skip to Main Content

Panevėžio miesto savivaldybės taryba skubiai nori keisti bendrąjį miesto planą – kodėl?

Aiškėja Panevėžio miesto bendrojo plano keitimo tikslai. Jie jau nėra tokie nereikšmingi, kaip buvo mėginama įteigti. Kviečiu visus atidžiai pasidomėti šiuo dokumentu, nes jo uždaviniai : 

1. Atsižvelgiant į pakitusius visuomenės poreikius ir pateiktus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, sumažinti (pakeisti) bendrajame plane numatytų daugiaaukštės statybos teritorijų apimtis, keičiant jas į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos arba į mišrią vienbučių, dvibučių gyvenamųjų pastatų ir daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos. Sumažinti pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas pietinėje miesto dalyje (iki Savitiškio gatvės), keičiant į mišrią daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, vienbučių, dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir komercines teritorijas su pramonės ir infrastruktūros teritorijomis;

2. Patikslinti miesto istorinės dalies teritorijas ir apsaugos zonų ribas;

3. Patikslinti (atnaujinti) inžinerinės infrastruktūros – svarbių gatvių trasas ir inžinerinių tinklų vystymo prioritetus įvertinant parengtų ir patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų (detaliųjų ir specialiųjų planų) sprendinius. Susieti miesto bendrojo plano sprendinius su Panevėžio rajono bendrojo plano sprendiniais;

4. Patikslinti žaliuosius plotus, jų ribas ir, atsižvelgiant į gyventojų prašymus, pagal galimybes suderinti su esama žemėnauda (pagal pridedamą schema);

5. Patikslinti (atnaujinti) Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo bendrajame plane sprendinius. 

Šiandien Ūkio ir aplinkos komitete pamėginsiu išreikalauti sprendinių viešą paskelbimą savivaldybės svetainėje.

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narė Gema Umbrasienė

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));