skip to Main Content

Nužudytu teisėju J.Furmanavičiumi dėl potraukio mažoms mergaitėms dar sovietmečiu bjaurėjosi jo giminės

 Aurimas Drižius

„Net besimokydamas vidurinėje mokykloje, Jonas Furmanavičius turėjo problemų dėl mažų mergaičių, ir tai nėra tik gandai, – LL pasakojo Veisiejų miestelio gyventojas Romas Balevičius, – Jonas Furmanavičius yra mano brolio žmonos, mirusios nuo vėžio, giminė. Aš kaip šiandien prisimenu atvejį dar ir sovietmečio, kai vairuotojai, pagauti girti prie vairo, buvo baudžiami taip – jų automobiliai buvo  konfiskuojami ir parduodami komise. Mano brolis kaip tik tokiame komise nusipirko ‚Žigulį“, o tos mašinos savininkas ėmė bylinėtis per teismus. Tada jo žmona ir sako, kad reikia kreiptis į pusbrolį Joną Furmanavičių, jis gi teisininkas, ir padės. Tačiau jau tada mano brolis taip pasakė: „pas tą pedofilą aš niekada nesikreipsiu. Nenoriu aš į jį net pažiūrėti“. 

 

Lietuvos Apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio antikvarinį automobilį „Volgą“ restauravęs Veisiejuose Lazdijų rajone automobilių restauravimo meistras Romas Balevičius buvo nuteistas beveik 30 tūkst. litų bauda už tai, kad „pasisavino svetimą turtą“ – minėtą teisėjo automobilį.

 

 Dar 50 parų arešto žmogus buvo nuteistas „už poveikį liudininkui“ – t.y. neva už tai, kad neva grasino teisėjo V.Kažio naudai liudijusius du žinomus kontrabandininkus. Pastarieji papasakojo, kad R.Balevičius neva kažkokiame servise buvo juos išsikvietęs, ir pažadėjo „nukapoti rankas ir kojas“.

 

 „Jie man pripaišė žargoną, kurį patys naudoja, – juokiasi R.Balevičius, buvęs mokyklos mokytojas, kuris sakė, kad jo minėtoje vietoje negalėjo būti, mat jis išsinuomavo minėtas patalpas praėjus pusei metų po minėto „poveikio liudininkams“.

 

Tačiau „liudininkams“ tai išėjo į naudą, vėliau nors ir buvo kaltinami didelės vertės kontrabanda, tačiau teisme kažkaip išsisuko gavę minimalią baudą. Tačiau pats R.Balevičius atsėdėjo 50 parų arešto, ir negali atsigauti nuo tokio „teisingumo“. Jis kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl tokio teisėjo V.Kažkio elgesio, buvo atnaujintas tyrimas, tačiau vėliau numarintas, o R.Balevičių priėmęs prokuroras Mikelionis pasiguodė, kad dėl to Kažio pas „prokurorą durys neužsidaro, tačiau jis turi labai daug pažinčių“. 

 

 

Pats R.Balevičius sako, kad sąžiningai suremontavo teisėjo V.Kažio antikvarinį automobilį, tačiau sutartų 25 tūkst. litų už darbą teisėjas nesumokėjo. Beje, atrodo, kad V.Kažys net neketino mokėti, nes iš pat pradžių R.Balevičiui sakė, kad „mes tau padėsime“. Kai R.Balevičius atsakė, kad man nereikia padėti, o „dėkite pinigus“, prasidėjo teisėjo grasinimai, kad „mes tave pasodinsime“. 

 

„Tada aš tik juokiausi iš tokių teisėjo grasinimų, – pasakojo R.Balevičius, – tačiau pasidarė nebejuokinga – iš viso man buvo iškelta 12 bylų. Patyriau beveik 100 tūkst. litų žalą, nes negavau tiek pajamų už teisėjo automobilį, o dar dvigubai tiek V.Kažio draugai priteisė iš manęs“.

Galiausiai žmogui buvo pasiųstas toks signalas – žiemą jo kieme palaukė banditai, sudaužė beisbolo lazdomis, ir pasakė, kad „linkėjimai iš Vilniaus“.

 

Nors teisėjas tvirtina, kad R. Balevičiui perdavė 10000 Lt. ir 3000 eurų, tačiau, tai patvirtinančių įrodymų, jokių raštelių, kad sumokėjo tiek pinigų byloje nesurinkta. “Žinant, kad nukentėjusysis yra teisėjas ir jam panašius ginčus tenka spręsti dažnai, tai neįtikėtina, kad perduodamas nepažįstamam asmeniui tokią pinigų sumą jis nesurašė jokio patvirtinančio dokumento, – teisme stebėjosi R.Balevičiaus advokatas Albinas Miliauskas, – galima daryti išvadą,  kad pinigų faktas neįrodytas. Kad nukentėjusysis pinigų neperdavė, tai patvirtina aplinkybė, kad tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo buvo įvairių nesutarimų, tame tarpe ir dėl automobilio remonto darbų. Todėl neįtikėtina, kad esant nesutarimams, duodamas pinigus, nukentėjusysis nebūtų paėmęs iš Romo Balevičiaus tai patvirtinančio dokumento. Kad nukentėjusysis buvo nepatenkintas darbų tempais, tai baigiamojoje kalboje nurodė ir prokuroras. Tai patvirtino ir nukentėjusysis sakydamas, kad birželio mėnesį sakė baigti remonto darbus. Atliekant remonto darbus, įtampa tarp Balevičiaus ir Kažio buvo akivaizdi. Kad pinigai nebuvo perduoti Balevičiui, patvirtina ir tai, kad nukentėjusysis kaip priežastį, dėl ko nebuvo perduoti pinigai, nurodo teisėjų atlyginimų sumažėjimą. Iš kur Balevičius gali žinoti, kad teisėjams mažinamos algos. Šita aplinkybė parodo, kad mano ginamasis prašė, kad nukentėjusysis prašė sumokėti pinigus, tačiau nukentėjusysis pinigų nedavė, nes sunki padėtis, mažinamos teisėjų algos. Kad nukentėjusiajam Viktorui Kažiui priklausantis automobilis yra pas Balevičių, tai patvirtina tik liudytojas Bauras, kuris yra nukentėjusiojo pažįstamas ir gali būti suinterisuotas bylos baigtimi. Byloje nustatyta, kad 2011-05-26 iš Balevičiaus kiemo bandyta išvaryti nukentėjusiojo automobilį, tačiau nėra nustatyta, kad iš Balevičiaus kiemo automobilį išsivarė ne pats nukentėjusysis. Liudytojai Artūras Kuzma, Staniulis yra draugiškuose santykiuose su nukentėjusiuoju. Gediminas Kažys yra nukentėjusiojo sūnus. Nors šie liudytojai patvirtina kai kuriuos nukentėjusiojo parodymus, tačiau nurodytos aplinkybės neleidžia parodymų laikyti patikimais. Gediminas Kažys nurodo visiškai kitokias sumas, kurias Kažys davė Balevičiui, nei pats nukentėjusysis. Manau, kad negalima laikyti patikimais liudytojų Balkevičiaus ir Mickevičiaus parodymų, nes jie yra akivaizdžiai neteisingi. Šie liudytojai turi pakankamą pagrindą apkalbėti kaltinamąjį. Šių liudytojų parodymai yra nenuoseklūs. Kad jie matė iš kiemo išvažiuojant automobilį GAZ 21, tai tuos parodymus davė ne iš karto, o vėliau. Tuos parodymus galima buvo suderinti, kad būtų naudingi nukentėjusiajam.

Savo kalboje nukentėjusysis nurodė, kad dėl mano ginamojo kaltės, viską paaiškino Mickevičiaus ir Balkevičiaus parodymai. Byloje nustatyta, kad su bylos medžiaga niekam nebuvo leista susipažinti ir daryti apklausos kopijų. Kyla klausimas, kodėl reikėjo duoti neteisingus parodymus. Manau, kad liudytojams duoti neteisingus parodymus motyvas buvo. Kadangi, akivaizdžiai davė parodymus dėl neteisingų aplinkybių, neslepia fakto, kad šiuo metu santykiai tarp Balevičiaus ir jų yra priešiški, todėl yra akivaizdus pagrindas Balevičių apkalbėti. Todėl jų parodymai turėtų būti laikomi nepatikimais“.

 

 

„Man pritaikė straipsnį „svetimo turto pasisavinimas“, neva aš jam neatidaviau jo „Volgos“, o jis man neva sumokėjo 10 tūkst. litų ir 3 tūkst. eurų, – pasakojo Romas Balevičius, – nors jis man nesumokėjo nė cento. Galiausiai teismas nuteisė mane ir davė 6 tūkst. litų baudą, plius dar 7 tūkst. litų – tariamai žalai Kažiui atlyginti“. 

„Proceso metu teisėjų prašiau tik išreikalauti Kažio pajamų deklaraciją – jeigu jis man sumokėjo, ten turi būti nurodyta, – pasakojo R.Balevičius, – nė vienas teisėjas nepatenkino šio prašymo. Jeigu jis man davė 10 tūkst. litų, o to niekas nematė, tačiau jeigu aš duodu tokią sumą, tai vis tiek paprašyčiau dokumento, kad tokią sumą sumokėjau“.

Pradžioje ši byla buvo nagrinėjama Lazdijų teisme, tačiau ten buvo aišku, kad į Kažio pretenzijas rimtai nežiūrima. „Tada jis padidino žalos sumą, ir tada skundą turėjo nagrinėti toks Kauno apygardos teismo teisėjas Švirinas, kuris yra geras jau minėto Kuzmos draugas – kartu ne vieną kartą pamatyti baliavojantys“, – pasakojo R.Balevičius.

Jį teismuose atstovavo keli advokatai. Pradžioje toks advokatas Platūkis prisipažino R.Balevičiui, kad jam „buvo perduoti linkėjimai nuo kolegų Alytaus advokatų“, todėl jis negali atstovauti šioje byloje. „Jis bent sąžiningai prisipažino, kad negali man atstovauti“, – pasakojo R.Balevičius. Kitas jo advokatas Miliauskas nė piršto nepajudino. Apeliaciniame teisme R.Balevičiaus skundą nagrinėjusi teisėta Kartanienė koridoriuje nė nedrįso pažvelgti teisiamajam į akis, pradėjo nuleidusi galvą. Aukščiausias teismas formaliai taip pat atmetė jo skundą.

 

R.Balevičius vėliau pradėjo domėtis Kažio biografija, ir sužinojo, kad jis nėra pirmoji teisėjo auka, taip apgaunant su automobilio remontu.

„Kalbėjausi su žmogumi, kuris dar 2009 m. prižiūrėjo Kažio sodybą Molėtų rajone, Toliejų kaime, – pasakojo R.Balevičius, –  jis pasakojo, kad vietiniai vyrukai galimai taisė teisėjo Kažio volgą, negavo pinigų, tačiau vėliau ta volga buvo rasta supjaustytomis padangomis ir išdaužytais langais. Žmonės kalbėjo, kad taip „meistriukai“ atsidėkojo už tai, kad negavo pinigų. Tačiau ten Kažys pasielgė kiek kitaip – atėmė tą mašiną iš remonto su policijos pagalba. Kada tie vaikinai pradėjo ieškoti pinigų už darbą, taip išėjo, kad vienas buvo užpultas ir sumuštas, ir vėliau mirė. O kitas suprato, kuo tai baigsis, ir emigravo iš Lietuvos“.

Tai, kad žmonės, bandantys atgauti pinigus už darbą iš teisėjo Kažio, vėliau būna užpuolami banditų, jau tampa kasdienybe.

„Mane užpuolė 2014 m. sausio 29 d., – pasakojo jis, – mane užpuolė dviese su beisbolo lazdomis, sudaužė mašiną ir rankas, nes jomis prisidengiau galvą. Už ką? „Linkėjimai iš Vilniaus“, – pasakė banditai. 

 

Teisėjas V.Kažys yra nuskambėjęs savo labai humaniškais sprendimais žiaurių nusikaltėlių bylose:

Buvęs žinomas bušido kovotojas Daumantas Barinovas išteisintas dėl tyčinio nužudymo iš chuliganiškų paskatų – Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį panaikino jam skirtą suėmimą ir nurodė nedelsiant paleisti iš Kauno tardymo izoliatoriaus, kuriame jis yra laikomas.

 

http://www.delfi.lt/news/daily/crime/busido-kovotoja-isteisino-del-emigranto-nuzudymo-prie-maximos.d?id=70112502

Paleido į laisvę vieną žiaurios „Lapinių“ grupuotės lyderį

http://www.delfi.lt/news/daily/crime/teisejas-nusilenke-vilniaus-narkomafijai-nieko-baisaus-jeigu-pabegs-i-uzsieni.d?id=65481948

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));