skip to Main Content

 

PREZIDENTU  TURI  DIRBTI  VYRAS !

 

  Žmonės yra skirstomi į vyrus ir moteris. Vyrai galvoja apie ateitį, o moterys jums primins ką joms ką nors užgaulaus pasakėte prieš dešimt arba prieš dvidešimt metų. Jūs pasiskaitykite rašytojo Makarenkos knygas, kur jisai labai atvirai rašo apie berniukus ir mergaites, vyrus ir moteris. Atlikite eksperimentą: pastatykite vežimą su arkliu ir greta adatą su siūlu ir pakvieskite vyrą ir moterį. Paklauskite, ką jie mato. Vyras atsakys, kad mato vežimą su arkliu, o moteris atsakys, kad mato adatą su siūlu. Vyras mato pagrindinius, svarbius dalykus, o moteris mato smulkmenas. Nemaža dalis moterų yra intrigantės, pletkininkės, šmeižikės, labai pavydžios, karjeristės. Vyrų tokių yra daug mažiau.  Vyrai yra daug draugiškesni ir atviresni už moteris. 

 

  Hilari Klinton yra baisus žmogus, karjeristė. Tai yra pats blogiausias variantas iš visų galimų. Žinokite tai, kad jai JAV gyventojai rūpi tiek pat kiek pernykščia žiema. Hilari Klinton rūpi tik karjera ir garbė. Obama buvo blogas prezidentas, bet jinai bus dar daug baisesnė ir blogesnė. Jeigu ją išrinks JAV prezidente, tai kils atominis karas, tai yra, trečias pasaulinis, ir visi žūsime, o jinai pabėgs kur nors į Australiją ar dar kur nors kuo toliau nuo JAV. Dabar Amerikos valdžia atlieka pasaulinio žandaro vaidmenį. Hilari Klinton išrinkta prezidente tęstų tai. Visi žūtume ir vėl viskas prasidėtų nuo Adomo ir Ievos.

 

  Donaldas Trampas yra amerikietis. Tai yra vyras mąstantis, protaujantis savo galva. Yra stiprus politikas. Jeigu išrinksite prezidentu Donaldą Trampą, tai pasaulyje bus taika. Jisai neturi ieko bendro su Putinu. Trampas tapęs JAV prezidentu susiterlktų į vidaus politiką, ekonomikos problemas, išlaikytų šalies neutralumą ir nesiveltų į karus su kitomis pasaulio valstybėmis. Vietiniai žmonės turi patys spręsti savo likimą !

 

  Rusija nieko pulti nesiruošia. Pasaulyje pati galingiausia ginkluotė ir karinė technika yra Rusijoje. Rusijoje yra labai derlinga žemė, yra visa Mendelejevo lentelė ! Rusai yra savo šalies patriotai, jie kur begyventų, visvien savo vaikus išmoko rusiškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Privaliote žinoti, kad Antrąjį pasaulinį karą laimėjo Rusija. Jie yra draugiški, vieningi ir nuoširdūs žmonės, turi tvirtą stuburą. Amerikiečiai Rusijos niekada nenugalės. Jūs tai turite žinoti. Amerikiečiai yra išlepę, jie yra įpratę turtingai,gerai gyventi. Rusas, jeigu reikės, dėl tėvynės paaukos savo gyvybę. To nepasakysi apie amerikiečius. 

 

  Taigi, patariu JAV gyventojams balsuoti už Donaldą Trampą, tada pasaulyje bus taika ir visi ramiai ir laimingai gyvensime.

 

                                                               Pensininkė Aldona

 

       

 

STATYTI  ATOMINIŲ  ELEKTRINIŲ  PASAULYJE  NIEKUR  NEGALIMA

 

  Užtenka, jau ir taip AE buvo daug avarijų, – JAV, Rusijoje, Japonijoje, Ukrainoje ir t. t. Avarijų metu žuvo daug žmonių, daug liko invalidais. Pasauliui vadovauja Dievas, prieš kurį žmogus yra bejėgis. Visi žmonės darbe daro klaidas. AE padarytos klaidos sukelia siaubingas pasekmes. Po AE avarijos toje teritorijoje mažiausia penkis šimtus metų niekas negali gyventi. Pastačius AE, yra užteršiama žemė, aplinka, vandenys, gali įvykti žemės drebejimas. 

 

  Tuoj bus paduota žmonijai nauja energija, kuri bus visai nekenksminga, tas laikas artėja. Tad Baltarusijoje AE statyti negalima, statyba turi būti sustabdyta, kadangi AE yra labai kenksmingos darbo sąlygos. Žmonės turi laikytis 10-ties Dievo įsakymų. Valstybės prezidentas, kuris tiki į Dievą, niekada savo valstybėje neleis statyti AE!

Jeigu Baltarusijos prezidentas nori, kad jo gyventojai būtų sveiki ir nemirtų susirgę vėžinėmis ligomis, tai jis sustabdys AE statybą ir Baltarusijoje AE nestatys. Svarbiausia žmogui yra sveikata, o kai praranda sveikatą, tai nepadeda nei turtai, nei pinigai. Žinokite, kad turtai ir pinigai yra laikinas dalykas, o svarbiausia žmogui yra sveikata.

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));