skip to Main Content
Pranciškus Jurgutis – tiesioginė grėsmė Valstybės saugumo departamento (VSD) nusikaltėliams

Klaipėdos verslininkas Pranciškus Jurgutis, duodantis išsamius parodymus britų teisėsaugai apie masinį Lietuvos politikų kyšininkavimą, yra didelė grėsmė ne tik politikos „elitui“, bet ir dar vienai nusikalstamai organizacijai, kuri kažkodėl vadinasi „Valstybės saugumo departamentas“

Apie tai dar 2010 m. rašė „Laisvas laikraštis“:

M.Laurinkus ragina atsikratyti politikos klounų

September 4, 2012

 

 

Ištrauka iš „Apaštalo“ bylos: „URM sekretoriaus A.Januškos pastangomis P.Jurgutis buvo paskirtas Latvijos garbės konsulu Klaipėdoje. Kitas su Rusijos oligarchais susijęs verslo gigantas – Rimantas Stonys – buvo paskirtas Ukrainos garbės konsulu Lietuvoje – taip pat daugiausia AJanuškos pastangomis. Kai rašė spauda, Rusijos iniciatyva įkurto tarptautinio paramos fondo „Euroregionas Livonija-Baltija“ steigėjas Lietuvoje yra tas pats P.Jurgutis, kuris yra bendrovės „Klaipėdos hidrotechnika“ valdybos pirmininkas ir savininkas. Kai kurių šaltinių žiniomis, pirmiausia Pskove įsteigtas Rusijos prezidento Vladimiro Putino administracijos globojamas tarptautinis fondas „Euroregionas Livonija-Baltija“ jau turi atstovybes Estijoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Kaliningrado srityje. Pats P.Jurgutis aiškino nieko nežinąs apie šio fondo veiklą kitose šalyse, ryšius su Rusijos slaptosiomis tarnybomis. Tai įtakingas verslininkas, AB „Klaipėdos hidrotechnika“ savininkas. Šalia Klaipėdos jis turi ištaigingą vilą, kurioje augina fazanus, dėl to ji ir praminta „fazanynu“.

M.Laurinkus ragina atsikratyti politikos klounų 

Buvęs VSD vadovas Mečys Laurinkus šeštadienio „Lietuvos Ryte“ pažėrė nemažai įžvalgų bei nepamiršo paminėti ir „Laisvo laikraščio“.

Daugiausia nuo M.Laurinkaus kliuvo „Drąsos keliui“ – pasak buvusio saugumiečio, „šie prieš rinkimus išdygę dariniai neturi nei žmonių, nei tinkamo pasiruošimo valdyti valstybę. Jų pažiūros varijuoja nuo anarchizmo iki nacionalizmo, fundamentalizmo ir teokratinės valstybės idėjų. Patekę į Seimą jie susipliektų tarpusavyje dar labiau negu dabar, o tarptautinės krizės atveju, kas aštrėjant problemoms ES viduje visiškai tikėtina, pastūmėtų Lietuvą ties bedugnės kraštu“.

 

Toliau – dar gražiau. M.Laurinkus mano, kad „mūsų valstybei reikalingas stabilumas, pusiausvyra, politinis patikimumas iššūkių atveju, ir tai gali užtikrinti tik sisteminės partijos, o labiausiai (nors ir su didelėmis problemomis) – dvi iš jų, krikdemai ir socdemai. Visa kita – balastas“.

Čia pat buvęs VSD šefas prisiminė „Laisvą laikraštį“, kuris taip pat buvo neabejingas M.Laurinkui ir savo laiku nemažai rašė apie įtariamus M.Laurinkaus nusikaltimus. M.Laurinkus rašo : „Rinkimų intrigą bandė sukelti net keli Lietuvos sąrašai. Prasidėję nuo mitingų, į kuriuos neįsileido kitaip galvojančių, organizatoriai tikėjosi romantizuoto sujudimo, bet vos tik iškilo klausimas, kas pirmas, kas vadas, tuoj pat išsilakstė kaip Grigo bitės. Vis tiek vargais negalais kažkokį sąrašą sukurpė, į kurį įtraukė ir vieno labiau nei odiozinio laikraščio redaktorių ir vienintelį autorių (M.Laurinkus matyt, neskaito „Laisvo laikraščio“, todėl žinotų, kad autorių čia ne vienas – aut. Pastaba), jau kitą dieną pradėjusį kritikuoti, kaip A. Puškinas sakė – be melagingo gėdos jausmo( bez čuvstvo ložnovo stida), – to paties sąrašo dalyvius. Ką padarysi, kokie laikai, tokie ir papročiai“.

 

Visos šios M.Laurinkaus įžvalgos daro pačią geriausią reklamą „Drąsos keliui“ ir būtų smagu, kad tokie tipai, kaip M.Laurinkus, ir toliau reklamuotų konservatorius ir socialdemokratus (koks tarp jų skirtumas?). Kita vertus, M.Laurinkus pamiršta paminėti vieną svarbią aplinkybę – tik socdemai ir konservatoriai išgelbės VSD ir buvusį jos šefą Laurinkų nuo asmeninės atsakomybės už audringo gyvenimo nusikaltimus. Teisinėje valstybėje tokį M.Laurinkų turėtų išgelbėti tik sąžiningumas – o prieš įstatymą turi lygus būti visi!! Nesvarbu ar Tu Laurinkus, ar Adamkus, ar Petraitis!! Tada Lietuva klestės!

 

Jau buvome beveik pamiršę šį Sąjūdžio laikų veikėją, kurį V.Landsbergis pasirinko vadovauti VSD, tačiau apie M.Laurinkų geriausiai kalba jo darbai. Būtent M.Laurinkaus laikais VSD pasidarė tokia galinga struktūra, kad galėjo pašalinti iš posto demokratiškai išrinktą prezidentą R.Paksą, kuris naujuoju VSD šefu bandė paskirti karininką Gintarą Bagdoną. Matyt, kad „valstybininkai“ tokio žingsnio labiausiai ir bijojo – todėl R.Paksas ir buvo nušalintas, o naujuoju VSD šefu tapo buvęs KGB-tas A.Pocius. O M.Laurinkus buvo išleistas į užtarnaują poilsį – paskirtas ambasadoriumi Ispanijoje.

Pajutęs savo galybę, VSD tiek suįžūlėjo, kad ėmė gąsdinti net tokį garsų politikos apžvalgininką, kaip Kęstutį Girnių – bandė jam nurodyti, kad  nereikia kritikuoti prezidento Valdo Adamkaus ir Konstitucinio teismo (matyt, turėtas omenyje buvęs šio teismo pirmininkas Egidijus Kūris, būsimas kandidatas į Prezidentus, kuriam „visuomeninis“ transliuotojas LRT net įkūrė specialią televizijos laidą, kad žmonės jo nepamirštų).

 

Tačiau „Laisvas laikraštis“ jau seniai rašė, kad VSD vadovai užsiima nusikalstama veikla. Kaip vienas šios nusikalstamos veiklos epizodų buvo įvardintas ir garsioji buvusio VSD vadovo Mečislovo Laurinkaus nutraukta slapta VSD operacija „Apaštalai“. Tuomet VSD centrinio aparato pareigūnai buvo nustatę, kad VSD Klaipėdos apygardos skyriaus vadovai vykdo įvairią neteisėtą veiklą. Tuomet VSD sumanė patikrinti, kaip dirba jos Klaipėdos skyrius, ir pradėjo operatyvinę bylą sąlyginiu pavadinimu “Apaštalai”. Buvo tiriami tuometinio VSD Klaipėdos apygardos viršininko pavaduotojo A.Izotovo ir pareigūno Balandino ryšiai su Rusijos ir Baltarusijos specialiųjų tarnybų darbuotojais, operatyvinių lėšų iššvaistymas ne operatyviniais tikslais, operatyvinės informacijos perdavimas Klaipėdos bendrovių „Baltlanta” ir „Laivitė” vadovams, VSD agentūros panaudojimas nusikalstamiems tikslams. Vos prasidėjo tyrimas, VSD šefas M.Laurinkus asmeniškai įsikišo į šį tyrimą, sustabdydamas jį ir uždrausdamas kištis į VSD Klaipėdos apygardos veiklą. Teigiama, kad taip įvyko todėl, kad šis skyrius organizuodavo M.Laurinkaus pobūvius su AB “Klaipėdos Hidrotechnika” bosu Pranciškumi Jurgučiu jo “fazanyne”, kurie baigdavosi orgijomis su prostitutėmis iš Kaliningrado srities arba su berniukais. Teigiama, kad vos prasidėjo VSD vidaus tyrimas, Klaipėdos saugumiečiai pagrasino M.Laurinkui paviešinti šių orgijų vaizdus, ir operacija “Apaštalai” iš karto baigėsi – M.Laurinkus lėkė į Klaipėdą, įsijungęs švyturėlius, kad atšaukti savo agentus.

Buvęs VSD vadovas Arvydas Pocius pripažino, kad operacija “Apaštalai” vyko. Kai Seimo narys Remigijus Ačas negavo VSD leidimo dirbti su slaptais dokumentais, jis kreipėsi į teismą. Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo nagrinėjamas R.Ačo ieškinys prieš VSD, ir A.Pocius kaip vieną iš motyvų, kodėl neišdavė R.Ačui leidimo dirbti su slapta informacija, nurodė tai, kad:…”pareiškėjas, eidamas Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjo pareigas, gavo slaptos informacijos apie VSD atliekamą operatyvinį tyrimą kodiniu pavadinimu “Apaštalai”. Pareiškėjas apie šį tyrimą siekė gauti ir daugiau medžiagos, tačiau ji nebuvo suteikta tyrimo interesais. Pareiškėjas Būtent URM m. Balandžio d. “Baltijos televizijos” kanalo laidoje “Sąmokslo teorija” paviešino jam žinomą informaciją apie tokį tyrimą ir jo pavadinimą. Ir nors įslaptintos informacijos turinys nebuvo atskleistas (tokios, informacijos iš VSD pareiškėjas negavo), tačiau tarnybos meru gautos informacijos apie operatyvinį tyrimą panaudojimas ne tarnybos interesais rodo akivaizdų ją disponuojančio asmens nepatikimumą…”. Beje, teisme, nagrinėjant R.Ačo skundą, buvo apklaustas ir pats A.Pocius. LL cituoja jo apklausos protokolą: “…A.Pocius patvirtino, kad 2003 m. liepos mėnesį laikinai pavadavo VSD generalinį direktorių ir teko bendrauti su pareiškėju, tuo metu ėjusiu Prezidento patarėjo nacionalinio saugumo klausimais pareigas. Pareiškėjas yra klausęs A.Pociaus dėl VSD tyrimo pavadinimu “Apaštalai”. Pareiškėjas prašė išsiaiškinti šio tyrimo nutraukimo aplinkybes ir klausė, ar tai buvo įforminta. Iš šio pokalbio A.Pocius suprato, kad pareiškėjas jau yra informuotas apie operaciją “Apaštalai”. A.Pocius pareiškėjui pasakė, kad šis tyrimas nepriklausė jo kompetencijai ir jokios informacijos apie minėtą tyrimą jis pateikti negali”.

Ar konservatoriai išdrįs nepaklūsti „valstybininkams“?

Faktinis Lietuvos vadovas, buvęs URM sekretorius ir premjero G.Kirkilo patarėjas Albinas Januška nemažai padarė, kad „Apaštalo“ operacijoje minimas garsusis saugumiečių draugas Pranciškus Jurgutis būtų paskirtas Latvijos garbės konsulu Lietuvoje. Kita vertus, turint omenyje, kad buvęs VSD vadovas M.Laurinkus daug metų buvo dešinioji V.Landsbergio ranka, sunku patikėti, kad konservatoriai bandys pasiaiškinti, kodėl buvo nutraukta operacija „Apaštalai“ arba kurie iš VSD vadovų galėjo užsiiminėti nusikalstama veika. Mat M.Laurinkus per daug žino apie konservatorių darbelius privatizuojant „Mažeikių naftą“ ir taip pat gali šantažuoti ir dabartinius Tėvynės sąjungos lyderius.

V.Pociūno nužudymo byla jau pamiršta

 

Kita vertus, konservatoriams turėtų rūpėti ir dar neištirta jiems artimo VSD pulkininko Vytauto Pociūno nužudymo byla. Mat išgrūstas dirbti į Baltarusiją neva saugoti Lietuvos konsulato informacinės sistemos, V.Pociūnas artimam konservatorių lyderiui Andriui Kubiliui visai neseniai iki nužudymo buvo pasiguodęs, kad jis nenorėjo ten važiuoti. Kita vertus, reikėtų išsiaiškinti, kodėl VSD šmeižė savo buvusį darbuotoją – juk visą naktį praleidusi A.Pociaus kabinete, ‚Lietuvos ryto“ žurnalistė Birutė Vyšniauskaitė po kelių dienų parašė straipsnį, kad neva V.Pociūnas užsimušė, iškritęs besišlapinantis pro viešbučio langą.

 

Tačiau grįžkime prie V.Pociūno. Juk V.Pociūnas iki paskyrimo dirbti Baltarusijoje ėjo VSD trečiosios valdybos viršininko pareigas. Ši valdyba buvo atsakinga už strategines energetikos ir transporto sritis. Teigiama, kad šioje srityje V.Pociūnas visomis išgalėmis gynė valstybes interesus, parengė ne vieną pažymą. Kaip rašė žurnalas “Ekstra”, tik turintis fiziko Išsilavinimą V.Pociūnas ir jo vadovaujamas skyrius galėjo įsigilinti į šias sritis – dabar, VSD dominuojant policininkams, tokių kvalifikuotu pažymų nebūtų kam rengti. Todėl VSD šefo A.Pociaus aiškinimai, kad V.Pociūno paskyrimas į Baltarusiją nebuvo jo pareigų pažeminimas, atrodo kaip bandymas nuslėpti tiesą.

 

Nusikalstama struktūra nuvertė Prezidentą R.Paksą

 

Nedaug kas prisimena, kad tautos išrinktas Prezidentas Rolandas Paksas buvo nuverstas po VSD sukelto skandalo dėl ryšių su “Aviabaltika”. Nors iš pradžių VSD kaltinimai skambėjo baisiai – vos ne ryšiai su Sudano teroristais, tačiau vėliau iš šių kaltinimų neliko nieko, ir paaiškėjo, kad tikroji R.Pakso nuvertimo priežastis – tai, kad vietoj M.Laurinkaus į VSD vadovo pareigas jis norėjo pasiūlyti “nesistemos” žmogų tuometinį KAM Kontržvalgybos skyriaus vadovą Gintarą Bagdoną. Tuomet buvo sukeltas triukšmelis, kad šis žmogus esąs netinkamas arba net susijęs su rusais. Tačiau, kai Gintaras Bagdonas užėmė Europos Sąjungos karinio štabo viršininko pavaduotojo pareigas, tapo aišku, kad R.Pakso pasirinkimas buvo teisingas. Mat eidamas naująsias pareigas. Lietuvos atstovas vadovaus ES karinio štabo žvalgybos padaliniui. Tai yra aukščiausios kada nors lietuvio užimtos pareigos ES karinėse struktūrose. Po šio paskyrimo tapo aišku, kad R.Pakso pasirinkimas buvo teisingas, o VSD vadovai M.Laurinkus ir A.Pocius suprato, kad atėjus V.Bagdonui, paaiškės ir nešvarūs VSD darbeliai, o jiems teks už juos atsakyti. Matyt, būtent todėl ir VSD šefas M.Laurinkus, šiaip bailus žmogus, ilgai dvejojęs, ar prisidėti prie sąmokslo galiausiai ir paskelbė savo garsiąją pažymą “Dėl grėsmių nacionaliniam saugumui”.

 

V.Pociūnas buvo nužudytas ir išmestas pro langą

 

“Esu tikras, kad V.Pociūnas buvo nužudytas ir išmestas pro langą, ir tai padarė VSD arba savo darbuotojų, arba baltarusių rankomis”, – LL sakė buvęs Prezidento Rolando Pakso patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Remigijus Ačas. 

 

Taigi apibendrinant galima dar kartą pacituoti M.Laurinkaus raginimą balsuoti už socialdemokratus ir konservatorius – tuomet M.Laurinkui už suminėtus darbelius tikrai niekas negresia. Kaip negresia ir jokios permainos Lietuvoje, balsuojant už minėtas partijas.

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));