skip to Main Content

 

Petras Masiulis, Tele2″ vadovas, neatsilieka nuo savo dvynio brolio Roko Masiulio, garsiosios „Independence“ aferos autoriaus, ir ‘Klaipėdos naftos“ direktoriaus. Kaip žinia, R.Masiulis prasuko versliuką, kai Lietuva tris kartus permokėjo už SGD terminalą „Independence“, ir už tai iš prezidentės  gavo Gedimino komandoro kryžių. Jo brolis Petras Masiulis mažiau pasižymėjęs šioje srityje, tačiau stengiasi neatsilikti. Tuo įsitikinęs ir vilnietis pensininkas Bronius Žukauskas, kuris bandė pakovoti su „Tele2“, kuri suaugo su Ryšių reguliavimo tarnyba: 

 

Bronius Žukauskas

Negaliu likti abejingas, kai pamačiau Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės interviu „Lietuvos ryto“ televizijai. Lenkiu žilą galvą Jos Ekscelencijai ir „Lietuvos ryto“ televizijos vadovui, kad neištrynė teisingų Prezidentės žodžių, kai vertindama valdančiųjų teikiamą tvirtinimui Darbo kodeksą Prezidentė drąsiai, nebijodama galimų prieš ją išpuolių, tiksliai, aiškiai ir tiesiai, nevyniodama žodžių į vatą, pasakė – „Visiškas valdžios nužmogėjimas“. Drįstu reikšti senuko pagarbą Jos Ekscelencijai, nes mano giliu įsitikinimu, tai tikra, žmonių socialinės padėties žinojimu Lietuvoje paremta objektyvi tiesa. Mano dukra ir sūnus negalėdami oriai gyventi šalyje, dėl nepriteklių, valdžios perteklinio pataikavimo darbdaviams ir jų elgesio su dirbančiaisiais, išvyko į užsienį ir vargu bau ar sugrįš, kentėti nepagarbą žmogui ir priespaudą.

Noriu būti vienu iš galimų tūkstančių liudininkų, kurie savo kailiu patyrė valdžios nužmogėjimą ne tik darbo santykiuose, bet ir kitose gyvenimo srityse.

Aš patyriau LR Vyriausybei tiesiogiai pavaldžios – dukterinės įstaigos – Ryšių reguliavimo tarnybos vadovų nužmogėjimą ir jų cinišką melą ginant mane apvogusios privačios bendrovės TELE2 interesus. Šios Tarnybos direktoriaus pavaduotojas Giedrius Pūras ir laikinai tuo metu einantis direktoriaus pareigas Mindaugas Žilinskas, turėdami net 163 darbuotojus ir 14 automobilių, nevykdydami Valstybės jiems deleguotos pareigos „ginti paslaugų vartotojų interesus“ dangstė ir tebedangsto privačios bendrovės vykdomą nusikalstamą veiką, kuri klastojo griežtos finansinės atskaitomybės dokumentus – PVM sąskaitas-faktūras. TELE2 suklastojo pirmą PVM sąskaitą-faktūrą už 2015 m. gegužės mėnesį suteiktas paslaugas. Į šią sąskaitą po sutarties pratęsimo buvo įrašytos žinomai melagingos sumos, už kurias aš neprivalėjau mokėti. Sekančias tris sąskaitas už birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius TELE2 suklastojo siekiant išplauti vagies mundurą. TELE2 pavertė skolininku mane patį grubiai mane apšmeižiant. Man rugsėjo 1 d. nutraukus sutartį su vagimi, keršijant man už vagies griebimą už rankos, TELE2 banditiškai į mano pašto dėžutę įmetė voką be pašto kurjerio spaudų. Jame buvo penkta suklastota reketinė sąskaita 27,63 eurų arba 95,4 litų sumai pavadinta „už rugsėjo mėnesį“, kai aš nuo rugsėjo 1 dienos jau buvau kito šios paslaugos teikėjo klientu. Buvau apmokėjęs visų man atsiųstų sąskaitų realias dalis ir nebuvau skolingas, bet apvogtas, nes iki šios dienos jų laikomas skolininku.

Į mano prašymą TELE2 generaliniam direktoriui perskaičiuoti suklastotas sąskaitas, arogantiškoji TELE2 man neatsako iki šiol. Ryšių reguliavimo tarnyba į mano prašymą atsakė cinišku melu. Vėliau, man parašius skundą Premjerui Algirdui Butkevičiui mane ir net Vyriausybę pasiekė tas pats ciniškas melas visai nereaguojant į TELE2 vykdomą nusikalstamą veiką. Kas gali paneigti galimybę, kad ir tokiu šlykščių būdu, nužmogėję cinikai, susodinti ant valstybinių kėdžių, uždirba pinigų rinkimams.

Kad dienraščio skaitytojams, Vyriausybei ir Generalinei prokuratūrai, į kurią aš taip pat kreipiausi pagalbos, taptų aišku, kaip milijonierė TELE2 vagia iš ubago lazdą, o jos nusikalstamą veiką slepia mokesčių mokėtojų pinigais išlaikoma Vyriausybei tiesiogiai pavaldi / Tarnybos direktorių Premjero teikimu tvirtina Prezidentė / Ryšių reguliavimo tarnyba, aš prašau dienraščio vadovo leisti viešai spaudoje aprašyti, kaip nužmogėję valstybininkai šluostosi kojas į paprastą mirtingąjį.

Esu 74 m. neįgalus pensininkas, patyręs labai sudėtingą širdies operaciją ir po jos valstybininkų išprovokuotą insultą (čia netrumpa kita istorija). Man sutrikęs širdies ritmas. Egzistencijai palaikyti privalau kasdien vartoti 7 rūšių vaistus, neminint man būtinų maisto papildų. Apie mano negalią žino visi šios istorijos dalyviai, kurie praradę žmoniškumą daugiau nei metus ciniškai meluodami daugiau kaip motus iš manęs tyčiojasi, žemina, niekina ir patys būdami praradę sąžinę mane apšmeižė, morališkai žlugdant mane, trikdo mano trapią sveikatą, laikant pastovioje nervinėje įtampoje, kas man kelia mirtiną pavojų. Jei ir viešumas spaudoje man nepadės, tai bent perskaitę dienraštį mano vaikai žinos kas mane pribaigė ir niekada negrįš į tokią Lietuvą.

Mano konfliktas su TELE2 bendrove prasidėjo dar 2015 m. gegužės 19 dieną. Aš net po 2 TELE2 atstovės agitacinių skambučių atvykau į TELE2 padalinį, tikėdamasis kokių nors nuolaidų. Tačiau jokių nuolaidų man nebuvo suteikta. Ką reiškia TELE2 agitacija pratęsti sutartį anksčiau laiko, supratau tik po sutarties pratęsimo. Ši gudrybė atneša naudą TELE2, nes pirmoje sąskaitoje po sutarties pratęsimo, pratęsimą TELE2 paverčia sutarties nutraukimu ir jiems klastojant sąskaitą veltui nukrinta jau 0,9 euro. Taigi biznelis geras. Jį įmanoma laisvai tiražuoti šimtus tūkstančių kartų, nes patiklių senukų ir senučių Lietuvoje nestinga. Mane papiktino ir tai, kad sutarties pratęsimo duomenis užpildžiusi TELE2 darbuotoja Živilė Karlaitė į sutartį įrašė mano seną adresą. Man paklausius, kodėl taip padarė naują adresą užsirašė tik ant lapuko. Ž. Karlaitė man paaiškino, kad naujas adresas bus įrašytas į sutartį gegužės 22 d., kai baigsis senos sutarties galiojimo laikas ir pratęsta sutartis bus „aktyvuota“. Bet tai nebuvo padaryta, kas sukėlė man nemalonių problemų, kai pirmąją PVM sąskaitą-faktūrą TELE2 išsiuntė ne man, o kaip sakoma, į kaimą seneliui. Blogai nuojautai neapleidus manęs, aš 2015.05.30 dieną nuvykau į kitąTELE2 padalinį Akropolyje. Ten man buvo dar kartą pratęsta sutartis, įrašant naują adresą, suteikiant nemokamus pokalbius į visus Lietuvos tinklus ir  už 3 eurų vienkartinį mokestį buvo išduotas kiniškas telefono aparatas.

Tačiau aš sunerimau, kai ilgai nesulaukiau sąskaitos už 2015 m. gegužės mėnesį suteiktas paslaugas. Buvau priverstas skambinti TELE2 konsultantams ir reikalauti sąskaitos. Tik tada sužinojau, kad sąskaita už gegužės mėnesį per TELE darbuotojų žioplumą ar specialiai, kuo ilgiau slepiant klastotę, buvo išsiųsta senu adresu ir net po mano skambučių ir priekaištų, kodėl sąskaita neatsiunčiama sutartyje nurodytu adresu, sąskaitos antras egzempliorius tik 2015 m. rugpjūčio pradžioje pasiekė mane. Už beveik dviejų mėnesių vėlavimą nebuvo atsiprašyta. Rašte buvo tik paniekinimas „Jūsų pageidavimu siunčiame…“ Suprask, seneli, kad ne TELE2 reikalas, kad klientas gautų sąskaitą laiku ir matytų kas ten parašyta. Vietoje sąskaitos aš buvau gavęs tik TELE2 telefoninį pranešimą, kad už gegužės mėnesio paslaugas – po sutarties pratęsimo, aš turiu mokėti net 15,33 euro arba 52,93 litus. Supratau, kad tai nereali suma, aš skambinau konsultantams, nes aukštesnes pareigas užimantys TELE2 darbuotojai buvo nepasiekiami. Po pirmojo pokalbio, konsultantė, matyt, supratusi, kad ne tokį senuką norėjo apvogti, sumą 15,33 sumažino iki 13,60 euro, bei pažadėjo, kad mano užklausimas bus išnagrinėtas. Tačiau netrukus sulaukiau kitos, matomai aukštesnio rango darbuotojos skambučio, kad aš už gegužės mėnesį suteiktas paslaugas privalau mokėti 12,09 euro. Supratęs, kad tai gali būti arti tiesos, aš kitą dieną sąskaitą apmokėjau. Džiaugtis, kad pagavau vagį už rankos teko neilgai. Man buvo atsiųsta žinutė, kad aš pats skolingas 3,24 euro, nes skaičiavimo centras, kažkam nesuderinus skaičių, išdavė klaidingą informaciją. Vėl paskambinus į TELE2 gavau žodinį paaiškinimą – sistemos klaida. Atsiprašome.

Man gavus sąskaitą už birželio mėnesio paslaugas, mane ištiko šokas. Pasirodo, kad nesugebant likviduoti skaičiavimo centro padarytos klaidos, TELE2 šmeižiant mane, sugalvojo skolininku paversti mane patį ir saliamoniškos machinacijos būdu virtualiai, neva, „kompensuoti“ TELE2 sukurptą mano „skolą“.

Pamatęs tokias TELE2 machinacijas, plaunant vagies mundurą, mano kantrybė baigėsi. Aš 2015 m. liepos 23 dieną parašiau prašymą UAB „TELE2″ generaliniam direktoriui Petrui Masiuliui ir LR Ryšių reguliavimo tarnybos vadovui. Prašymą abiems adresatams išsiunčiau registruotais laiškais. TELE2 vadovą aš prašiau perskaičiuoti suklastotas PVM sąskaitas-faktūras, atlikti tarnybinį patikrinimą, nustatant kas suklastojo gegužės ir birželio mėnesių sąskaitas, išaiškinti kaip atsirado birželio mėnesio sąskaitoje 3,24 euro mano „skola“. Ryšių reguliavimo tarnybos prašiau, įvertinti TELE2 veiksmus mano atžvilgiu ir ar toleruotinas apmokėjimas už paslaugas pagal telefoninius nurodymus, kad aš nesu garantuotas, jog telefonu nurodyta 12,09 euro suma yra teisinga. Tačiau šuns balsas aukštybių nepasiekė., TELE2, nežinau kokiais neliečiamybės teisės aktais vadovaudamasi, į mano prašymą neatsako iki šiol. Paslaugos aptarnavimo vadovė Ramunė Simulynienė man drįso raštiškai meluoti, kad mano prašymo negavo, o prašymą TELE2 bendrovei persiuntė Ryšių reguliavimo tarnyba, kai abiems adresatams prašymą išsiunčiau registruotais laiškais. Kaltinti Lietuvos paštą nėra pagrindo. R. Šimulynienė drįso teigti, kad mokėtinos sumos yra pagrįstos. Bet Ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. rugpjūčio 24 d. atsakymo pirmo puslapio paskutinėje pastraipoje abrakadabra stiliumi Tarnybos vadovo pavaduotojas Giedrius Pūras man parašė, kad TELE2 man skirs 4,50 eurų „kompensaciją“. Kam? Atsakau TELE2 bendrovės vagies munduro plovimui. Man iššifravus beveik viceministro parašytą pensininkui jovalą teigiu, kad į gegužės mėnesio sąskaitą buvo įrašytos žinomai melagingos sumos: Pagal sutartį Nr.l. – sutarties nutraukimo mokestis – 0,95742 euro, kai sutarties aš nenutraukiau, o tik pratęsiau; vienas sutarties tęsimo mokestis – čia turėtų būti įrašyti 2 x 0,2936 euro, nes dvigubas kliento apmokestinimas yra plėšikavimas, už sutarties duomenų įrašymą TELE2 darbuotojai gauna atlyginimą, kuris įskaičiuojamas į veiklos sąnaudas ir paslaugų kainą; apmokestinti skambučiai į Lietuvos tinklus 0,84256 euro, kai pagal sutartį Nr.2 skambučiai yra nemokami. Rašydamas kaip „Štirlicas“ užkoduotą rašliavą senukui cinikas pats pripažino, kad klastojant gegužės mėnesio sąskaitą negalutiniais duomenimis TELE2 neteisėtai įtraukė (0,95742+0,2936+0,84256 = 2,094 euro + 21 proc. PVM = 2,534 euro suma. Taigi 15,33 – 2,534)^12 $ euro. Pagal šią slaptą šifruotę aš teigiu, kad G. Pūras pasirašytinai pripažino, kad iš manęs TELE2 užprogramavo pavogti 2,534 euro be PVM, pavogė daugiau, bet G. Pūras antrame šio atsakymo puslapyje ciniškai meluoja, kad aš vis tiek už gegužės mėnesio paslaugas turiu mokėti 15,33 euro. Nejaugi šitas cinikas, pasodintas ant gerai apmokamos valstybinės kėdės nemoka net aritmetikos.

Tačiau aš pagaliau sulaukęs PVM sąskaitos už gegužės mėnesį suklastotą sąskaitą perskaičiavau pats. Ji buvo pridėta prie skundo Premjerui ir Generalinei prokuratūrai. Mano perskaičiavimo neužprotestavo ir nesukritikavo nei TELE2, nei Ryšių reguliavimo tarnyba. Rezultatą gavau tokį, kad aš už gegužės mėnesį turiu mokėti ne 15,33, o tik 11,41 euro. Beje, aš kategoriškai paneigiu, kad aš užmokėjęs už gegužės mėnesį 12,09 euro, dar likau skolingas. Be to, gavęs sąskaitą jos originalo paraštėje aš pats perskaičiavau, kokius suklastotus duomenis iš sąskaitos eliminavo pati TELE2 darbuotoja ir gavo rezultatą 12,09 euro, šiek tiek skirtingą nei mano skaičiavimas. Tai matyti tik pažvelgus į sąskaitą. Tai įrodymas, kad aš apmokėjau sąskaitą po TELE2 darbuotojos skambučio, o ne pats išgalvojau sumą, neturėdamas prieš akis sąskaitos. Tuo mano istorija dar nesibaigė. Sulaukusi valstybinės institucijos pagalbos TELE2 visai suįžūlėjo. Vagis, plaudamas mundurą toliau klastojo liepos ir rugpjūčio mėnesių sąskaitas. Įžūlumo viršūne tapo mano jau trumpai paminėta reketinę 27,3 eurų arba 95,4 litų sumai. Šią sąskaitą laikau reketine dėl šių motyvų: į sąskaitą įrašyta melaginga 0,35510 euro suma be PVM kaip minimalus mėnesio mokestis už paslaugas, kai aš TELE2 paslaugomis nesinaudojau net nuo rugpjūčio mėnesio pabaigos, o rugsėjo 1 dieną man buvo įdėta kitos paslaugų teikėjos kortelė ir nuo rugsėjo 1 d. aš tapau jos klientu; 21,3400 eurų be PVM mokestis už sutarties nutraukimą yra nepagrįstas, nes sutarties 9 skyriuje „Sutarties galiojimas ir nutraukimas“ sutarties administravimo išlaidų dėl išankstinio sutarties nutraukimo atlyginimas 20 litų“ (2015.05.30 TELE2 dar galiojo litai!!) tai būtų tik 5,79 eurų. Tai kodėl TELE2 savavališkai padidino sutarties nutraukimo mokestį net 3,69 karto. Juk TELE2 ne prekybos centras, kur bulvių kainos pakilo apie 3 kartus. Be to, aš sutartį nutraukiau vienašališkai pakeistų sutarties sąlygas. Be to, aš apmokėjau už visas realiai suteiktas paslaugas. Už klastotes nemokėjau ir nemokėsiu. Taip pat sumokėjau sutarties 6 punkte numatytą vienkartinį 3-jų eurų mokestį už išduotą telefono aparatą. Kinietiškas stebuklas man seniai nereikalingas. Tokio niekalo man gėda dovanoti net vaikams, nes esant net uždarytai klaviatūrai lengvai spustelėjus klaviatūrą sujungia su abonentais. Tris kartus nešiau į TELE2 padalinį telefono aparatą ir buvo atsisakytąjį priimti, nors galėtų panaudoti labdarai. Plėšikiška aš laikau reketinę sąskaitą, įrašytą 2,3956 euro sumą be PVM už 2-jų pokalbių išklotinių atsiuntimą, kai aš už 2-jų registruotų laiškų išsiuntimą, tai pačiai TELE2 ir Ryšių reguliavimo tarnybai sumokėjau tik 2,45 euro. Milijonieriai plėšikai! Kai galėjo žinute atsiųsti prisijungimo prie „mano TELE2″ kodą. Bet kerštas man, daro savo. Jei Ryšių reguliavimo tarnyba būtų bent pažvelgusi į TELE2 man parengtą sutartį, tai valstybės kontrolierius pamatytų „šedevrą“, kad juridinis dokumentas nevienalytis, sudarytas iš trijų gabalų, kurių vienas parengtas dar 2013 metais, kai pinigas buvo litas! Betvarkė. Moka tik vogti!

Gavęs reketinę sąskaitą mane neįgalų pensininką ištiko šokas. Įtarus antrą insultą greitosios medicinos pagalbos automobiliu buvau nuvežtas į Lazdynų greitosios medicinos pagalbos ligoninę. Turiu ligoninės išrašo kopiją, originalas Šeškinės poliklinikoje.

Tokio smūgio mano sveikatai aš nebegalėjau pakęsti. Parašiau skundą pačiam Premjerui Algirdui Butkevičiui, tikėdamasis, kad tinkamai bus ištirtas mano skundas ir bus sugriautas Ryšių reguliavimo tarnybos „stogas“ privačiai bendrovei ir TELE2 bus priversta perskaičiuoti suklastotas PVM sąskaitas-faktūras, bus anuliuota reketinė sąskaita ir bus paskaičiuota reali galutinio atsiskaitymo suma ir pagaliau aš gausiu ramybę. Tačiau to neįvyko. Vyriausybė mano skundą persiuntė tam pačiam privačios bendrovės „stogui“ – Ryšių reguliavimo tarnybai, kurios bendrą veikiamas ir apskundžiau. Gerai prisimenu, kad taip darydavo sovietmečiu. Taigi įvyko tai, ko galima buvo ir tikėtis. Ryšių reguliavimo tarnybos tuometinis laikinasis direktorius Mindaugas Žilinskas Vyriausybei atsiuntė tą patį pakartotą mano anksčiau gautą direktoriaus pavaduotojo G. Pūro abrakadabra stiliumi užšifruotą cinišką melą, kad už 2015 m. gegužės mėnesio suklastotą sąskaitą aš vis tiek turiu sumokėti tapačią 15,33 eurų sumą. Ciniško melo „šedevras“ buvo atsiųstas man. Tokiu atsakymu Vyriausybė man parodė visišką savo neįgalumą, jog ji negali pareikalauti iš savo pavaldinio vykdyti teisės aktų reikalavimus. Skandalas! Betvarkė! Man norisi žinoti, kokia koalicijos partija rekomendavo Vyriausybės vadovui pasodinti ant valstybinių kėdžių sadistus, nužmogėjusius, sąžinės jausmą praradusius svoločius, kurie tarnaudami privačiam verslui, o ne Valstybei gali metus laiko žeminti, niekinti žmogų, šluostydami į mane kojas, kad aš žinočiau už kokias partijas nebalsuoti Seimo rinkimuose. Man beliko tik spėlioti, kas padrąsino G. Pūrą ir M. Žilinską taip ciniškai meluoti. Gal tai, kad TELE2 generalinio direktoriaus Petro Masiulio brolis, mano žiniomis, yra Vyriausybės narys Rokas Masiulis. Man kelia minčių ir sutapimas, kad Mindaugas Žilinskas ir Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas yra bendrapavardžiai.

Vyriausybė man parodžiusi savo neįgalumą pasiuntė mane, ne, ne ant trijų raidžių, o mandagiai tolyn nuo savęs, rekomenduodama pačiam pradėti „kryžiaus kelią“ prieš nužmogėjusius valdininkus ir kreiptis į teisėsaugos institucijas.

Tokia Vyriausybės pozicija konkretaus žmogaus atžvilgiu man priminė Premjero ir socialdemokratų marširavimą Vilniaus m. Gedimino prospektu su užrašais ant liemenių nugarų „Svarbiausia žmogus“. Tai reklama – pasityčiojimas iš tikrovės. To užrašo ant liemenių nugarų socialdemokratai nemato be veidrodžio. Todėl man, konkrečiam žmogui ir nieko nepadėjo. Premjero 263 pagalbininkai sujudo tik tada, kai paties Premjero kišenes norėjo iškraustyti kiti turtuoliai! Kai iš ubago vagia milijonierius Vyriausybei „dzin“.

Nužmogėję valdininkai, ir milijonierė TELE2, pamatę, kad laimėjo, visai suįžūlėjo. TELE2 pradėjo banditišką akciją prieš mane. TELE2, nežiniai kokiu tikslu, prisiminė mano seną adresą ir 2016.01.12 dienos banditišką raginimą apmokėti reketinę sąskaitą vėl nusiųsdami jį „į kaimą seneliui“. Tačiau šį kartą pažįstami žmonės, tą grasinimą įmetė į mano pašto dėžutę. Taip reketuoti neregistruotu, be registracijos numerio raštiškai nebūtų drįsę net Gariūnų banditai. Šiuo gąsdinimu buvo pareikalauta man apmokėti reketinę 27,63 eurų sąskaitą už 2015 m. rugsėjo mėnesį. Vėliau buvo raginama telefono žinutėmis, tačiau reketui aš nepasidaviau. nes vadovavausi Elektroninių ryšių paslaugų tiekimo taisyklių 12 psl. išaiškinimu, kurį beje parengė tas pats Tele2 stogas – Ryšių reguliavimo tarnyba. Tik man palankų išaiškinimą, lyg susitarę, ignoravo Tele2, pati tarnyba bei vyr. tyrėja ir prokurorė.

Priešingai, aš paskambinau Prezidentūros Kanceliarijai ir glaustai paaiškinęs savo istoriją, paklausiau ar galiu parašyti skundą Prezidentei. Man mandagiai buvo patarta rašyti Generalinei prokuratūrai. Tai aš padariau 2016.02.15 dieną. Buvau maloniai nustebintas, kad institucija apkrauta Seimo narių ir kitų kyšininkų bylomis, jau už 2 dienų Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiasis prokuroras S. Slapšįpkas persiuntė mano prašymą Vilniaus apylinkės prokurorui G. Bernotavičiui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, dėl pareiškėjo nuomone, neteisėtos UAB „TELE2″ veiklos, klastojant dokumentus.“ Vilniaus apylinkės prokuratūrai buvo persiųsta 47 lapai mano sukauptų dokumentų originalų, būtent įrodančių bendrą TELE2 bendrovės ir Ryšių reguliavimo tarnybos veiką prieš mano asmenį.

Tačiau Vilniaus m. Pirmojo policijos komisariato, Kriminalinės policijos 2-ojo skyriaus tyrėja Danguolė Kukytė 47 puslapių apimties medžiagoje su originaliomis suklastotomis PVM sąskaitomis-faktūromis, abrakadabra stiliumi parašytų cinišku melu užkoduotų Ryšių reguliavimo tarnybos atsakymų originalais, mano detaliais aplinkybių paaiškinimais nerado „objektyvių duomenų apie padarytą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 300 straipsnyje „Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu“ pradėti ikiteisminį tyrimą nėra pagrindo.“ Tyrėja suklastotas sąskaitas pripažįsta tik „neteisingai apskaičiuotomis mokėtinomis sumomis už suteiktas jam mobiliojo ryšio paslaugas“.

Kuo remiantis vyr. tyrėja D. Kukytė į gegužės mėnesio PVM sąskaitą-faktūrą TELE2 įrašytas žinomai melagingas sumas perkvalifikavo į „neteisingai apskaičiuotomis mokėtinomis sumomis.“ Aš pats, perskaičiuodamas TELE2 klastotę, įvardinau neteisėtai į sąskaitą įtrauktas nesuteiktas paslaugas ir žinomai melagingas sumas, kurių aš neprivalau apmokėti. Sąskaitos perskaičiavimo nedrįso užprotestuoti ar sukritikuoti nei TELE2, nei jos nusikalstamą veiką slepianti Ryšių reguliavimo tarnyba. Kodėl vyr. tyrėjai „dzin“, kad iki šiol suklastota sąskaita nepatikslinta? Tai kodėl aš turiu apmokėti TELE2 norimą iš manęs pavogti sumą? Kodėl vyr. tyrėja D. Kukytė meta gelbėjimosi ratą dokumentų klastotojai ir vagiui TELE2 bendrovei, mane paliekant pačiam kariauti su vagimi. Absurdas, o ne aplinkybių tikslinimas!! TELE2 nusikalstamos veikos indulgencija! Kai 2015 m. gegužės mėnesio sąskaitoje mano raudonu flomasteriu buvo pabrėžtos į sąskaitą įtrauktos melagingos sumos. Aš, turėdamas inžinerinį išsilavinimą, noriu per dienraštį paklausti: nejaugi žinomai melagingų sumų įtraukimai į sąskaitą yra tik aritmetinė klaida!? Suklastota gegužės mėnesio sąskaita buvo naudota plaunant TELE2 vagies mundurą. Šios ir reketinės TELE2 sąskaitos, vadinamos už rugsėjo mėnesį aplinkybių tikslinime vyr. tyrėja net neužsimena.

Prokurorės Neringos Pačėsaitės aplinkybių tikslinimo išvados mane dar labiau nustebino. Prokurorė teigia „šiuo atveju“, remiantis vien tik B. Žukausko manymu…. Negalima daryti išvados, kad buvo padaryta nusikalstama veika,“ Taip būtų galima prokurorei teigti, jei aš nebūčiau pridėjęs prie prašymo Generalinei prokuratūrai šūsnio originalių dokumentų su valdininkų parašais ir sąskaitų originalų, ant kurių valdžiai leidžiant drįstama nedėti net jos užpildžiusių darbuotojų parašų faksimilių, kai tokiu „špargalkių“ gali nepripažinti net teismai.

Nei tyrėja, nei prokurorė net neužsiminė apie faktą kad pasinaudojant suklastota gegužės mėnesio sąskaita, mane apšmeižus ir pavertus skolininku sekančioje birželio mėnesio sąskaitoje buvo pradėtas plauti TELE2 vagies munduras. Kodėl nutylėtas toks faktas ir apie jį visai nutylėta. Nežinia kaip galėjo paveikti prokurorę N. Pačėsaitę Ryšių reguliavimo tarnyba, kad vietoje konkrečių mano pateiktų faktų paneigimo prokurorė man dėsto savo emocijas. „Abejoti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos apteiktu (rašybos netaisau) atsakymu nėra pagrindo“, kai Tarnybos atsakymuose apart ciniško melo jų rašliavoje tiesos nepastebėjau. Inžinieriaus nuomone, teisininkei emocijų deklaravimas turi būti svetimas.

Dar baisiau, kad prokurorė N. Pačėsaitė man priminė Civilinio kodekso 6.189 straipsnio 1 dalį. Ką tai reiškia nejaugi, kad aš apmokėčiau TELE2 suklastotas sąskaitų dalis ir jau mano aprašytą reketinę rugsėjo mėnesio sąskaitą?!

Taigi, dabar jau, mano nuomone, atmestinai atliktas aplinkybių tikslinimas, mane verčia pačiam kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. Kai man pateiktos TELE2 ir Ryšių reguliavimo tarnybai palankios indulgencinės išvados, užkertamas kelias laimėti bylą teisme. /^4J^O^ //r. 2*

Žinomi visai Lietuvai kompetentingi teisininkai – Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas, teisės mokslų daktaras Stasys Šedbaras, garsi advokatė, teisės mokslų daktarė, Mykolo Riomerio universiteto docentė Liudvika Meškauskaitė ir kiti teisininkai siūlė naikinti diskriminuojantį visų žmonių lygią teisę į teisingumą privataus kaltinimo institutą. Tačiau ar žmonių pasitikėjimą praradęs Seimas ištrauks iš apatinio stalčiaus šį pasiūlymą spręsti ne man.

Seimas turėtų tik suprasti, kad ir nepasiturintys žmonės dar valgo ir naudojasi paslaugomis. Mokėdami net 21 proc. nuo savo išlaidų į valstybės biudžetą, visi nori tokių pat teisinių paslaugų. Ar aš to sulauksiu, nežinau. Duok, Dieve, sulaukti.

 

 

BRONIUS ŽUKAUSKAS

ČIOBIŠKIO g. 9-30, LT-07180 VILNIUS Tel. 8-602-17-474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

tel. 8-602-17-474

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));