skip to Main Content

Kodėl   valdžioje ir teisėtvarkos struktūrose–daugėja labai riboto išsilavinimo ir mentaliteto  vadovų 

Nieko nėra keisto, kad perėmę valdžią  nuo pat nepriklausomybės paskelbimo tie patys įvairių struktūrų darbuotojai(nes Lansbergis kadrų politikos nedarė)-naujų pasišventusių kadrų Lietuvai nebuvo lemta atrinkti, tie patys „draugai“ suformavo visas struktūras, kurios taip ir nepradėjo dirbti Lietuvai iki šios dienos, nes niekas iš jų normalaus darbo IR nereikalavo-o tiesiog tos senos jėgos perėmė iniciatyva ir susikūrė sau įstatyminę bazę, kad galėtų nedirbti. Ir eina tas tęstinumas jau į naujas kartas.

Aišku, “advokatų´  jie turėjo ir Lansbergio ir Brazausko aplinkoje. Po tam tikrų suokalbių prasidėjo ne teisinės aplinkos kūrimas ,o stichiškas darbas, kuris po tiek metų jau turi daug neigiamų rezultatų ,nei  tikėtasi iš nepriklausomos Valstybės struktūrų. Vadukų Vojažai po užsienio Valstybes nieko gero nedavė renkantis „prioritetus“ taip pat pasirinkta-chaoso teisinė aplinka, kai niekada nebus  padėta nukentėjusiam-iki galo .

Chaoso aplinka teisėje ir policijos ,prokuratūros darbe nuėjo iki teismų. Nuo pat pradžios neatliekamas kruopštus pirminis tyrimas bet kokiame nusikaltime, išskyrus politinius persekiojimus, kurie yra visiškai primityvūs-ir nukreipti prieš kitaip manančius. Atrodo, kad tik čia ir koncentruojas ,ypač policijos darbas.

Kitaip manyti nei suformuota politinė ir teisinė buvusių TSRS darbuotojų perėjusių į kitą Sąjunga būsena, primetama visai šaliai, nors dauguma piliečių už tai nebalsavo, o ir prie deklaruojamų demokratinių teisių nelieka –tik išskirtinės sąlygos visoms biudžetinėms struktūroms ,kurios labai retai gerai dirba, o už broką niekada neatsako.

Pilietiški piliečiai „skatinami“ baudomis, persekiojimu, teroru, žmogaus teisių pažeidimais, net visuotinės nuomonės formavimu tarp bendruomenių  narių(kolektyvų)-tai perimta iš sovietmečio(disidentai buvo persekiojami, žudomi, kankinami psichiatrinėse).Tas vyksta ir dabar net rafinuočiau, o netinkantys  jiems pareigūnai kurie priešinasi  primetamai sistemai, jokių šansų dirbti, yra įvykdyta ir pašalinimo ne tik iš sistemos aktų…

Vienu žodžiu-kūrybos nėra-juodas  sabotažas. Sisteminis Sabotažas prasidėjęs nuo 1990m.kovo  tęsiasi su didėjančiu pagreičiu, net ir dėl to, kad piramidės viršūnėje yra prastos reputacijos asmenys-jie pripratino struktūras neatlikti tiesioginės pareigos-tik politinę-paklusti, prisitaikyti, padlaižiauti. Prisidengia  labai prastai atliekamomis pareigomis piliečių atžvilgiu, kažkokiomis kitų (utopinių) valstybių betvarkių patirtimis ir tarnyste viršesniam, o ne darbdaviui-tautiečiui.

Priauginę didelį kriminogeninį nusikalstamumą, net nebando  jį  valdyti, nes kriminogeninis elementas naudojamas ir politiniais sumetimais.\

Kalėjimų aplinka persikėlė į gyvenimą-žmogus turi pats gintis nuo vagių, galvažudžių-ir tik pats.\

Tada kyla klausimas ar ne laikas steigti visuomeninę –teisinę sistemą, kuri leistų keisti įstatyminę struktūrų darbo bazę ir taip siekti kokybiško jų darbo-tuo pačiu keičiant į tik profesionalius kadrus, o visus stabdžius dirbti  tiesioginį darbą iš struktūrų šalinti.

Visi  vadovai nekelia savo struktūroms reiklių darbo užduočių, taigi todėl –turi būti dideli atrankos į vadovaujančius postus kriterijai. Tik darbo rezultatai  dirbant piliečio pagalbininkais, gali atvesti normalų dirbantį vadovą ,kuris pareikalaus darbo ir iš pavaldinių.

Šiandiena, nei viena iš struktūrų turinčių dirbti   piliečiams neįgali tai padaryti, nes nėra jokios kontrolės poreikio, motyvacijos, noro  atlikti savo pareigas. Ir tas toleruojama seimo ,prezidentūros ,tiesiog žmogaus nuomonė ir jo gerbūvis  –šiandiena visiškai ignoruojamas.

Negi ,ten pat seime, kur kuriami ,keičiami įstatymai ir šią kadenciją neatsiras norinčių padėti  žmonėms. O tiesiog  laikyti juos menkaverčiais  žemės vabalėliais, kuriuos galima vadinti: žąsinais, runkeliais, kvaileliais ,dar geriau -gaideliais, vavavatnikais,aišku ,negabiais prisitaikyti prie viską naikinančios sistemos….

Tai visiškai nėra priežasties džiaugtis, kad  atrodo, kad kaip tik tokie ir yra užėmę valdžios  ir kitas struktūras, ir negalėdami būti savikritiški dergia tautos vardą.

Žemas lygis-sakydavo apie nevykėlius….

JPp

 

 

 

Patyčios iš tautos – norma

Atkūriant  betvarkės pradžios chronologiją-galima sakyti,kad ji prasidėjo nuo o reklaminio klipo „kas man iš tos laimės“

Prieš tai gyvenome iliuzija,kad nepriklausomybė ir tvarka neatsiejama.Nebūdami kolūkiečiais ,fabrikų darbuotojais-nepajautėme prasiautusių prichvatizacijų uraganą,bankuose-pinigų nusavinimą,negeriantys alkoholio-nežinojome-kokiame svaigalų dugne randasi praradę darbą tautiečiai.

Tas inteligentų sklandymas ore nenusileidžiant iki proletariato-iki konteinerių lygio –neleido pažinti,kur tie išrinktieji veda tautą.

Maždaug  tada per tuos prezidentinius rinkimus jau klestėjo nebaudžiamumas,bet tarp policijos kadrų buvo mokintų dirbti profesionaliai ir iš idėjos bei pašaukimo.Tais metais keitėsi  komisarai,teismų pirminikai,prokuratūrų  prastas darbas jau buvo nuo Paulausko laikų.Bet….tada pradėjo ryškėti kontūrai,kas užima vedančiuosius postus ministerijose ir kad jose jaub dirba konjunktūrininkai,nemąstantys apie Valstybę ir tautą,kaip suvereną,o kaip kažkokios kitos sistemos neatskaitingi ir neatsakingi sraigteliai.Keista buvo matyti kaip keičiasi atsakomybės ,pareigos sąvokos-prieš žmogų jauveikė kriminogeninio ir teisėtvarkos struktūrų vienalytė sistema-dengianti visus suderintus nusikaltimus.

Politiniai užsakymai slopinti tvarką parėjo iš viršaus ir buvo vykdomi vietinių zekų,o policija tai tik koordinuodavo ir pridengdavo.Teismai-teisdavo tik ką reikia,-tarsi pagal užsakymą.

Taip  buvo įteisinta betvarkė,nebaudžiamumas nuo viršaus iki apačios pridengtas dvilypais teisiniais aktais.Kalbama dvilipa kalba ne tik teismuose,bet ir su eiliniu pareigūnu.Jei pareigūnas neatlieka pareigos-jisjau ne Pareigūnas,o kas tada gins žmogų.Tos rolės dalinai ėmesi televizijos šoumenai.Tačiau tos laidos nors ir šiek tiek nuleisdavo garą,išvadų valdžia nedarė.Pareigūnai priešpastatė savo laidas „farai“ ir tt,kuriose rengia patyčias iš degradavusios ir dėl jų neveiklos pilečių.

Tokioje iškreiptų vertybių karalystėje doram žmogui plaukai šiaušiasi:bažnyčia tyli apie bėdas demoralizuojančias tautą.Sovietmečiu kunigas neužsimerkdavo prieš blogį dabar –dalis jų patys elgiasi dviprasmiškai…kas tai -vertybių degradacija.

Ar tikrai visi tapo tokiais ubagais ,kad neliko iždidumo jausmo:būsiu biednas,bet teisingas.Biednas materiališkai,o dvasiškai milijonierius .Pasirinkai valdininko ar kunigo darbą-būk idėjinis.Dvasingas,atsakingas.Pateisink save prieš tautą.Ką-to nereikia,.Ar ir pedagogai jau dirba tik iš naudos?

Užtat jaunoiji karta pakeitusi dabartinius jau pensininkus nebesupranta tų vertybių dėl kurių verta gyventi  ir tik tuo skiriasi žmogus nuo gyvulio,kad jis turi mąstyti ir elgtis daugiau mažiau logiškai.

Stipresnio ,prisitaikėlio sindromas yra laukinėje gamtoje.Kodėl jis lenda į tautos gyvenimą per valdžios neatsakomynbės,nebaidžiamumo prizmę.Kodėl ten jau sugyvulėjo viršuje.

Kada stukačiius,sovietinis nomenklatūros atstovas užima dabartinėje valdžioje postą –jis jau stengiasi elgtis atvirkščiai,kaip elgdavosi arba kaip buvo verčiamas elgtis.

Atvirkštiniai  be vertybių  ir užėmę valdžią  rengia savo malonumui patyčias iš tautos ir viskas kas šventa.Pareikalauti iš jų dirbti neįmanoma-jie jau daug metų to nedarė.

Patyčios,patyčios ir atvirkštiniai valdo šalį,bet ne mus.

Tai ir svarbiausia.Kad išlikti.

B.G. 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));