skip to Main Content

Politinės represijos Lietuvoje

Kai žvelgiame į dabarties Lietuvą, tai matome du itin skirtingus požiūrus ir dvi informacines linijas. Viena tai oficialioji linija-kad Lietuva yra demokratinė šalis, kurioje neva laikomasi žmogaus teisių, o gyvenimas vis gerėja, ekonomika kyla. Tačiau jei žvelgiame į Lietuvą be valdžioje įsigalėjusių klanų  informacinio filtro, tai matome visai kitą padėtį-Lietuvoje vyksta žmonių skurdinimas ir politinės represijos, o vis didesnį pagreitį įgyjantis ginklų pirkimo vajus bei karo kurstymas kelia Lietuvai tiek ekonomines grėsmes, tiek didžiulę ir tikrą grėsmę nacionaliniam saugumui-jei Lietuvoje esančios JAV ir vokiečių karinės pajėgos išprovokuos karą su Rusiją, tai mūsų krašto laukia didžiulio masto žmonių aukos bei sugriovimai. 

Už taiką pasisakantys piliečiai-tai ,,ardomosios grupės”?

Svarbu pažymėti tai, jog piliečiai kurie pasisako už taiką, už socialinės valstybės sukūrimą, prieš NATO, prieš euro įvedimą ir žmonių skurdinimą, yra įvardijami kaip tariami ,,Lietuvos priešai“, kaip ,,ardomųjų grupių nariai“ ir kitais neigiamai epitetais. Vasario 7 d. teko būti Klaipėdoje, susipažinti su taip vadinama ,,antikonstucinių grupių“ byla. Ji jau baigta, įtarimai pateikti 4 asmenims-V.Lekstučiui, G.Grabauskui, Ž.Razminui ir O. Titorenko, byla skaidoma ir įtarimai pateikiami individualiai, taip prokurorai vengia grupinio teismo proceso.  Vienam iš jų-V.Lekstučiui jau pateikti kaltinimai, nuo 2016 m. gruodžio vidurio prasidėjo jo teismo procesas. Susipažinau su byla, įtarimai man pateikti pagal LR BK 170  straip. (kas net neatitinka šio straipsnio apibrėžimo. Nes prie manes prisikabinta dėl namuose rastų proklamacijų pries eurą, faktiškai galime prisiminti senus laikus, kaip buvo keliamos bylos ,,dėl antivalstybinės literatūros laikymo”). Byloje yra daug saugumo pažymų, pridėta daug kairiujų aktyvistų ir žurnalistų foto, naudojami neteisiniai terminai tokie kaip ,,ardomosios grupės”, ,,valstybei pavojingi asmenys” ir  kiti panašūs terminai, teigiama, jog antikarinę poziciją turintys, pries euro įvedimą pasisakantys piliečiai neva ,,vykdo hibridinį karą”. O nuo 2016 m. gegužės mėnesio Panevėžio apygardos teisme vyksta politinis teismo procesas, kuriame teisiami aktyvūs žmogaus teisių gynėjai- Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas D.Šulcas ir šios organizacijos nariai L. Plungienė ir R.Plungė. 

Politinės represijos-tai provokacija prieš Lietuvą

Politinės represijos iš esmės yra provokacija pries Lietuvą. Tai sukelia nestabilumą, tai rodo jog Lietuvoje paminama LR Konstitucija, persekiojami valdžios grupuotėms neįtinkantys piliečiai.   Viena iš konkrečių pastarojo laikotarpio politinių bylų-taip vadinama ,,antikonstitucinių grupių” byla. Joje ypač pastarajį pusmetį   imamasi  staigių veiksmų. Štai 2016 m. gruodžio 29 d. man paskambino Klaipėdos Vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos III skyriaus viršininkė J. Lakavičienė. Ji pareiškė, kad man bus pateikti įtarimai ir išsakė pageidavimą, jog atvykčiau į Klaipėdą iki sausio 7 d. Pasakiau, kad reikia  tai reikia aptarti po Naujujų Metų sutikimo. Ir pasiteiravau- kokio pobūdžio įtarimai bus pateikti? Ji pasakė, kad įtarimai bus pagal LR BK 170 straip. (Neapykantos kurstymas), dėl proklamacijų prieš eurą platinimo ir dėl kai kurių akcijų organizavimo. Greitai po Naujųjų metų buvo suderinta diena, kada  atvyksiu. 

Sausio 12 d. atvykau į Klaipėda, kartu su advokatu R.Strončiku ir žurnalistu Z.Volkovu-Lapinsku nuvykome į vyriausiąjį policijos komisariatą.  Nuėjus pas skyriaus viršininkę J. Lakavičienę, ji pirmiausia įvykdė formalumus,-patikrino mūsų dokumentus, o tada jau pateikė susipažinti oficialų dokumentą dėl įtarimų (pridedamas).  Paaiškėjo, jog esu traukiamas baudžiamojon  atsakomybėn dėl to, kad 2015 m. kovo 19 d. pas mane vykusios kratos metu rastos kelios proklamacijos ,, Šalin eurą“. Su advokatu perskaitėme  dokumentą. Tada pareigūnė paklausė-ar duosiu parodymus. Į tai atsakiau, jog atsisakau atsakyti į klausimus, mano požiūris toks-tai politinė byla. Tada J. Lakavičienė dar pateikė dokumentą dėl kardomosios priemonės –rašytinio pasižadėjimo  neišvykti ir dar kelis formalius dokumentus. Susipažinę su jais,  iš policijos išėjome. 

Klaipėdos teisėsaugos struktūros atlieka tyrimą dar nuo 2015 m. pradžios LR Generalinės prokuratūros pavedimu. 2015m.sausio 15 d. LR Generalinėje prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 121 straip.( Antikonstitucinių grupių kūrimas). Tyrimas pradėtas, kai prokurorai gavo pažymas iš Valstybės saugumo departamento (VSD) ir kai kurių politikų-konservatorių partijos narių pareiškimus.  Po kelių dienų tyrimas perduotas Klaipėdos apygardos prokuratūrai, ši ėmėsi kontroliuoti tyrimą, o praktinius tyrimo veiksmus pavesta atlikti Klaipėdos krimiminalinei policijai. 2015 m. kovo 19d. imtasi aktyvių tyrimo veiksmų- vykdytos kratos vienuolikos Lietuvos piliečių būstuose ( pas J. Valiukėną, V.Lekstutį, G. Grabauską, O.Titorenko, Ž. Razminą, K. Voišką, M. Bartašiūnaitę, K.Juraitį, R.Puodžiūną ir kt.). Iš šių piliečių namų išnešti kompiuteriai, knygos, telefonai, laikraščiai, dokumentai, kasetės bei kt. daiktai. Šie daiktai gražinti labai lėtai, dalimis per metus laiko, o dviems piliečiams daiktai negrąžinti iki šiol. Iškart po kratų per TV kanalus, radijo stotis, laikraščiuose bei internete pradėta kelis mėnesius trukusi šmeižto kampanija, piliečiai, pas kuriuos darytos kratos buvo įvardijami kaip pavojingi asmenys, kaip neva Lietuvos priešai, kaip neva ardomųjų grupių nariai ir pan.  

Ar dar galioja LR Konstitucija?

2016m. balandžio 6 d. įtarimai pateikti O. Titorenko pagal LR BK 170 straipsnį. O visai neseniai- 2017 m. sausio 17 d. jam jau pateikti kaltinimai. 2016 m. rugsėjo mėnesį įtarimai pateikti V.Lekstučiui pagal LR BK 170 straipsnį ( neužilgo jam pateikti ir kaltinimai, gruodžio 13 d. prasidėjo V.Lekstučio teismo procesas Klaipėdos apylinkės teisme). 2016m. spalio 11 d.  Ž. Razminui pateikti įtarimai pagal LR BK 121 straipsnį (Antikonstitucinių grupių kūrimas), ir pagal 122 straipsnį, 170 straipsnį. 2017 m. sausio 11 d. į Vilniaus policiją dėl apklausos spec. liudytojo statusu  buvo iškviestas režisierius J. Valiukėnas.

Politiniai persekiojimai Lietuvoje ypač sustiprėjo per pas šešerius metus. Tokio pobūdžio persekiojimų imtasi A. Paleckio, D. Raugalienės, A. Drižiaus,  D.Šulco, H.Juodiškos S.Rakauskienės, A. Sungailos, J.Leko, A.Veberio, V.Jokimo, R.Plungės, L.Plungienės, E.Satkevičiaus ir kai kurių kitų piliečių atžvilgiu. Taip vadinama ,,antikonstitucinė byla“  kiek skiriasi tuo, kad tai koncentruotas puolimas piliečių, kurie laikosi konkrečios antikarinės pozicijos, kurie pasisakė ir prieš eurą bei skalūnų  dujų gavybą, už žmogaus teisių gynimą ir socialinės valstybės sukūrimą.

Tokius veiksmus, kurie vykdomi mano ir mano bendražygių atžvilgiu, vertinu kaip politinius persekiojimus. Tai sistemingi veiksmai, nukreipti prieš žodžio laisvę, prieš LR Konstitucijoje garantuojamas pilietines teises.  Tai iš esmės antidemokratiniai ir antivalstybiniai veiksmai. Galiu iškelti atvirus klausimus-ar Lietuva yra demokratinė šalis? Ar Lietuvoje dar galioja LR Konstitucija? Kokia žodžio laisvė Lietuvoje, jei persekiojama už straipsnių rengimą, proklamacijų platinimą, taikių akcijų rengimą? 

Giedrius Grabauskas

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));