skip to Main Content

LR Konkurencijos tarnybai

Pareiškėjas:

UAB “Patikimas verslas” atstovas, “Laisvo laikraščio” vyr. redaktorius Aurimas Drižius

Konstitucijos 23 B, Vilnius

llredakcija@gmail.

Atsakovas:

UAB “Žinių radijas“

Įmonės kodas 125834131

A. Smetonos g. 6, 01115, Vilnius

Tel. +370 (5) 2431 430

Faks. +370 (5) 2431 433

El. p. biuras@ziniuradijas.lt

Pareiškimas dėl nesąžiningos konkurencijos taikymo, dominavimo rinkoje ir Konkurencijos įstatymo 3 str. 2 d. ir  5 str. 1 d. pažeidimo Žinių radijuje

2016 m. vasario 24 d.

2015 m. kreipiausi į Jus su pareiškimu, kuriame nurodžiau:

Šių metų gruodžio 1 d. kreipiausi j Žinių radiją, norėdamas užsakyti jame savaitraščio „Laisvas laikraštis“ reklamą. Pasiunčiau elektroninį laišką, nurodydamas: „sveiki, norėčiau užsakyti toki anonsą – laisvo laikraščio tema – ką slepia prezidentė?“. Kitą dieną gavau Žinių radijo reklamos skyriaus darbuotojo P.Bartašiaus tokio turinio atsakymą: „Dabar metų pabaiga ir eteris yra pilnai užimtas. Jūsų anonso negalime patalpinti į Žinių radijo eterį“. Kitaip sakant, Žinių radijas atsisakė transliuoti „Laisvo laikraščio“ reklamą išgalvotais motyvais, nes dar nė viena žiniasklaidos priemonė neatsisakė parduoti reklamos todėl, kad jos neva yra per daug. Negana to, Žinių radijas , nors mūsų konkurento – pvz., žurnalo „Valstybė“ reklama transliuojama Žinių radijuje kasdien. Prieš tai kelis kartus kreipiausi į Žinių radiją, norėdamas pirkti reklamos, tačiau nesulaukiau jokio atsakymo.

Kitaip sakant, Žinių radijas mielai transliuoja žurnalo „Valstybė“ reklamą, o jo konkurento – savaitraščio „Laisvas laikraštis“ reklamą-transliuoti atsisako išgalvota priežastimi, kad neva „eteris pilnai užimtas“. Tai yra akivaizdus Konkurencijos įstatymo pažeidimas.. Šio įstatymo tikslas – saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę Lietuvos Respublikoje. Šiuo įstatymu draudžiama ūkio subjektams atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nesvarbu, kokio pobūdžio jų ūkinė veikla, išskyrus atvejus, kai šiame įstatyme ar įstatymuose, skirtuose atskiroms ūkinės veiklos sritims, numatomos išimtys.

Žinių radijas užima dominuojančią padėtį žinias pranešančių radijo stočių rinkoje, nes praktiškai jis neturi konkurentų ir akivaizdžiai piktnaudžiauja savo dominuojančia padėtimi. Vienintelis Žinių radijo konkurentas – Lietuvos radijas – pagal įstatymą negali transliuoti reklamos, todėl visa reklama patenka Žinių radijui, ir minėtas ūkio subjektas akivaizdžiai piktnaudžiauja savo monopoline padėtimi, vieniems ūkio subjektams leisdamas reklamuotis, o kitiems – ne. Beje, tas atsisakymas grindžiamas išgalvota priežastimi – neva „eteris pilnai užimtas“.

Konkurencijos įstatymas numato konkurenciją ribojančių susitarimų draudimą. Jis numato, kad yra draudžiami visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento.

Šiuo atveju man yra akivaizdu, kad Žinių radijas yra susitaręs su žurnalu „Valstybė“, ir neleidžia kitoms žiniasklaidos priemonėms transliuoti savo reklamos per Žinių radiją. Akivaizdu, kad Žinių radijas ir žurnalas „Valstybė“ yra sudarę susitarimą taikyti nevienodas (diskriminacines) sąlygas atskiriems ūkio subjektams ir taip sudaryti jiems skirtingas konkurencijos sąlygas.

Reklamos įstatymas apibrėžia, kas yra dominuojanti padėtis – vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtis atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri sudaro galimybę daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurenciją. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, jeigu jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 procentų. Šiuo atveju galima sakyti, kad Žinių radijas užima 100 proc. žinias ir diskusijas transliuojančių radijo stočių rinkoje, nes jo vieninteliam konkurentui – LRT – transliuoti reklamą yra uždrausta.

Nors „Laisvo laikraščio“ siūlomas reklamos anonsas – „Ką slepia prezidentė? – yra etiškas, tačiau Žinių radijas savavališkai įdiegė cenzūrą ir uždraudė net kelti panašius klausimus. Turint omenyje, kad Žinių radijo klausytojai dažnai yra politiškai aktyvūs žmonės, kurie domisi politinėmis aktualijomis, ir klausosi diskusijų, paskleisti žinią apie „Laisvo laikraščio“ gvildenamas tems per šį radiją mums yra gyvybiškai svarbu.

Kita vertus, gali būti, kad šis draudimas transliuoti mūsų anonsą „Ką slepia prezidentė?11 – yra politinės cenzūros pavyzdys, kai žiniasklaidos priemonėms yra uždrausta kritikuoti vieną ar kitą politiką. Prezidentė Grybauskaitė žinoma tuo, kad negali pakęsti bet kokios kritikos savo atžvilgiu – užtenka prisiminti laida „Paskutinė instancija11, kurios vedėja R.Janutienė turėjo palikti tele-3 televiziją, nes padarė laidą apie D.Grybauskaitės praeitį.

Priedas – susirašinėjimas su Žinių radijo reklamos skyriumi.

Remdamasis išdėstytu, prašau Konkurencijos tarybą pradėti tyrimą dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo ir skirti maksimalią įstatyme numatytą baudą Žinių radijui už šio įstatymo pažeidimus ir piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi.

 

Į mano paklausimą – raštą Jūsų tarnyba sureagavo ilgiausiu raštu, kuriame nurodė, jog aš kažko neįrodžiau šiuo savo raštu.

Tarnyba taip pat nenurodė, kur aš galiu skųsti jos raštą, per kiek dienų, taip pažeidė ne tik Viešojo administravimo įstatymą, bet ir savo darbą reglamentuojančius nuostatus.

Pavyzdžiui, 9 punktu nurodė, jog turi būti preliminarūs duomenys, kad būtų galima pradėti tyrimą.

Tačiau iš atsakymo, jog “visas eteris iki 2016 11 11 užimtas” akivaizdu, jog tai melagingas atsakymas, nes kas 4 metus vykstant Seimo rinkimams, visos radijo stotys rezervuoja vietas ir Seimo rinkimų laidų, bei pačių kandidatų reklamai. Matyti, jog atsakymas melagingas, o Tarnyba net nesigilino, jog taip būti, kad “visas anonso laikas užimtas” būti negali.

Be to, jeigu Žinių radiją užėmė vienintelio leidinio – žurnalo “Valstybė” anonsas, ir dėl to nėra laiko kitiems leidiniams reklamuotis, kurie būtent naudojantis sąžiningos konkurencijos ir informavimo principais, nori pareklamuoti kitokią nuomonę apie šalies politikos įvykius, taip pat pareklamuoti savo spaudos priemonę, ką ją pirktų, prenumeruotų – vadinasi, sąžininga konkurencija buvo pažeista, o kadangi žurnalas “Valstybė” skleidžia tik valdančiųjų šalies vadovų pozicijas, ir jų nekritikuoja, iš to matyti, jog galimai yra išankstinis, ir draudžiamas susitarimas. Be to, Taryba netyrė Žinių radijo finansavimo šaltinių, akcininkų sudėties, bei kodėl jie dominuoja rinkoje.

9 punktas Tarnybos atrašymo tuo netikslus ir galimai neteisėtas, nes neatlikus tyrimo, ir negalima sužinoti, kodėl Žinių radijas atsisako priimti reklamą, o manymas, jog atsisakymas net ir po Seimo rinkimų priimti reklamą iš manęs nereiškia jokio susitarimo, nėra niekuo pagrįstas, nes neatitinka šalies politinių aktualijų faktinių aplinkybių.

11 punktu Tarnyba nurodė, jog aš neįrodžiau, jog Žinių radijas turi dominuojančią poziciją tarp radijo stočių. Nelabai suprantu, ką aš turiu įrodinėti: jog Žinių radijas – tai ne muzikinė radijo stotis? Ką turiu pateikti – tinklelio transliacijų sudėtį? Kiekvienam sveiko proto piliečiui (angl. Reasonable mind) ar valdininkui turi būti žinoma, jog nuo 1990 m. Lietuvoje atsikūrus laisvoms radijo stotims, visos išskyrus Žinių radiją, ir Lietuvos radiją, kuris nepriima reklamos, buvo komercinės – pramoginės. Tai yra visuotinai žinomas faktas, ir jo papildomai įrodinėti nereikia, nes visuotinai žinomų faktų teisės teorijoje yra numatyta, nereikia kaip nors dar kitaip įrodinėti, nes Konkurencijos tarnybą irgi sudaro žmonės, ir jie negali apsimesti, jog neklauso radijo, ir nežino, kokios radijo stotys egzistuoja. Be to, jeigu Konkurencijos tarnyba šitaip “dirba” ir šitaip “tiria” skundus, vadinasi, net nesusigaudo, ką tiria – tai vėlgi rodo ne mano skundo trūkumus, o tyrėjų nekompetenciją.

Be to, tokius duomenis galima – ir Tarnyba turėtų mokėti – patikrinti apklausų, monitoringo, svetainėse, kaip TNS tyrimo duomenys, http://www.tns.lt/lt/news/radijo-auditorijos-tyrimas-2015-m-ruduo/, nurodyta 2015 rudens duomenys, jog Lietuvos radijas yra 3 vietoje, bet minėjau, jis nepriima reklamos.

O toliau šalia kitų pramoginių radijo stočių, su 1,9 proc. Reitingu nurodyta mano minima radijo stotis “Žinių radijas”.

Jeigu Tarnyba nesuvokia, kuo skiriasi pramoginės stotys nuo žinių, naujienų stočių, pateikiu Žinių radijo aprašymą:

http://www.ziniuradijas.lt/

“Apie mus”

2000 m. kovo 7 d. transliacijas pradėjęs Žinių radijas neturi analogų Lietuvoje – darbo dienomis ir šeštadieniais kas 30 minučių jis transliuoja nuolat atnaujinamas žinias iš Lietuvos ir pasaulio. Toks formatas pritraukė socialiai aktyviausios visuomenės dalies dėmesį.

 

Per 15 gyvavimo metų Žinių radijas tapo žiniasklaidos priemone, operatyviausiai ir objektyviausiai informuojančia apie politikos, ekonomikos, socialinio gyvenimo įvykius, kultūros ir sporto aktualijas.

 

Žinių radijo eteryje ypač daug dėmesio skiriama nuolat atnaujinamoms žinioms, tiesioginėms diskusijų laidoms, specialistų vertinimams ir komentarams, klausytojų nuomonėms.

 

 

UAB „Žinių radijas“ yra registruota Juridinių asmenų registre.

Kodas – 125834131, PVM kodas – LT258341314.

99 % UAB „Žinių radijas“ akcijų valdo UAB „SSPC“.”

Taip, kaip patys pristato, nurodyta, jog nėra analogų jiems. Todėl pagal civilinio proceso teisės principą, ką atsakovas pats pripažįsta, ieškovui nebereikia įrodinėti, vien iš Žinių radijo prisistatymo akivaizdu, jog jie patys save laiko analogo neturinčiu žinių ir naujienų radiju, o netikėti jais neturiu jokio pagrindo.

13 atsakymo punkte rašoma, kad “dominuojančios padėties užėmimas nelaikomas pažeidimu”, tačiau tai prieštarauja Konkurencijos įstatymui, jo 3 str., kur aiškiai parašyta, jog tai yra pažeidimas, ir kad dominavimą ir tiria konkurencijos pažeidimo prasme – būtent jūsų tarnyba.

Šiuo Tarnyba pati pripažįsta, jog laiko Žinių radiją analogu neturinčia ir dominuojančia radijo stotimi. Tačiau prieš tai 11 punkte rašo, jog aš to neįrodžiau. Pagal logikos principus teigiant, tai yra lot. contradictio ad absurdum, arba absurdiškas prieštaravimas. Be to, aš nesikreipiau dėl Žinių radijo monopolijos, aš kreipiausi dėl to, jog jie būdami dominuojantys, ir cituojant juos, “analogų neturintys”, atsisako priimti reklamą, melagingai motyvuodami, jog esą iki 2016 11 11 tinklelis užimtas, kas , artėjant Seimo rinkimams, akivaizdu, nėra tiesa.

Nors tarnyba rašo, jog (13) dominavimas rinkoje nėra pagal Konkurencijos  įst. 7 str. laikoma pažeidimu, 14 punkte vėl prieštaraudami sau nurodote, jog aš neįrodžiau, jog Žinių radijas dominuoja rinkoje.

Remiantis ką dėstau, akivaizdu, jog gavę mano pranešimą, kaip Viešojo administravimo subjektas, nesiėmėte jokių veiksmų, kad tinkamai išnagrinėtumėte mano skundą.

O remiantis Viešojo adminisravimo įstatymu, jūs, jeigu trūko iš manęs duomenų, o patys nemokate susirasti (naudojantis “google” programa susivesti “žinių radijas” ir “radijo stočių reitingai”), turėjote man apie tai atsiųsti raštą, ir pasiūlyti pateikti įrodymus, papildomus dokumentus, ko jūs nepadarėte, o Viešojo administravimo įstatymo  22 str. 2 dalis numato, jog “Administracinei procedūrai pradėti reikalingą informaciją, kurią turi viešojo administravimo subjektas arba kuri yra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, surenka pats skundą gavęs viešojo administravimo subjektas.”

Jūsų atsakymas man – ciniškas išsityčiojimas iš viešojo administravimo procedūros. Asmuo, pateikdamas skundą, neprivalo nei tiksliai žinoti visų įstatymų, nei turėti įrodymų pagal teismines taisykles: nes jis kreipiasi pagal Viešojo administravimo procedūros taisykles, ne teismine tvarka, o administracine. Jūs esate viešojo administravimo įstaiga, ir pagal Viešojo adminisravimo įstatymą ne tik kad galite, bet privalote patys susirinkti įrodymus. Aš nesu viešojo administravimo subjektas, ir aš netgi neturiu valdingų įgaliojimų reikalauti iš Žinių radijo įrodymų apie jų veiklą – savo įstaigos įgaliojimus Jūs 2016 01 04 raštu perkeliate man, tačiau tai yra Viešojo administravimo proceso pažeidimas.

Valstybės įstaiga, gavusi skundą, prašymą, per 20 dienų jį išnagrinėja ir parengia atsakymą – tenkinti skundą, ar atmesti. Jūsų atsakymas nėra nei skundo tenkinimas, nei atmetimas, parašyta, jog aš neva nedirbau jūsų darbo, nesurinkau įrodymų, ir neįrodžiau to, ką jūs turėjote ištirti todėl jūs netirsite.

Pažymėtina, jog jūs esate ir valstybės tarnautojai, o valstybės tarnautojai privalo laikytis bendradarbiavimo bei nepiktnaudžiavimo tarnyba principo. Minite savo vidinį reglamentavimą, tačiau piliečiams pirmiausiai žinoma yra Viešojo administravimo įstatymas, ir kurio nuostatas jūs, liepdami man pačiam išsitirti reklamos nepriėmimo atvejį, pažeidėte.

Akivaizdu, jog jūsų raštas negali būti laikomas mano pareiškimo išnagrinėjimo rezultatu, tačiau iš kitos pusės, jūs tarsi stengiatės išnagrinėti mano keliamus klausimus.

(4) teigiate, jog reikia nustatyti, ar susitarimas yra, tačiau jūs net nežinote, Žinių radijo kaip dominuojančiosios radijo stoties, statuso, ir nenorite žinoti. Tačiau Konkurencijos įstatymo 3 str. 2 d. aiškiai nurodo:

“2. Dominuojanti padėtis – vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtis atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri sudaro galimybę daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurenciją. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad ūkio subjektas (išskyrus mažmenine prekyba besiverčiantį ūkio subjektą) užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, jeigu jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 procentų.”

Akivaizdu, jog tam, kad būtų galima kažką įrodyti, turi būti pradėta administracinė procedūra, kuri kažkodėl nebuvo pradėta, o 13 punktu rašto iš viso bandoma paneigti Konkurencijos įstatymo 3 str. 2 d., o 14 punkte kaip minėjau iš viso rašoma, kad neįrodyta, jog Žinių radijas dominuojantis – tačiau Konkurencijos tarnyba neatliko absoliučiai jokio tyrimo, kad tai nustatytų, nes, kaip matyti iš įstatymo, reikia suskaičiuoti procentus, o Tarnyba to neatliko.

Nors 6 atsakymo punktu  Tarnyba aiškina, jog aš nepateikiau jokių įrodymų, tačiau atsakymas glūdi tame pačiame įstatyme, kurio neva rėmuose Tarnyba veikia:

Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d.

5 straipsnis. Konkurenciją ribojančių susitarimų draudimas

  1. Visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento…

Todėl aš iš esmės kreipiausi dėl Žinių radijo sudaryto susitarimo su kažkuo iki 2016 11 11 visiškai užpildyti eterio laiką, nes tai ir yra susitarimas, kuris trukdo kitiems panašiems ūkio subjektams – spaudos leidiniams – reklamuotis ir konkuruoti tarpusavyje.

Tačiau 6 atsakymo punkte Tarnyba neigia Konkurencijos įst. 5 str 1 d. ir aiškina, jog net tokie susitarimai, kurie kaip nurodau, Konkurencijos įst. uždrausti, Konkurencijos Tarnybai neatrodo įstatymu uždrausti.

Vadinasi, Konkurencijos Tarnyba neigia Konkurencijos įstatymą, jo 3, 5 straipsnius, tačiau nenurodo ir neįrodo, kad ir nuo kada sustabdė šio įstatymo galiojimą.

Taip pat Konkurencijos tarnyba įžūliai nepaiso Viešojo administravimo įstatymo 22 str. 2 d., neprašo dokumentų, nerenka įrodymų patys, nors įstatyme aiškiai numatyta, jog privalo, pažeidžia ir savo veiklos nuostatus.

Remiantis išdėstytu, prašome pradėti administracinę procedūrą dėl radijo stoties Žinių radijas Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. pažeidimo, remiantis šio įstatymo 3 str. 2 d., kai turint dominuojančią padėtį, yra UAB “Žinių radijas” įvykdytas konkurenciją pažeidžiantis susitarimas – užpildytas visas eterio laikas iki 2016 11 11, o jeigu tarnyba nenori nieko tirti, iš mano, jog Konkurencijos įst, 5 str. nustojęs galios, prašome surašyti motyvuotą atsisakymą pradėti administracinę procedūrą, kad galėčiau jus dėl  neveikimo ir piktnaudžiavimo tarnyba apskųsti teismui.

Priedas – Žiniu radijo atstovo elektronis laikas, kad visas Žinių radijo eteris yra pilnai užpildytas pusei metų į priekį.

 

Aurimas Drižius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));