skip to Main Content
Pirmą kartą Lietuvoje nubausta įmonė už darbuotojo diskriminavimą dėl jo veiklos profesinėje sąjungoje

 

Šie, 2017-ieji yra ypatingi metai visoms Lietuvos profesinėms sąjungoms, nes pirmą kartą mūsų valstybės istorijoje buvo nubausta įmonė, kuri diskriminavo savo darbuotoją dėl jo veiklos profesinės sąjungoje. Iki šiol Lietuvoje Aukščiausiasis teismas yra nubaudęs vieną įmonę tik dėl moters diskriminavimo.

2017 m. kovo 16 d. Lietuvos Aukščiausiasis teismas išnagrinėjęs Krovininio autotransporto profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko Gintaro Kondrackio skundą, pripažino, kad UAB „Transmeksa“ jį diskriminavo dėl jo veiklos profesinėje sąjungoje ir priteisė įmonei „Transmeksa“ sumokėti visas teismo išlaidas.

2011 m. vasario 8 d. Gintaras Kondrackis įsidarbino įmonėje UAB „Transmeksa“. Šioje didelėje ir pelningoje įmonėje ji susidūrė su neteisėtais pinigų išskaičiavimais iš vairuotojų. Kiekvienas vos įsidarbinęs vairuotojas privalėdavo sumokėti darbdaviui taip vadinamąją „bačką“ t. y. vienkartinį 1000 eurų užstatą. Šiuos pinigus darbdavys pagal nerašytą susitarimą vairuotojui išeinant iš darbo galėjo grąžinti, jei jis buvo „geras“, arba dalinai ar visiškai negrąžinti, jei jis buvo „blogas“. Kai Gintaras Kondrackis klausdavo, kas yra „blogas“ ar „geras“ darbuotojas, darbdavys nesugebėdavo paaiškinti. 

Darbuotojai nuolatos negaudavo pažadėtų atlyginimų, nes darbdavys rasdavo įvairiausių būdų jį sumažinti. Pavyzdžiui, buvo nustatomos kuro normos, kurių nebuvo įmanoma įvykdyti. Nors padėtis keliuose dažnai keičiasi dėl oro sąlygų, kamščių ir kitų priežasčių, veikiančių kuro sanaudas, įmonėje buvo nustatyta 23 litrų  šimtui kilometrų kuro norma. Jei vilkikas sunaudodavo kuro daugiau nei 23 litrai šimtui kilometrų, vairuotojas privalėdavo už kiekvieną viršytą litrą sumokėti iš savo atlyginimo. Tiksliau vairuotojų, net neklausdavo, o išskaičiuodavo iš jų dienpinigiams skirtų pinigų, ir grasinant atleidimu iš darbo, buvo verčiami pasirašyti dokumentus, kad gavo didesnius dienpinigius, nei jie iš tiesų būdavo.Tačiau, kai vairuotojas grįždavo iš kelionės sunaudojęs mažiau kuro, nei nustatyta norma, jam už tai nei kiek neprimokėdavo. Kartais vienos kelionės metu buvo sutaupoma ir virš šimto litrų degalų.

Gintaras Kondrackis bandydavo kalbėtis apie šas problemas su savo darbdaviu, tačiau visada likdavo neišgirstas. Bendraudamas su kitais vairuotojais Gintaras Kondrackis suprato, kad tokia padėtis yra  susiklosčiusi ne tik jo darbovietėje, bet ir visose Lietuvos transporto įmonėse.

Tuomet neapsikentęs susirado Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas“, su jos pagalba 2015 m. vasario 14 d. įsteigė Krovininio autotransporto profesinę sąjungą „Solidarumas“ ir pradėjo viešinti negeroves, vykstančias Lietuvos transporto įmonėse.

Po vieno interviu televizijai, grįžus iš kelionės Gintarą Kondrackį pasikvietė viršininkas ir padavė pasirašyti pluoštą dokumentų, rodančių, kad gavo didesnį nei iš tikrųjų atlyginimą. Kai Gintaras Kondrackis atsisakė po jais pasirašyti, jį pasikvietė aukštesnis viršininkas ir pasakė, kad jo įmonėje profesinės sąjungos nebus,  ir, nepaisant to, kad alkoholio negeriančiam Gintarui Kondrackiui dėl jo darbo nebuvo jokių priekaištų, pasiūlė šiam išeiti iš darbo savo noru.

Gintarui Kondrackiui atsisakius tai padaryti įmonės vadovybė pablogino jo darbo sąlygas, nebesiųdama jo į užsienio komandiruotes, kuriose mokami dienpinigiai, paprastai sudarantys daugiau nei 70% vairuotojo mėnesinių pajamų, ir siūlydavo darbą tik už minimalų atlyginimą Lietuvoje, o dirbti jam pateikdavo senus ir techniškai netvarkingus vilkikus. Viename sunkvežimyje blogai veikė kompiuteris, kitas sunkvežimis turėjo virš leistinos normos sudilusią atsarginę  padangą. Tokiais atvejais, vadovaujantis pereigybine instrukcija, vairuotojas turi apie netvarkingą transporto priemonę pranešti ir į darbą su ja nevažiuoti. Kai porą kartų Gintaras Kondrackis taip ir padarė, vadovybė išvis nustojo jam siūlyti darbą. 

Tačiau tai nesustabdė Gintaro Kondrackio ir jis toliau dirbo profesinės sąjungos pirmininko darbą. Vieną kartą einant į susitikimą su profesinės sąjungos nariais, jo net bandė neįleisti į įmonės teritoriją, o iš visa tai filmavusio profesinės sąjungos nario Vytauto Kašėtos vienas tos įmonės darbuotojas net atėmė mobilųjį telefoną, nors filmuojama buvo už įmonės teritorijos ribų. Žiūrėti: https://www.facebook.com/kaps.lt/videos/1566604016895266/ 

https://www.facebook.com/kaps.lt/videos/1564819833740351/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=0&video_creator_product_type=0&app_id=2392950137&live_video_guests=0

Po pusės metų, galų gale supratusi, kad Gintaro Kondrackio nepavyks palaužti, įmonės administracija atleido jį iš darbo už tariamą šiurkštų darbo drausmės pažeidimą – pravaikštą.

Tačiau Gintaras Kondrackis nepasidavė, ir įsidarbinęs kitoje įmonėje, su Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ teisininkais Oksana Strazdė  (buv. Ksenija Giedraitienė) ir Vitalijumi Jarmontovičiumi tęsė kovą už teisybę.

Iš pradžių teismas nubaudė UAB „Transmeksa“ už neteisėtą Gintaro Kondrackio atleidimą, priteisdamas jai išmokėti jam virš 2000 eurų kompensaciją. Vėliau teismas nubaudė ir jos darbuotoją, savavališkai atėmusį mobilųjį telefoną. Paskui teismas pripažino, kad UAB „Transmeksa“ vyksta neteisėtas pinigų rinkimas vadinamas „bačka“ ir grąžino vairuotojui, neteisėtai iš jo išreikalautus 1000 eurų.

Galų gale, 2017 kovo 16 d. Lietuvos Aukščiausiasis teismas priėmė istorinį Lietuvai sprendimą ir pripražino, kad UAB „Transmeksa“ pažeidė Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 111 „Dėl diskriminavimo darbo ir profesinės veiklos srityje“ ir diskriminavo Gintarą Kondrackį dėl jo veiklos profesinėje sąjungoje!

Šiuo metu vyksta byla dėl 5000 eurų kompensacijos už moralinę žalą padarytą Gintarui Kondrackiui dėl jo veiklos profesinėje sąjungoje.

Ši istorinė pergalė drąsina visus profesinių sąjungų narius ir įkvėpia juos dar labiau kovoti už darbuotojų teises, o darbuotojus vienytis į profesines sąjungas, kurios vienintelės gali jiems užtikrinti orias darbo ir apmokėjimo sąlygas.  

Būdamas Krovininio autotransporto profesinės sąjungos pirmininku Gintaras Kondrackis toliau tęsia kovą už vairuotojų teises. Per tą laiką  jo vadovaujama profesinė sąjunga apgynė šimtus (!) darbuotojų. Daugybė vairuotojų buvo apginti nuo darbdavių savivalės. Daugybė vairuotojų gavo atlyginimus, kurių jiems neišmokėdavo. Daugybė vairuotojų buvo apginti nuo darbdavių noro prisiteisti žalą dėl kurių atsiradimo vairuotojai buvo nekalti.

Gintaras Kondrackis džiaugiasi laimėjimais, kviečia visus darbuotojus jungtis į profesines sąjungas, o vairuotojus į Krovininio autransporto profesinę sąjungą Solidarumas“ http://kaps.lt/ ir kartu siekti naujų pergalių.

Juk kartu mes būsime stipresni ir daugiau pasieksime!

Su visa teismo nutartimi galite susipažinti paspaudę nuorodą:

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/be55cb40117c11e79800e8266c1e5d1b/

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ : GINTARAS KONDRACKIS, KROVININIO AUTOTRANSPORTO PROFESINĖ SĄJUNGA ,, SOLIDARUMAS“

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));