skip to Main Content

PEDOFILIJOS BYLA

 

 

L.STANKŪNAITĖS PARODYMAI PEDOFILIJOS BYLOJE

 
 

 

VIEŠBUČIO „BALTOSIOS BURĖS“ REGISTRACIJOS ŽURNALAS PEDOFILIJOS BYLOJE. KLIENTAI: JONAS JONAITIS, ANTANAS ANTANAITIS, PETRAS PETRAITIS, ROKAS ROKAITIS, ČIGONAI

Picture

 

 

 

ATPAŽINIMAS PEDOFILIJOS BYLOJE PO METŲ LAIKO NUO IKITEISMINIO TYRIMO PRADŽIOS

Picture

 

2008 m. lapkričio mėnesį buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pedofilijos byloje. Beveik po metų laiko, t.y. 2009 m. spalio mėnesį penkerių metukų mažametei nukentėjusiajai pateikiamos atpažinti 36 nuotraukos, tarp kurių Krikšto tėvas A.Ūsas su ūsais, o J. Furmanavičius – nuskusta galva. 
 

 

GALUTINĖS TEISMO NUTARTIES NEĮVYKDĖ NEI A.VALANTINAS, NEI D.VALYS

Picture

„Respublikos“ ir Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S 

2009 m. spalio 6 d.

Vilnius

            Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Viktoras Dovidaitis, 

sekretoriaujant Linai Butkuvienei,

dalyvaujant prokurorui Nerijui Bieliauskui,

advokatui Aidui Venckui, 

teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo Dr. K. 2009-08-04 d., 2009-08-03 d. ir 2009-08-26 d. skundus dėl Kauno miesto apylinkės 2009-07-20 d. (dviejų) ir 2009-08-19 d. nutarčių, kuriomis buvo atmesti Dr. K. skundai dėl atitinkamai Kauno miesto apylinkės prokuratūros Ketvirtojo NVT skyriaus prokurorės Genovaitės Ročienės 2009-04-21 d. nutarimo dalies, kuria buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą L. S. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 245 str., 231 str. 2 d., 233 str. 3 d., padarymo, panaikinimo, dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūros Ketvirtojo NVT skyriaus prokurorėsGenovaitės Ročienės 2009-04-02 d. nutarimo dalių, kuriomis atmesti pareiškėjo prašymai dėl mobilaus ryšio telefonų aparatų nustatymo, filmuotos medžiagos ir tam tikrų rašytinių dokumentų išreikalavimo, dėl tam tikrų liudytojų apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją, leidimo susipažinti su visa ikiteisminio tyrimo medžiaga bei atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą L. S. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 153 str., panaikinimo, o taip pat dėl Kauno apygardos prokuratūros prokuroro A. Kiuršino 2009-07-29 d. (dviejų) nutarimų, kuriais buvo atsisakyta apklausti Kauno apygardos teismo teisėją, paskirti įtariamojo A. Ū. kūno apžiūros ekspertizę, laikinai apriboti įtariamojoA. Ū. ir L. S. nuosavybės teises, išreikalauti duomenis apie įtariamojo santuokos nutraukimą, santuokinio turto padalijimą, duomenis apie įtariamojo nuosavybės teisių perleidimą į turtą ir sandorius laikotarpyje nuo 2008-11-30 d. iki šiol iš VĮ Registrų centro ir kitų įstaigų, patraukti baudžiamojon atsakomybėn A. Ū. pagal Lietuvos Respublikos BK 150 str. 4 d., tuo tarpu prašymai dėl stacionarinės teismo psichiatrijos ekspertizės paskyrimo įtariamajam A. Ū., dėl L. S.patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos BK 245 str., 231 str. 1 d., 233 str. 3 d., 24 str. 6 d., 150 str. 4 d., buvo palikti nenagrinėtini, o prašymai dėl įtariamajam A. Ū. kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo, ikiteisminio tyrimo užbaigimo bei bylos perdavimo į teismą, dėl priemonių, kad būtų nutrauktas neteisėtas poveikis nukentėjusiajai, buvo nespręstini, panaikinimo ir grąžinimo skundą išspręsti ikiteisminio tyrimo teisėjui, 

            

n u s t a t ė :

Kauno apskrities VPK Kauno miesto Panemunės PK Kriminalinės policijos skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 23-1-00834-08 pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 153 straipsnyje, požymius, dėl mažamečio asmens tvirkinimo. Įtarimas dėl šios nusikalstamos veikos padarymo pareikštasA. Ū., gyv. (duomenys neskelbtini), Kauno rajone. 

Nukentėjusiosios D. K. įstatyminis atstovas Dr. K. 2009-03-05 d. pareiškimu, 2009-03-23 d. pareiškimu ir 2009-03-30 d. prašymu kreipėsi į ikiteisminį tyrimą atliekančią Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorę Genovaitę Ročienę ir prašė nustatyti A. Ū. bei L. S. mobilaus ryšio telefonuose naudotų SIM kortelių abonentinius numerius ir išreikalauti jų išeinančių ir įeinančių skambučių išklotines už laikotarpį nuo 2008-03-20 iki 2009-03-05, išreikalauti iš „L. r.“ (duomenys pakeisti) televizijos pokalbio su įtariamojo A. Ū. laidos įrašą bei interviu (pokalbio) įrašą, kuriuo pagrindu laikraštyje „L. ž.“ (duomenys pakeisti) buvo išspausdintas straipsnis „Politikas įtariamas mažametės tvirkinimu“ ir išreikalauti visus L. S. skundus iš Seimo Žmogaus teisių ir Teisėtvarkos komiteto, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos ir Kauno rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos bei visus L. S. rašytus paaiškinimus Vaiko teisių apsaugos tarnyboms per laikotarpį nuo 2009-01-01 d. iki 2009-03-05 d., apklausti L. S., liudytojus T. S. ir S. S., įtariamąjį  A. Ū. pas ikiteisminio tyrimo teisėją, atlikti pareiškėjo su L. S. bei A. Ū. akistatą, paskirti įtariamajam A. Ū. teismo psichiatrijos ekspertizę, parodyti A. Ū. nukentėjusiajai atpažinimui, pradėti ikiteisminį tyrimą L. S. atžvilgiu dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 153 str. padarymo, leisti jam bei jo atstovui susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ir daryti jos kopijas. 

Be to, Kauno miesto apylinkės prokuratūroje 2009-03-30 d. buvo gautas nukentėjusiosios įstatyminio atstovo Dr. K.prašymas atlikti įtariamojo A. Ū. atpažinimą, išreikalauti įtariamojo A. Ū. ir L. S. telefoninių pokalbių išklotines nuo 2008 m. kovo mėn., pradėti ikiteisminį tyrimą L. S. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 153 str. bei pagal BK 245 str., 231 str. 2 d., 233 str. 3 d. 

2009-04-02 d. priimtas Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorės G. Ročienės nutarimas, kuriuo nukentėjusiosios įstatyminio atstovo aukščiau išvardinti prašymai buvo patenkinti iš dalies ir buvo nutarta išreikalauti mobilaus ryšio telefonų įeinančių ir išeinančių skambučių išklotines, prijungti prie ikiteisminio tyrimo medžiagos laikraštyje „L. ž.“ (duomenys pakeisti) išspausdinto straipsnio „Politikas įtariamas mažametės tvirkinimu“ kopiją ir leisti susipažinti su dalimi ikiteisminio tyrimo medžiagos. 

Kauno miesto apylinkės prokuratūros Ketvirtojo NVT skyriaus prokurorė G. Ročienė 2009-04-21 d. nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą L. S. atžvilgiu dėl nusikalstamų veikų, nenustačius jos veiksmuose nusikalstamų veikų, numatytų 245 str., 231 str. 2 d., 233 str. 3 d., požymių, o kitus Dr. K. prašymus paliko nenagrinėtus.  

Nukentėjusiosios įstatyminis atstovas Dr. K. 2009-04-16 d. skundu prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės prokurorėsG. Ročienės 2009-04-02 d. nutarimo dalis, kuriomis atmesti Dr. K. prašymai, ir įpareigoti prokurorę, nustačius mobilaus ryšio telefonų aparatų, į kuriuos buvo įdėtos A. Ū. ir L. S. naudotos SIM kortelės, IMEI, išreikalauti visų jų įeinančių ir išeinančių telefoninių pokalbių išklotines nuo 2008-09-10 d. iki 2009-03-10 d., taip pat įpareigoti prokurorę išreikalauti minėtos laidos ir pokalbio įrašus, visus L. S. skundus iš Seimo Žmogaus teisių ir Teisėtvarkos komiteto, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos ir Kauno rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos bei visus L. S. rašytus paaiškinimus Vaiko teisių apsaugos tarnyboms per laikotarpį nuo 2009-01-01 d. iki 2009-03-05 d., apklausti L. S., liudytojus T. S. ir S. S., įtariamąjį  A. Ū. pas ikiteisminio tyrimo teisėją, parodyti A. Ū. nukentėjusiajai atpažinimui, pradėti ikiteisminį tyrimą L. S. atžvilgiu dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 153 str. padarymo. Šiuo skundu Dr. K. taip pat prašė pakeisti minėto prokurorės G. Ročienės nutarimo dalį, kuria buvo leista jam susipažinti tik su dalimi ikiteisminio tyrimo medžiagos, ir leisti susipažinti su visa ikiteisminio tyrimo medžiaga.

2009-05-04 d. nukentėjusiosios įstatyminis atstovas Dr. K. apskundė Kauno miesto apylinkės prokuratūros Ketvirtojo NVT skyriaus prokurorės G. Ročienės 2009-04-21 d. nutarimo dalį, kuria buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą L. S.atžvilgiu dėl nusikalstamų veikų, numatytų 245 str., 231 str. 2 d., 233 str. 3 d., ir prašė pradėti ikiteisminį tyrimą L. S.atžvilgiu dėl minėtų nusikalstamų veikų padarymo. 

2009-06-23 d. ikiteisminį tyrimą pavesta atlikti Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo skyriaus prokurorui Andriui Kiuršinui.

Nukentėjusiosios atstovas 2009-07-13 d. ir 2009-07-15 d. pateikė prašymus, kuriuose prašė apklausti Kauno apygardos teismo teisėją J. F.; paskirti įtariamajam A. Ū. stacionarinę teismo psichiatrijos ekspertizę; paskirti įtariamojo A. Ū.kūno apžiūros ekspertizę; kreiptis su pareiškimu į teismą dėl įtariamajam A. Ū. kardomosios priemonės-suėmimo skyrimo; laikinai apriboti įtariamojo A. Ū. ir jo buvusios sutuoktinės nuosavybės teises; išreikalauti duomenis apie įtariamojo santuokos nutraukimą, santuokinio turto padalijimą, duomenis apie įtariamojo nuosavybės teisių perleidimą į turtą ir sandorius laikotarpyje nuo 2008-11-30 d. iki šiol iš VĮ Registrų centro ir kitų įstaigų; patraukti baudžiamojon atsakomybėn A. Ū. pagal LR BK 150 str. 4 d., L. S. – pagal LR BK 245 str., 231 str. 1 d., 233 str. 3 d., 24 str. 6 d., 150 str. 4 d.; kuo skubiau užbaigti ikiteisminį tyrimą ir bylą perduoti į teismą.

Kauno apygardos prokuratūros prokuroro A. Kiuršino 2009-07-29 d. (dviem) nutarimais buvo atmesti Dr. K. prašymai apklausti Kauno apygardos teismo teisėją, paskirti įtariamojo A. Ū. kūno apžiūros ekspertizę, laikinai apriboti įtariamojoA. Ū. ir L. S. nuosavybės teises, išreikalauti duomenis apie įtariamojo santuokos nutraukimą, santuokinio turto padalijimą, duomenis apie įtariamojo nuosavybės teisių perleidimą į turtą ir sandorius laikotarpyje nuo 2008-11-30 d. iki šiol iš VĮ Registrų centro ir kitų įstaigų, patraukti baudžiamojon atsakomybėn A. Ū. pagal Lietuvos Respublikos BK 150 str. 4 d., tuo tarpu prašymai dėl stacionarinės teismo psichiatrijos ekspertizės paskyrimo įtariamajam A. Ū., dėl L. S.patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos BK 245 str., 231 str. 1 d., 233 str. 3 d., 24 str. 6 d., 150 str. 4 d., buvo palikti nenagrinėtini, o prašymai dėl įtariamajam A. Ū. kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo, ikiteisminio tyrimo užbaigimo bei bylos perdavimo į teismą, dėl priemonių, kad būtų nutrauktas neteisėtas poveikis nukentėjusiajai, buvo nespręstini. 

2009-08-10 d. Dr. K. apskundė Kauno apygardos prokuratūros prokuroro A. Kiuršino 2009-07-29 d. (du) nutarimus.  

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra 2009-08-18 d. raštu pavedė Vilniaus apygardos prokuratūrai toliau atlikti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 23-1-00834-08.  

Kauno miesto apylinkės teismo 2009-07-20 d. nutartimis buvo atmesti Dr. K. 2009-08-03 d. ir 2009-08-04 d. skundai dėl Kauno miesto apylinkės prokurorės G. Ročienės 2009-04-02 d. ir 2009-04-21 d. nutarimų, o 2009-08-19 d. nutartimi buvo atmestas Dr. K. 2009-08-10 d. skundas dėl Kauno apygardos prokuratūros prokuroro A. Kiuršino 2009-07-29 d. (dviejų) nutarimų.

Nukentėjusiosios įstatyminis atstovas Dr. K. 2009-08-03 d. skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009-07-20 d. nutartį bei panaikinti Kauno miesto apylinkės prokurorės G. Ročienės 2009-04-02 d. nutarimo dalis, kuriomis atmesti Dr. K. prašymai, ir įpareigoti prokurorę, nustačius mobilaus ryšio telefonų aparatų, į kuriuos buvo įdėtos A. Ū. ir L. S. naudotos SIM kortelės, IMEI, išreikalauti visų jų įeinančių ir išeinančių telefoninių pokalbių išklotines nuo 2008-09-10 d. iki 2009-03-10 d., taip pat įpareigoti prokurorę išreikalauti minėtos laidos ir pokalbio įrašus, visus L. S. skundus iš Seimo Žmogaus teisių ir Teisėtvarkos komiteto, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos ir Kauno rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos bei visus L. S. rašytus paaiškinimus Vaiko teisių apsaugos tarnyboms per laikotarpį nuo 2009-01-01 d. iki 2009-03-05 d., apklausti L. S., liudytojus T. S. ir S. S. pas ikiteisminio tyrimo teisėją, pradėti ikiteisminį tyrimą L. S.atžvilgiu dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 153 str. Šiuo skundu Dr. K. taip pat prašo pakeisti minėto prokurorės G. Ročienės nutarimo dalį, kuria buvo leista jam susipažinti tik su dalimi ikiteisminio tyrimo medžiagos, ir leisti susipažinti su visa ikiteisminio tyrimo medžiaga.

Pareiškėjas pažymi, kad ikiteisminio tyrimo teisėjo priimtoje nutartyje nenurodyti motyvai, kuriais remiantis jo skundas buvo atmestas, todėl ši nutartis yra neteisėta, nepagrįsta ir naikintina. Nurodo, jog Kauno miesto apylinkės prokurorėsG. Ročienės 2009-04-02 d. nutarimas priimtas netinkamai aiškinant ir taikant procesinės teisės normas, pažeidžiant Lietuvos Respublikos BPK 7 str. įtvirtintą rungtyniškumo principą, todėl nutarimas negali būti laikomas pagrįstas, teisėtas ir turėtų būti panaikintas. 

Pareiškėjas Dr. K. atkreipia teismo dėmesį į tai, jog Lietuvos Respublikos BPK 181 str. 1 d. numatyta įtariamojo ir jo gynėjo, nukentėjusiojo ir jo atstovo teisė ikiteisminio tyrimo metu bet kuriuo momentu susipažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis, taip pat daryti ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas ar išrašus. Ši procesinės teisės norma taipogi numato, jog prokuroras gali neleisti susipažinti su visais ikiteisminio tyrimo duomenimis, jei toks susipažinimas, prokuroro manymu, gali pakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei. Pareiškėjo Dr. K. nuomone, nesuprantamas prokurorės argumentas, kuris, jo nuomone, iš esmės ir nemotyvuotas, jog jam leidus susipažinti su visa ikiteisminio tyrimo medžiaga bus per anksti atkleisti  liudytojų parodymai ir kiti tyrimo metu surinkti duomenys, kadangi tiek prokuroro, tiek nukentėjusiojo ar jo įstatyminio atstovo tikslai ikiteisminio tyrimo metu sutampa – tai siekis ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenis, kuriuos ištyrus teisme būtų neginčijamai ir neabejotinai įrodyta įtariamojo, vėliau kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. 

Skunde nurodoma, kad remiantis Lietuvos Respublikos BPK 166 str. 1 d. ikiteisminis tyrimas pradedamas gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką bei prokurorui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui nustačius nusikalstamos veikos požymius. Lietuvos Respublikos BPK 168 str. 1 d. teigiama, kad prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą, o reikiamais atvejais – ir jų patikslinimą, atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai nurodyti faktai apie padarytą nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. nurodytos aplinkybės. Pareiškėjas pažymi, kad A. Ū. įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 153 str., tuo metu, kada dukrą D. K. pas save pasiimdavo jos motina L. S., t.y. tuo metu, kuomet mažamete dukterimi rūpinosi ir ją prižiūrėjo motina L. S.. Pareiškėjas Dr. K.nurodo, jog D. K. apklausta prieš pradedant ikiteisminį tyrimą bei vėliau pas vaikų psichologą nurodė, kad A. Ū. ją laižydavo ir tuo metu, kada jie trise, t.y. ji, mama (L. S.) ir A. Ū. gulėdavo lovoje. Kadangi L. S. suteikdavo sąlygas A. Ū. tvirkinti ir seksualiai prievartauti mažametę dukrą D. K. bei pati betarpiškai stebėdavo su dukterimi atliekamus nusikalstamus veiksmus, tai, pareiškėjo nuomone, L. S. padėjo A. Ū. tvirkinti ir seksualiai išnaudoti D. K., todėl jos atžvilgiu turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 153 str. Be to, skunde teigiama, kad iš Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akto bei iš D. K.parodymų, duotų 2009-06-09 d. pas ikiteisminio tyrimo teisėją, yra akivaizdu, kad mažametė D. K. buvo seksualiai prievartaujama, įtariamajam A. Ū. tenkinus savo lytinę aistrą oraliniu ir kitokio fizinio sąlyčio būdu su mažamete, o iš minėtų D. K. parodymų yra taip pat aišku, jog tai matydavo ir jos mama L. S., todėl L. S. atžvilgiu turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 150 str. 4 d. 

Pareiškėjas taip pat pažymi, kad prokurorės G. Ročienės nutarimo dalis, kuriuo ji nusprendė prie ikiteisminio tyrimo medžiagos prijungti laikraštyje „L. ž.“ (duomenys pakeisti) išspausdintą straipsnį „Politikas įtariamas mažametės tvirkinimu“, tačiau atsisakė išreikalauti iš Lietuvos televizijos laidos „Reporteris“ visą pokalbio su įtariamuoju A. Ū. įrašą bei įtariamojo interviu (pokalbio) su žurnaliste įrašą, yra nepagrįsta, neteisėta, parodo prokurorės veiksmų nenuoseklumą, todėl naikintina. Skunde nurodyta, jog nepagrįstai nebuvo apklausti L. S.T. S. bei S. S. pas ikiteisminio tyrimo teisėją, kadangi nusprendus perduoti šią baudžiamąją bylą teismui ir leidus įtariamajam susipažinti su visa ikiteisminio tyrimo medžiaga, gali paaiškėti, jog minėtų asmenų duoti parodymai yra akivaizdžiai melagingi, t.y. naudingi įtariamajam arba nenaudingi A. Ū., dėl ko gali atsirasti pagrįstas motyvas vėliau tokius parodymus keisti ar vengti juos patvirtinti teisme, neatvykstant į teismo posėdžius, o tai sudaro įstatyminį pagrindą nurodytus liudytojus apklausti pas ikiteisminio tyrimo teisėją (LR BPK 184 str. 1 d. 2 p.). Nepagrįsta taip pat nutarimo dalis, kuria buvo atsisakyta išreikalauti visus L. S. skundus iš Seimo Žmogaus teisių ir Teisėtvarkos komiteto, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos ir Kauno rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos bei visus L. S. rašytus paaiškinimus Vaiko teisių apsaugos tarnyboms per laikotarpį nuo 2009-01-01 d. iki 2009-03-05 d., kurie, pareiškėjo teigimu, gali būti reikalingi įrodyti, kad duodama naudingus A. Ū.parodymus ikiteisminio tyrimo metu L. S. melavo ir kad L. S. visgi buvo nurodytos nusikalstamos veikos bendrininkė. Pareiškėjas pažymi, kad atsisakant tenkinti jo skundą buvo pažeistos Lietuvos Respublikos 7 str. įtvirtintas rungtyniškumo principas ir suvaržyta jo teisė teikti įrodymus ikiteisminio tyrimo metu, todėl prokurorės nutarimo dalys ir ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartis negali būti laikomi pagrįstais bei teisėtais ir turi būti panaikinti.

2009-08-04 d. skundu pareiškėjas Dr. K. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009-07-20 d. nutartį, kuria buvo atmestas Dr. K. skundas dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūros Ketvirtojo NVT skyriaus prokurorės G. Ročienės 2009-04-21 d. nutarimo dalies, kuria atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą L. S. atžvilgiu dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 245 str., 231 str. 1 d. ir 233 str. 3 d., panaikinimo. Pareiškėjas pažymi, kad teismo nutartyje nenurodyti motyvai, dėl ko jo skundas buvo atmestas, todėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009-07-20 d. nutartis yra neteisėta, nepagrįsta ir naikintina.

Skunde teigiama, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2008-12-23 d. nutartis, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir uždrausta L. S. matytis su dukra D. K. bei Garliavos darželio-mokyklos auklėtojos paaiškinimas dėl L. S.lankymosi pas dukrą darželyje, patvirtina, jog L. S. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos 245 str. Prokurorės nutarime nurodyta, jog nors L. S. veiksmuose yra baudžiamojo nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 245 str., sudėtis, bet kadangi, įvertinus byloje surinktus įrodymus, jokia žala įstatymo saugomiems visuomeniniams santykiams nebuvo padaryta, tai atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą L. S. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 245 str. Pareiškėjas nurodė, jog jo dukra, grįžusi namo iš darželio, kurį laiką tylėjo, verkė, o vėliau papasakojo, kad atėjusi į darželį mama L. S. vertė ją meluoti, kad A. Ū. jos nekrikštijo, kad įtariamasis nebūdavo pas L. S. ir su jomis nebendravo bei sakyti kitus nebūtus dalykus, už tai L. S. žadėjo dukrai nupirkti kompiuterį, kitų daiktų, išvežti gyventi, kur daug šuniukų ir A. Ū. daugiau negyvens. Be to, D. K. po 2009-07-16 d. ir 2009-07-20 d. bendravimo su motina L. S. papasakojo, jog mama jai sakė, kad A. Ū. nusipirko šautuvą ir klausė, ar ji nori, kad A. Ū. nušautų tėtę. Pareiškėjo nuomone, visą tai patvirtina, kad L. S. verčia dukrą meluoti, gąsdindama įtariamojo A. Ū. ginklais, o panaudodama psichinę prievartą mažametės dukros atžvilgiu, trukdo prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūnui atlikti su baudžiamosios bylos tyrimu susijusias pareigas, t.y. padarė nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 231 str. 1 d. ir 233 str. 3 d.

2009-08-26 d. skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno m. apylinkės teismo 2009-08-19 d. nutartį ir grąžinti skundą išspręsti ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Skunde nurodoma, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta, kadangi ikiteisminio tyrimo teisėja, manydama, kad jai nepriklauso spręsti pateiktą skundą dėl prokuroro A. Kiuršino priimtų nutarimų, skundą atmetė, tuo tarpu pareiškėjo nuomone, skundas turėjo būti perduotas kitai įstaigai, o ne atmestas. Pažymima, kad nepriklausomai nuo to, ar byla perduota į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą ar į Vilniaus apygardos prokuratūrą, skundas privalo būti išspręstas. 

Teismo posėdžio metu dalyvavęs advokatas prašė patenkinti pareiškėjo Dr. K. skundus, prokuroras prašė skundus atmesti. 

Procesas dėl 2009-08-03 d. pareiškėjo Dr. K. skunde nurodytų reikalavimų atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus nutrauktinas, kitoje dalyje skundas tenkintinas iš dalies. 2009-08-04 d. skundas atmestinas. 2009-08-26 d. skundas tenkintinas.   

   Lietuvos Respublikos BPK 178 str. 2 d. numatyta įtariamojo, jo gynėjo, nukentėjusiojo, civilinio ieškovo, civilinio atsakovo ir jų atstovų teisė raštu prašyti prokurorą atlikti Lietuvos Respublikos BK XII ir XIV skyriuose numatytus veiksmus. Gavęs tokį prašymą, prokuroras gali arba pats atlikti prašomus veiksmus, arba įpareigoti juos atlikti ikiteisminio tyrimo įstaigą, arba atsisakyti atlikti prašomus veiksmus. Nusprendęs atsisakyti atlikti prašomus veiksmus, prokuroras privalo surašyti nutarimą, kuris gali būti apskųstas ikiteisminio tyrimo teisėjui. Teisėjo priimtas sprendimas yra galutinis (BPK 178 str. 3 d.)   

Pareiškėjo Dr. K. 2009-08-03 d. skunde išdėstyti reikalavimai – nustatyti mobilaus ryšio telefonų aparatų, į kuriuos buvo įdėtos A. Ū. ir L. S. naudotos SIM kortelės, IMEI bei išreikalauti visų jų įeinančių ir išeinančių telefoninių pokalbių išklotines nuo 2008-09-10 d. iki 2009-03-10 d., išreikalauti iš Lietuvos televizijos laidos „Reporteris“ visą pokalbio su įtariamuoju A. Ū. įrašą bei įtariamojo interviu (pokalbio) su žurnaliste įrašą, išreikalauti visus L. S. skundus iš Seimo Žmogaus teisių ir Teisėtvarkos komiteto, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos ir Kauno rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos bei visus L. S. rašytus paaiškinimus Vaiko teisių apsaugos tarnyboms per laikotarpį nuo 2009-01-01 d. iki 2009-03-05 d., apklausti L. S., liudytojus T. S. ir S. S. pas ikiteisminio tyrimo teisėją, leisti susipažinti su visa ikiteisminio tyrimo medžiaga – buvo išnagrinėti prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 65 str. ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekamus proceso veiksmus ir jo priimtas nutartis, išskyrus nutartis, kurios pagal BPK 64 str. yra neskundžiamos, prokuroras, proceso dalyviai gali apskųsti BPK X dalyje nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad minėti pareiškėjo reikalavimai buvo išnagrinėti ikiteisminio tyrimo teisėjo ir dėl jų buvo priimta nutartis BPK 64 str. nustatyta tvarka, kuri yra galutinė, darytina išvada, kad ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarties dalis, kuria buvo išspręsti pareiškėjo aukščiau išvardinti reikalavimai, yra neskundžiama, todėl procesas dėl jų nutrauktinas.

Pareiškėjas 2009-08-03 d. skunde taip pat prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009-07-20 d. nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta patenkinti Dr. K. skundą dėl Kauno miesto apylinkės prokurorės G. Ročienės 2009-04-02 d. nutarimo dalies, kuria atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą L. S. atžvilgiu pagal nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 153 str., panaikinimo. 

Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagos, A. Ū. yra įtariamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 153 str., padarymu. Pareikštame įtarime nurodyta, jog A. Ū. tvirkinamuosius veiksmus mažametės D. K. atžvilgiu atliko adresu (duomenys neskelbtini), Kaune (t. 3, b. l. 185-186), t.y. L. S.gyvenamojoje vietoje, kuomet L. S. dukrą pasiimdavo savaitgaliais, pagal teismo 2008-03-19 d. patvirtintą ir įsiteisėjusią taikos sutartį dėl dukters D. K. gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo su ja tvarkos nustatymo. Nukentėjusioji D. K. apklausų metu aiškino jog nusikalstami veiksmai jos atžvilgiu buvo atlikti tuo metu, kada jie trise, t.y. ji, mama – L. S. ir A. Ū. gulėdavo lovoje (t. 1, b. l. 20-24, 75-78). Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. numato, jog padėjėjas yra asmuo, padėjęs daryti nusikalstamą veiką duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, saugodamas ar pridengdamas kitus bendrininkus, iš anksto pažadėjęs paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus, taip pat asmuo iš anksto pažadėjęs realizuoti iš nusikalstamos veikos įgytus ar pagamintus daiktus. Kaip teisingai nurodė pareiškėjas, iš aukščiau išvardintų aplinkybių galima pagrįstai įtarti, jog L. S., suteikdama sąlygas įtariamajam A. Ū. tvirkinti mažametę D. K., pati betarpiškai stebėdama su vaiku atliekamus nusikalstamus veiksmus, padėjo A. Ū. tvirkinti mažametę, dėl ko jos veiksmuose galimai yra nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 153 str., požymių. Todėl teismas mano, jog pradėtame ikiteisminiame tyrime yra duomenų ir apie nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 153 str., padarymą. Remiantis išdėstytu, teismas daro išvadą, kad prokurorės 2009-04-02 d. nutarimas bei ikiteisminio tyrimo teisėjo 2009-07-20 d. nutartis priimti skubotai, išsamiai neištyrus visų ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų bei bylos aplinkybių, dėl ko Kauno miesto apylinkės teismo 2009-07-20 d. nutarties dalis, kuria buvo atsisakyta patenkinti Dr. K. skundą dėl Kauno miesto apylinkės prokurorės G. Ročienės 2009-04-02 d. nutarimo dalies, kuria atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą L. S. atžvilgiu pagal nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 153 str., panaikinimo, yra naikintina, o klausimas dėl įtarimo pareiškimo jau pradėtame ikiteisminiame tyrime baudžiamojoje byloje Nr. 23-1-00834-08 pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 153 str. perduotinas svarstyti prokuratūrai. 

Pareiškėjas 2009-08-04 d. skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009-07-20 d. nutartį, kuria buvo atmestas Dr. K. skundas dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūros Ketvirtojo NVT skyriaus prokurorės G. Ročienės2009-04-21 d. nutarimo dalies, kuria atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą L. S. atžvilgiu dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 245 str., 231 str. 1 d. ir 233 str. 3 d., panaikinimo. 

Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagos, Kauno miesto apylinkės teismo 2008-12-23 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, numatytos Lietuvos Respublikos CPK 145 straipsnyje ir uždrausta L. S. matytis su dukra D. K. iki civilinės bylos Nr. 22-25039-192/2008 išnagrinėjimo. Laikinosios apsaugos priemonės taikytos, siekiant apsaugoti D. K. interesus, nes motinos gyvenamojoje vietoje su mažamete ir buvo galimai atliekami tvirkinimo veiksmai. Lietuvos Respublikos CPK 148 str. 5 d. numatyta, jog nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Kauno miesto apylinkės teismo 2008-12-23 d. nutartis buvo apskųsta ir Vilniaus apygardos teismo 2009-04-27 d. nutartimi pakeista, leidžiant atsakovei L. S. bendrauti su dukra D. K. dalyvaujant Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojui (t. 5, b. l. 7-10). 

Tačiau, pažymėtina, jog L. S., aplankydama 2009-02-20 d. bei 2009-03-16 d. dukrą D. K. Garliavos darželyje-mokykloje, galimai pažeidė teismo 2008-12-23 d. nutartimi nustatytus jai įpareigojimus nematytis su dukra D. K. iki civilinės bylos Nr. 22-25039-192/2008 išnagrinėjimo. Tai patvirtina Garliavos darželio-mokyklos auklėtojos S. P.paaiškinimai, kuriame nurodyta, jog minėtomis dienomis darželyje lankėsi D. K. mama ir su dukra bendravo 25 minutes. Lietuvos Respublikos CPK 149 str. numatyta atsakomybė dėl laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimo. Minėta nuostata numato, jog pažeidus uždraudimus, nurodytus Lietuvos Respublikos CPK 145 straipsnio 1 d. 6, 7, 8 ir 12 punktuose, kaltiesiems asmenims teismo nutartimi gali būti skiriama iki vieno tūkstančio litų bauda, o CPK 616 str. 1 dalyje teigiama, jog vykdymo procese nustatytais atvejais kalti asmenys už proceso pažeidimus gali būti baudžiami pinigine bauda arba areštu CPK 106, 108 straipsniuose nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog L. S., pažeidus jai paskirtą uždraudimą matytis su dukra D. K. (CPK 145 str. 1 d. 6 p.), teismo nutartimi galėjo būti paskirta bauda ar areštas tačiau, kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagos, tokia galimybe nebuvo pasinaudota, o baudžiamoji teisė yra ultima ratio, t.y. paskutinė priemonė apginti savo pažeistas teises ir interesus, išnaudojus visas kitas galimas teisinės gynybos priemones. Be to, baudžiamajai atsakomybei kilti reikalingi visi nusikalstamos veikos požymiai. Lietuvos Respublikos BK 245 str. numatyta baudžiamoji atsakomybė asmeniui, kuris nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausmėmis. Ši nusikalstama veika gali būti padaroma tik tyčia, t.y. jeigu asmuo, darydamas nusikalstamą veiką suvokė pavojingą veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti BK numatyti padariniai ir jų norėjo arba sąmoningai leido jiems atsirasti. Iš ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, jog L. S. dukrą aplankė, nesuvokdama savo veiksmų pavojingumo pobūdžio, ne siekdama tyčia pažeisti teismo nutartį, o, kaip pagrįstai teigiama 2009-04-21 d. nutarime, vedina kraujo ryšio, norėdama pasimatyti su savo vaiku. 

Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2009-07-20 d. nutarties dalis, kuria buvo atmestas Dr. K. skundas dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūros Ketvirtojo NVT skyriaus prokurorės G. Ročienės2009-04-21 d. nutarimo dalies, kuria atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą L. S. atžvilgiu dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 245 str. panaikinimo, yra pagrįsta ir teisėta, todėl paliktina galioti.

Ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi taip pat buvo palikta galioti prokurorės nutarimo dalis, kuria buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą L. S. atžvilgiu dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 231 str. 2 d. bei 233 str. 3 d. Lietuvos Respublikos BK 231 str. 2 d. numato, kad tas, kas bet kokiu būdu trukdė teisėjui, prokurorui, ikiteisminio tyrimo pareigūnui, advokatui ar tarptautinės teisminės institucijos pareigūnui atlikti su baudžiamosios bylos tyrimu ar nagrinėjimu susijusias pareigas, panaudodamas smurtą ar kitokią prievartą, traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, tuo tarpu BK 233 str. 3 d. numato atsakomybę už siekimą paveikti liudytoją, nukentėjusįjį, ekspertą, specialistą ar vertėją, kad jie duotų melagingus parodymus, išvadas, paaiškinimus ar neteisingai išverstų, panaudojant smurtą ar kitokią prievartą. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kad atėjusi į darželį mama L. S. vertė D. K. meluoti, kad A. Ū. jos nekrikštijo, kad įtariamasis nebūdavo pas L. S. ir su jomis nebendravo bei sakyti kitus nebūtus dalykus, nėra pagrindžiamos jokia kita ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga. Priešingai, iš apklaustų auklėtojų matyti, jog mažametė D. K. puikiai bendravo, žaidė su savo motina (t. 1, b. l. 199-201, 202-204), todėl ikiteisminio tyrimo teisėjas ir prokurorė pagrįstai nustatė, jog L. S. veiksmuose nėra nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 231 str. 2 d. bei 233 str. 3 d., sudėties požymių. Teismas daro išvadą, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2009-07-20 d. nutarties dalis, kuria buvo atmestas pareiškėjo skundas dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūros Ketvirtojo NVT skyriaus prokurorės G. Ročienės 2009-04-21 d. nutarimo dalies, kuria atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą L. S.atžvilgiu dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 231 str. 2 d., 233 str. 3 d., panaikinimo, yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina galioti. 

2009-08-26 d. skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno m. apylinkės teismo 2009-08-19 d. nutartį ir grąžinti skundą išspręsti ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartyje nurodytas argumentas, jog pareiškėjo Dr. K. skundas yra atmestinas, nes ikiteisminio tyrimo medžiaga yra perduota į Vilniaus apygardos prokuratūrą atlikti tolimesnį ikiteisminį tyrimą, kuriuo metu Vilniaus apygardos prokuratūroje bus nagrinėjami visi proceso dalyvių skundai bei prašymai, yra nepagrįstas. 

Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagos, Kauno apygardos prokuratūros prokuroro A. Kiuršino 2009-07-29 d. (dviem) nutarimais buvo atmesti Dr. K. prašymai apklausti Kauno apygardos teismo teisėją, paskirti įtariamojo A. Ū.kūno apžiūros ekspertizę, laikinai apriboti įtariamojo A. Ū. ir L. S. nuosavybės teises, išreikalauti duomenis apie įtariamojo santuokos nutraukimą, santuokinio turto padalijimą, duomenis apie įtariamojo nuosavybės teisių perleidimą į turtą ir sandorius laikotarpyje nuo 2008-11-30 d. iki šiol iš VĮ Registrų centro ir kitų įstaigų, patraukti baudžiamojon atsakomybėn A. Ū. pagal Lietuvos Respublikos BK 150 str. 4 d., tuo tarpu prašymai dėl stacionarinės teismo psichiatrijos ekspertizės paskyrimo įtariamajam A. Ū., dėl L. S. patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos BK 245 str., 231 str. 1 d., 233 str. 3 d., 24 str. 6 d., 150 str. 4 d., buvo palikti nenagrinėtini, o prašymai dėl įtariamajam A. Ū. kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo, ikiteisminio tyrimo užbaigimo bei bylos perdavimo į teismą, dėl priemonių, kad būtų nutrauktas neteisėtas poveikis nukentėjusiajai, buvo nespręstini. Todėl Dr. K., pasinaudodamas savo procesine teise, numatyta Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1 d., apskundė minėtus nutarimus ikiteisminio tyrimo teisėjui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 2 d., ikiteisminio tyrimo teisėjas per penkias dienas nuo skundo ir jam išnagrinėti reikiamos medžiagos gavimo privalo išnagrinėti skundą dėl prokuroro proceso veiksmų ir priimti nutartį. Jei skundas atmetamas, nutartyje nurodomi motyvai, dėl kurių skundas pripažintas nepagrįstu ir atmestas. Taigi ši nuostata numato ikiteisminio tyrimo teisėjo pareigą išnagrinėti skundą dėl prokuroro nutarimo ir dėl skundo priimti nutartį. Tuo tarpu Kauno miesto apylinkės teismas, neišnagrinėjęs skundo, 2009-08-19 d. nutartimi skundą atmetė, motyvuodamas tuo, jog, kadangi ikiteisminio tyrimo medžiaga perduota Vilniaus apygardos prokuratūrai, tai visi proceso dalyvių skundai bei prašymai bus nagrinėjami Vilniaus apygardos prokuratūroje, tai yra iš esmės skundo neišnagrinėjo. Esant šioms aplinkybėms Kauno m. apylinkės teismo 2009-08-19 d. nutartis naikintina, o pareiškėjo skundas perduotinas ikiteisminio tyrimo teisėjui svarstyti iš naujo.  

            Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 178 str. 3 d., 442 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 

n u t a r ė :

2009-08-03 d. pareiškėjo skundą tenkinti iš dalies: panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009-07-20 d. nutarties dalį, kuria atmestas Dr. K. skundas dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorės G. Ročienės 2009-04-21 d. nutarimo dalies atsisakyti L. S. atžvilgiu pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos 24 str. 6 d. ir 153 str., padarymo, panaikinimo ir perduoti klausimą dėl įtarimo pareiškimo pradėtame ikiteisminiame tyrime Nr. 23-1-00834-08 pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 153 str. svarstyti Vilniaus apygardos prokuratūrai. Dėl kitų pareiškėjo Dr. K. 2009-08-03 d. skunde nurodytų reikalavimų procesą nutraukti. 

2009-08-04 d. pareiškėjo skundą atmesti.

 2009-08-26 d. skundą tenkinti: panaikinti Kauno m. apylinkės teismo 2009-08-19 d. nutartį ir grąžinti skundą išspręsti Kauno miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui.  

Nutartis neskundžiama.

Teisėjas                                                                                                    Viktoras Dovidaitis    

 

 

PASKIRTOS POSĖDŽIŲ DATOS A. ŪSO BYLOJE

Atsižvelgiant į A. Ūso bylą nagrinėjančių teisėjų, prokuroro, advokatų bei Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės numatytas kasmetines atostogas ir užimtumą kitose bylose, informuojame, kad mažametės tvirkinimo byla Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme bus nagrinėjama: 2012-09-13, 2012-09-20, 2012-09-27, 2012-10-04, 2012-10-11, 2012-10-18, 9.00 val. Apie į bylą kviečiamus liudytojus bus informuojama prieš posėdį.

Informaciją pateikė: 
Airinė Šerelytė 
Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 
atstovė ryšiams su žiniasklaida ir visuomene 
Tel. (8 5)  266 0673 
Mob. 8 641 84 803 
El. p. airine.serelyte@teismas.lt

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));