skip to Main Content
Šiandien Panevėžio teismo apsaugos darbuotojas, pamatęs viešoje vietoje – teismo pastate filmuojantį „Laisvo laikraščio“ žurnalistą Alvydą Veberį, jam pareiškė „Tu lavonas“
 
 
 
Diktatūra ar persekiojimas keliant pavojų demokratijai ?!!
Alvydas VeberisNEMELUOTI! NEBIJOTI! NETYLĖTI! VIEŠINTI! NEBŪTI ABEJINGIEMS! NEUŽMIRŠTI!
Diktatūra ar persekiojimas keliant pavojų demokratijai ?!!
Ne tik vyksta Lenkijoje maištas dėl spaudos laisvės apribojimo, bet LR Seimas irgi bandė tą padaryti patvirtinę spaudos laisvės įstatymą nauja redakcija. 
LR Prezidentė užprotestavo norimai įvesti diktatūrai.
Panevėžio apygardos ar apylinkės teismuose vyksta tie patys spaudos laisvės apribojimo ,,žaidimai“ ir savų taisyklių taikymas jų pastatuose. Tiek apsaugos darbuotojai, tiek teismų sekretorės, prokurorai ir net teisėjai ne teismų procesų metu draudžia viešoje erdvėje daryti nuotraukas ar įrašus, apriboja žiniasklaidos atstovų laisvę, persekiodami juos, grasindami baudomis ar panaudodami tuo tikslu smurtą. Pateiksiu tik keletą vaizdo įrašų. Jų yra ne vienas ir ne du.
Šiandien Panevėžio apylinkės teisme teko atstovauti fondo globojamą našlaitį Kęstą Šimašių. Ryšium su praeito posėdžio panaudotu smurtu teismo darbuotojo Aleksandro Šveco, dalyvaujant ir stebint įvykius atstovei spaudai Irmai Gritėnienei bei kitiems teismo rūmuose esantiems dalyviams. Šiandien viešoje erdvėje, teismo rūmuose padariau smurtautojo Aleksandro Šveco nuotrauką.
Girdint teismo apsaugos darbuotojui-komendantui Vidmantui Piragiui, kuris šiame įraše kelia sumaištį ir įrodinėja savo taisykles, kitiems asmenis esantiems viešoje pastato dalyje -teismo vestibiulyje, Aleksandras Švecas grasino man, kad esu lavonas, keikėsi kitais necenzūriniais žodžiais, pasislėpė rūbinėje už durų. Nors jo leksikonas buvo ištartas garsiai, tačiau pridengdamas savo kolegą A.Švecą, teismo apsaugos darbuotojas-komendantas Vidmantas Piragis apsimetė, kad negirdėjo jo ištartų grasinančių žodžių.
Teismo pirmininko padėjėja (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)
Irma Gritėnienė antrą kartą dalyvauja Aleksandro Šveco smurtiniuose ir grasinančiuose įvykiuose. Gindama teismų tokią ,,įsiviešpatavusią dvasią“ ji mano padarytuose įrašuose neigia ir meluoja apie matytus konfliktus, persekioja mane teismo rūmuose vaikščiodama ir sekiodama iš paskos. Tokie darbuotojai ne tik trikdo teismų darbą, bet patys provokuoja ir sukelia sumaištį.
Panevėžiečiams reiktų rimtai susirūpinti tokiais savo poelgiais. 
Šis incidentas perduotas Panevėžio apylinkės teismo vadovams. Informuosiu apie priimtus sprendimus skaitytojus. O gal vėl eilinį kartą bus dengiami teismo darbuotojai grubiai pažeidę viešąją rimtį ir įstatymų nustatytą tvarką, užgniaužiant spaudos laisvę?
Teismo vadovams reiktų supažindinti savo darbuotojus apie jų teises ir pareigas. Tam tikslui žinoti, kad LR 44 str. 1 d., numato, kad masinės informacijos cenzūra draudžiama. LR Konstitucija gina asmens teisę turėti įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, gauti, ir skleisti informaciją ir idėjas (25 str. 1 ir 2 dalys).
Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kas yra cenzūra: ,,Cenzūra – tai spaudos, kino filmų, radijo ir televizijos laidų, teatro spektaklių ir kitų viešų renginių turinio kontrolė, kad nebūtų tam tikros žinios ir idėjos. Demokratijos požiūriu svarbu, kad viešoji nuomonė formuotųsi laisvai. Be to, Visuomenės informavimo įstatymo 10 str. ,,Draudimas taikyti neteisėtus informacijos laisvės apribojimus“ sako: ,,Viešosios informacijos cenzūra LR draudžiama. Draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama kontroliuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos informavimo turinį …‘‘
Europos žmogaus teisių teismas, aiškindamas Konvencijos 10 straipsnio turinį, yra nurodęs, kad teisė skleisti informaciją ir idėjas apima ne tik teisę skleisti neutralią informaciją ir idėjas, kurios yra palankios ir neįžeidžiančios, bet ir informaciją, kuri yra šokiruojanti, erzinanti ar trikdanti visuomenę ar jos dalį. Toks šios teisės normos turinio aiškinimas tarnauja pliuralizmui, tolerancijai, abipusiam pakantumui ir plačioms pažiūroms, be kurių neįmanoma demokratinė visuomenė, formuoti [11]. Taigi Konvencija gina ne tik asmenį, paskleidusį absoliučiai teisingą informaciją, bet ir asmenį, kuris paskleidė ne visiškai tikslią informaciją, tačiau tą padarė sąžiningai, nepiktnaudžiaudamas teise skleisti informaciją, t. y. neperžengdamas Konvencijos 10 straipsnio 2 dalyje nustatytų šios teisės ribų.
Siūlau ne tik administracijos vadovams, bet ir jų pavaldiniams einantiems atsakingas pareigas perskaityti ir susipažinti su LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO Į S T A T Y M U 2006 m. liepos 11 d. Nr. X-752 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nauja redakcija Pakeisti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą ir jį išdėstyti taip:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMAS…
 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));