skip to Main Content

Prokuratūra – D.Grybauskaitė ir L.Linkevičius gali už mūsų pinigus skraidyti žiūrėti krepšinio į užsienį

Aurimas Drižius

Generalinė prokuratūra atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl grupės draugų – Dalios Grybauskaitės, Lino Linkevičiaus ir kitų piktnaudžiavimo tarnyba, kai jie už mokesčių mokėtojų lėšas nuskrido į Prancūziją žiūrėti Europos krepšinio čempionato finalo Lilio mieste Prancūzijoje.

Prašiau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl minėto fakto – sužinoję, kad Lietuvos krepšinio rinktinė pateko į čempionato finalą, grupė tarnautojų susėdo į KOP lėktuvą „Spartan“ ir nubildėjo į Lilį žiūrėti krepšinio – D.Grybauskaitė pati kabino krepšininkams medalius, nors tai tikrai ne jos funkcija.

Minėtas incidentas įvyko 2015 m. rugsėjo 20 d. Krepšinio varžybų stebėjimas mokesčių mokėtojų sąskaita ir trumpalaikės atostogos Prancūzijoje neįeina į valstybės tarnautojų pareigas, todėl tai yra akivaizdus piktnaudžiavimo tarnyba pavyzdys. 2015 m. kreipiausi į taip vadinamą prokuratūrą dėl minėto piktnaudžiavimo tarnyba, pastaroji persiuntė pareiškimą į STT, o ši atrašė „raštus“, nors turėjo priimti nutarimą – pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Galop STT nurodė, kad jos „raštus“, ar jie teisėti,  turi nagrinėti administracinis teismas. Tačiau teismai nenagrinėjo pačios šios ekskursijos teisėtumo, tačiau leidosi į lankas apie tai, ar STT galėjo atsirašinėti „raštais“ apie minėtą nusikalstamą veiklą.  

 Todėl dar kartą kreipiau į GP ir nurodau: 

Prašau pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 228 straipsnį (Piktnaudžiavimas)

 1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 T.y. 2015 m. rugsėjo 20 d. grupė valstybės tarnautojų nežinia kieko iniciatyva ir tokiu pagrindu nurodė KOP juos nuskraidinti į Prancūziją trumpalaikėms vienos dienos atostogoms. Iš esmės grupė draugų su Dalia Grybauskaitė priešakyje nuskrido į Lilį pažiūrėti finalines Europos krepšinio čempionato rungtynes. Jokių tarnybinių pareigų jie ten neatliko, o tik ištaškė dešimtis tūkstančių mokesčių mokėtojų pinigų, kad galėtų pamatyti šį reginį. Visi šie veikėjai padarė minėtą nusikaltimą siekdami asmeninės naudos – išvykti pailsėti į Prancūziją mokesčių mokėtojų sąskaita.

 Karinių oro pajėgų atstovė žiniasklaidai Ieva Gulbinienė „Laisvą laikraštį“ informavo, kad rugsėjo 20 d. „Spartan“ vykdė „prezidentūros užduotį“, ir paneigė, kad lėktuvas buvo išnuomotas spalvingai turistų miniai. „Ne, ne, jokių būdu mes nesame komercinė struktūra, ir tas lėktuvas nėra nuomojamas, – sakė ji, – yra atitinkamos sutartys su prezidentūra, pagal kuriais galima naudotis KOP orlaiviais. Tos sutartys yra griežtai apibrėžtos, ir pagal jas lėktuvai ir yra naudojami“. Paklausta, ar prezidentūra gali skraidyti kur nori ir kada nori, atstovė atsakė, kad tai numatyta sutartyse, kurios yra neviešos. „Mes esame tik vykdytojai, o visais kitais klausimais prašome kreiptis į prezidentūrą, nes mes esame tik vykdytojai“, – sakė I.Gulbienė.

Kreipiausi į GP, kuri mano skundą persiuntė į STT, pastaroji raštais atsisakė nei pradėti, nei atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Todėl toks STT atsirašinėjimas vertintinas kaip nusikaltimo dengimas ir tarnybos pareigų neatlikimas. 

Galiausiai GP raštą, o ne nutarimą, kad kuriuo atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą pagal mano prašymą, nenurodant apskritai jokių motyvų, kodėl atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą, tik nurodyta, kad mano skundai buvo išnagrinėti vadovaujantis viešojo administravimo taisyklėmis. 

Šį kartą GP surašė atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir net sugalvojo kodėl – prokuroras A.Stepučinskas nurodė, kad mano pareiškime nėra „nurodyta jokių objektyvių duomenų apie KOP lėktuvo „Spartan“ 2015-09-20 galimai neteisėtą naudojimą prezidento reikmėms“.

Kartu prokuroras nurodo, kad Grybauskaitė net krepšinio čempionato finalo metu sunkiai dirbo – „prieš krepšinio finalą įvyko trumpas D.Grybauskaitės ir Ispanijos karaliaus Pilypo VI dvišalis susitikimas, jame buvo kalbama apie artėjantį krepšininkų susitikimą, aptarė pabėgėlių krizę Europoje ir būtinybę ES šalims būti solidarioms. Taip pat kalbėjo apie Katalonijoje rugsėjo mėn. įvyksiančius rinkimus“.

Tačiau prokuratūros nutarime nurodytos aiškiai melagingos Grybauskaitės ekskursijos aplinkybės.

Mat  Vyriausybės nutarime „DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENĮ“ yra aiškiai numatyta, kad :

 

3. Vykstančios į užsienį oficialios valstybinės delegacijos sudėtį tvirtina Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo valdyba, Ministras Pirmininkas arba užsienio reikalų ministras.

 

Šiuo atveju kadangi grupė tarnautojų tik šeštadienį sužinojo, kad rytoj Lietuvos rinktinė žaidžia finale, neturėjo net prezidentės, nes Seimo valdybos premjero arba URM ministro nutarimo.

Todėl minėta „komandiruotė“ niekaip negali būti laikoma komandiruote, tuo labiau, kad nusifotografavimas su Ispanijos karaliumi ant sporto arenos laiptų niekaip negali būti laikomas darbu.

Kita vertus, URM darbo reglamentas aiškiai pasako, kokia gali būti URM ministro komandiruotės :

Ministro, viceministrų vizitai į užsienio valstybes 138. Ministro kabinetas, atsižvelgdamas į ministerijos administracijos padalinių pasiūlymus, iki kiekvienų metų sausio 1 d. parengia ministro vizitų planą. Ministro vizitų plane yra nurodoma planuojama data, įvardijamas vizito tikslas, už vizito organizavimą atsakingas ministerijos administracijos padalinys. 139. Ministro kabinetas, atsižvelgdamas į ministerijos administracijos padalinių vadovų pasiūlymus, nuolat koreguoja ministro vizitų planą. 140. Viceministrų vizitus planuoja ir jų planus rengia administracijos padaliniai pagal kompetenciją. 141. Ministro, viceministrų vizitą rengiantis ministerijos administracijos padalinys (toliau – vizito rengėjas) koordinuoja vizito programos rengimą, įgyvendinimą ir derina kitų ministerijos administracijos padalinių veiksmus. 142. Apie organizuojamą ministro vizitą Ministro kabinetas paskelbia ministerijos ekstraneto svetainėje. Paskelbus apie organizuojamą vizitą, kiekvienas ministerijos administracijos padalinys privalo vykdyti jo kompetencijai priskirtas funkcijas dėl ministro vizito organizavimo. 143. Vizito rengėjas suderina su Ministro kabinetu, viceministru jį lydinčios delegacijos sudėtį. 144. Vizito rengėjas kartu su Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamentu, atsižvelgdamas į ministro vizito tikslą, programos specifiką, parenka ir suderina su Ministro kabinetu dovanas, kurios vizito metu turi būti įteiktos kviečiančiosios valstybės ar tarptautinės organizacijos oficialiems pareigūnams. 145. Šio Reglamento 144 punkte nurodytus veiksmus, kai rengiamas viceministro vizitas, atlieka vizito rengėjas. 146. Vizito rengėjas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki vizito pradžios privalo ministrui ar atitinkamam viceministrui pateikti vizito programą ir kitą su vizitu susijusią medžiagą. 147. Paaiškėjus galutinei ministro ar viceministro vizito datai arba sutarus abiem vizitą rengiančioms pusėms, paskelbiamas pranešimas spaudai. 16 148. Pranešimo spaudai projektą apie ministro ar viceministro vizitą vizito rengėjas privalo pateikti Informacijos ir viešųjų ryšių departamentui likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki vizito. 149. Ministrą ar viceministrą lydintis asmuo po svarbiausių susitikimų tą pačią dieną per dvi valandas po vizito renginių, kurių rezultatams pristatyti yra skirtas pranešimas spaudai, galutinai suderina su delegacijos nariais pranešimo spaudai projektą ir elektroniniu paštu pateikia Visuomenės informavimo skyriui. Jei yra galimybė, pateikiamos ir susitikimų nuotraukos. 150. Rengiant vizitą dalyvaujanti atstovybė publikacijų, pasirodžiusių užsienio spaudoje vizito išvakarėse, jam vykstant ar jam pasibaigus, kopijas ir, jei reikia, straipsnių vertimus elektroniniu paštu pateikia Visuomenės informavimo ir Informacijos stebėjimo ir analizės skyriams. 151. Vizito programos vykdymą, pažymų ir atmintinių apie susitikimus rengimą privalo organizuoti aukščiausias pagal pareigas ministrą ar viceministrą kelionėje lydintis ministerijos diplomatas ir atitinkamos atstovybės vadovas. 

 

Nieko panašaus padaryta nebuvo – tiesiog grupė draugų nusprendė, kad KOP lėktuvą galima naudoti kada nori ir kaip nori. Gaila, tačiau tokius faktus iki šiol dengia taip vadinamas generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, pasirinktas tos pačios Grybauskaitės.

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));