skip to Main Content
Prielaida: Kauno STT kurpė “vištų bylą” prieš LK Kauno karininkų Ramovės vadovybę?

Prielaida: Kauno STT kurpė “vištų bylą” prieš LK Kauno karininkų Ramovės vadovybę? 

Kristina Sulikienė

Tai, jog STt nesugeba užkardyti korupcijos, rašo ne tik “Laisvas laikraštis”, kuriam jau liepta pasiaškinti – kodėl jis viešina, kad STT beveik nieko nedirba, ir veikia panašiai kaip korupcijos stogas?

Apie tai, kad STT yra praktiškai niekinė institucija, rašo ir kitas laisvos minties laikraštis, “Karštas komentaras”, 2017 01sausio 20- vasario 3 dienos numeryje, p. 3:

“Beje, jeigu jau pas mus nesugebama sugauti korupcijos ryklių, tai bent jau reikėtų STT atlikti kitą gerą darbą – sudaryti ir visuomenei pristatyti teisėsaugininkų geneologijas”, rašo Giedrė Gorienė, pridėdama: 

“Taigi, jeigu sugauti korupcijos ryklius mūsų tarnybų blauzdos per skystos…”- ir “Karšto komentaro” niekas netampo, ir nekviečia pasiaiškinti. Jau KK tai gali rašyti apie STT – niekinę instituciją, o LL – ne.

2008 – ųjų legendinis „konjako“ tyrimas Kauno karininkų įgulos Ramovėje.

Galima priminti, kaip STT „kovoja su korupcija“.Priminsiu, jog KGB liekanos ir jų „vaikučiai“ iki šiol mano, jog jie sukūrė ir atkūrė Lietuvą.

Jų agentai iki šiol dirba aukščiausiuose visuomenės sluoksniuose, netgi valdžios institucijose, būta KGB agentų netgi Seime, VRK Vaigauskas jų nešalino, o Burauskaitė skelbė nuo Zarasų, kad Anykščiai būtų gale, ir KGBistų nereikėtų išmesti iš Seimo.

Taigi, STT yra tokia niekinė institucija, kuri 2006 m. netyrė Rokų žemėtvarkininko Viganto Sližio 36 sklypų, tačiau 2008 metais nutarė pabusti iš letargo miego.

Netoli Kauno STT būstinės yra karininkų Ramovė. STT yra ganėtinai tingūs asmenys, nieko netiriant geriausia jeigu reikėtų eiti kur nors netoliese, o Ramovė netgi matosi per įstaigos langą. Gal net pasiklauisymo būdelė pritraukia, ką kas kalba.

Sukurpė jie bylą, neva Ramovės viršininkas Gediminas Reutas ima kyšius, tada kažkas į Ramovę įmetė konjako butelį, ir dar nutrenkė kažkur ant palangės 500 litus, ir prašau – kyšininkavimo byla.

Apie tokias KGB‘istų schemas pasakojo netgi mano tėtis, kuriam patarta darbe neturėti kabineto – nes tada negalės įmesti „kyšio“. Kiti patyrę KGB persekiojimą, turėdavo stale dvigubą dugną, kur įkišdavo pakišą, kurią atnešdavo prieš pat kratos atlikimą. Visi kas patyrę KGB persekiojimą, žino jų metodus.

Taigi, STT 2008 metais Kauno karininkų Ramovėje panaudojo vadovėlinį KGB metodą, iš instrukcijos „Kova su nacionalistais ir jų neutralizacija“.

Tačiau „nuneutralizuoti“ gerbiamo G.Reuto nepavyko. Jis ir šiandien dirba Ramovėje, tiesa, niekur nėra rašomas jo karinis laipsnis: matyt, šiandieninei KGB pavyko bent antpečius nuplėšti.

Bet LK niekas netiki Kgbistų pasakomis. Visi žino, kad Reutas nepiktnaudžiavo tarnyba, o gražiai tvarkėsi Ramovėje. Nuo 2006 metų ten žaidžiu šachmatais, ir galiu tik pasakyti gerus žodžius apie buvusį viršininką. Kad patalpas jis tvarkėsi ūkiškai, ir kaip tik labai gerai, jeigu leisdavo kuo daugiau renginių – nes patalpos pelijo, todėl jų naudojimas visapusiškai buvo būtinas. 

Rudenį pratęsus įgaliojimus kitam viršininkui, kuris saugo ir globoja Reutą, kuris tebedirba Ramovėje, prasidėjo cirkų cirkai.

Kadangi naujasis viršininkas per kietas, kad jam įmestum voką su buteliu, sugalvota „vištų byla“.

Pamenate, kaip yra sakoma, kad už vištas sodina aršiau negu už nužudymą.

Taigi, po darbo valandų Ramovėje vyksta visokios kitokios veiklos.

Taigi, 2 aktyvios moteriškės ėmėsi iš peties „tirti bylą“ : pačios vykdo provokacijas, ir daro tai labai atvirai.

Viena moteriškė prieš pat užsiėmimą garsiai ir atvirai suprekiauja 100 kiaušinių, už 18 eurų. 10 vnt.pas ją kainuoja 1,8 euro, pirkau ir aš „iš baimės“ ir „iš chebros jausmo“, o iš tikrųjų, apsimečiau, jog manęs nepiktina šita prekyba, pabuvau „vienu iš daugelio“, nors širdyje tai buvo koktu. Ji mane buvo kad vežiodavo, ir visą laiką „traukdavo informaciją“, be to, demonstravo, kad „turi pradinės informacijos“ apie mane. (Su tokiom moterėlėm šiaip jau viskas aišku…Be to, STT darbuotojai nesigėdina nei rinkti, nei kitiems teikti informaciją apie mane. Yra viena nerašanti ir neskaitanti babanė, bet jos giminaitis dirba Vilniaus STT. Tai ji geriau už mane žino, kur koks man sklypas ar namas priklauso – aš tiek nežinau, kiek poinsultinė babytė. )

Kita po Ramovės kameromis stovėdama, rašosi juodąją buhalteriją: renka į savo kišenę nuo kiekvieno būrelio dalyvio nuo 5 iki 10 eurų, jeigu kas neduoda – yra apstaugiami, išvadinami elgetomis, o pati ponia giriasi dirbanti Sodroje – turbūt, sapnuose.

Visa tai vyksta Karininkų Ramovėje, apie 300 eurų kas mėnesį neapskaitytų lėšų, viskas filmuojama.

Atsakingas bus kas? Majoras Mazurkevičius.

Ir pamanykite, kaip šlykščiai skambės šiuolaikinės KGB provokacija:

„Majoras M. kaltinamas tuo, jog Ramovėje buvo prekiaujama kiaušiniais, ir vedama juodoji kasa, susidedanti iš 200 eurų kas mėnesį, viso buvo uždirbta 500 eurų, kas sudaro veiką kyšininkavimas ir prašome nuteisti, nes mainais šitie asmenys, kurie nesusiję su kariuomene, gavo naudotis patalpomis ir inventoriumi, rengė balius, vadinasi, majoras buvo papirktas, nes nerasta nei nuomos, nei panaudos sutartis, nebuvo mokama, be to, asmenys vykdė privačią veiklą, savo privačiom reikmėm naudojosi neatlygintinai LK tai yra valstybiniu turtu, taip darė žalą ir t.t.t.t.t.t blablbla“ Juk jie moka sukurpti nesąmones. Tada nereikia tirti milijardinių aferų.

Gal jau ir surašytas toks idiotiškas kaltinamasis aktas.

Moteriškės dirba išsijuosę, liudys abidvi „vištų byloje“.

Viena gyrėsi, jog niekur nedirba – nors nepanašu į tai, kita – „dirba Sodroje“, nors paprašius „Sodros“ atsakingų darbuotojų pasižiūrėti, ar toks asmuo sistemoje yra, atsakė – jog ne, nėra tokio asmens.

Visame šitame kontekste, kai reikia „LL“ eilinį kartą gintis nuo idiotiškų kaltinimų, kodėl laikraštis informuoja visuomenę, jog STT nieko netyrė ir netirs, o apie tai rašo ir kiti laikraščiai, tikėtina, yra užkardyta „vištų byla“, ir nauja provokacija prieš persekiotą gerb. Reutą, kuris dar neatsigavo nuo ano persekiojimo, o naujas turbūt visai pakirstų bet kokį pasitikėjimą laisva Lietuva.

Man susidaro įspūdis, jog KGB negali atleisti, kad Lietuvos kariškiai 1993 m.  jėga atsiėmė pastatą, kurio „negrąžino“ „laisvos Lietuvos“ struktūros. KGB įsvaizdavo, kad atkūrus Lietuvą, jiems priklauso absoliučiai viskas – ypač kariuomenės turtas.

Visa laimė, jog Kaune jau didelė dalis kariuomenės turto, kuris buvo perduotas pardavinėjimui į Turto fondą, grąžinama kariuomenei. Neseniai grįžo netgi 3 Kauno fortai, kuriuos bandyta parduoti. Tiesa, jie grįžo į savivaldybės apskaitą, tačiau vis tiek tai yra kariuomenės paveldo dalis.

Lietuviškoji neo -KGB nors apmokyta CŽV mokyklose, vis dar veikia KGB metodais: netiria jokių stambių bylų, bet kurpia visokias „konjako“, o dabar ir „vištų kiaušinių prekybos stambiu mastu Kauno Ramovėje“ bylas.

Įdomu, o majoras Mazurkevičius bent žino, kas dedasi jo panosėje po to, kai jis užveria Ramovės duris, ar jis turėtų kaip vaikų darželyje likti iki nakties, ir stebėti, kas kuo prekiauja, ar nesavivaliauja?

Pamačiusi kiaušinių, rūkytų gaminių prekybą, bei „obščiago“ rinkimą, aš pakraupau, taip ir likau sustingusi, iki nesužinojau, jog STT jau kartą sutraiškė vieną karininkų Ramovės vadą.

O kodėl nesutraiškius ir šiojo: juk jį taip myli ir saugo LK valdžia, vadinasi, „konkuruojanti“ struktūra turi „pulti“.

Beje, STT yra kišeninė Dalios Grybauskaitės įmonė, todėl preziumuotina, jog naujasis viršininkas netinka „madamei“, o STT tik išgirsta „fas“ iš karto ir vykdo.

Kada ta konkuruojanti struktūra eis dirbti, o ne nesąmonėm užsiiminėti?

Vištų byloje iš karto galiu pasakyti: su „ūkininke“ yra viskas aišku, nes pasigyrė, kad net studijų metais jau provokaco, pildavo kitiems studentams hormonų į alų, diskreditavusi yra pirmūnę prieš universiteto valdžią. Kaip sakoma, išsigyrė, kad karvė šiknon išspyrė (lietuvių liaudies išmintis).

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));