skip to Main Content

                                           

LAISVO  LAIKRAŠČIO  redaktoriui  Aurimui Drižiui

 

  LIETUVOS  PILIEČIŲ  TARYBOS  pirmininkė,

  LIETUVOS  ŽMOGAUS  TEISIŲ  STEBĖTOJŲ  KAUNO  SKYRIAUS PIRMININKĖ,

  VĮ „PAGALBA  IR  VILTIS“  direktorė

  KLEBONIŠKIO  BENDRUOMENĖS  CENTRO  pirmininkė

 Scholestika  Katavičienė kont.tel. 861151329

   el.p. scholastikakataviciene@gmail.com

 

                                                      KREIPIMASIS  Į  LIETUVOS  PILIEČIUS

               2015m. kovo 7d. Kauno mieste prie Kauno apylinkės teismo buvo inicijuotas masinis mitingas Lietuvos lygmenyje tikslu – visuomenės reikalavimas vykdyti teismams teisingumą. Tuo tikslu mitingo iniciatoriai pateikė surašytą PETICIJĄ septyniems adresatams. Dviem iš jų Lietuvos piliečių balsas buvo tik varpo gaudesys. Kaip nekeista, tai buvo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pirmininkas Rimvydas Norkus net nesiteikė ir nesitrukdė nagrinėti ir išnagrinėti PETICIJOS, o perdavė tą niekinį veiksmą atlikti Vyriausybės Peticijų komisijai. Nebuvo įvertintos mūsų pastangos teisingumui vykdyti Lietuvoje ir Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, nes prezidentūroje veikia griežtas filtras – prezidento kanceliarijos asmenų aptarnavimo skyrius, iš kurio gavome pripažintą padėką dėl mūsų vilčių, kurios, kaip galima su metais daryti prielaidą, yra neįgyvendinamos. Mums vardiniai padėkojo ir tuometinis Teisėjų Tarybos pirmininkas Egidijus Laužikas, kuris atsirašyme DĖL JŪSŲ PETICIJOS įvardino: „vertiname Jūsų susirūpinimą ir dėkojame už išreikštas pastabas dėl teismų bei teisėjų darbo. Pažymime, kad Jūsų pateikti siūlymai iš esmės yra Teisėjų tarybos prioritetų sąraše ir bus dedamos pastangos jiems įgyvendinti“. Dar ko gero reikėjo tam garbiam teisėjui pridėti prierašą iš lenkų liaudies priežodžio: įgyvendinsim „na svienta nigdy“.

                Šioje vietoje labai tinka senas nuvalkiotas anekdotas, kuomet į psichoneurologinę ligoninę atvyko komisija ir jos pakalbinti ligoniai su psichine negalia komentavo savo laimingo gyvenimo sąlygas, kas jiems buvo įsakyta padaryti.  Privedę komisiją prie tuščio vandens baseino, į kurį jie aiškino šokinėjantys nuo esamo tramplyno, ligoniai pasakojo, kad, kuomet bus geri, jiems įpils į baseiną ir vandens. O ar sulauksime mes,  Lietuvos durniai (teatleidžia man mano žmonės už tokį išsireiškimą), kuomet bus vykdomas teisingumas Lietuvoje, nepanašu. Kol kas Lietuvos durnius pagal mano gaunamą informaciją iš įvairių miestų gyventojų „gelbėja“ apsišaukėlių prigimtinės teisė tarptautinis tribunolas. Mes, kaip ir prezidentūros kanceliarijos asmenų aptarnavimo skyrius, padėkokime mistiniam tribunolui ir jį atstovaujantiems tokiems drąsiems Lietuvos piliečiams už jų sugebėjimus įtikinti skęstantį lietuvį griebtis už šiaudo, pagaliau už dedamas vadinamo tribunolo atstovų pastangas nors tokiu būdu pagąsdinti tuos, kurie dar ko nors bijo Lietuvoje, apsigobę mantijomis ar mundurais, darydami aferas ar užsiimdami nusikalstama veika prieš Lietuvos Konstituciją, Įstatymą ir prieš visapusiškai pažeidžiamą ir neapgintą žmogų. Faktai rodo, kad dauguma faunos Lietuvoje sugeba profesionaliai prisitaikyti prie bet kokios  jų pačių ar kitų rankomis bei įgaliojimais vykdomos  anarchijos ir teisinio nihilizmo bei turėti iš to naudos ar pelno.

               Mano pačios kaip fizinio asmens  8 metų tęstinumo įvairaus teismingumo bylose,  kuriose esu proceso šalis, turima procesinė įvairių bylų medžiaga, turimi neteisingai, neteisiškai ir neskaidriai  priimti teismo sprendimai bei nutartys, kurios dažnai priimamos konkrečių teisėjų vadovaujantis fiktyvia ar suklastota dokumentine medžiaga, mano turima gauta iš Lietuvos piliečių gausia procesinė bylų medžiaga rodo, kad Lietuvoje padėtis dėl teisėsaugos ir teisėtvarkos teisingumo, teisiškumo ir skaidrumo yra kritiniame lygmenyje ir situacija su laiku nei kiek negerėja. Nepadeda nei mūsų rengiami mitingai, piketai, susirinkimai, surašytos ir siunčiamos peticijos ir rezoliucijos. Viskas lieka tik iliuzija, miražai.

               Aš, esantis žmogus brandžiame amžiuje, turintis didelį gyvenimo patyrimą įvairiomis prasmėmis, turintis teisinį išsilavinimą, ieškant kelių ginti savo ir Lietuvos piliečių teises bei interesus teisiniu būdu, šiandien nematau kitos išeities, kaip pareikalauti tiesioginės atsakomybės iš mūsų valstybės Prezidentės Dalios Grybauskaitės, kuri skiria pareigybėms Lietuvos teisėjus bei Generalinį prokurorą, nes žuvis genda nuo galvos, tai ją reikia ir sukti. O gal ji tiesiog nežino mūsų problemų ir rūpesčių, kurių mes nuolat ir nuolat turime su nevaldoma teisėsauga ir teisėtvarka. Jau esame degradavę nuo tos skelbiamos ant kiekvieno kampo teisėjų nepriklausomybės, jų vadovavimu vidiniu įsitikinimu, kas liaudiškai reiškia – darau ką noriu –  nagrinėjant bylas ir t.t. ir pan. Pripažinkite vieną kartą, kad teisėjas kaip niekas kitas yra priklausomas savo darbe, nešantis atsakomybę prieš Įstatymą ir sąžiningą proceso šalį, nes jis privalo vadovautis Lietuvos Konstitucija ir Lietuvos Įstatymu. Ir tai yra šventa. O kad pareikalauti atsakomybės iš pareigūno, turint omenyje Prezidentę, prie kurios nėra kitos galimybės prieiti, siūlau inicijuoti

                                            BADO  AKCIJĄ   PRIE  LIETUVOS  PREZIDENTŪROS

Labai prašau tuos Lietuvos žmones, piliečius, kurie turi tiesioginių sąsajų su mūsų teisėsauga, teisėtvarka, yra nuo jos nukentėję ir turi įrodymų, kurie nori įstatymų nustatyta tvarka ne tik patys apsiginti savo teises bei interesus, bet padėti tai padaryti ir savo artimiems bei aplinkiniams žmonėms, vienykimės tam tikslui pasiekti. Aš tikiu, kad per mūsų daugumą bus pateikta daug protingų ir logiškų pasiūlymų, nuomonių  dėl mano įvardinto sumanymo. Patį tikslą atlikti badavimą nėra sudėtinga, nes aktyvistų yra daug. Sudėtinga bus pasiekti per mūsų inicijuotą priemonę mums norimą rezultatą. Todėl tam reikia pasiruošti atsakingai ir ryžtingai.

           Į mano inicijuotą 2015-03-07d. mitingą Kaune atsiliepė ir dalyvavo ne vienas Lietuvos pilietis, gyvenantis pastaruoju metu užsienyje. Aš manau, kad būtų protinga ir tikslinga kviesti ir prašyti dalyvavimo šioje akcijoje ar palaikymo kitokiais būdais užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių, kurie patys ar jų artimieji turėjo reikalų su Lietuvos teisėsauga ar teisėtvarka ir turi įrodymų dėl teisingumo nevykdymo Lietuvoje. 

           Prašau Jūsų atsiliepimų ir nuomonės visais įvardintais klausimais, o gal iškils ir naujų klausimų, pasiūlymų  bei sprendimų juos spręsti, kad teismai vykdytų teisingumą, o ne dažnai interpretuotų jį vykdantys. Šiandien akivaizdu tik viena ir patikėkite tuo, ką rodo faktai: mūsų teisių ir interesų negins niekas, jeigu mes  patys jų neginsime. O tam, kad pasiekti tokį rezultatą, turime būti vieningi, protingi ir tolerantiški vienas kitam. Mūsų jėga tik vienybėje ir tarpusavio susiklausyme.

           Ką gali žinoti, galima daryti tokią prielaidą, kad Lietuvos visuomenės pastangomis patys bandysime įsteigti Visuomeninį Tribunolą nesąžiningiems teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnams teisti? Ateityje pamąstysime ir apie tai. Lietuvoje tokių pavyzdžių turime.

           Šiandien mus gina Lietuvos Konstitucija ir ĮSTATYMAS.

           Prašau Laisvo Laikraščio redaktorių pakartotinai paviešinti 2015-03-07d. PETICIJĄ.

           Su pasiūlymais kreipkitės pagal pateiktus kontaktus ar į redaktorių Aurimą Drižių.

           Tolimesnė įvykių eiga bus viešinama per LAISVĄ LAIKRAŠTĮ.

 

                                                                                                                                                              S. Katavičienė

              

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));