skip to Main Content

Leonas Merkevičius

 

Nežmoniškumo mašina rieda toliau. Spalio 18 d. vyko teismo posėdis, kuriame Laimutė Kedienė kaltinama: 

1) Valstybės himno išniekinimu (BK 217 str.). Kaltinamosios anūkas Karolis 2010 m. vasario 1 d. Kaune, prie prokuratūros, su kitais vaikais sudainavo esą savo sukurtą himną. Po kelių metų prokurorai sumąstė, kad buvo padarytas nusikaltimas, apkaltino N.Venckienę, o kai „politiniai“ įtarimai N.Venckienei buvo dėl suprantamų priežasčių pašalinti, įtarimai himno išniekinimu buvo pažodžiui perrašyti L.Kedienei (2016 m. (!)). Kažkas jau pakomentavo, kad jei Kedžiai laikytų žirgą ir sugalvotų juo pajodinėti, būtų galima juos traukti baudžiamojon atsakomybėn ir dėl valstybės herbo išniekinimo. O tikrąjį valstybės simbolių išniekinimą kasdien vykdo tie, kas, pasikabinę tuos simbolius po kaklais, valstybės vardu daro nusikaltimus, dorodami nekaltus žmones, kartu sistemingai naikindami pasitikėjimą teismais ir visa valstybe. 

2) K.Betingio melagingo įskundimu (BK 236 str.) bei jo šmeižtu žiniasklaidos priemonėse (BK 154 str. 2 d.). Tyrimas pagal abu straipsnius pradėtas pagal K.Betingio melagingą pranešimą dėl nebūto Laimutės Kedienės nusikaltimo praėjus dvejiems metams po Laimutės Kedienės 2010 m. rugpjūčio 26 d. pareiškimo Generalinei prokuratūrai ištirti K.Betingio sąsajas su Drąsiaus Kedžio tardymu ir nužudymu. Pareiškime buvo dėstomi faktai, kaip, pvz. K.Betingio pasakyti žodžiai spaudos konferencijoje, o iš jų daromos tikėtinos išvados apie tai, kad „tokia informacija, kokią skleidžia K.Betingis visuomenės informavimo priemonėms, galėjo būti gauta tik tardant ar kankinant“ jos sūnų, ir todėl kyla būtinybė ištirti K.Betingio sąsajas su D.Kedžio kalinimu, tardymu ir nužudymu. Prokuroras Aidas Mažeika tas išvadas palaikė akivaizdžiai nepagrįstomis ir 2010 m. rugsėjo 3 d. priėmė nutarimą nepradėti ikiteisminio tyrimo (atsakomybė dėl melagingo įskundimo gali kilti tik tuomet, kai prieš nekaltą asmenį pradedamas ikiteisminis tyrimas). Net jei pareiškime ir būtų pateikta kokia nors neteisinga informacija, asmuo negalėtų būti nubaustas pagal BK 236 str., jeigu jis sąžiningai klydo dėl pateikiamų faktų ar aplinkybių. Bet iš L. Gudonienės pasisakymų teisme atrodo, kad Laimutės Kedienės nusikaltimu ji laiko tai, kad ši netiki oficialia savo sūnaus mirties versija ir drįsta apie tai viešai pareikšti. 

Apskritai, labai sunku suprasti, kuo konkrečiai kaltinama L.Kedienė, nes ir pati kaltinimus surašiusi prokurorė to tiksliai nežino, bet, kita vertus, tokio reikalavimo jai niekas ir nekelia. 

Neatvyko liudytoju kviestas himno autoriaus tėvas Aidas Venckus – jo kvietimui praėjusiame posėdyje priešinosi kaltintoja Lina Gudonienė, sakydama, kad nėra jokių duomenų apie kokį nors ryšį tarp A.Venckaus ir jo sūnaus veiklos  – ; taip pat neatvyko etatinis ypatingos svarbos – teisingo liudytojo – pareigas mūsų teismų sistemoje einantis Vitalijus Keršis, su kuriuo teismui nepavyko susisiekti. Norėjosi pasiūlyti teismui susiskambinti su teisingu liudytoju Vitalijum Keršiu jo telefonu (nr. 86X8X4XXY), bet tai greičiausiai būtų palaikyta neteisėtu kišimusi.

Uoli valstybės simbolių saugotoja kaltintoja L.Gudonienė savo išstojimą teismo spektaklyje pradėjo nuo pretenzijų susirinkusiems stebėtojams: „Teisme, čia žiūrovai kalbasi, tegu laikosi tylos, arba pašalinkite“. Anksčiau pretenzijas susirinkusiems stebėtojams reikšdavęs K.Betingis („Teisme, žiūrovai kalbasi ir juokiasi“, „Teisme, jie slapta įrašinėja“, „Teisėjau, jie mane fotografuoja“… ) šį kartą estafetę bus perdavęs prokurorei .

Advokatė Marija Bartaševičiūtė paprašė teismo nutraukti „himno bylą“ remiantis tuo, kad byloje nėra jokių duomenų, kurie galėtų būti laikomi kaltę pagrindžiančiais įrodymais. Ir ne tik nėra tokių duomenų, bet netgi yra įrodymai, kad kaltinamoji tos veikos nepadarė. Ten buvo visai kitas tekstas, nei tas, kurį Karolis Venckus padeklamavo Laimutės Kedienės namuose. Prokuratūra tai žinojo, bet vis vien kaltinimo nepakeitė. 

Prokurorė Lina Gudonienė, kuriai net ir po daugybės kaltinamojo akto korektūrų niekaip nepavyksta sukurpti suprantamą ir atitinkantį BPK reikalavimus kaltinamąjį aktą: „Tai kaltinimą koreguoti galima iki pat įrodymų tyrimo pabaigos“ . 

Teisėjas (norisi sakyti: teisiamasis, nes tokiuose teismuose vyksta ir visos mūsų teisminės sistemos teismas) Ugnius Trumpulis atsakė, kad BPK neleidžia nutraukti bylą įrodymų tyrimo stadijoje; konstatavus, kad nėra duomenų, įrodančių kaltę, byla ne nutraukiama, o skelbiamas išteisinamasis nuosprendis. Ir kad BPK nenumato galimybės skelbti išteisinamąjį nuosprendį pagal vieną kaltinimo punktą ir tęsti įrodymų tyrimą pagal kitą. 

Advokatė Marija Bartaševičiūtė replikavo, kad ir pagal kitus kaltinimo punktus byloje nėra jokių duomenų, kuriuos galima būtų laikyti įrodymais, ir kad visi liudytojai tik patvirtina tai, ir kad nei vienas žurnalistas nenurodė, kad yra ėmęs interviu iš L.Kedienės. 

Teisme apklaustos dvi liudytojos: buvusi Karolio Venckaus mokytoja E. Jurevičienė bei Laimutės Kedienės sesuo Birutė Steponkevičienė. Pastaroji, liudydama apie mitingą prie prokuratūros, papasakojo apie ten stebėtą atsitikimą, kai K.Betingio vienas vyras paklausė, ar jam žinoma apie teisėjo Jono Furmanavičiaus viešbutyje prievartautus du aštuonmečius berniukus. Teisėjas net nespėjo liudytojos sustabdyti ar nurodyti sekretorei to neprotokoluoti, o liudytoja paaiškino, kad ji tik mėgina suprasti, ar čia tas mitingas, kuriame buvo himnas, ar kitas. 

Prokurorė L.Gudonienė: Apklausoje ikiteisminio tyrimo metu nurodėte, kad Karolis sukūrė ir paplatino himną…

Liudytoja: Aš tikrai taip nesakiau. Tada labai skubėjau, neskaičiau protokolo, pasitikėjau, kad mano žodžiai surašyti teisingai. 

Teisėjas paskaito kelias protokolo vietas: „Neatmetu galimybės, kad Karolis galėjo sukurti, nes labai kūrybingas vaikas“. Kitoje protokolo vietoje vėl analogiškas sakinys, bet suformuluotas kaip teigimas, kad taip ir buvo. (Galėjo tyrėja paklausti to paties ir ketvirtą kartą, o po to kaltinimui pagrįsti parinkti jai tinkamiausiai skambantį atsakymą). 

Prokurorė: Ar žinojote, kad L.Kedienė kreipėsi su pareiškimu Generalinę prokuratūrą? 

Liudytojai patvirtinus, teisėjas: O kas ten buvo parašyta?

Liudytoja: Pradėti tyrimą dėl D.Kedžio nužudymo. Po to prokuroro E. Palaimos skambučio, žinote…

Teisėjas: Jei aš žinočiau… Ar namuose buvo kalbama, kas kaltas dėl nužudymo? 

Liudytoja: Tai mūsų visi telefonai buvo pasiklausomi…

(…)

Prokurorė: minėjote, kad laikraščiai rašė apie D.Kedžio nužudymą. Ar buvo rašoma apie L.Kedienės pareiškimą? 

Liudytoja: Neatsimenu.

Kaltinamosios advokatė: Ar L.Kedienė davė interviu žurnalistam? 

Liudytoja: Stengdavosi nekalbėti su žurnalistais. Prie manęs – niekada. 

Prokurorei pageidaujant, buvo pagarsinta viena nereikšminga slapto sekimo protokolo transkripcijos vieta.

Po posėdžio L.Kedienė teisėjui pasakė, kad jai tas pats, ką jie čia nuspręs, ir kad gal ją tegu nuteisia jai nedalyvaujant, nes važinėti į šiuos teismus jai yra tikrai sunku. Teisingumo vykdytojas Ugnius Trumpulis jai paaiškino, kad jis negali suteikti jai tokios galimybės, nes to nenumato BPK, o jei dėl sveikatos negali kada atvykti, tai turi pateikti gydytojo pažymą, ir kad jis viską daro tik taip, kaip tai numatyta įstatymuose. Matyti, kad teisėjui nelengva, bet juk visada būna pirmas kartas, o po to jau viskas einasi lengviau. 

Išeidamas K.Betingis taip pagerbė Laimutės Kedienės palaikyti atėjusius žmones: Ir vėl ta pati šutvė susirinko!  

Kitas posėdis – lapkričio 8 d. 13.30 val. Šaukiami liudytojais Aidas Venckus, Karolio Venckaus pusbrolis Simonas Žukauskas, taip pat įdarbintas slaptuoju etatiniu teisingu rezonansinių bylų liudytoju Vitalijus Keršis, jei tik šiam pavyks įteikti šaukimą. Įėjimas laisvas, bet vietų skaičius ribotas.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));