skip to Main Content

Prezidentas Rolandas Paksas: „Teprasideda naujas Tautos Sąjūdis!..“ 

 

Mielieji,

 

mūsų valstybė – tai Tautos valia, jos balsas ir nepalaužiamas apsisprendimas kurti geresnę ateitį. 

 

Mes didžiuojamės karaliaus Mindaugo ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo istorine praeitimi ir jo tęstinumu.

 

Kaip tikri patriotai gerbiame Tautos ryžtą kovoti dėl laisvės ir nepriklausomybės, jaučiame atsakomybę už savo tapatumą, mūsų valstybės likimą.

 

Kiekviena lietuvių šeima yra patyrusi žmogišku protu nesuvokiamą, istorijoje dar neregėtą svetimų režimų smurtą ir iki šiol neša XX amžiaus teroro bei genocido padarinių naštą.

 

Tačiau Tauta išlaikė viltį ir tikėjimą bei nenumaldomą troškimą sukurti tokią Lietuvą, kokia norėtų didžiuotis čia ir visame pasaulyje gyvenantys lietuviai.

 

Šiandien yra atėjęs metas, kai nebegalima tylėti ir pasyviai stebėti, kaip nyksta Lietuva. Nereikia skaičių ir statistinių vidurkių, kad pamatytume ištuštėjusius miestelius bei kaimus, tamsias langų kiaurymes, kuriose niekada neįsižiebia vilties šviesa, ir apleistus žydinčius sodus, kuriuose nebeišvysi jokio žmogaus.

 

Nebereikia kraupių kasdienių nelaimių, gaisrų ir žūčių suvestinių, kad pajaustume šalyje socialinės atskirties ir susvetimėjimo šaltį, nykstantį tikėjimą ir tarpusavio pasitikėjimą.

 

Nereikia toli keliauti, kad sutiktume mūsų vyrus be darbo ir vilties bei nuliūdusias moteris, kad sužinotume apie suirusias šeimas, smurtą, paliktus vaikus ir vienišus senelius.

 

Atėjo metas pripažinti skausmingą tiesą, kad mūsų pašauktos valdžios yra daugiau susirūpinusios tarpusavio santykiais ir rietenomis nei dabartine šalies padėtimi!

 

Lietuvos situacija yra itin komplikuota. Jokiomis nomenklatūrinėmis manipuliacijomis nebeįmanoma paslėpti tikrosios padėties ir netgi, sakyčiau, gresiančios katastrofos nuojautos. Politinė kultūra yra pasiekusi tokias žemumas, kuriose gali ilgam sutrikti visų demokratinės visuomenės raidos mechanizmų veikimas.

 

Melo tikrovė yra tiesiog užtvindžiusi dabartinę mūsų visuomenę ir jos narių tarpusavio santykius.

 

Plūstanti globalizacijos banga grasina nušluoti krikščioniškąją kultūrą ir tradiciją, išplauti tautinį tapatumą ir politinį suverenumą.

 

Esu tikras, kad nebegalima ilgiau laukti.

 

Lietuvos valstybingumo raidos praradimo grėsmė tebėra esminis klausimas, į kurį neatsakę šiandien prarasime bet kokias galimybes sugrįžti prie tikros valstybės, kurios taip ir nesukūrė Tauta, išduota naujosios (senosios) nomenklatūros ir įvairiausių jos šiuolaikinių atmainų.

 

Mes turime būti tvirti ir ryžtingi, kad Tauta galutinai neišsivaikščiotų, kad ji toliau nesižudytų, kad neskurstų ir neišnyktų, o galėtų klestėti, kurti ir svajoti.

 

Kartu turėtume iš naujo pažvelgti į tuos tikslus, kuriuos sau Sąjūdis, kaip visą Lietuvą suvienijęs reiškinys, buvo iškėlęs ir suformulavęs programinių nuostatų, principų ir mąstymo pavidalais, kuriuos Tauta siekė įgyvendinti per visuotinį Sąjūdį, tačiau jie liko užmiršti.

 

Nebėra kada atidėlioti: kviečiu burtis į naują visuomeninį sąjūdį – tokią nacionalinę bendruomenę, kuri nepabūgtų stoti skersai kelio nevilties ir mirties kultūrai.

 

Raginu suvienyti visas pajėgas tikrai nepriklausomos, demokratiniais pagrindais sutvarkytos, socialiai jautrios ir solidarios, teisingumu ir žmogiškumu grindžiamos valstybės kūrybai.

 

Esu įsitikinęs, kad kiekvieno susipratusio lietuvio pareiga – stiprinti Lietuvos politinį, ekonominį ir kultūrinį saugumą, kelti Tautos intelektualines galias.

 

Brangieji!

 

Aš renkuosi naujojo Tautos Sąjūdžio kelią – laisva valia, ramia sąžine, nebūdamas susaistytas jokiais praeities saitais, atvira širdimi ir tvirtu pasiryžimu bendram reikalui atiduoti visą patirtį ir jėgas.

 

Kviečiu kiekvieną jungtis bendram darbui – be paslėptų tikslų, išskaičiavimo, egoistinių troškimų ir merkantilinių interesų. Kartu tardamiesi mes sudarysime sąlygas kiekvienam žmogui tobulėti, kurti asmeninę gerovę, siekti bendrumo pilnatvės, puoselėti kūrybiškumą, ugdyti savo įvairiapusiškumą ir verslumo gebėjimus bei talentus.

 

Teskamba mums šaukinys: „Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio ir gyvą širdį prie gyvos širdies…“

 

Prezidentas Rolandas PAKSAS, Europos Parlamento narys

2017 metų birželio 3 diena, Vilnius

 

Informacija: visais steigiamo visuomeninio sąjūdžio organizaciniais klausimais skambinti mobiliuoju telefonu +370 688 84 528

arba rašyti elektroniniu paštu – sajudis@paksas.lt

 

————————————————————————————-

 

Skaitytojų komentarai: 

 

Filologė, žurnalistė Svetlana MARTYNIUK     2017 birželio mėn. 5 d.

Dabartinis politinis Lietuvos kelias yra savižudiškas. Tikiu, kad Prezidentas Rolandas Paksas yra tas šalies lyderis, kuris įrodė, kad sistema jo taip ir nenugalėjo ir iki šiol bijo. O jei bijo, tai anksčiau ar vėliau jis ir vėl laimės. Tam reikia tik vienos sąlygos-didelės tautos dalies palaikymo. Arba susivienysime ir išliksime, arba būsime išnaudoti kaip „rusofobinis projektas“ ir sunaikinti.

 

Totalus nusivylimas   2017 birželio mėn. 03 d. 13:41:55

Žmonės savo laiku patikėjo šaukliais, dėjo daug vilčių,

tikėdamiesi, kad gyvenimas iš esmės keisis ir būsime vieningi bei

draugiški vieni kitiems. Sutikite – dabar žmonės nusivylę ir jau niekuo

nebetiki. Aišku viena, kad prasišluos sau takelį į politinę viršūnę

atstumtieji ir bus tas pats, kas yra dabar. 

Tad žmonės jau ne tokie naivūs, kad patikėtų gražiais žodžiais ir liptų ant to paties

grėblio. Visuomenė iš esmės pasikeitė, dabar greičiau jungtųsi,

jeigu reikėtų išsipjauti vieniems su kitais, nes kai paskaitai

komentarus, tai pamatai, kokie mes esame iš tiesų.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS 2017 birželio mėn. 03 d. 13:41:41

Seime, prezidentūroje ir kitur įsitvirtinusi gauja, kuri varo Tautą iš

Lietuvos. 

Mes neturime: savo pagalbininkų Seime; savo Prezidento; savo darbuotojų prokuratūroje; savo darbuotojų teismuose; savo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos darbuotojų. Mes neturime savo pagalbininkų Lietuvos valstybei kurti. Viskas klastingai okupuota. Labai blogai.

Laisva   2017 birželio mėn. 03 d. 13:26:35

Gerb. R.Paksai, matomai, tik Jūs galite suprasti, kaip doram lietuviui skauda

širdis, matant, kas vyksta su brangia Tėvyne Lietuva, vilties vis

mažiau. Tikėkim, dar ji pakils kaip sfinksas iš pelenų, tikėkime…

!!!!!!!    2017 birželio mėn. 03 d. 13:03:26

Ne tas žodis skauda širdį, kurį galima ir vaistais numalšinti, bet

kada suplėšta Lietuvos širdis, todėl mažai vilties, kad ji kada nors

atsigaus. Bet VILTIS miršta paskutinė…

Taigi   2017 birželio mėn. 03 d. 11:58:37

Čia kosmetika nepadės. Kol kapitalizmas gyvuos, prezidentės režimas

tikrai nepasiduos. Jie stiprūs kaip niekad. Sutvarkys kiekvieną

išsišokėlį. Jeigu net paties R. Pakso teisių neatstato, nors įpareigota

Lietuva tai padaryti, apie ką galima šnekėti. 

Aktyvioji tautos dalis išsivaikščiojo. Liko pasyvėliai, pensininkai ir

invalidai. Kai kam šviečia laimė. Dangus dabar daro tvarką. 

Tautietis   2017 birželio mėn. 03 d. 10:59:30

Perskaitęs nesupratau, ar tas sąjūdis bus kažkokia organizacija, ar

čia kiekvienas sau turime nuspręsti dirbti Lietuvos labui. Jei organizacija, tai paskelbkite kažkokius kontaktus. Google tuo klausimu taip pat nieko nėra. 

Sėkmės! Jei paskelbsite kaip susisiekti – prisijungsiu.

EJ     2017 birželio mėn. 03 d. 10:30:14

Reiktų sukonkretinti mintį apie jungimąsi bendram darbui. Reikėtų Tautos

Sąjūdžio adreso, tikslų, veiksmų plano. Paminėti jau padarytus darbus ir

pan. Kitaip sakant, trūksta sąlyčio su žeme… Suprantu, kad idėjos gali būti

kuriamos danguje, ore, bet įgyvendinti teks žemėje.

lietuvis   2017 birželio mėn. 03 d. 09:28:40

Prezidente, Sąjūdis jau buvo, o prie ko jis privedė – puikiai matome…

Lietuva turi būti tikrai LAISVA, o ne tokia, kokia yra dabar, neturi būti

persekiojami ir teisiami kitaminčiai. Pervažiuokite per kaimus –

pamatysite, kaip gyvena paprastas žmogus…

Pritariu     2017 birželio mėn. 03 d. 08:48:15

Buvusi aktyvi tuometinio judėjimo dalyvė. Deja, mano amžius  ir sveikata leidžia tik tai, kad tik čia galiu išreikšti savo mintis, t. y. pritarti ar nepritarti. Sunku bus surinkti tokį Sąjūdį, koks buvo tuo metu. Tuo metu nebuvo turtuolių kvartalų apsitvėrusių tvoromis iš vienos pusės, o kitos tvoros pusėje – per daug nusivylę ir niekuo jau netikintys, tik nežinia ko laukiantys, gal manos iš dangaus ar Tado Blindos – svieto lygintojo. Nebeliko vienybės tokios, kokia buvo ir tokios, kokią turi maža estų tauta. Bet aš gal ir nesulauksiu, tik viliuosi, jog Lietuva privalo atgimti, tauta neturi išnykti ar asimiliuotis…

Plakas     2017 birželio mėn. 03 d. 08:39:22

Gerb. Prezidente, prie Jūsų šaukiamo Sąjūdžio kaip mat prisiplaks

visokio plauko aferistai. Tokių buvo ir bus. Antra, tikrojo pradinio

Sąjūdžio idealai nomenklatūros buvo taip sutrypti, kad niekas nenorės

pavadintu naujuoju sąjūdžiu sekti, jį paremti. Pavadinimas turi būti

kitas. Nejaugi tikite, kad melo ir propagandos skandinama Lietuva dar gali

atsitiesti?..

Rita     2017 birželio mėn. 03 d. 08:39:04

Šaunuolis R. Paksas! Tikiu, kad tai skaidriausias politikas. Nekenčiu bankų

užgrobėjos  D. Grybauskaitės. Pagarba R.Paksui, kad nepardavė „Mažeikių naftos“. Tai už Lietuvą kovojantis žmogus.

kaip    2017 birželio mėn. 03 d. 08:38:23

negalima į tą pačią upę įbristi du kartus, taip pat neįmanoma atkurti to, ko jau

senai nėra, kas susikompromitavo, kai pateko į Aukščiausią tarybą, kaip

balsavo kojomis bėgdami iš salės. Tuščias reikalas gaivinti seną numirėlį. Reikia kurti naują judėjimą, bet pavadinime neturi būti susikompromitavusio Sąjūdžio pavadinimo. Sąjūdis miręs.

———————————————————————————————

Post Scriptum

„R. P. Vardan ko?..“

Prezidentas Rolandas PAKSAS: „Betgi politika nėra religija, kuri išpažįstama ir priimama kaip vienatinė tiesa!.. Politika turėtų būti valdžios instrumentų rinkinys, statant jaukius ir šiltus visuomenės namus, suteikiant lygias galimybes kiekvienam visuomenės nariui, o taip pat padėti tiems, kurie patys negali savimi pasirūpinti. 

Tačiau šiandieninė politika, deja, kupina pačių įvairiausių susitarimų ir išdavysčių. VEIDMAINYSTĖ — neatskiriamas šiandienos politikos bruožas. Neretai ištikimas nūdienos politikos palydovas būna akivaizdus MELAS, kuomet tikrasis pilietiškumas netgi nėra pageidaujamas, lygiai kaip ir nacionalinė savimonė ar tautiškumas. Tokie visuomenei svarbūs dalykai paprasčiausiai nebetelpa į vienos globalios „tiesos“ rėmus, kuriuos kalant neretai prisidedame ir mes patys, savo prisitaikymu ir susitaikymu, abejingumu ir baime, kai daugeliui atrodo svarbu neišsišokti ir nenukentėti. 

Visuomet sakiau tai, ką galvojau. Visuomet dariau taip, kad būtų geriau mūsų valstybei ir žmonėms. Neslėpsiu, klydau aš pats ir tyčia buvau klaidinamas. Tačiau sunkiausiomis akimirkomis mane visuomet palaikydavo tikėjimas Dievu, šeima ir paprastais, nuoširdžiais žmonėmis. Tai jie mūsų valstybės ir Tautos pamatas. Tikiu, daugumos tautiečių tvirtumas, jų sveika prigimtis, anksčiau ar vėliau, įveiks nuolat skleidžiamą propagandą, melą, veidmainystės kupiną politiką!..“ 

————————————————————————————————–

Naujoje knygoje „R. P. Vardan ko?..“ ieškoma atsakymo, kodėl prieš 13 metų buvo nuverstas demokratiškai žmonių išrinktas Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas, kodėl iki šios dienos neatkurtos jo pilietinės ir politinės teisės Lietuvoje?..

Knyga „R. P. Vardan ko?..“ jau buvo pristatyta Lietuvos Respublikos Seime, Kaune, Vilniuje, Anykščiuose, Klaipėdos universitete, „Studlende“, Marijampolėje, Lazdijuose.

Neseniai pasirodęs leidinys turi išliekamąją vertę: primins tikrąsias priežastis ir neleis užmiršti valstybinio perversmo, įvykdyto Lietuvoje 2004 metais, PASEKMIŲ – įsigalėjusios politinės korupcijos, sisteminio melo, nesantaikos ir karo kurstymo propagandos, autokratinio valdžios režimo kolosalaus atotrūkio nuo paprastų žmonių puoselėjamų vilčių bei lūkesčių. Na ir žinoma, pasitarnaus pilietiškai aktyviems tautiečiams, telkiantis kovai už teisinę, demokratinę valstybę!..

PASTABA: jau yra parengta ir interneto skaitytojams prieinama knygos   „R. P. Vardan ko?..“ elektroninė versija, tinklapis  www.rp-vardan-ko.lt

Dėl knygos įsigijimo teirautis: (8-5) 241 93 43; 8 686 91 211 (Vilniuje) ir

 8 615 400 32.

LL informaciją parengė Juozas IVANAUSKAS

————————————————————————————————

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));