skip to Main Content
,,Pasakėlės iš rūsio“ : elito kritikai –tai ,,Rusijos agentai“

Politinis teismo procesas prieš V. Lekstutį

 

Gruodžio 13 d. Klaipėdoje prasidėjo žurnalisto, sambūrio ,,Būkime vieningi“ lyderio Vaido Lekstučio teismo procesas. Šis aktyvus pilietis teisiamas dėl savo straipsnių ir viešų pasisakymų (jam pritaikytas LR BK 170 straipsnis-,,Neapykantos kurstymas”). Tame tarpe V.Lekstutis kaltinamas įžeidęs konservatorių ir liberalų partijų narius kaip socialinę grupę, o be to, dėl tokių teiginių viename iš savo straipsnių- ,,Visiškai aišku, kad Lietuva tapo JAV kolonija. Tuo tarpu Rusija smerkiama ir net vadinama teroristine valstybe. O kodėl niekas nesmerkia vokiečių, kurie šimtus metų lietuvių, žemaičių tautas naikino?“ . Tokie teiginiai prokuroro S.Galmino parengtame kaltinamajame akte įvardijami taip ,,Vaidas Lekstutis neigia Lietuvos konstitucinę santvarką, viešai pripažintą istoriją, rodo neapykantą Lietuvos Respublikai būdingoms vertybėms“. Išties tai ne teisiniai terminai, o politiniai teiginiai. Prokurorai dar 2015 m. sausio 15 d. pradėjo tyrimą dėl tariamo ,,Antikonstitucinių grupių kūrimo“ pagal saugumiečių prašymus. V.Lekstučio, O.Titorenko ir dar visos eilės LR piliečių namuose 2015 m. kovo 19 d. vykdytos masinės kratos pajūryje, Šiauliuose, Vilniuje, Trakuose, Kaune.

Akcija ,,Už žodžio laisvę“

Aktyvaus klaipėdiečio teismas prasidėjo 9 val. Klaipėdos apylinkės teisme. O prieš tai nuo 8.30 prie teismo vyko pilietinė akcija ,,,Už žodžio laisvę“. Joje dalyvavo Socialistinio Liaudies fronto atstovai , sambūrio ,,Būkime vieningi“, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos nariai, Klaipėdos Jungtinio demokratinio judėjimo nariai. Pasisakė Socialistinio Liaudies fronto nariai Giedrius Grabauskas ir Žilvinas Razminas, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos atstovas Henrikas Juodiška ir kiti akcijos dalyviai. Susirinkusių piliečių poziciją atspindėjo plakatų tekstai: ,,VSD-tai CŽV atstovybė nepriklausomoje Lietuvoje“, ,,Liberalų vieta ne Seime, o kalėjime“, ,,Lietuva –ne Amerikos kolonija“. 

G.Grabauskas teigė -,,Susirinkome palaikyti V.Lekstutį, nes jis tiesiog išsako savo nuomonę įvairiais aktualiais klausimais. Išsako taikiai, niekuomet nekviečia vykdyti riaušių, masinių neramumų. Tad V.Lekstučio persekiojimas pažeidžia LR Konstitucijos 25 straipsnį ( kuriame teigiama apie žodžio ir informacijos laisvę), LR Konstitucijos 29 straipsnį ( kuriame teigiama, jog visi šalies piliečiai lygūs prieš įstatymą). Bet kur ta lygybė, jei daugelį Lietuvos žmonių idiotais išvadinęs ,,žymusis“ Masiulis už tai nebuvo nubaustas, o sankcijų prieš jį imtasi tik tada, kai jis vykdė korupcinius sandėrius stambiu mastu, ėmė kyšius? O V.Lekstutis neparankus elitui, nes sako karčią tiesą, nepataikauja valdantiesiems, už tai yra persekiojamas“.

Ž. Razminas ir H.Juodiška savo pasisakymuose pabrėžė, jog būtina išsilaisvinti iš amerikietiško imperializmo gniaužtų, vaduotis ir iš Lietuvą apraizgiusio korupcijos voratinklio. ,,Kilkime į savo teisių gynimą! Ar tokios Lietuvos tikėjomės 1990 metais? Nejaugi leisime, kad mus valdytų iškrypėliai, vagys, NATO statytiniai?“ –iškėlė atvirus klausimus šiaulietis Ž. Razminas (jam spalio mėnesį pareikšti įtarimai pagal LR BK 121 straipsnį-,,Antikonstitucinių grupių kūrimas“ ir dar du BK straipsnius).

Atsiranda ,,prokurorinė žurnalistika“?

Nuo 9 val. prasidėjo Vaido Lekstučio teismas. Teismo salėje vos tilpo į teismą atvykę V.Lekstučio bendražygiai, įvairių pilietinių organizacijų nariai, žurnalistai. Kuriems jau nebuvo sėdimų vietų, tie stovėjo. Jo pradžioje prokuroras S.Galminas leido žurnalistams filmuoti bylos medžiagą, tuo pažeisdamas kaltinamojo ir jo šeimos teisę į privatumą ( bylos medžiagoje pateikiami ir V.Lekstučio šeimos narių, tame tarpe mažamečių vaikų, asmens kodai ir kita asmeninė informacija). Po to vyko kelių liudininkų apklausos. Ypač įdomus buvo žurnalistės A.Aleksiejūnaitės liudijimas. Ji pasisakė dėl to, kaip ir kada skaitė V.Lekstučio straipsnius, susirinkusius piliečius nustebino šios žurnalistės atvirumas-,,Straipsnį apie V.Lekstučio veiklą publikavau tik tada, kai leido prokuroras“. Galime pasidžiaugti, Lietuvoje atsiranda konkreti žurnalistikos pakraipa -,,prokurorinė žurnalistika“. Gan keistas buvo ir jauno policijos pareigūno liudijimas. Šis neva elektroninėje erdvėje vykdomus nusikaltimus tiriantis pareigūnas net nebuvo pasirengęs liudijimui, į daug klausimų atsakydavo ,,užmiršau“ arba ,,reikia žiūrėti į bylos medžiagą“. Po teismo žurnalistų apie meilę Rusijai klausiamas V. Lekstutis atsakė-,,Taip, myliu Rusiją, man patinka ir Amerika, ir Latvija. Tikrai esu už draugiškus santykius su daugeliu pasaulio šalių“. Sekantis šio teismo proceso posėdis vyks sausio 13 d. 

Lietuva jau raizgo politinių persekiojimų voratinklis?

Įtarimai šiais metais pateikti Ž. Razminui ir O.Titorenko, o jei prokurorai bus tikrai principingi, tai įtarimai gali būti pateikti ir kitiems piliečiams, kurių namuose 2015 m. kovo 19 d. vykdytos kratos.Tai politiniai persekiojimai, kratų metu jokių nelegalių ginklų sandėlių ar pinigų maišų nerasta. Per kratas paimtos ir išneštos tik knygos, kompiuteriai, telefonai, laikraščiai, proklamacijos, kasetės, dokumentai. Štai kokius gi ,,baisius nusikaltimus” vykdė O. Titorenko? Jam Klaipėdos policijoje įteiktuose oficialiuose dokumentuose rašoma: ,,Surinkti faktai, kurie leidžia teigti, kad Olegas Titorenko ( gim. 1967m.) įtariamas tuo, kad gamino ir platino informacinę medžiagą, kuri nukreipta skatinti neapykantą ir diskriminuoti žmonių grupes dėl jų socialinės padėties, įsitikinimų bei pažiūrų.

 

Būtent: 2014 m. gruodžio pradžioje Olegas Titorenko ,,Šilutės“ spaustuvėje užsakė atspausdinti 1000 egzempliorių proklamacijų ,,Tautieti” ir 1000 egzempliorių proklamacijų ,,Šalin eurą“. Šių proklamacijų tekstai nukreipti skatinti neapykantą ir diskriminuoti žmonių grupes pagal socialinę padėtį. Tekstuose yra teiginiai -,,Junkitės į mūsų gretas ir visoje Lietuvoje kurkite nesmurtinio pasipriešinimo grupes kovai su okupaciniu režimui“. Šiais savo veiksmais Olegas Titorenko padarė veiksmus, už kuriuos numatyta baudžiamoji atsakomybė pagal LR BK 170 straipsnį (Neapykantos kurstymas)“.

 

,,Pasakėlės iš rūsio“ : elito kritikai –tai ,,Rusijos agentai“

 

Stebint politinį V.Lekstučio teismo procesą ir prisimenant pastarojo laikotarpio realijas-kaip šis

 

aktyvus pilietis bei jo bendražygiai vadinami ,,vatnikais“, ,,Rusijos agentais“ ir panašiais epitetais,

 

galima prisiminti Smetonos režimo laikų opozicijos veikėjo J.Vildžiūno liudijimą iš jo knygos ,,Kova be

 

atvangos“ : ,,Kuo tiktai mūsų nekaltino: ir nepagarba savo tautai, savo kalbai, savo istorijai, ir tėvynės

 

išdavimu ir kitomis baisiomis nuodėmėmis. Pradedant prezidentu ir baigiant raštininkėliu, visi

 

vadindavo mus Rusijos agentais. Nei viename teismo procese nepavyko šito įrodyti, bet vis vien apie

 

tai buvo kalbama kuo garsiau, stengiantis sukelti visuomenėje klaidingą opiniją, sudaryti kuo

 

sunkesnes sąlygas opozicinei minčiai plisti“.

 

Štai ir iškyla klausimas: kokia čia laisvė? -jei stebime Smetonos režimo laikų tradicijų pratesimą.

 

Kratos, bylos, grasinimai ir šmeižtas opozicijos veikėjų ir žurnalistų adresu, saugumiečių ir kariškių

 

kontrolė kultūros sferoje, cenzūruojant kokias knygas imti į bibliotekas, kokias ne, kokius užsienio

 

žurnalistus, istorikus, dainininkus įleisti į Lietuvą, kuriuos ne. Galime konstatuoti-nedaug pažengėme

 

į priekį nuo Smetonos režimo laikų tradicijų ir papročių. Tiesa, dar nėra konclagerių. Tačiau

 

nenustebkime, jei vieną gražią dieną valdantieji imsis iniciatyvos Varnių ir Dimitravo konclagerius

 

atkurti. Kaip sakoma -,,NATO paliepus, elitui panorėjus“ Lietuvėlėje gali vykti bet kokios staigmenos.

 

Giedrius Grabauskas

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));