skip to Main Content

„Nepriklausomas“ žmonių teisėjas: „Darau tai, ką noriu, bet už neteisingus teismo sprendimus savo galva neatsakau.“

 

 

Bronius Pogrindis

 

 

 

Tik pasaulio galingieji geriausiai žino kaip „tvarkoma“ žmonių visuomenė. Vienok („odnako“, – vert. į jidiš k.) su skurdo nualintais piliečiais „besitvarkanti“ mūsų valdžia turi ką prarasti. Ką pilietiški asmenys turėtų daryti pirmiausia, kad pradėtų eižėti mūsų „teisinę“ valstybę valdančios sovietinės nomenklatūros diktatas? 

 

 

 

Valdžioje esantys ekskomunistai labiausiai bijo savo piliečių kipišo –  nepatenkintųjų chaotiško bruzdėjimo, pasipriešinimo, riaušių, maišto, sukilimo arba, neduokdie, perversmo. Tam kuriama disciplina – „valstybinė santvarka“. Valstybės aparatčikai nuolat skaičiuoja ir registruoja piliečius, kad nepaklusimo valdžios nustatytai „tvarkai“ atveju juos būtų galima surasti, sekti, kontroliuoti, valdyti, įbauginti, persekioti, represuoti ir taip palaikyti nustatytą „tvarką“ bei  išvengti virsmo.

 

 

 

Mūsuose ne kiekvienas normalus pilietis gali suprasti įstatymo raidę taip, kaip jo esmę ir prasmę suvokia teisminė valdžia. Išmanantys, kur čia šuo pakastas, moka skaityti tarp eilučių, gerai žino kaip veikia nerašyti įstatymai ir paprotinė teisė. Paprotinė teisė reiškia, kad valstybėje tvarką visada palaiko „protingas“ ir galingas  smegenų centras. O štai „paprotis“ (turintis mažiau „proto“) privalo klusniai vykdyti „viercho“ zadanijas. Tam, kad būtum valstybės išlaikomas darmajiedas (veltėdis, vert. iš jidiš k.), našarnikas, torpeda arba jarmulkė su bakenbardais ir kita sinagogos atributika, nebūtina itin paisyti įstatymų leidėjo draudimų. Teisės teorija aiški – viskas galima, kas įstatymu neuždrausta. Ir čia didelės problemos nėra, nes įstatymo leidėjas būtinai paliks švilpiančias skyles, kad būtų įmanoma daryti ir tai, kas įstatymu uždrausta. Yra įstatymas, bus ir apstatymas – teigia teismų praktika.

 

 

 

Teisminė valdžia traktuoja supantį pasaulį kaip santykį, egzistuojantį tarp teismų hierarchijos viršūnėje sėdinčio „nešališko stebėtojo“ ir teisės aktų sąvartynuose besikapstančių moser‘ių (šiukšlių, vert. iš jidiš k.), loser‘ių ar kitokių prasčiokų.

 

 

 

Taigi, pagal nerašytus įstatymus veikiantys proto centrai (protuberantai) vadovaujasi tik savo vidiniu įsitikinimu ir asmeniniu interesu, priima sprendimus, nutarimus, nutartis, potvarkius, nustato taisykles, apyrašus tam, kad normalus pilietis suprastų esantis bejėgė vieniša šiukšlė, plūduriuojanti jo protui nesuvokiamų teisės doktrinų, jurisprudencijos ir popierizmo okeane.

 

 

 

Yra Vilniaus apygardoje išvien veikiančių ŽMONIŲ TEISĖJŲ klasteris, turintis tikslą LL skaitytojams žinomą žmogaus teisių gynėją ant menčių paguldyti. Nuo 2014-ųjų šie žmonių teisėjai teisybės ieškotojui suklastotą baudžiamąją bylą narsto, piliečio nekaltumo prezumpciją prievartauja – a priori jį nebūtais dalykais kaltina ir už tai neproporcingas represijas taiko, žmogaus kaltės buvimo net nekvestionuoja.

 

 

 

Tačiau žmogaus teisių aktyvistas veiksmingą priešnuodį atrado – savo publikacijomis į pasaulio lietuvių bendruomenę apeliuoja, dėl pažeistų žmogaus teisių į greitą, teisingą ir nešališką bylos nagrinėjimą valstybę į teismą antrą kartą paduoda. Oy Gevalt! (ritualinis proginis ištiktukas jidiš kalba). Taiklus smūgis, sukėlęs valstybingumo pamatus ardančių macher‘ių – raudonųjų nacių skausmingą moralinį viduriavimą!

 

 

 

Pasirodo, teismų protuberantai sklaidydami žmogui iškeltą bylą, švelniai tariant, „neapsižiūrėjo“, kad jį nuteisti pagrindo nėra, o „nešališko stebėtojo“ įžūliai peršama pagrįsto manymo teorija gėdingai bankrutuoja ir neplaninio aborto prašosi. Su įrodymais byloje gaunasi didelis „piššš“ –  „valstybinis kaltinimas“ grindžiamas vien tik bylą sufabrikavusio „nukentėjusio“ asmens teiginiais.  Dėl pažeistų Konstitucinio teismo nuostatų ikiteisminis tyrimas žmogui net negalėjo būti pradėtas, pati baudžiamoji byla negalėjo būti teismui perduota nagrinėti, joje esančių „duomenų“ tyrimas teisme pažeidžia leistinumo ir nešališkumo principus, o nusikaltimo sudėties pagrindinių elementų byloje kaip nėra, taip nėra.

 

 

 

Žinau, apie ką dabar mąsto prie žmogaus teisių gynėjo „valstybinio kaltinimo“ nuožmią rankelę pridėję žmonių teisėjai: Algimantas Valantinas (dirbęs Sovietų Sąjungos prokuratūroje), Rinaldas Adamonis, Daiva Kazlauskienė, Vaida Sinkevičienė,  Audrius Cininas, Aiva Survilienė, Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė, Stasys Punys, Stasys Lemežis, Regina Pocienė, Laureta Ulbienė, Vladislavas Lenčikas, Renata Volodko, Dalia Zeniauskaitė, Saulius Jakaitis.

 

 

 

Tačiau duotu metu („v dannyj moment“, vert. į jidiš k.:)) ko gero didžiausią galvos skausmą patiria „Šindlerio sąraše“ paminėtas Ukmergės rajono elitinių represinių pajėgų vadas – žmonių teisėjas Rinaldas Adamonis. Žinia, 2017-ųjų lapkričio mėnesį gen. prokuroras ir policija  gavo tris pareiškimus su prašymais iškelti žmonių teisėjui R. Adamoniui tris baudžiamąsias bylas. Už galimą nepagarbą teismui,  galimą turto pagrobimą, teismo nutarties galimą suklastojimą skiriant teismo ekspertizę. Žmonių teisėjo sutuoktinė Natalija taip pat turi galimybę jam iškelti baudžiamąją bylą ir prisiteisti iš jo turtinę kompensaciją už tai, kad galimai be jos leidimo buvo išviešintas itin jautrus privataus gyvenimo faktas. Pagal autoriaus turimus duomenis R. Adamoniui inicijuojamų baudžiamųjų bylų sąrašas toli gražu nėra baigtinis. Be kita ko, šiam žmonių teisėjui neišvengiamai gresia Loretos Braždienės, naujos Vilniaus apygardos teismo pirmininkės, skaistykla.

 

 

 

Dabar pas mus viskas galima. Anarchija – „matj poriadka“, ne tas žodis! (tvarkos motina, vertimas iš jidiš k.) „Vyručiai ir moterytės iš Vilniaus rajono, kas tik galit, plėškit, vokit, svetimą turtą gadinkit, tratinkit!“ – siunčiamas aiškus signalas iš dausų. Štai sėdi mentas, kaip koks sovietų – raudonųjų nacių rudimentas. Paraudusias veršio akutes tai tikrai moka vartyti. Piršto nepajudins – nors tu ką. Dirbti nenori nė už jokius pinigus. Nors jam baslį ant galvos tašyk. Ar valstybė jam moka per mažai? Nieko nesuprantu. Tačiau pavyzdžių pilni stalčiai – nors sunkvežimiu vešk.

 

 

 

Paimkime kad ir brunetą su raudonųjų nacių vado – Josifo Visarionovičiaus Stalino antakiais. Tikrai taip, turiu galvoje Vilniaus rajono policijos komisariato viršininką Arvydą Sinį kartu su visa jo, manau, nepataisoma žydiška natūra. Žmogus jo prašo pateikti asmens laikino sulaikymo protokolą, nes ambalai su policijos pažymėjimais jį du kartus be jokio reikalo supakavo. Policininkų viršininkas Arvydas raštišką atsakymą žybt – nieko neturim, ieškok pas prokurorą. Supraskite, šmotai, ir toliau pakuosim „jumis“ pagal nuleistą iš viršaus zadaniją, bet su jūsų laikino sulaikymo protokololais nesiterliosim!

 

 

 

Manau, kad policijos vadas Arvydas Sinis turi gerai ištreniruotą, atidirbtą besąlyginį refleksą.  Refleksas veikia pagal sistemą „savas-svetimas“. Į jarmulkių nešiotojų garbinamos prokurorės Jolitos Kančauskienės  signalus reaguojam „ ja vohl – sijusekundno!“ (tą pačią sekundę, – vertimas iš jidiš k.), tačiau reakcija į gojų šmotų prašymus – nebūtina. Dabar A.Siniui užduočių lyg ir  apmažėjo, mat, ta pati prokurorė Jolita 2017-ųjų pavasarį buvo gražiai paprašyta  Vilniaus apylinkės 7-ojo prokuratūros skyriaus prokurorams daugiau niekada nevadovauti, nes vadovavo taip, kad prisivadovavo su kaupu.

 

 

 

Tačiau, dėl refleksų valdomo policijos vado A.Sinio turbūt aš klystu.  Nes štai 2017-ųjų vasarą kreipiasi į A.Sinio policijos (ne)valdomą komisariatą.Lietuvos ir Australijos UAB „Organisations Consulting Group“ direktorius.  Padėkit, vyrai, pagrobtas įmonės turtas! Žinau, kas jį priglaudė, einam, kriminalistai, parodysiu vietą, kur pavogtas turta užrakintas guli! Ir ką jūs galvojate? Rudimento (visi trys?) smegenų vingiai surezonuoja maždaug taip: „ Aš – Pinkertonas iš Maišia-Golos, nors pasodinki mane ant kuolo!“

 

 

 

Taigi, A.Sinio policijos vyresnysis tyrėjas Miroslav Moisevič (nelinksniuojamas) rašo nutarimą, kad nusikalstamos veikos požymių čia ir su prožektoriumi nerasi, nes esą apvogta įmonė policininkui neįrodė, kiek buhalterine prasme kainuoja pagrobti baldai, seifas, televizorius, spaudos gaminiai ir užsienio mokslinės literatūros biblioteka. Įmonės direktorius brūkšt skundą į 7-ąjį prokuratūros skyrių. Bet kur tau! Prokuroras Kęstutis Gudžiūnas atsirašinėja taip, lyg žydišku bezmėnu kaimiečiams silkę pasvėręs targavotų. Tada direktorius į teismą – ikiteisminio tyrimo teisėjui į sąžinę beldžiasi. Vilniaus rajono apylinkės teismo žmonių teisėjos Vaidos Sinkevičienės (beje, paminėtos ir „Šindlerio sąraše“) verdiktas aiškus –  maždaug, mano teisme  teisybės neieškok, turtą galimai pagrobusi šventoji Sigita Jurgelevičienė (buvusi Viešųjų pirkimų tarnybos galva) nekalta, pagrobta per mažai turto, tarp turtą pagrobusio asmens veiksmų ir atsiradusių padarinių (pagrobto turto) nėra priežastinio ryšio!

 

 

 

Į kokį stratosferos sluoksnį turėtum pakilti, kad žmogus pradėtum panašius postulatus dėstyti? Nei pridėsi, nei atimsi… Bet ir čia aš galiu būti neteisus. Tuo tarpu už tvarką Vilniaus rajone atsakinga žmonių teisėja Jolanta Bagdonienė tik šypsosi. Ponia, kaipo kilusi iš Mažeikių raj.,  yra be galo svarbi ir užimta asaba (asmuo, – vertimas iš jidiš k.) – matote, dabar naują Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininkės mantijos primierką darosi (matuojasi, – vertimas iš jidiš k.), jos pavaldinių skaičius patrigubės. Su kuo ir sveikinu. Gi, spindesys ir ramybė nėra amžini ir gali būti apgaulingi. O kas, jei žmogaus teisių aktyvistas kreipsis į gen. prokurorą su prašymu pradėti J.Bagdonienei ikiteisminį tyrimą dėl galimos veikos – teismo dokumentų galimo klastojimo?

 

 

 

Šią baisinę paslaptį žino tik du asmenys – teisėjas Vilmantas Ambrulevičius ir apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkė teisėja Neringa Švedienė.  Na, galbūt apie tai girdėjo dar keletas Teisėjų tarybos narių su „Šindlerio sąraše“  figūruojančiu apeliacinio teismo pirmininku, žmonių teisėju Algimantu Valantinu priešakyje. Manyčiau, kad ne itin patogiai turėtų jaustis ne tik žmonių teisėja Jolanta Badgonienė, bet ir jos viršininkė – apygardos teismo skyriaus pirmininkė Neringa Švedienė. Kažkaip derėtų pavaldžius teisėjus teisingai susiskaičiuoti, išsiaiškinti kas prie ko, bet ne teismo nutartyse rašyti, kad per prokuratūros ir policijos apsižioplinimą tam tikro asmens atžvilgiu teisingumas nebuvo pasiektas, todėl dabar esą nėra Vilniaus rajono teisme teisėjų, galinčių nagrinėti VIP asmens civilinę bylą. Būtų labai negerai, jei tektų N.Švedienei  pagal Baudžiamojo kodekso 300 str. ant plieno lakšto gultų mažumėlę paatgailauti.

 

 

 

Tačiau, galime būti ramūs, nes kol apeliaciniam teismui „nešališkas stebėtojas“ ir žmonių teisėjas Algimantas Valantinas pirmininkauja, jo rinktinės nariams iš „Šindlerio sąrašo“ nė plaukas nuo galvos nenukris. Kad suprastum loginę priimamų sprendimų grandinę, pakanka išsiaiškinti, kur ir koks čia šuo pakastas. Tačiau „šuo“ privalo būti visada giliai pakastas, kad niekas iš moser‘ių gojų pagal sklindantį padlos aromatą negalėtų rasti mygtuko.  Gi, paspaudus tinkamą  mygtuką gali būti aktyvuotas pažeidžiamas „teisės tarnas“, pasirengęs aklai veikti pagal kokio nors nešališko stebėtojo – „šindlerio“ nustatytą programą. Primenu, kad „padla“ jidiš kalba reiškia suirusią, fui dvokiančią dvėselieną :).

 

 

 

Tik nereikia turėti vilčių, kad užprogramuotos torpedos veikla pasitarnaus mūsų valstybės ir teisės viršenybės naudai. Taip yra todėl, kad „nešališkos“ teisminės valdžios smegenų centrai turi skirtingą nei mes požiūrį į „tvarką“, tad, jei jiems nesipriešinsime ir neginsime savo pažeistų teisių, visada bus imtasi „tvarkyti“ kiekvieną iš mūsų vadovaujantis išimtinai jiems priimtinu „pagrįstu manymu“.

 

 

 

Bronius Pogrindis

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));