skip to Main Content

 

 

įtampa, melavimas, vadovės patyčios, trukdymas ugdymo procesui – tai atmosfera, kurią paliko P.Vileišio progimnazijos mokytojai prieš Šv. Kalėdas ir į kurią grįžta Naujaisiais metais. Visa ši atmosfera persiduoda vaikams, nes situacija tik blogėja, o Vilniaus m. savivaldybė, kuri yra mokyklos steigėja, nesiima jokių sprendimų.

 

Mokyklos direktorė, atvirai ignoruoja, trukdo dirbti ir neteikia informacijos, ne tik skaidriai išrinktai mokyklos tarybai, tačiau ir merui R.Šimašiui.

 

Neapsikentę Vilniaus m. savivaldybės neveiksnumo P.Vileišio progimnazijos mokinių tėvai kreipėsi į prezidentę.

 

 

VILNIAUS  P. VILEIŠIO  PROGIMNAZIJOS  TĖVŲ  KOMITETAS

Filaretų 3, Vilnius LT-01207

 

 

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos Tėvų tarybos ir Mokyklos tarybos 

pirmininko Sakalo Gorodeckio 

Tel. 8 (698)78271, el. p. sakalas.gorodeckis@gmail.com

 

2017-01-02, Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei 

Švietimo, mokslo ir kultūros grupės vadovei, vyr. patarėjai Rūtai Kačkutei

Simono Daukanto a. 3, LT-01122, Vilnius, Lietuva

el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt; ruta.kackute@president.lt

 

 

 

ATVIRAS TĖVŲ LAIŠKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PREZIDENTEI DALIAI GRYBAUSKAITEI

DĖL SUSIDARIUSIOS SITUACIJOS VILNIAUS PETRO VILEIŠIO PROGIMNAZIJOJE

 

 

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos tėvai ir mokytojai ilgiau nei 6 mėn. (nuo 2016 metų pavasario) rašo skundus Vilniaus miesto savivaldybei ir kitoms institucijoms dėl susidariusios sudėtingos situacijos progimnazijoje, tačiau iki šiol jokių esminių priemonių nėra imamasi. Tuo metu vaikams daroma nepataisoma žala – progimnaziją paliekant geriausiems mokytojams neužtikrinama ugdymo kokybė, vaikai nuolat jaučia įtampą ir patiria nesaugumo jausmą. Administracija meluoja ir taiko psichologinį spaudimą mokytojams, manipuliuoja informacija, ją iškraipo. 

 

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos direktorė Danutė Kazakevičienė yra įtariama padariusi finansinių ir kitokių pažeidimų – pagal Tėvų Komiteto 2016-12-07 dienos pareiškimą yra pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 183 str. 1 dalį (turto pasisavinimas). Kaip mums žinoma, Vilniaus miesto savivaldybė dėl tų pačių priežasčių taip pat kreipėsi į teisėsaugos institucijas. Be to, Vilniaus apygardos prokuratūrai pateiktas galimai neteisėtai atleistos anglų kalbos mokytojos Ramintos Inčiūrienės prašymas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 300 str. (dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu). 

Nepaisant pradėto ikiteisminio tyrimo ir Vilniaus miesto savivaldybės atlikto vidaus audito, apie kurio rezultatus Mokyklos Taryba nėra informuota, Vilniaus miesto savivaldybės administracija nenušalina direktorės D. Kazakevičienės nuo pareigų ir neužtikrina pakankamos progimnazijos administracijos veiksmų kontrolės, dėl ko progimnazijoje tęsiasi sudėtinga situacija:

1. Vyraujantis blogas psichologinis, etinis ir darbo klimatas, priklausantis nuo sudarytų darbo sąlygų ir vadovavimo stiliaus, sąlygoja vaikų psichologinio komforto nebuvimą.

2. Mokykloje vyrauja patyčių atmosfera, kurią patvirtina Nacionalinio egzaminų centro 2016 m. pavasarį vykdytos ataskaitos rezultatai. Nuolatiniai patyčių atvejai ne tik tarp vaikų, bet ir tarp vadovybės bei mokytojų, tarp mokinių ir mokytojų, yra slepiami vadovaujantis logika „niekas nežino – problemos nėra“. Prieš 1,5 mėn. progimnazijoje įvyko patyčių atvejis prieš pirmoką, kuriame dalyvavo ne tik 8-okai, bet ir mokytoja – filmuojamos patyčios buvo patalpintos interneto puslapyje www.youtube.com. Mama  pervedė vaiką į kitą mokyklą ir parašė pareiškimą policijai, tačiau iki šiol progimnazijoje šis patyčių atvejis neigiamas ir nebuvo tiriamas, vaikų saugumas nėra užtikrintas. Mokykloje aplaidžiai organizuojamas budėtojos darbas ir ilgą laikotarpį į mokyklą gali patekti pašaliniai asmenys, tad tik laiko klausimas, kada įvyks nelaimingas atsitikimas. Yra buvęs ne vienas atvejis, kuomet šios mokyklos mokiniai pakėlė ranką prieš save. Visi šie atvejai parodo, kad mokinių fizinis ir psichologinis saugumas yra ties kritine riba ir delsimas tik blogina situaciją.

3. „Baudžiant“ tėvus (o iš tikrųjų vaikus), kurie aktyviais veiksmais siekia skaidrumo, mokyklos vadovybė uždraudė mokytojams kopijuoti ugdymui reikalingas priemones, ko pasėkoje, mokiniai negauna reikiamos papildomos medžiagos, o kontroliniai ir savarankiški darbai rašomi ne pateikiant spausdintus testų lapus, o klausimus rašant ranka. Mūsų manymu, tokie vadovybės veiksmai užkerta kelią ne tik kokybiškam ugdymo procesui, bet demonstruoja nepagarbą mokiniams, tėvams, mokytojams ir moko mokinius ne demokratijos, o paklusnumo ir manipuliavimo principų.

4. Tėvų bendruomenė daugybę metų buvo nušalinama ne tik nuo aktyvaus dalyvavimo mokyklos savivaldoje, tačiau vadovybės nurodymu buvo nuolat komunikuojama mokytojams neįtraukti tėvų į problemines situacijas, kurios ne vieną kartą yra pasibaigusios pareiškimais policijai, bet deja, niekaip realiai nebuvo sprendžiamos mokyklos vadovybės. Tėvai nori ir yra pasiruošę prisidėti savo darbu prie pozityvių pokyčių mokykloje, tačiau mokyklos vadovybė visais būdais stengiasi juos atriboti. Šiais metais buvo atšaukta net ir progimnazijos bendruomenės Kalėdų šventė.

5. Ydingai vykdoma personalo ir krūvių skirstymo politika sąlygoja didelę mokytojų kaitą: priimama daugiau mokytojų nei yra darbo krūvio, skatinama konkurencija ir socialinė neteisybė. Mokytojai, nuolat patirdami psichologinį spaudimą, konfrontuoja tarpusavyje. Administracija akivaizdžiai skatina profesinės sąjungos narių socialinę atskirtį, demonstruoja neigiamą požiūrį, skiria jiems mažesnius krūvius.

6. Nėra užtikrinama mokytojų kompetencija – kompetentingi mokytojai patys palieka progimnaziją arba atleidžiami iš darbo už atvirą nuomonės reiškimą, neretai priimami patirties ar kompetencijų neturintys mokytojai, kai kurių mokytojų valstybinės kalbos mokėjimo lygis akivaizdžiai nepakankamas dirbti mokykloje. Mokykloje vadovaujančiose pozicijose dirba mokytoja, kurios jau 15 metų dėl netinkamo dalyko dėstymo atsisako po kelias klases, tačiau šis faktas, kaip ir daugelis kitų yra dangstomas, ir kurio net mokytojų bendruomenė nežino. Ši mokytoja dalyvauja atrankose užimti vadovo pozicijas kitose mokyklose.

7. Neužtikrinamas skaidrus progimnazijai skirtų lėšų naudojimas, nors progimnazijos moksleivių skaičius viršija leistiną ir gaunamas pakankamai didelis mokinių krepšelio finansavimas, administracija nesugeba vykdyti veiklos be ilgalaikių skolų bei taupymo mokytojo atlygio sąskaita.

8. Neužtikrinama skaidri progimnazijos adresu registruoto labdaros paramos fondo veikla, administracijai per daug negudraujant ir grobstant fondo lėšas. Šiuo metu šio fondo ūkinė veikla yra VPK Kriminalinės policijos vykdomo ikiteisminio tyrimo dalis.

9. Mokyklos vadovybė nereaguoja į Mokyklos Tarybos, aukščiausio mokyklos valdymo organo, sprendimus, nepateikia reikiamų ataskaitų, trukdo sklandžiam darbui, kas įtakoja vis prastėjantį ugdymo procesą bei organizacijos kultūrą ir bendravimą.

 

Nebeturėdami vilties, kad mokyklos steigėjui – Vilniaus miesto savivaldybei – tikrai yra svarbi šiandieninė demokratiška mokykla, kreipiamės į Jus, gerbiama Prezidente, ir tikimės, kad Jums tikrai rūpi šiandieninis švietimas, saugi Lietuva, patyčių mažinimas. Manome, kad pokyčiai Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje įmanomi tik su Jūsų pagalba.

Tėvai tikėjo, kad situaciją galima išspręsti aktyviai, konstruktyviai ir teisėtai bendradarbiaujant su steigėju ir atsakingomis institucijomis. Tik tėvų pastangų ir įkalbinėjimų dėka 2016 m. lapkričio mėnesį vyresnieji vaikai atsisakė organizuoti piketus ir kitas viešas akcijas. Jei direktorės D. Kazakevičienės nušalinimo klausimas nebus operatyviai išspręstas, kitos laisvės bangos tėvai neslopins.

 

P.S. Esant poreikiui galime pateikti mūsų turimus mokytojų prisipažinimus apie nusikalstamai vykdytą labdaros ir paramos fondo veiklą bei kitus tai patvirtinančius finansinius dokumentus (jie yra perduoti teisėsaugos institucijoms bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai).

 

 

Su pagarba

 

 

Sakalas Gorodeckis

 

 

 

 

 

 

Pastaba: šis raštas adresatams pateikiamas tik elektroniniu formatu. Jei tam, kad raštas būtų užregistruotas ir nagrinėjamas Jūsų institucijoje, yra būtina pateikti jį popieriniu formatu, prašome nedelsiant apie tai informuoti šio rašto siuntėjus.

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));