skip to Main Content

 

 

Nustebau suniuk Arsai, jog ir tu pritari žmonių nuomonei, nes niekada nekandi nei vienam. tik visiems paduodi savo letena ir nesvarbu jis su tavimi ar ginčytina ta nuomone ar ne?0 štai žmones ne viską nori pripažinti. Ką čia išvedžioji, Marijon? kabas,

Labas, labas, rašeiva.

Sakau ot Įsigijai šunėką, kuris kartais protingesnis už piktybinį žmogų. Na apie ką kalba-nesuprantu.

Va, kalbėjai mitinge, iki ašarų apie pasmerktus senukus Kedžius, kurie neteko sūnaus, dukros, anūkės. Anūkei padeklamavai net eiles, kurios skambėjo „ateikite Į sapną, jei galėsit-ne rožes žingsniai jūsų dovana….“Tai žodžiai skirti ir Venckienei ir jos tėvams ir anūkams. Taigi atsakyk ,rašeiva, kas gina šiuos žmones? Valstybė, JAV, ar  NATO, kuri saugo Lietuva nuo savęs, ir vis klausanti ne Lietuvos žmonių. o Amerikos balso. Kas apgina žmogų .neturinti pinigėliu. bet kovojanti už tiesa? Niekas. Jis smerkiamas. Ką tu i tai rašeiva?

Na aš turiu, Marijon, pavyzdžių .kai žmones teisiasi. Taip. teisiasi. bet be ateities jų tiesa. Jie išnešami NATO gerbėjų iš teismų-lauk. Štai ir J.Mileris, neapsikentęs banko sukčiavimų atėjo ieškoti tiesos jam pritarė keletas šiauliečių. nes daugiau nebuvo leidžiama dalyvauti. Ir kas iš to? Nežinau ,Marijon, kas toliau…Byla be pabaigos. Ir aš nežinau, kas bus toliau. Niekas tada neišėjo su tuo žmogum kalbėtis, dėl ko nusukti pinigėliai ar kaip ten buvo. Žmogus beldėsi ,savo invalido lazdele, ir netyčia pabeldė i stiklą. stiklas Įskilo. Tuoj teismai invalidui .Juose J.Mileris išteisintas, net ir apeliaciniame, bet su tuo nesutiko prokuroras Budrys, Prezidentės klapčiukas. Tai gi šis žmogus invalidas .vos paeinantis, tiesą suras tik pas Abraomą, nes Lietuvoje jos surasti neleidžia tiesą sauganti NATO ir Prezidentė, propaguojanti“ rusų puolimą“, prieš teisininkus?

Antras pavyzdys .tai Marijampolietis VKižys, kuris ieškodamas tiesos jau neteko teises nei balsuoti. nes Marijampolės prokurorai teisininkai-negali priimti teisingo sprendimo, nes visi surišti viena bambagysle-giminyste. Neturi laiko, nes dirba dar ir dėstytojais, lai gal ta NATO saugoma šalis gali apginti nors šio žmogaus teises, einant tiesos keliu. bei ne draugų ir giminystes taku. Vaikai išauginti vieno Vido.K jau atsikando tiesos. ir išvyko iš Tėvynės. O V.Beržinio atvejis, kai už tiesos ieškojimą žmogus atsidūrė kalėjime, kas valdo teisėsaugą? Prezidentė, Landsbergis, ar anūkas?0 gal visi trys?0 ir R.Jankūno byla, kai nužudytas brolis, sudaužytas jis pats policijoje-byla neturi pabaigos. Ar tai normalu? Ar taip buvo prie to“ okupanto“ ruso? Matykime tiesą, abiejuose pusėse. Lietuva prarado nepriklausomybe visiškai. tik paėmus valdžią saviesiems okupantams ir bedalius žmones pavertusi samdiniais. kumečiais. Suprantu. Marijon, tai skaudūs atvejai ir jų daug,bet nesuprantu kodėl tyli Prezidentė,neieško tiesos,bet garbina nužmogėjusią teisėsaugą.

Taip, rašeiva, daugėja pedofilų, nusikaltėlių, savižudybių, kai teisėsaugai vadovauja tik prezidentūra.

Noriu paklausti, gal tu, rašeiva žinai, kodėl šiandien valstybes neginama Venskienė, senukai Kedžiai, Skučiene. kode jie smerkiami. už ką? Nejaugi tokia baisi žala padaryta ištvirkėlei Stankūnaitei, per kuria šiandien Kėdžių sunūs kapinėse. tremtyje dukra, anūkai ir dal begalybe žuvusiųjų, arba nužudytų-teisėsaugai „nežinomomis rankomis“. Nejaugi tai valstybes tiesa- atimti paskutini kąsni iš žmonių, stogą? Kodėl žmonės taip psichologiškai laužomi? Kur NATO ginamos valstybes balsas, kur Landsbergiu su prezidente tiesa? A r tokia brangi Stankūnaitė, ar pedofilų ir lesbiečių klanas pritrūko lėšų, tai reikia atimti iš nekaltų žmonių paskutini kąsni ir stogą. Prezidente, ar neprieisi liepto galo, ar nežlugs „troika“, ar galėsi į akis pažvelgt doriems žmonėms’?

O o ponia, rašeiva, kodėl nutildytas Gražulis. ar ir ji nupirko pedikų klanas, o gal Įbaugino prezidentūra?

Bet, Marijon, eitynės gėjų praėjo ramiai, ko dar reikia?

Taip, rašeiva, labai dėkojo žmones su kuriais susitikau, Šustauskui už jo

žodžius. Teisingai sako ir Ž.Razminas gėda Lietuvai demonstruoti iškrypimą. Ar ES

įsikūrė tam. kad remtu milijonais gėjus, o pensininkai vaikščiotų su lazdomis ir be

dantų, savo uždirbtus pinigėlius prievarta“ padovanoję“ pedofilų klanui, tuo

pasirūpino ir mūsų ponai Brazauskas, Kubilius ir prezidente. Už ką? A r kad pasmerktų

tradicines šeimas? Manau, turi i teisėsaugos, prezidentūros veiklą, įsikišti ir

tauta. Apkaltos čia per maža. Taigi, rašeiva, šiandien tiek, padovanoju jums J.Milerio

invalido e i 1 e s – p a s k eli b k i t e  t a u t i e č i a m s.

 

Lietuva Tėvynė mūsų

Mes lengvai pasprukome nuo rusų.

Todėl nieko negalvoję,

I Europą keliam koją.

Europos Sąjungoj gerai

Už labdarą parems ir pamaitins mus Vakarai

Tėvynės savo neturėsi.

Laisvai Europoj elgetaut galėsi.

 

 

 

 

 

 

 

Vakarai

MARIJONOS SURINKTUS PAMASTYMUS UZRASE BIRUTE DILPSIENE

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));