skip to Main Content

Pabėgėlių gauja užpuolė Bautzeno miesto gyventojus. Vokietijos mieste kilo rimčiausios per pastaruosius metus antiimigrantiškos riaušės

Trečiadienio vakare Saksonijoje nutiko įvykiai, kuriuos Vokietijos spauda apibūdina, kaip rimčiausias antiimigrantiškas riaušes per pastaruosius metus. Bautzeno miesto centre valdžia susigalvojo įkurdinti jaunų „pabėgėlių“ prieglobsčio centrą. Vietiniai seniai skundėsi, kad atsiradus šiai įstaigai ženkliai krito rajono saugumo lygis.

Būtent iš šio centro trečiadienio vakare į miestelio gatves išėjo ne mažiau, kaip 20-ies agresyviai nusiteikusių multikultūrinių jaunuolių gauja. Jie nedelsdami pradėjo kabinėtis prie vietinio vokiečių jaunimo, provokuodami smurtui. Bet šį kartą „pabėgėliai“ nuėjo perdėm toli. Visgi Bautzen’as yra ne tokioje tolerantiškoje Vokietijos dalyje, kaip jie pamanė.

Tai buvusios Rytų Vokietijos dalis, kurioje vyrai dar nespėjo galutinai sutolerantėti. Todėl greit susirinko 80-ies vietos jaunuolių būrys, kuris davė suįžūlėjusiems imigrantams deramą ir jiems netikėtą atkirtį.

Kilo tikros gatvių kovos, į kurias nedelsdamas įsikišo net 100-to policijos pareigūnų būrys! Pradžioje jie bandė atskirti kovojančias puses, tačiau puikiai žinantys apie savo nebaudžiamumą „pabėgėliai“ tučtuojau nukreipė savo rūstybę į juos, apmėtydami pareigūnus buteliais, akmenimis ir mušdami lazdomis.

Visgi pareigūnams pavyko kiek apraminti įsisiautėjusius multikultūrininkus ir lydimi policijos apsaugos pastarieji nukulniavo į savo prieglobstį, palydimi piktų vietinio jaunimo šūksnių. Pabėgėlių centras buvo aprūpintas nuolatine policijos apsauga, jo gyventojams laikinai uždrausta išeiti į miestą.

Susirėmimų pasėkoje keletas vyrukų paguldyti į ligininę su įvairaus sunkumo sužeidimais.

Vakar miesto meras Aleksanderis Arensas pareiškė, kad nors įtampa tarp vietos jaunimo ir sparčiai įžūjėjančių imigrantų augo visas dvi paskutines savaites, tačiau šios riaušės – tai „kokybiškai naujas konfrontacijos lygis“.

– Griežtai smerkiu prievartą, nepriklausomai nuo to, kas ją naudoją, – pridūrė Batceno galva. Policija oficialiai informavo, kad masinį smurtą prieš vietos gyventojus pirmieji naudoti pradėjo būtent imigrantai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl masinių riaušių ir sunkių kūnos sužalojimų.

Beje, tolerantiškoji spauda nedelsdama pakrikštijo vietos jaunimą „dešiniaisiais radikalais“. Gal ir ne visai be pagrindo, nes kantrybę praradę vokietukai nelaikė liežuvio už dantų ir muštynių metu bei prieš jas laidėsi nepolitkorektiškomis replikomis. Kaip ir nelegalūs imigrantai jų atžvilgiu.

Panašu, kad „dešiniaisiais radikalais“ pagal tokią sampratą neužilgo gali tapti vokiečių tautos dauguma.

Nes kantrybė žmonių ne geležinė ir ilgai kentėti iš gailesčio priglaustų bastūnų siautėjimus ir smurtą jie vargu ar pajėgs.

Šaltiniai:
————
Angliškai
http://www.dw.com/…/eastern-german-town-of-baut…/a-19553867…

Vokiškai
http://www.spiegel.de/…/bautzen-fluechtlinge-und-rechte-geh…

Video – 1 min. 46 sek. trukmės
https://www.youtube.com/watch?v=xemNJPhkQmoPabėgėlių gauja užpuolė Bautzeno miesto gyventojus.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));