkritome i duobe ir nei zinksnelio i prieki.Aisku Kristi neber kur.Pasakykite pagaliau,ko laukti ateityP.Ar žmonėms nieko nebelaukti ir krautis lagaminus… PO gal šito nori valdžiaP.Aisku,Dievo teismas,padarys savo.Bet žmogus times šioje zemeje ir nori gyventi kaip žmogus…Mano nuomone“ Išvada: Komunikacijos aktu nėra raginama smurtauti prieš kokius nors asmenis, juos diskriminuoti, todėl jis nelaikytinas skatinamuoju ir negali būti sėkmingas ar nesėkmingas. Šiuo komunikacijos aktu išsakoma asmeninė nuomonė. Atsižvelgus į bendrą visuomeninį kontekstą, išdėstytą straipsnyje (jame aprašomi įvykiai, beje buvo ne kartą aprašomi ir įvairiai komentuojami), akivaizdu, jog iš pasisakymo išplaukianti išvada, kurią žino ir adresatas, ir adresantas, ir kuri yra numanoma pasisakymu, yra tai, kad susidariusi konfliktinė situacija tarp straipsnyje minimų konkrečių asmenų. Vadinasi, komentaro autoriaus reiškiama negatyvi nuomonė apie konkrečius minimus asmenis, manytina, susiformavusi dėl viešai nurodytos pastarųjų veiklos bei elgesio, o ne jų socialinės padėties pagrindu.
Iš atlikto ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų matyti, kad tyrimas buvo atliekamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 str. 2 d. dėl Šmeižimo, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo pagal BK 216 str. 1 d. bei kurstymo prieš kitokią žmonių grupę pagal BK 170 str. 1 d., BK 170 str. 2 d.
Vadovaujantis BPK 166 straipsnio 1 dalimi ir 169 straipsnio 1 dalimi, ikiteisminis tyrimas yra pradedamas gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką arba teisėsaugos pareigūnams patiems nus|ačius nusikalstamos veikos požymius. Kitaip tariant, ikiteisminis tyrimas pradedamas gavus konkrečią, objektyvią informaciją, kuri leidžia teigti, kad asmens padaryta, daroma, rengiama ar kėsinamasi padaryti veika galimai atitinka baudžiamajame įstatyme nurodytus nusikalstamos veikos požymius.
Pagal BPK 3 str. 1 dalies 1 punktą baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas, jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Vadovaujantis BK 2 straipsnio 4 dalimi, pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo

sudėtį.
Pagal BK 154 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo neva šis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą arba per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje.
Šmeižimo objektas – žmogaus garbė ir orumas, kurie pažeidžiami, kai paskleidžiama neatitinkanti tikrovės, negatyvi, visuomenės akyse asmenį diskredituojanti informacija.
Vertinant, ar asmens padaryta veika atitinka objektyviuosius šmeižimo požymius, būtina atriboti informaciją nuo nuomonės. Atribojimo kriterijai yra suformuoti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau LAT) praktikoje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-295/2005, 2K-7- 545/2005 ir kt.). Bendrąja prasme informacija reiškia žinią, t. y. konstatavimą faktų ir duomenų apie reiškinius, įvykius, asmens veiksmus, savybes. Žinia yra laikomas teiginys, kuriuo kas nors tvirtinama, konstatuojama, pasakoma ar pateikiama kaip objektyviai egzistuojantis dalykas (kasacinės nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-507/2006, 3K-3-106/2011). Faktams ir duomenims taikomas tiesos kriterijus, jų egzistavimas gali būti patikrintas įrodymais ir objektyviai nustatytas.
Tuo tarpu nuomonė yra kokių nors faktų supratimas, vertinimas, požiūris į faktus ir vertybes, komentarai, pastabos, asmens subjektyvaus faktų ir duomenų vertinimas (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-193/2007). Nuomonė yra subjektyvi, todėl jai netaikomas tiesos kriterijus, tačiau ji turi turėti pakankamą faktinį pagrindą, remtis objektyviai egzistuojančiais faktais, (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-171/2013, 2K-57/2015). Už nuomonės apie tam tikrus realius faktus ar įvykius paskleidimą baudžiamoji atsakomybė nekyla. Pagal formuojamą teismų praktiką, atribojant informaciją nuo nuomonės, nepakanka vertinti vien konkrečių frazių formuluočių lingvistine prasme; būtina atsižvelgti į aplinkybių visetą – asmenų viešumą, jų tarpusavio santykius, socialinį-politinį kontekstą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-545/2005, 2K-7-437/2008)
Atsakomybė pagal BK 154 straipsnį kyla tik kaltininkui veikiant tiesiogine tyčia. Todėl teismas privalo nustatyti ne tik tai, kad buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, kuri žemina kito asmens garbę ir orumą, bet ir tai, kad kaltininkas suvokia tokias šios informacijos savybes (neatitiktį tikrovei ir žeminantį pobūdį) bei nori taip veikti, siekia paskleisti būtent tokią informaciją (kasacinės nutartys 2K-38-1073/2018, 2K-47-697/2019). :
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje sąžiningas asmens elgesys nustatomas pagal du kriterijus – objektyvųjį ir subjektyvųjį. Objektyviąja prasme sąžiningumas reiškia, kad asmuo veikia protingai ir teisingai adekvačiai vertindamas situaciją. Subjektyviuoju požiūriu sąžiningumą nusako asmens psichinė būklė konkrečioje situacijoje ir jis nustatomas vertinant, ar asmuo galėjo ką nors žinoti, daryti ar nedaryti, atsižvelgiant į asmens amžių, išsilavinimą, gyvenimišką patirtį, sveikatą ir 1.1. Asmuo bus sąžiningas, jeigu jo veiksmai atitiks abu nurodytus kriterijus (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-271-648/2015). Nustačius subjektyvųjį asmens sąžiningo elgesio motyvą nėra pagrindo pripažinti asmenį veikus tyčia, nes asmuo dėl tam tikrų aplinkybių, kurias laiko tikromis, gali klysti ar būti suklaidintas. Todėl esmingai gali skirtis kaltinamojo ir nukentėjusiojo vertinimas tų pačių aplinkybių. Ikiteisminio tyrimo, prokuratūros ir teismo pareigūnai įvertindami savo darbo specifiką neturi iškelti labai aukštų etikos ir moralės reikalavimų asmenims – nukentėjusiesiems, įtariamiesiems ar nuteistiesiems, su kuriais susiduria vykdydami teisėsaugos ir teisingumo profesines funkcija, nes tai yra asmenys, kurie ne savo noru yra baudžiamosios bylos procese ir patiria stresinę būseną dėl jiems padarytos fizinės, moralinės ar materialinės žalos, ar gresiančios baudžiamosios atsakomybės. Teisėsaugos pareigūnai turi priimti kaip neišvengiamą savo profesinės veiklos dalį ir nepagrįstą kritiką, neetišką proceso dalyvių elgesį bei pasisakymus, konfliktinių situacijų susidarymą bei tikrovės neatitinkančių versijų pateikimą iš tokių asmenų, kurie ne visais atvejais gali adekvačiai suvokti

ir vertinti susidariusias situacijas. Tokių asmenų elgesys neretai yra paveiktas stresinės būsenos ar jų gyvenimo aplinkos žmonių neretai antivisuomeniško elgesio stereotipų. Teisėsaugos pareigūnų profesinis pasirengimas įpareigoja sugebėti šalinti bręstančias konfliktines situacijas ir netapti konflikto šalimi, todėl atsiradusios įtampos ar kilusio mikrokonflikto metu apie juos pasakyti žodžiai ar institucijai pateiktuose pareiškimuose, prašymuose išdėstyta asmeninė nekorektiška, įžeidžianti proceso dalyvio pozicija turi būti toleruojama daug labiau nei asmenų, kurie nevykdo profesinių funkcijų (kasacinė nutartis 2K-47-697/2019).
Vertinant aptariamo ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis matyti, kad tarp pareiškėjo V.Kažio ir įtariamojo R.Balevičiaus buvo kilęs konfliktas dėl automobilio restauracijos. Konfliktas buvo sprendžiamas teismuose priimant R.Balevičiui nepalankius sprendimus, su kurias jis nesutinka ir yra įsitikinęs savo teisumu. Be to, R.Balevičius visą teismo procesą bei jo teistumus sieja vien tik su, jo įsitikinimu, neskaidria teismų sistema, V.Kažio įtaka kitiems teisėjams. Atsižvelgiant į tai galima konstatuoti subjektyvųjį R.Balevičiaus sąžiningumą, kuris vadovaujasi savo sukurtais stereotipais apie teismus, teisėjus ir nagrinėjamu atveju apie patį V.Kažį kaip Apeliacinio teismo teisėją. R.Balevičius aktyviai reiškia savo nuomonę ir vertinimus, taip pat požiūrį į jo atžvilgiu priimtus teismų sprendimus, komentuoja kilusį konfliktą su V.Kažiu, bei siekia, jo suvokimu, teisingumo. Atsižvelgiant į nagrinėjamo ikiteisminio tyrimo kontekstą galima teigti, kad R.Balevičius skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri gali žeminti kito asmens garbę ir orumą, tačiau tyrimo metu surinkti duomenys neleidžia teigti, kad R.Balevičius tinkamai suvokia šios informacijos savybes, t. y. neatitiktį tikrovei ir žeminantį pobūdį ir nori taip veikti, nes apklaustas R.Balevičius ikišiol nurodo, kad viskas ką jis pasakojo buvo ir yra tiesa, nieko nėra prikurta ar išgalvota. Be to, negalėdamas susitaikyti su priimtais bei R.Balevičiui nepalankiais teismų sprendimais, jis kreipėsi į K.Juraitį bei A.Drižių, kurie, kaip matoma, iš jų skleidžiamos viešinamos nuomonės, taip pat neigiamai vertina teismų sistemą ir atskirus teisėjus bei turėdami R.Balevičiaus įvykių versiją jos netikrina, nors privalo įsitikinti jos teisingumu, bei vertina kaip tikrą, todėl daroma išvada, kad tokie K.Juraičio bei A.Drižiaus veiksmais leidžia konstatuoti veikiant juos neatsargia kaltės forma (BK 16 straipsnio 3 dalis). Apklausta liudytoja K.Sulikienė parodė, kad Romas Balevičius jai pats skambino, prašė padėti kovoti prieš Viktorą Kažį, tačiau ji atsisakė. Nei vienas iš apklaustų įtariamųjų nenurodė, kad yra pažįstami su V.Kažiu. Apklaustas K.Juraitis nurodė, kad jo kaip žurnalisto darbas yra pateikti visa, ką kalba žmogus. Savo reportažu jis nieko nenorėjo šmeižti. Reportažo antraštė „Nusikaltamos grupuotės vadeiva- teisėjas…liežuviu nesiverčia…“ yra parašyta su daugtaškiais, tai nėra teiginys. Net antraštėje yra išreikšta abejonė. Jo tikslas per viešumą, daryti poveikį tiek reportažo pagrindiniam veikėjui, tiek apie kurį jis pasakoja. Minėtų faktų, ką jam žmogus pasakoja, patikrinti negali, tai yra neįmanoma. Apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio asmeniškai nepažįsta ir tikrai prieš jo asmenį nieko neturi, jo statusą gerbia. A.Drižius nurodė, kad maždaug 2016 m. vasarą pas jį į kontorą kreipėsi pilietis Romas Balevičius. Jis papasakojo jam nutikusią istoriją apie tai, kaip jis apeliacinio teismo teisėjui Viktorui Kažiui taisė automobilį, apie neatsiskaitymą už paslaugas ir kita. Visa tai, ką jam pasakė R.Balevičius jis publikavo savo straipsniuose. Siekdamas objektyvumo jis net pats teisėjui V.Kažiui siuntė ei. paštu klausimus, ar tiesą R.Balevičius pasakoja, bet teisėjas į klausimus nieko neatsakė. Visus apie teisėją V.Kažį straipsnius parašė jis pats? Straipsniai parašyti R.Balevičiaus pasakojimų pagrindų, bei remiantis jo pateiktais dokumentais. Straipsniais jis nieko nenorėjo šmeižti. Teisėjo V.Kažio jis nepažįsta ir neturi jokio suinteresuotumo jį šmeižti. Todėl tiek iš paminėtų asmenų parodymų, tiek iš sukurto reportažo bei išleistų straipsnių matyti, kad nepagrįsta kritika, kaltinimai, teisėjų priskyrimas nusikalstamoms organizacijoms yra siejamas išimtinai su V.Kažio užimamomis teisėjo pareigomis bei įvykusiu R.Balevičiaus ir V.Kažio konfliktu, su kuriuo R.Balevičius nesutinka, vertina savo elgesį tinkamai bei yra įsitikinęs savo teisybe ir savo tiesą skleidžia viešai

pasitelkdamas į pagalbą K.Juraitį bei A.Drižių. Atsižvelgiant į atlikto tyrimo aplinkybes ir surinktus duomenis, taip pat buvusį R.Balevičiaus ir V.Kažio konfliktą, R.Balevičiaus, K.Juraičio bei A.Drižiaus suvokiamą bendrą visuomeninį kontekstą apie teismų sistemą, atskirų teisėjų veiklą dėl priimtų nepalankių nuosprendžių ir nutarčių R.Balevičiui, su kuriais jis iki šiol nesutinka, daroma išvada, kad R.Balevičiaus, K.Juraičio bei A.Drižiaus veiksmuose nėra nustatyta pakankamų ir būtinų nusikalstamos veikos, numatytos BK 154 str. 2 d. požymių, todėl konstatuojama, kad nebuvo padaryta veika, numatyta BK 154 str. 2 d.
Taip pat pažymėtina, kad siekiant teisingos pusiausvyros tarp saviraiškos laisvės ir asmens garbės ir orumo apsaugos, būtina atsižvelgti į tai, jog baudžiamoji atsakomybė demokratinėje visuomenėje turi būti suvokiama kaip griežčiausia, kraštutinė priemonė. Dėl to pirmiausia, esant galimybei, asmens garbės ir orumo gynimui turėtų būti išnaudotos švelnesnės priemonės (LR civilinio kodekso 2.24 straipsnis). Kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose 2K262/2011, 2K-P-267/2011).
Atliekant ikiteisminį tyrimą pagal BK 154 str. 2 d., taip pat buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo pagal BK 216 str. 1 d. bei kurstymas prieš kitokią žmonių grupę pagal BK 170 str. 1 d. ir BK 170 str. 2 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išvadoje dėl eksperto (specialisto), teikiančio išvadas dėl viešosios informacijos priskyrimo informacijos, kuria skatinama nesantaika dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, kategorijai konstatuota, kad komentarų autoriaus, kuris buvo pasivadinęs „Atas“ komentaruose nėra raginama smurtauti prieš kokius nors asmenis, juos diskriminuoti, todėl jis nelaikytinas skatinamuoju ir negali būti sėkmingas ar nesėkmingas. Šiuo komunikacijos aktu išsakoma asmeninė nuomonė. Atsižvelgus į bendrą visuomeninį kontekstą, išdėstytą reportaže (jame aprašomi įvykiai, beje buvo ne kartą aprašomi ir įvairiai komentuojami), akivaizdu, jog iš pasisakymo išplaukianti išvada, kurią žino ir adresatas, ir adresantas, ir kuri yra numanoma pasisakymu, yra tai susidariusi sudėtinga daugelį metų trunkanti konfliktinė situacija tarp reportaže minimų konkrečių asmenų. Vadinasi, komentaro autoriaus reiškiama negatyvi nuomonė apie konkrečius minimus asmenis, manytina, susiformavusi dėl viešai nurodytos pastarųjų veiklos bei elgesio, o ne socialinės padėties pagrindu. Taip pat atsižvelgiant į specialisto išvadą galima vertinti ir komentaro autoriaus, pasivadinusio „Jei tai“ slapyvardžiu komentarą, t. y. tik asmeninės nuomonės pateikimu, kuri nėra vertinama kaip kurstymas. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautus duomenis, taip pat nustatytus komentarus, daroma išvada, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyta aplinkybių, kurios leistų teigti, kad buvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, numatytų baudžiamojo kodekso 170 str. 1 ir 2 d. Be to, apklaustas Romas Balevičius nurodė, kad Algirdą Kalinauską jis žino, tiksliai neatsimena, bet mano, jog 2013 ar 2014 m. jis restauravo jo automobilį GAZ-21 (1960 m.). Paslaugą jam atliko, o pastarasis už atliktą darbą sumokėjo. Apklaustas Algirdas Kalinauskas parodė, kad jis buvo įdėjęs skelbimą apie parduodamą automobilį GAZ 21, juodos spalvos, kuris priklauso jo seseriai Solveigai Kalinauskaitei. Skelbime nurodė telefono numerį 860400442. Šiuo metu automobilis GAZ 21 yra Vokietijoje, adreso nežino. Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, daroma išvada, kad nebuvo surinkta jokių duomenų, kurie leistų asmenis įtarti dėl nusikalstamu
būdu gauto turto legalizavimo, todėl ikiteisminis tyrimas turi būti nutrauktas.
Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 str. 1 d. 1 p., 212 str. 1 d. 1 p., 214 str., 214 str. 1 d., 214 str. 3 d., 214 str. 4 d., 214 str. 5 d., nutaria:

1. Nutraukti ikiteisminį tyrimas Nr. 02-2-00529-17, nes nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
2. Panaikinti Romui Balevičiui 2019-01-17 paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
3. Apie priimtą sprendimą pranešti išsiunčiant nutarimo nuorašą nukentėjusiajam Viktorui Kažiui,
jo atstovui advokato padėjėjui Gediminui Kažiui, įtariamiesiems Romui Balevičiui, Kazimierui Juraičiui bei Aurimui Drižiui išaiškinant, kad šis nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus vyriausiajam prokurorui per dvidešimt dienų nuo nutarimo nuorašo gavimo dienos.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));