skip to Main Content

Prokuratūra:„KGB kariškis I.Adamonis nepadarė nusikaltimo, nes 1990.03.11 – 1991.10.30 padėjo SSSR veikti prieš Lietuvos konstitucinę santvarką.“

 

 

Žmogaus teisių aktyvistas Zigmantas Šegžda 2018-08-06 d. padavė skundą generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui, prašydamas iškelti baudžiamąją bylą Vilniaus regiono apylinkės teismo (Ukmergės rūmai) teisėjo Rinaldo  Adamonio tėvui, KGB papulkininkiui Ignui Adamoniui ir jo sėbrams, dirbusiems Ukmergės KGB skyriuje iki 1991-ųjų spalio 10 dienos.  Žinant, kad po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. minėti kagėbėšnikai iki 1991 m. spalio 30 d. padėjo kitai valstybei – SSSR veikti prieš Lietuvos Respubliką, jos konstitucinę santvarką, suverenumą, teritorijos vientisumą, gynybos bei ekonominę galią, akivaizdu, kad toks padėjimas kitai valstybei turi nusikalstamos veiklos požymius pagal Baudžiamojo kodekso 118 straipsnį.

Bet, anot  „mūsų“ prokuratūros, Ignas Adamonis negali būti nuteistas ir pakartas už lietuvių tautos genocidą, kitus nusikaltimus valstybės nepriklausomybei ir konstitucinei santvarkai. 2018-10-11 aktyvistas gavo Vilniaus apygardos prokuratūros pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro Nikolajaus Kozliako 2018-10-05 nutarimą (ikiteisminio tyrimo byla Nr.M-2-02-00993), kuriuo prokuroras atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą Igno Adamonio ir jo sėbrų atžvilgiu. Išaiškėjo, kad taip vadinamas prokuroras Nikolajus Kozliakas nenori ginti Lietuvos 

Respublikos konstitucinę santvarką, suverenumą, teritorijos vientisumą, kadangi, anot jo. tam kliudo  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras (!).  Išvada – prokuroras du mėnesius imitavo darbą, tačiau po ilgo knisimosi savo kišenėse taip ir nerado laiko nuvykti į tame pačiame miesto rajone esančią įstaigą ir surinkti duomenis apklausdamas joje dirbančius atsakingus asmenis.

Nikolajus Kozliakas, turėdamas viešai paskelbtą dokumentą patvirtinantį, kad  po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1990.03.11 – 1991.10.30 

tebeveikė grupė teroristų, pasivadinusių Ukmergės rajono  KGB skyriumi ir padėjusių Sovietų Sąjungai veikti prieš Lietuvos konstitucinę 

santvarką, yra įsitikinęs, kad minėta kagėbėšnikų grupė neveikė prieš mūsų valstybės  suverenumą, nepadarė nusikaltimų žmoniškumui ir nevykdė 

lietuvių tautos genocido. Tokia prokuroro pozicija ir sprendimas užgauliai žemina Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą,  paniekina KGB 

vykdyto genocido aukų atminimą bei  paneigia pokario partizaninio pasipriešinimo reikšmę atkuriant valstybės Nepriklausomybę.

 

Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis turėtų griežtai įvertinti tokią, mano manymu, antikonstitucinę savo pavaldinio veiklą – mažų mažiausiai 

atleisti jį iš prokuroro pareigų už aplaidumą  ir prokuroro vardo pažeminimą. Esant nurodytam, manau, kad savo veiksmais Nikolajus 

Kozliakas veikia prieš mūsų valstybės konstitucinę santvarką, suverenumą ir teritorijos vientisumą.

 

Priedų sritis

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));