skip to Main Content
Bendromis pastangomis mums Seime pavyko atmesti partnerystės įstatymą ir apsaugoti šeimos sampratą, nors liberalai ir liberalioji konservatorių dalis dėjo visas pastangas, kad jis Seimo salėje patirtų sėkmę: vakar vakare, jau gerokai po darbo valandų, kad Seimo nariai nespėtų susipažinti su projektu ir gausiomis teisės departamento pastabomis jam, įtraukė į darbotvarkes, paskui konservatorių partijos prezidiume buvo laužomos krikdemų rankos, kad jie bijotų balsuoti už projekto išbraukimą iš darbotvarkės.
Buvo daug melo. Pasakojama, kad projektas neturi nieko bendro nei su šeima, nei su santuoka, nors partnerystės apibrėžimui buvo nukopijuota 2011 m. Konstitucinio Teismo sprendime suformuluota „šeimos“ sąvoka, į partnerystės įstatymą perkeltos santuokos sudarymo sąlygos, sutuoktinių teisės ir pareigos. Žinoma, tą panašumą su santuoka nuslepiant. Tą kopijavimą iš kitų teisės aktų, reguliuojančių šeiminius santykius, labai gerai rodo plagiato patikros sistema. Jos rezultatu ir dalinuosi.
AČIŪ visiems, prisidėjusiems prie partnerystės įstatymo projekto atmetimo pateikimo metu.
Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));