skip to Main Content

p.AURIMUI DRIŽIUI

„LAISVO LAIKRAŠČIO“ redaktoriui

 

Dėl š/m birželio mėn.4-10 Nr.22 išsakytų straipsnyje minčių 

 

 

„PAPEIKIMAS“ 

Laisviausiame (laisvesnių nėra) Lietuvoje publikuotame laikraščio straipsnyje „Visa Lietuvos „teisinė sistema“ yra mėšlo krūva“ iškilo tam tikrų netikslumų, pamastymų ir apmastymų, derinant su kalbininkais. Agrariniu ir senų Lietuviškų tradicijų požiūriu, MĖŠLAS buvo vertinamas kaip geriausias, brangiausias ir nat-ūraliausias lietuviškos gamybos produktas – trąša lietuviškai žemelėj. Tai ne Jonavos ar Kėdainių cheminė birioji tonomis tiekiama, kaip teigia aną, pirmykštę trąšą dar prisimenantis Lietuvos tikrasis žemės savininkas ir Duonelės augintojas.

Tik jo rankomis išauginti rugiai ir kviečiai priviliojo (jėga ir kai kurių valdinininkų parsidavėlišku gobšumu ir kvailumu) j Baltų kraštą brautis per Europą įvairius svieto perėjūnus, skaniai ir veltui, gardesnę ir už medų, ryti mūsų duonelę. Prisikimšę žinojo, kad nesirgs „gumbu“. Tik kvailas muzikontas, nepauostęs kuo kvepia Lietuviška duonelė (o vis dėl to, ant to „nekvepiančio mėšlo“ pagaminta, tai kaip?), sunaikino ne tik kaimuose mėšlo gamintojus, bet ir jų „gamyklas“.

Po puspročių ir piktybiškų tokių svetimtaučių, prisiplakėlių, žemės ūkio reorganizatorių (pirksim ten…) veikios,, ėmėmės auginti kitokius produktus su priemaišomis, dabar medicinos mokslas sako- onkologinėmis ligomis, liaudyje vadinamomis „vėžiais“. Mat tikrieji gyvūnai nuo netikrų trąšų, taipogis susirgo ir baigia išnykti mūsų ežeruose ir „prūduose“.

Taigi, buvusį lietuvišką produktą, o tada ir jj pagaminusi specialistą, vienas kitam reiškusius pelnytą pagarbą, įžeidinėti nevalia. Anot K.Donelaičio „… mėšlas yr naudings daikts žemelę maitinti, bet germanus, žydus, frankus – niekad veltui nederėjo.“ Tai buvo, jau baigia išnykti, Labai geras ir naudingas produktas. Ne veltui j Lietuvą plūsta tankais ir lėktuvais užsienio „kontrolieriai, „atidarius vartus“- po vieną nebespėja. Šiukštu, tik dėl kokybės įvertinimo!! L..

Reziume. Ruošiant mokslinę disertaciją apie šio produkto jtaką, tik LIETUVIUI, bet ne apie reikšmę kosmetikos požiūriu, yra galimybė apginti 2 Disertacijas .

Išeinant iš pirmosios, antroji privalomai skambėtu „MĖŠLO KVAPAS IR SANKAUPOS VIRŠ LIETUVOS TERITORIJOJŲ“. . Sukonkretinant vietoves, tai pradiniai bandomieji tyrimai parodė, kad didžiausia Lietuvoje mėšlų KVAPŲ KONCENTRACIJA formuojasi, geometrinės progresijos principu, virš mūsų Tėvynės teismų ir prokuratūrų, tikrųjų darbuotoju dislokacijos vietų.

Todėl ir tikrieji Baltų miestų gyventojai šias teritorijas stengiasi apeiti. Ir kaimo gyventojams iš negryno mėšlo sklindančių landinių kvapas nepatinka. Arba jie j šias

darosi nejauku.

Kaip senovėje sakydavo: ŽMOGUS LENKIASI NE Š.., BET KVAPO.

O už nepilnos praktinės-gamybinės metodikos ir tūkstantmetinius „institutų“ ir Lietuvos patriotų įdėto triūso nepilnavertiškumo sampratą, „Laisvo laikraščio“ redaktoriui p. A.Drižiui siūlau {gyvenu laisvoje demo kratinio(-ėje?) šalyje, todėl ką noriu tą siūlau ir rašau} „Papeikimą“. Derybų keliu, ne per teismus, iš ten ne… sklinda, be korupcijos priemaišų, sutikčiau, kategoriškai nusiderėti, bet ne žemiau, tik iki aukščiausios „žodinės pastabos“.

Su visa pagarba,Alfredas Jankūnas, Lietuvis ir sūnus lietuvio

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));