skip to Main Content

Nerezultatyviai įgyvendinamos regreso teisės kaina – išaugusi daugiau nei 100 mln. Eur skola valstybei

 

Per 2013–2015 metus kitų asmenų padarytai žalai atlyginti valstybė išmokėjo beveik 51 mln. Eur, o regreso teise išieškota suma per tą laikotarpį siekia vos 1,6 mln. Eur. Aukščiausiosios audito institucijos atliktas auditas parodė, kad sunkumų susigrąžinant lėšas kyla ne tik dėl sudėtingo ir brangaus regreso teisės įgyvendinimo proceso, bet ir dėl institucijų per mažai aktyvių veiksmų.

 

„Valstybės institucijos regreso teise susigrąžino vos 3 proc. visos atitinkamais metais kitų asmenų padarytai žalai atlyginti išmokėtos sumos. Nepertvarkius regreso teisės įgyvendinimo, tikimybė atgauti įsisenėjusias skolas tik mažėja“, – sako Ingryda Česnakevičiūtė, 4-ojo audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė.

 

Smurtiniais nusikaltimais padarytai žalai kompensuoti 2013–2015 m. Teisingumo ministerija iš viso išmokėjo 2,4 mln. Eur kompensacijų, o regreso tvarka per tą laikotarpį išieškojo 23,7 tūkst. Eur. Auditoriai atkreipia dėmesį, kad laikotarpis nuo kompensacijų išmokėjimo iki vykdomojo dokumento pateikimo antstoliui yra palyginti ilgas, jis trunka nuo trejų iki devynerių metų. Atlygindama žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, ministerija išmokėjo 4,2 mln. Eur, o regreso tvarka per šį laikotarpį atsakingos valstybės institucijos išieškojo 0,08 proc. sumos. Vienas svarbesnių trukdžių šiame procese yra tai, kad valdžios institucijos nevertino, ar jų darbuotojams kyla civilinė atsakomybė.

 

Kiek didesnę dalį lėšų audituojamu laikotarpiu išsiieškojo statutinės įstaigos. Statutinių pareigūnų sveikatos sutrikdymo ar mirties atvejais šios įstaigos išmokėjo 1 mln. Eur kompensacijų, o regreso tvarka išieškojo apie 16 proc. šios sumos. Savo ruožtu Vaikų išlaikymo fondo administracija, vaikams išlaikyti audituojamu laikotarpiu išmokėjusi didžiausią sumą – 43,3 mln. Eur, regreso tvarka atgavo tik 1,4 mln. Eur, t. y. apie 3 proc. išmokėtos sumos. Auditoriai atkreipia dėmesį, kad šio fondo administracija audituojamu laikotarpiu veiksmų ėmėsi tik dėl 13 proc. skolininkų, o iš įsiskolinusių ir į užsienį išvykusių asmenų išieškojimas visai nebuvo vykdomas, nors teisinės prielaidos tam buvo sukurtos.

 

Iki 2015 metų pabaigos vien Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vaikams išlaikyti išmokėtų išmokų bendras įsiskolinimas valstybei siekė 108 mln. Eur. Kitos valstybės institucijos nevertino, kokios tikėtinos atgauti sumos, tad tikslus įsiskolinimas joms nėra žinomas..

 

Aukščiausioji audito institucija Vyriausybei ir atitinkamoms institucijoms pateikė rekomendacijas, kurios, tinkamai jas įgyvendinus, padės pertvarkyti regreso teisės įgyvendinimo procesą, valstybės institucijas paskatins veikti aktyviau ir iš atsakingų asmenų susigrąžinti didesnę dalį valstybei priklausančių lėšų.

 

Valstybinio audito ataskaita: „Valstybės biudžeto lėšų apsauga, įstatymų nustatytais atvejais atlyginus kitų asmenų padarytą žalą“

 

Papildoma informacija: Ingryda Česnakevičiūtė, 4-ojo audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė, tel. (8 5) 266 6853, el. p. ingryda.cesnakeviciute@vkontrole.lt

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: ASTA ŠERĖNAITĖ, VALSTYBĖS KONTROLĖ

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));